Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme partnerom:                                                                                                                                          

logo-fincentrum

Čo prinesie osobný bankrot dlžníkom a čo veriteľom

Čo prinesie osobný bankrot dlžníkom a čo veriteľom

Od 1. marca vstupuje do platnosti novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Má sprístupniť inštitút osobného bankrotu širším vrstvám dlžníkov a chrániť ich pred stratou strechy nad hlavou. Veritelia sa však na novinku pozerajú s obavou!

Inštitút osobného bankrotu bol do našej legislatívy včlenený v roku 2006, no cieľovú skupinu neoslovil „Nastavený režim osobného bankrotu nespĺňal svoj účel. Pre porovnanie, kým v Českej republike bolo len za rok 2015podaných viac ako 32 tisíc návrhov na riešenie osobného bankrotu, za rovnaké obdobie využilo túto možnosť na Slovensku len 391 ľudí,“ hovorí Peter Bubla, hovorca Ministerstvo spravodlivosti SR. Niet sa čo čudovať. Ak chcel dlžník podať žiadosť o osobný bankrot, musel zaplatiť poplatok 664 eur a majetok nemohol byť nižší ako 1 660 eur.

Navyše ako hovorí Alexandra Rajničová Knapíková z Akadémie konkurzného práva: „Doteraz musel dlžník prejsť konkurzom, čo trvalo najmenej jeden a pol až dva roky, a následne trojročným skúšobným obdobím. Kým teda dlžník dosiahol rozhodnutie súdu o oddlžení, prešlo spravila päť a viac rokov.“ Novela zákona by mala tieto nedostatky odstrániť.

Nová šanca pre nemajetných

Jednou z výrazných inovácií je možnosť uchádzať sa o bankrot aj pri nízkom majetku. Šanca oddlžiť sa je sprevádzaná nižšími nákladmi ako doteraz a neviaže sa na žiadny majetok. Od marca postačí zaplatiť poplatok päťsto eur, ktoré dlžníkovi v prípade finančnej tiesne bezúročne na tri roky požičia Centrum právnej pomoci. V zmysle schválenej novely bude mať dlžník možnosť zbaviť sa dlhov jednou z dvoch alternatív:

 1. Konkurzom, ktorý spočíva v predaji majetku a uspokojení pohľadávok veriteľov z výťažku. Tu sa zaviedla kategória nepostihnuteľnej hodnoty obydlia. Zvyšuje ochranu dlžníkov pred úplnou stratou bývania. Ide o sumu, za ktorú si fyzická osoba vie zabezpečiť bývanie, teda desať tisíc eur. Alebo minimálnej cene nájmu, za ktorú si fyzická osoba vie zabezpečiť bývanie v jednoizbovom byte počas približne 40 mesiacov po tom, čo o bývanie prišla, teda 250 eur/mesiac.
 2. Splátkovým kalendárom, kedy si dlžník ponecháva všetok svoj majetok, ale súd mu určí, aby v stanovenej dobe splácal presne určenú sumu.

„Výber umožňuje dlžníkom vybrať si medzi speňažením majetku alebo ponechaním si majetku a postupným splácaním svojich dlhov. Výber z týchto možností záleží na vôli dlžníka, prípadne na reálnych okolnostiach jeho prípadu,“ vysvetľuje Barbora Ficeková, advokátka advokátska kancelária Ficek & Ficeková.

Centrum právnej pomoci dostalo monopol

Osobný bankrot bude možné realizovať jedine prostredníctvom Centier právnej pomoci. „Dlžník bude musieť byť sprevádzaný Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci, pretože chceme zabrániť tomu, aby sa na dlžníkov napojili rôzne skupiny s ponukou, že ich budú  sprevádzať osobným bankrotom a pritom im rovno znova požičajú. Pred takýmito praktikami nás na základe skúseností varovali kolegovia z Českej republiky,“ vysvetľuje monopolizáciu celého procesu P. Bubla.

Centrum právnej pomoci poskytuje občanom pomoc v 12 kanceláriách  a v 16 konzultačných pracoviskách rozmiestnených po Slovensku. „Novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii z pohľadu centra vnímame pozitívne, nakoľko novela prináša pre fyzické osoby dostupnejšie oddlženie vďaka podstatne nižším nákladom potrebným na začatie konania o oddlžení, bez ohľadu na to, či ich dlh vznikol voči štátu, samospráve, nebankovej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti,“ vysvetľuje Alexander Rakovský radca kancelárie riaditeľky Centra právnej pomoci. To odhaduje, že by v tomto roku mohlo osobný bankrot zrealizovať až desať tisíc dlžníkov.

Na to, aby sa dlžník mohol domáhať zbavenia svojich dlhov, musí spĺňať požiadavky stanovené zákonom: 

 • ide o nepodnikateľa alebo fyzickú osobu podnikateľa  
 • musí byť platobne neschopný
 • musí osvedčiť existenciu exekučného alebo iného obdobného vykonávacieho konania
 • musí mať poctivý zámer

„Občan, ktorý má záujem o svoje oddlženie, by mal osobne navštíviť niektorú kanceláriu Centra podľa miesta trvalého bydliska, prípadne vopred telefonicky alebo e-mailom si dohodnúť termín konzultácie,“ hovorí o postupe A. Rakovský.

Bankrot nie je vymazanie dlhov!

Zefektívnenie osobného bankrotu v žiadnom prípade nemožno chápať ako odpustenie dlhov nezodpovedným občanom. Po prvé, domáhať sa zbavenia dlhov bude možné iba raz za desať rokov a určité pohľadávky bude musieť dlžník splácať aj po oddlžení. Patria medzi ne napríklad:

 • výživné na dieťa,
 • zabezpečená pohľadávka (dlh zabezpečený napríklad záložným právom),
 • pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním,
 • pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
 • peňažný trest podľa Trestného konania,
 • nepeňažné pohľadávky,
 • pohľadávka z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci.


Novela teda nie je riešením pre ľahkovážnych klientov, má pomôcť dostať sa z dlhovej pasce a dať možnosť na finančný reštart. „Dlžníci by mali byť vedení k vlastnej zodpovednosti. Dôležitým faktorom tiež bude, ako budú banky pristupovať k bývalým hriešnikom. Dlžník poučený z minulých chýb by mal byť obozretnejší a produkty zvyšujúce jeho dlhovú angažovanosť obmedziť na minimum.

Žiaľ, prax často ukazuje, že dlžník, ktorý už mal problémy s platobnou disciplínou v minulosti, bude mať tendenciu svoje správanie opakovať. Prípustný je však aj scenár, kedy sa osoba s dlhom na verejnom poistení vďaka osobnému bankrotu opäť dostane v porovnaní s nebankovnými úvermi k lacnejším bankovým a dokáže tak svoje zaťaženie lepšie regulovať,“ hovorí o ďalších možnostiach pre zadlžených Miroslav Kriak, oblastný riaditeľ spoločnosti Fincentrum.

Čo na to veritelia?

Hoci Ministerstvo spravodlivosti SR tvrdí, že nový mechanizmus oddlženia nijako neznižuje uspokojenie oprávnených nárokov veriteľov, A. Knapíková upozorňuje: „Keďže odpadá podmienka minimálnej hodnoty majetku dlžníka pre vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, vo vzťahu k veriteľom sa častejšie môže stať, že ich pohľadávky v rámci procesu nebudú uspokojené vôbec, alebo len v minimálnej miere. Oddlženie sa totiž sprístupní aj dlžníkom, ktorí nemajú žiaden alebo skoro žiaden majetok.“

Na možný negatívny dopad na veriteľov upozorňuje aj Stanislava Kolesárová zo Slovenskej komory exekútorov: „Ak sa posilní postavenie dlžníkov, postavenie veriteľov sa oslabí. Dlhodobé posilňovanie a zvyšovanie ochrany dlžníkov nie je systémovým riešením. Veritelia sa tak stávajú slabšou stranou sporu. Treba uviesť, ak je terajšia vymožiteľnosť pohľadávok približne 25 percent, môže to znamenať jej ďalšie zníženie, a to je skutočnosť, ktorú okrem iného vytkla Slovensku aj Európska komisia.“

Účinnejšiu, i keď dlhodobejšiu cestou, S. Kolesárová vidí skôr v zvyšovaní ekonomickej gramotnosti obyvateľov. Martin Gajdoš, zástupca výkonnej riaditeľky Slovenskej bankovej asociácie hovorí: „V oblasti osobného bankrotu, tak ako je upravený v súčasnosti, vidíme možnosť jeho zneužívania predovšetkým fyzickými osobami – podnikateľmi, pričom bremeno dokazovania takéhoto zneužívania je presúvané na veriteľov.“

Pri všetkých možných rizikách novela zaviedla ochranu aj pre samotných veriteľov. B. Ficeková upozorňuej: „V ustanovení § 166 f zákona pribudla možnosť podať návrh na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka definovaný v § 166 g zákona. Tento nový inštitút by mal chrániť veriteľov pred osobami, ktoré chcú oddlženie zneužiť.“

Pravdou však je, že toto už bude v kompetencii a na ustrážení samotných veriteľov. Preto je dnes je ešte predčasné hodnotiť komplexné dopady novely. Veľa bude záležať od toho, ako budú občania finančne gramotní, aby sa v budúcnosti vyhli ďalším dlhom. „Jedna vec je ukončiť oddlženie občana a druhá vec je hospodáriť tak, aby sa v budúcnosti človek neocitol opätovne v dlhoch, kedy by už nemohol využiť oddlženie,“ uzatvára Ficeková.

Čo prinesie osobný bankrot dlžníkom a čo veriteľom

Čo prinesie osobný bankrot dlžníkom a čo veriteľom >> zdieľajte na sociálnych sieťach

 
 

Komentáre


K tomuto článku ešte nebol pridaný žiadny komentár. Buďte prvý a okomentujte tento článok.

Pridajte komentár

* Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
Opíšte text z obrázku: *

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


Články z Ostatné správy

Redakcia | 21.06.2017 00:00 Bitcoin láme rekordy. Ťaží najmä z podpory v Ázii

Hodnota virtuálnej meny bitcoin pred nedávnom atakovala hranicu tri tisíc amerických dolárov. Ešte koncom minulého roka pritom stál tisíc dolárov. Je to teda nárast na viac ako trojnásobok. Jednou z hlavných príčin tejto rely je podpora z Ázie. Najprv Japonsko uznalo menu ako legálny platobný prostriedok a pred nedávnom Čína zrušila limit na obchodovanie s touto menou. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

| 18.04.2017 00:00 Veľkonočné zvyky sa evidentne vytrácajú, tradície si udržiavame len v jedle

Veľká noc je v našich zemepisných šírkach druhým najvýznamnejším sviatkom v roku. Dôležitejšie sú pre nás len Vianoce. Postupne však Veľká noc prichádza o svoju duchovnú podstatu. Bez ohľadu na to, či je naše vnímanie týchto sviatkov kresťanské alebo skôr pohanské, považujeme ich aj za sviatky rodiny. Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 19.04.2017 13:37

Marek Mittaš | 04.04.2017 00:00 Nový exekučný poriadok: postavenie dlžníkov sa zlepšilo

Od prvého apríla platí novela exekučného poriadku, ktorej cieľom je pomôcť ľuďom vyštverať sa z dlhovej pasce, zefektívniť exekúcie a proces vymáhania dlhu sprehľadniť. Novela zákona je pri neustálom náraste počtu Slovákov v exekúcii potrebná ako soľ, no nemožno jej nevytknúť znaky populizmu. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Jana Glasová | 22.03.2017 00:00 Slováci očakávajú zlepšenie ich finančnej situácie

Slováci sú stále pesimisti. Napriek zlepšujúcej sa ekonomike sú ich budúce očakávania negatívne. K zlepšeniu však dochádza pri finančnom správaní. Zvyšuje sa podiel ľudí, ktorí sú schopní si sporiť, naopak klesá podiel tých, ktorí žijú od výplaty k výplate. A stále rastie aj počet tých, ktorí plánujú kúpu bytu, či domu.  Celá správa »

Komentárov: 12 / 12 Posledný komentár: 20.06.2017 13:58

Peter Apolen | 16.03.2017 00:00 Majetok všetkých miliardárov na svete vzrástol vlani o 16 %

Počet dolárových miliardárov vo svete vlani dosiahol rekordný počet 2257. Ich celkové bohatstvo dosiahlo osem biliónov dolárov, čo je o 16 percent viac ako pred rokom. Čísla vyplávajú z prieskumu Hurun Global Rich List 2017. Autori štúdie pripúšťajú, že svetových miliardárov môže byť v skutočnosti až päťtisíc, no mnohí radšej informácie o svojom bohatstve skrývajú. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »

Krátké správy z Ostatné správy

21.06.2017 12:50 V ČR pracuje štvrtina Slovákov pracujúcich v zahraničí

Štatistický úrad SR (ŠÚ) uvádza, že v prvom štvrťroku tohto roka pracovalo v zahraničí viac ako 155 tisíc Slovákov. Do rebríčka top najatraktívnejších destinácií, s najväčším odchodom Slovákov za prácou, patria Rakúsko, Česká republika a Nemecko. Pre zaujímavosť, v absolútnych číslach v Rakúsku pracuje 52 400 Slovákov, v Českej republike 39 100 a v Nemecku našlo uplatnenie až 24 500 Slovákov. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

20.06.2017 13:06 Polovica Slovákov si vyhradí na letnú dovolenku rozpočet 600 eur

ájdu sa však aj 4 percentá takých, ktorí si za dovolenky dovolia minúť za rok aj 2 tisíc eur. Takmer tri štvrtiny dovolenkujúcich si náklady na tento druh oddychu platia z vlastných úspor. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

19.06.2017 14:07 SR sa môže stať testovacím trhom pre fintech firmy

Na Slovensku sú dobré podmienky na testovanie inovácií vo finančnom sektore. Dôvodom je najmä rozvinutá infraštruktúra, otvorenosť obchodníkov prijímajúcich platba a schopnosť spotrebiteľov adaptovať inovácie. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Deloitte. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

16.06.2017 09:05 Ekovyděrači doútočili, pachuť zústává

Asi nikdo nechce mít za barákem chemičku. Nebo továrnu na pneumatiky. Také by se mi to nelíbilo. Na druhé straně – když někdo staví takovou výrobu v průmyslové zóně, tak co by s tím mělo být za problém? Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

13.06.2017 09:03 Jak ušetřit a jak vydělat s fintech

Nové technologie a sdílená ekonomika útočí na tradiční trh. Jak s fintech společnostmi ušetřit a jak na nich vydělat? Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »