Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme partnerom:                                                                                                                                          

logo-fincentrum

Fincentrum Investíciou roka 2010 sa stal fond ING Invest Prestige & Luxe

Autor: Ľuboslav Kačalka | 02.02.2011 11:20 | Kategórie: Investícia roka | 0 komentárov
Fincentrum Investíciou roka 2010 sa stal fond ING Invest Prestige & Luxe

Investorom vlani najviac zarobili luxusné značky. Vyplýva to z analýzy Fincentrum Investícia roka zameranej na pravidelné investovanie Slovákov do podielových fondov. V prospech víťazného akciového fondu ING (L) Invest Prestige & Luxe hovoril najlepší čistý výnos v pomere k riziku. Práve tento ukazovateľ dokáže podľa analytikov Fincentra najobjektívnejšie porovnávať akciové, dlhopisové, peňažné a zmiešané fondy.

Najlepší fond ING (L) Invest Prestige & Luxe ťažil z pokrízového oživenia: „Fond investuje do značiek, ktoré sú spojované s prestížou a luxusom. Jeho dobré výsledky potvrdili, že úspešní ľudia si po odriekaní v roku 2009 vlani dopriali odmenu za tvrdú prácu. Darilo sa aj ďalším fondom s podobným zameraním,“ vysvetľuje predseda predstavenstva spoločnosti Fincentrum Milan Repka.

Výkonnosť tohto fondu prekvapila šéfredaktora českého odborného magazína Finanční poradce Petra Fejteka: „Asi som naivný, ale to by som skôr stavil športku, (ktorú som v živote nestavil), ako Prestige & Luxe. Ale keď som sa dočítal, že európska firemná značka Louis Vuiton má vyššiu cenu ako Mercedes, WV alebo Nokia...“

Na vlaňajšiu výkonnosť fondov sa dá podľa Milana Repku pozerať z dvoch uhlov: „Na jednej strane sú to peňažné fondy s nízkym zhodnotením, ktoré v mnohých prípadoch zhodnotili peniaze klientov slabšie ako termínované vklady v bankách. V prípade rizikovejších inštrumentov, ako sú akciové fondy, sme videli dynamický rast.“

Celkové výsledky analýzy Fincentrum Investícia roka 2010

Kategória

Názov

Hrubý výnos

Nadvýnos

Nadvýnos/riziko

Fond peňažného trhu 2010

ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s., ČSOB EURO KONTO o.p.f.

1,95%

0,45%

0,63

Konzervatívny dlhopisový fond 2010

KBC Renta Slovakrenta

2,69%

0,42%

0,31

Progresívny dlhopisový fond 2010

KBC Renta AUD-Renta

29,09%

26,55%

2,42

Akciový fond 2010

ING (L) Invest Prestige & Luxe

50,29%

44,54%

2,66

Zmiešaný fond 2010

Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

34,52%

29,23%

1,47

Investícia roka (hlavná kategória)

ING (L) Invest Prestige & Luxe

50,29%

44,54%

2,66

Čo rozhodovalo o Investícii roka?

Hodnotenie je postavené na objektívnych proklientských kritériách. Ako vysvetľuje analytik Fincentra Ján Porázik: „Pri hodnotení sme do úvahy brali celkový ročný výnos fondu po odpočítaní poplatkov, od neho sme ešte odrátali 12-mesačný EURIBOR platný ku koncu roka 2009. Výsledkom bol nadvýnos, teda informácia o tom, akú pridanú hodnotu priniesol fond v porovnaní s bezrizikovou investíciou.“

Cieľom bolo porovnať fondy zaradené v rôznych kategóriách: „Aby sme mohli porovnať fondy s rozdielnym rizikom (napríklad akciové verzus dlhopisové), vydelili sme nadvýnos priemernou volatilitou konkrétneho fondu. Výsledkom je miera čistého nadvýnosu v prepočte na jednotku celkového rizika – takzvané Sharpe Ratio. Hlavný ukazovateľ Investície roka teda vyjadruje, koľko fond zarobil vzhľadom k riziku, ktoré so sebou niesol.“

Podrobnú metodiku nájdete tu.

Čo si o metodike myslia odborníci?

„K metodike nemám zásadné pripomienky, je myslím dosť jednoduchá a zároveň je dobré, že zahŕňa vplyv inflácie. Využitie Sharpe Ratio je otázka na diskusiu, ale určite je vhodná jeho popularizáciu,“ myslí si šéfredaktor Finančního poradce Petr Fejtek.

„Použitie Sharpovho pomeru považujem za pomerne šťastné riešenie ako uskutočniť porovnanie naprieč kategóriami zaradenia fondov,“ hodnotí šéfredaktorka odborného portálu Finance.sk Miroslava Hrášková. „Výsledok kategórie Fond roka tak priamo ukáže na skvelých manažérov a na to ako sa vo svojich stratégiách „popasovali“ s magickým trojuholníkom: likviditou, výnosnosťou a rizikom. Spoliehanie sa na matematiku však v slovenských podmienkach môže predsa len ´naraziť´. Jediným úskalím totiž môže byť zber pravdivých informácií, ktoré vstupujú do vzorcov a tiež kontrolný mechanizmus, ktorí overí správnosť výpočtov. Verím, preto, že Fincentrum a taktiež manažéri fondov budú poskytovať pravdivé informácie.“

Celkovo podľa Hraškovej: „Analýza Investícia roka prináša objektívne porovnanie očistené o vstupné a ďalšie poplatky. Retailoví klienti tak pri rozhodovaní o svojej investícii získajú neoceniteľný zdroj objektívnej informácie. Oproti iným „anketám“ sa autori projektu spoliehajú na matematiku a výpočty a nie na hlasovanie poroty. Práve použitie matematiky zabezpečuje vyššiu objektivitu výsledkov.“

Ekonomický novinár Vladimír Ješko z časopisu Goodwill hovorí: „Spoločnosť Fincentrum vo svojom hodnotení investíciií do podielových fondov prišla so zaujímavou možnosťou porovnať akýkoľvek podielový fond cez jeho výnos a volatilitu. Aby sa toto hodnotenie vžilo aj medzi tými, čo do podielových fondov ukladajú svoje peniaze, teda medzi drobnými investormi, bude im treba výhody tohto ukazovateľa aj zrozumiteľne vysvetliť. Verím, že to v Fincentre zvládnu. Investori sa novým pristupom v hodnotení investícií musia učiť tiež. Je to v ich záujme - v záujme ich peňazí.“

Podľa Miroslavy Hraškovej majú klienti problém nájsť optimálnu investíciu: „Keď drobný investor uvažuje, kam by vložil svoje voľné finančné prostriedky, iste sa zaujíma o výnos aký by mu investícia priniesla. Zaujíma sa alebo by sa aspoň mal zaujímať, ako fondy hospodária a aké dosahujú výsledky. No zistiť, ktorý fond je najlepší sa javí ako nadľudský výkon.“

Prečítajte si aj:


Pohľad na jednotlivé kategórie

Fond peňažného trhu 2010 - ČSOB Asset Management, správ. spol., a. s., ČSOB EURO KONTO o.p.f.

Fondy peňažného trhu nedosahovali vlani zaujímavé zhodnotenie a tak o víťazovi rozhodovali predovšetkým poplatky. Portfólio manažéri správcovskej spoločnosti ČSOB ich dokázali nastaviť dostatočne nízko, aby podielnikom nepohltili celý výnos.

Podľa predajného prospektu: "Je fond určený pre konzervatívnych investorov, ktorí majú záujem podieľať sa na stabilných úrokových výnosoch fondu v EUR na obdobie 1 rok pri nízkom stupni finančnej neistoty. Je vhodný pre investorov, ktorí očakávajú vyšší výnos ako dosahujú klasické bankové produkty, napr. bežné účty či termínované účty.“

S poslednou vetou však pri vlaňajších výsledkoch možno polemizovať. Petr Fejtek z Finančního poradce dodáva: „Podľa mňa nie sú fondy peňažného trhu žiadna skutočná investície a výsledky ukazujú, prečo. Majú sa používať na naozaj krátke peniaze, čo väčšina ich podielnikov nerobí a dobre im tak. Niet divu, že za posledné tri roky z nich v ČR odišlo 30 miliárd korún.“

Konzervatívny dlhopisový fond 2010 - KBC Renta Slovakrenta

Podľa Petra Fejteka dlhopisy vlani predviedli neuveriteľný výkon: „Ktorý dlho (ak nie nikdy) neuvidíme. Dvojciferné výnosy na jar prilákali mnohých investorov, ale bolo jasné, že je už po zbere a posledný polrok už aj fondy strácajú.“

Z pohľadu metodiky Investície roka – keď sledovaná investícia trvala od januára do decembra – však dlhopisové fondy výrazný výkon nedosiahli. Tu podobne ako pri predchádzajúcej kategórii mali vzhľadom na nízku cenu peňazí na trhu veľký vplyv poplatky. „Najlepšie fondy dosiahli plusové hodnoty čistého výnosu najmä vďaka nízkym poplatkom,“ vysvetľuje vedúci analytik Fincentra Josef Rajdl.

Progresívny dlhopisový fond 2010 - KBC Renta AUD-Rento

Na rozdiel od hrubého výnosu najlepšieho konzervatívneho fondu 2,69%, dosiahol najlepší progresívny dlhopisový fond úctyhodné zhodnotenie 29,09%. „V kategórii Progresívne dlhopisové fondy, kde sme akceptovali aj fondy v iných menách ako euro, čerpal fond KBC Renta AUD-Renta výhodu aj z vývoja kurzu EUR/AUD,“ vysvetľuje vedúci analytik Fincentra Josef Rajdl.

Petr Fejtek dodáva, že unikátom boli najmä fondy korporátnych dlhopisov, ktoré v "pokrízových" dobe výnosovej vyleteli až k 60% výnosom. "Z tých však bolo najlepšie "vystúpiť" už vo februári - to by do nich, ale investor musel ísť na jar 2009 a takých bolo ako šafranu.“

Akciový fond 2010 - ING (L) Invest Prestige & Luxe

Celkový víťaz dosiahol hrubý výnos 50,29%, takýto výkon však nesmie neskúsených investorov pomýliť. „Stále len nevýrazná menšina chápe, že výnos je len odmenou za podstúpenie volatility - ale je nás postupne stále viac. Obrovský problém je však teraz menové riziko. Preto fandím jednoznačne tým, ktorí menovo zaisťujú,“ hovorí Petr Fejtek.

Zmiešaný fond 2010

V kategórii Zmiešaných fondov sa osvedčila stratégia postavená na zlate. „Víťaz v kategórii zmiešaných fondov Zlatý otevřený podílový fond ČP INVEST zvíťazil vďaka tomu, že investori vlani silne inklinovali ku komoditám, najmä zlatu. Samotný fond investuje do spoločností ťažiacich zlato a striebro a tiež do ETF v sektore drahých kovov,“ hovorí analytik Fincentrum Media Daniel Kuchta. Petr Fejtek dodáva, že zlatu k rekordu reálnej ceny po 2. ropnom šoku v 1979 ešte tretina chýba.

Prečo Fincentrum Investícia roka?

„V prístupe bežných ľudí k investovaniu vidíme stále veľké rezervy. Zrušenie daňovej podpory účelového sporenia túto situáciu ešte zhorší,“ varuje predseda predstavenstva spoločnosti Fincentrum Slovensko Milan Repka. „Súčasná mladá generácia sa vôbec nemôže spoliehať na štátny dôchodok a preto by mala oveľa viac myslieť na alternatívne formy sporenia. Vyhlásením Investície roka chceme otvoriť diskusiu o fondoch a vysvetliť, že investovanie nie je zábavka pre horných - ´desaťtisíc´.“ Fincentrum zvolilo pri hodnotení fondov proklientské kritériá: „Chceli sme ľuďom ukázať, že aj zdanlivo neporovnateľné fondy sa dajú porovnávať. Stačí mať dostatok informácií.“

Fincentrum Investícia roka predstavuje analýzu investičných príležitostí v roku 2010 so zameraním na bežného slovenského občana. Vyhodnocované sú len ľahko dostupné nástroje kolektívneho investovania (otvorené fondy), pričom kritériom je absolútny výnos vzhľadom na volatilitu a menové riziko. Cieľom analýzy je popularizácia nástrojov pravidelného investovania bežným občanom SR a zvýšenie ich finančnej gramotnosti v tejto oblasti. Investujeme.sk je spoluvyhlasovateľom Investície roka.

Fincentrum Investíciou roka 2010 sa stal fond ING Invest Prestige & Luxe

Fincentrum Investíciou roka 2010 sa stal fond ING Invest Prestige & Luxe >> zdieľajte na sociálnych sieťach

 
 

Komentáre


K tomuto článku ešte nebol pridaný žiadny komentár. Buďte prvý a okomentujte tento článok.

Pridajte komentár

* Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
Opíšte text z obrázku: *

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


Články z Investícia roka

Redakcia | 25.01.2017 00:00 Fincentrum&Forbes Investíciou roka sa stal EURO Cash dlhopisový, o.p.f.

Vo výnosoch vlani excelovali najmä brazílske a ruské akciové fondy. Najvýkonnejší z hodnotených fondov klientom zarobil viac ako 72 percent. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Redakcia | 27.01.2016 00:00 Fincentrum & Forbes investíciou roka 2015 sa stal Generali Fond korporátních dluhopisů

Z pohľadu výnosov vlani excelovali najmä európske a japonské akciové fondy. Najvýkonnejší z hodnotených fondov klientom vlani zarobil 34 percent. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Róbert Prega | 02.09.2015 00:00 Môže postihnúť pád čínskych trhov i slovenskú ekonomiku?

V ostatných siedmych dňoch sa na finančnom trhu strhla veľká mela kvôli pádu akcií a cien ropy. Spúšťačom bolo  zverejnenie predstihového ukazovateľa výkonu čínskej ekonomiky PMI. Poďme sa však bližšie pozrieť na jednotlivé popísané väzby. Pokúsime sa nájsť odpoveď na niektoré zásadné otázky. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

| 27.01.2015 18:00 Víťazom je Investície roka 2014 je Zaistený – IAD depozitné konto

Spoločnosť Fincentrum už piaty rok spracováva analýzu slovenského investičného trhu podielových fondov v siedmich kategóriách. Vo výnosoch excelovali najmä akciové fondy. Najvýkonnejší fond klientom vlani zarobil až 80 percent. Víťazom Fincentrum & Forbes Investícia roka 2014 sa rovnako ako minulý rok stal Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f. Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 28.01.2015 11:52

Peter Apolen | 29.01.2014 00:00 Fincentrum a Forbes oceňovali najlepšie podielové fondy

Spoločnosť Fincentrum už štvrtý rok spracováva analýzu slovenského investičného trhu podielových fondov v siedmych kategóriách. Ak zohľadníme primeranosť rizika najzaujímavejšími investičnými inštrumentmi boli v minulom roku prevažne akcie. Napriek tomu Fincentrum & Forbes Investíciou roka 2013 sa stal „Zaistený – IAD depozitné konto, o.p.f.“, ktorý si svojou výrazne nízkou volatilitov zabezpečil prvenstvo so slušným náskokom v pomere nadvýnosu a volatility. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »

Krátké správy z Investícia roka

20.06.2017 09:08 Voda: Vysoce riziková investice?

Na letošní akci Fincentrum & Forbes Investice roku se hodně diskutovaly investice do vodního hospodářství. Jaké jsou klady a zápory této investice? A proč Divokou kartu Forbes vyhrál Parvest Aqua (RH) CZK? Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

08.02.2017 09:08 Fincentrum & Forbes Investicí roku 2016 se stal Fidelity Asian High Yield Fund

Vítězem sedmého ročníku analýzy českého investičního trhu s názvem Fincentrum & Forbes Investice roku 2016 se stal progresivní dluhopisový fond Fidelity Funds – Asian High Yield Fund. Výsledkům fondu pomohly v loňském roce menší obavy o ekonomický vývoj Číny, stabilizace cen komodit i vývoj kurzu koruny k dolaru. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

30.04.2015 22:51 Euro pokračuje v raste a strach investorov naberá na obrátkach

Štvrtkový obchodný deň bol bohatý na ekonomické správy, pričom sme boli svedkami pokračujúcej zvýšenej neistoty na finančných trhoch. Danú neurčitosť dokumentuje rastúce euro a rastúce výnosy štátnych dlhopisoch, čo nie je úplne vysvetliteľné. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

06.02.2015 11:33 Pioneer P.F. – Global Defensive 20 podľa analýzy Fincentrum & Forbes kraľuje zmiešaným fondom

Luxemburský podfond Pioneer P.F. – Global Defensive 20 sa v analýze Investícia roka 2014 umiestnil na prvej priečke medzi zmiešanými fondmi. Túto analýzu slovenského investičného trhu podielových fondov už piaty rok spracúva spoločnosť Fincentrum v spolupráci s časopisom Forbes. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

15.08.2014 09:41 Euro posilnilo z deväťmesačného minima

Euro sa po priaznivých správach o raste HDP dostalo zo svojho takmer deväťmesačného minima voči doláru. Spoločnej menej pomohli výsledky hospodárskeho rastu v eurozóne za druhý kvartál, podľa ktorých sa ekonomiky neprepadli do recesia, ako sa čakalo. Očakávalo sa to najmä pre pokles najväčšej ekonomiky eurozóny – Nemecka. Medziročná inflácia v eurozóne v júli podľa konečných údajov bola na úrovni 0,4 percenta, čo je v súlade s očakávaniami.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »