Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme našim partnerom:                                                                                                                                                                   

fincentrum-logo

hviezdne-byvanie


facebook-logo_1

Keď jedna príležitosť vyhasína, druhá čaká na svoje objavenie

Keď jedna príležitosť vyhasína, druhá čaká na svoje objavenie

Nepatrím medzi fanúšikov čítania kníh. Som skôr auditívny typ. Radšej, ako svoj zrak, používam na ukladanie informácii sluch.  Ale jedna z mála kníh, ktorú som prečítal, bola „Kam sa podel môj syr“. Knihu odporúčam všetkými desiatimi. Presne popisuje situáciu, ktorú dnes prežívame a budeme v živote prežívať ešte mnohokrát. 

Máme prácu, ktorá nás uspokojuje. Máme aktivity, ktoré nám prinášajú výsledky. Podnikáme v oblasti a venujeme sa veciam, ktoré dávajú zmysel a prinášajú zisk. Ak by to tak nebolo, ťažko by sme dnes mohli byť úspešní. Avšak trh sa neustále mení a ním sa zákonite musí meniť aj náš svet, aktivity, vzdelávanie a veci, ktorým sa venujeme. Už ste určite počuli motto: „Kto ignoruje budúcnosť, žije v minulosti.“

Najskôr si povedzme aká príležitosť pomaly dožíva?

Regulácia Národnej banky Slovenska (NBS) ako aj konkurenčné prostredie pomaly utlmuje príležitosť refinancovania starých úverov.

Na jednej strane sa NBS a aj dominantné banky snažia utlmiť „hypotekárnu turistiku“ reguláciou a obmedzeniami. Komerčné banky sa snažia v zápale konkurenčného boja všemožne zabrániť odchodu ich klientov do inej banky. Dnes sa už bežne stretávame s tým, že klientom inštitúcie sťažujú zmenu rôznymi spôsobmi. Robia to sčasti pozitívnymi formami: ako znížený poplatok za splatenie úveru  alebo prehodnotenie úroku aj počas fixácie, ak  zostanú v pôvodnej banke, alebo cez kvalitný servis klientov a možnosť mimoriadnych splátok alebo moderné aplikácie.

Bohužiaľ, ale aj negatívnymi praktikami ako: poplatky za vyčíslenia úverov, poplatky za súhlasy so zápisom záložného práva v 2. rade, oneskorenými vyčísleniami alebo obmedzujúcimi pravidlami, že vyčíslenie môžu dať až najskôr za 30 dní a najskôr až k výročiu splátky, ale povedzme si pravdu, aj cez slovné zavádzanie pracovníkov bánk (najčastejšie formy: „Ak odídete inam, budete zase platiť iba úroky.“ „Počkajte ešte pár dní, ja vám vyjednám nižší úrok.“ – hranie o čas až kým bude neskoro na refinancovanie, ale aj často hodinami nátlaku na klienta pracovníkom banky ako aj riaditeľom, aby klient zostal v banke).

Na druhej strane tu je stále relatívne vysoká priemerná úroková sadzba hypotekárnych úverov poskytnutých v minulosti oproti novým úverom. Podľa NBS bola k 02/2015 bola priemerná úroková sadzba všetkých úverov na bývanie na Slovensku 3,99 % (pri dobe splácania nad 5 rokov). Ale na nových úveroch bola úroková sadzba len 2,65 % (pri fixácii 1 až 5 rokov).

Táto disproporcia stále dáva príležitosť sprostredkovateľom refinancovať staré nevýhodné hypotéky, ktoré boli v minulosti poskytnuté skoro za najvyššie úroky v eurozóne – drahší bol len Cyprus. Stále máme okolo seba klientov, ktorým môžeme ušetriť desiatky eur na splátke a tisíce eur na celkovom preplatení.

Zhrnutie: Aj nezainteresovanému musí dôjsť, že rok 2015 je azda posledným rokom, kedy budú refinančné hypotéky rásť a postupne sa tento trh bude rokom 2016 stabilizovať a približovať hodnotám normálnym v západnej Európe, vrátane Českej republiky, kde „hypotekárna turistika“ nie je tak v kurze ako na Slovensku.

Aká teda bude budúcnosť? Čo naznačujú štatistiky a dianie na Slovensku a aj v krajinách, ktoré sú pár rokov pred nami?

Najskôr teda trochu štatistiky a kvízových otázok.

Skúste si tipnúť odpovede na tieto otázky a zistiť tak úspešnosť svojho odhadu a úroveň informovanosti?

  • Koľko mladých ľudí na Slovensku vo veku 18 až 34 rokov žije stále u rodičov?
  • Ako sme na to v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ? Na akom mieste z 29 členských krajín sa nachádza Slovensko?

Musím sa priznať, že som tipoval nižšie číslo. Podľa Eurostatu ku koncu roku 2013 bolo toto číslo 73 % a je to najhoršie číslo v celej EÚ28 (ak neberieme do úvahu Chorvátsko).

Skoro tri štvrtiny druhej najpočetnejšej generácie na Slovensku (detí z 80. rokov 20. storočia) stále žije u rodičov. Pre porovnanie v 80. rokoch sa na Slovensku podľa Wikipédie narodilo 888 tis. ľudí, v 90. rokoch už len 667 tis. ľudí a v prvých desiatich rokoch 21. storočia už len 543 tis. ľudí.

Poďme sa pozrieť na cieľovú skupinu v oblasti riešenia prvého bývania. Koľko percent Slovákov vo veku 25 až 34 rokov býva stále u rodičov? Podľa Eurostatu bolo ku koncu roku 2013 toto číslo na úrovni 56 %. Mohli by sme analyzovať dôvody tohto stavu, ale to teraz nie je mojou témou. Dôležité je, že skôr či neskôr budú státisíce mladých ľudí riešiť svoje PRVÉ bývanie. Kvôli absencii politiky nájomných bytov pre mladých bude väčšina týchto ľudí riešiť bývanie „vo svojom“, a to prostredníctvom hypotekárneho úveru. To logicky predznamenáva hypotekárny BOOM mladých ľudí.

  •  Ako medziročne rástli ceny nehnuteľností na Slovensku? Ako sme na tom v porovnaní s inými krajinami? Aká je predikcia vývoja cien nehnuteľností na Slovensku?

Na Slovensku medziročne podľa Eurostatu vzrástli ceny nehnuteľností v 3. kvartáli 2014 o 1,2 %, v porovnaní s Českou republikou 2,9 %, Maďarskom 3,8 %, Litvou 10,1 %, Lotyšskom 11,7 % a Estónskom 13,2 %. Údaje za Poľsko neboli k dispozícii.

Ak spojíme tieto fakty:

– na Slovensku za posledné roky ceny nehnuteľností stagnovali alebo klesali,

– čaká nás „generačný hypotekárny boom“ alebo keď chcete „hypotekárny boom mladých ľudí“ bývajúcich v súčasnosti u rodičov,

– porovnávacie krajiny už zaznamenávajú rast cien nehnuteľností aj na základe toho, že mladá generácia už rieši bývanie vo väčšom merítku ako na Slovensku.

Tak je jasné, že Slovensko môže očakávať rast na realitnom trhu súvisiacich ako so zvýšeným dopytom, tak aj so zvýšením cien hlavne nehnuteľností slúžiacich ako PRVÉ bývanie (1 a 2-izbové byty či menšie rodinné domy). Tento, ale aj nasledujúce roky tak pomôžu realitnému trhu a realitným kanceláriám v raste ich biznisu.

Do tejto situácie príde na jeseň dlhoočakávaná divízia Fincentrum Reality s jedinečným konceptom z Českej republiky, kde sa krok, vydať sa aj touto cestou, ukázal ako správny. Čísla z roku 2014 sú nám dôkazom. Koncom tohtoroka a začiatkom budúceho roka sa teda môžeme tešiť na posilu spolupráce Fincentrum Reality a Fincentrum Finančné sprostredkovanie. Tieto dva segmenty trhu k sebe patria a budú sa stále viac vzájomne prepájať. Budú vznikať nové spojenia spolupráce, partnerstvá, spoločné kancelárie a pobočky.

S tým bude súvisieť zvýšený boj o spoluprácu s najlepšími realitnými agentmi a kanceláriami. Konkurenčný boj medzi sprostredkovateľmi o realitné kancelárie bude podľa mojich predpokladov stále viac orientovaný nie ani tak na výšku provízie za tip ako skôr o kvalitu a odbornú fundovanosť v oblasti úverov daných sprostredkovateľov.

Rýchlosť a výhodnosť vybavovania úverov pre klientov realitných kancelárii  priamo súvisí s tým, či predaj prebehne a realitný agent obdrží províziu za sprostredkovanie predaja.

  •  Koľko percent Slovenských domácností plánuje rekonštrukciu svojho bývania?

Skoro každá piata slovenská domácnosť plánuje rekonštrukciu svojho bývania, z toho stále rastúci počet plánuje použiť na tento zámer úver, či pôžičku. Na tieto účely si plánujú zobrať hypotekárny alebo spotrebný úver, čo pomôže v tomto roku udržať vysoký rast v tomto segmente.

  • Aká je priemerná ročná percentuálna miera nákladov pri spotrebných úveroch na Slovensku?

Je to hrozivé číslo v porovnaní s potenciálom trhu a možnosťami refinancovania. Priemerná úroková sadzba všetkých spotrebných úverov na Slovensku je podľa NBS k 02/2015 12,49 %, čo je podstatne viac ako je vieme vo Fincentre klientom sprostredkovať. 

Od 7. apríla máte možnosť nájsť na finDatach informácie o možnosti refinančnej pôžičky od Zuno bank, ktorú máme v portfóliu, kde je úroková sadzba pre všetkých klientov na úrovni 6,9 % – 7,9 % podľa úroku na existujúcom vyplácanom úvere.

Dokonca pri tomto type úverov nemáme žiadne prevratné regulácie z NBS, dokonca vo väčšine týchto úverov nie sú ani poplatky za predčasné splatenie úveru alebo sú len minimálne (max. 1 % z vyplácanej istiny). Takže ako písal na investujeme.sk nový podpredseda predstavenstva  Fincentra Mario Drosc: „Priestor je i pri spotrebných úveroch na zodpovedné účely.“ a ja dodám, že nielen pri tých novoposkytnutých, ale aj určite pri tých refinančných.

Pozn.: Refinančné spotrebné úvery môžeme dnes sprostredkovávať vo VÚB, ZUNO, OTP, Sberbank, Unicredit bank a Consumer Finance Holding.

  •  Aká je priemerná ročná percentuálna miera nákladov pri podnikateľských úveroch na Slovensku?

Situácia na trhu s podnikateľskými úvermi a ich nákladmi ako keby zamrzla v čase a vývoj úrokových sadzieb na Slovensku ako keby vôbec nekorešpondoval s vývojom ostatných úrokových sadzieb vrátane základnej úrokovej sadzby. Priemerná RPMN  týchto úverov je dnes na Slovensku skoro identická ako pred piatimi rokmi – 3,65 %. V tejto oblasti úverov chýba potrebná miera konkurenčného boja. Je to z viacerých dôvodov:

1. Banky neradi púšťajú do týchto úverov externých  sprostredkovateľov a v podstate jediné inštitúcie, ktoré poskytujú províziu na všetky typy podnikateľských a korporátnych úverov bez ohľadu na obraty klienta sú: Oberbank, Sberbank a Akcenta. Investičné úvery pre malých a stredných podnikateľov ešte umožňuje cez sprostredkovateľské siete predávať Unicredit bank.

2. S predchádzajúcim bodom súvisí aj druhý bod. Podnikateľské úvery sú veľmi nízko provizované. Až na výnimku Sberbank, ostatné banky sprostredkovanie týchto typov úverov veľmi slabo odmeňujú, čo nemotivuje sprostredkovateľov sa týmto segmentom klientov vôbec zaoberať. Ak sa zmení táto situácia a k Sberbank sa pridajú aj iné banky, ktoré by sa rozhodli pustiť kvalifikovaných sprostredkovateľov do tohto procesu, prinieslo by to nielen zvýšenie objemu týchto úverov, ale zníženie úrokových sadzieb na týchto úveroch.

3. S predchádzajúcimi bodmi súvisí aj tretí.  Je málo kvalifikovaných sprostredkovateľov zaoberajúcich sa korporátnym alebo podnikateľským financovaním. Je to logické, pretože toto sprostredkovanie je málo platené a v bankách nie príliš žiadané. To sa ale môže časom zmeniť a doba vtedy bude priať skúseným v obore, ktorých je dnes veľmi málo.

Každopádne vidím aj v tejto oblasti potenciál v budúcnosti a pre šikovných sprostredkovateľov aj dnes. Ak som šikovným obchodníkom a robím komplexné poradenstvo aj vďaka mojim obchodným zručnostiam a dodržiavaním systému práce, ako je napríklad finančná analýza, môže ma podnikateľský úver ako otvárač dverí dostať k poisteniu podnikateľských rizík alebo aj osobným financiám majiteľa firmy či jej zamestnancov? Ak áno, je mi jedno, či na úvere budem mať dnes 200 alebo 2 000 BEB, dôležité je, že na crossellingu môžem mať ďalších 5 000 BEB.

Aké sú ďalšie príležitosti budúcnosti?

Ďalšie príležitosti budúcnosti budú tie, ktoré tu už máme dnes a dokonca sú tu už roky, aj keď ich niektorí z nás zatiaľ prehliadajú alebo im nevenujú toľko pozornosti ako úverom. Rozpráva o tom bližšie Milan Repka, predseda predstavenstva na investujeme.sk v článku „Nemyslím si, že po hypotékach vznikne na trhu vákuum.“ Určite nimi sú tvorby rezerv pre klientov. Tri štvrtiny ľudí na Slovensku nemá žiadnu krátkodobú rezervu alebo len rezervu menšiu ako ich jednomesačný príjem. 

Dôchodkové zabezpečenie väčšiny budúcich dôchodcov je, nebojím sa povedať, mizerné. Drvivá väčšina ľudí na Slovensku sa pripravuje na svoj dôchodok absolútne neprimerane alebo vôbec. Zabezpečenie rizík v oblasti poistenia osôb v životnom poistení máme neporovnateľne najnižšie v eurozóne. Aj keď vklady v bankách na Slovensku na jedného obyvateľa nie sú ideálne – v priemere len 4 850 eur, poistná suma pre prípad smrti na jedného obyvateľa Slovenska je ešte nižšia. 

Allianz Slovenská poisťovňa uvádza, že u nich majú klienti priemernú poistnú sumu 11 349 eur. Ak samozrejme započítame do tohto čísla aj obyvateľov, ktorí životné poistenie vôbec nemajú, výsledné číslo je alarmujúce.

Pointa, vyvrcholenie a záver mojich myšlienok a zozbieraných štatistík je teda jednoduchý. 

Záver:

Ak si človek, ktorý:

- CHCE robiť túto prácu kvalitne, berie svoju budúcnosť v tomto podnikaní seriózne,

- JE VYTRVALÝ a uvedomuje si, že musí vytrvale na sebe pracovať a meniť sa v závislosti od toho, čo prináša budúcnosť, bez ohľadu na počiatočný neúspech alebo odrádzanie tých, ktorým sa nechce,

 - JE UČENLIVÝ, vie, môže a uvedomuje si dôležitosť svojho vzdelávania, pracuje na svojich obchodných zručnostiach, absolvuje vzdelávacíé program Krok za Krokom či Rýchlu rotu, aj opakovane ak je treba. Pracuje na svojich odborným vedomostiach a aktívne sa zapája do stretnutí špecialistov, či Sprostredkovateľských základov, Produktových seminárov, Optimalizačných workshopov a samozreme neustále sa samovzdeláva čítaním, napríklad aj tohto článku,

…tak si človek na správnej lodi s rovnakými prioritami, filozofiou a postojmi ako tvoji nadriadení a spoločnosť, v ktorej pracuješ. A ak chceš byť skutočne dobrý, snaž sa stať najlepším z najlepších, napríklad aj tým, že sa dnes zamyslíš nad svojim zajtrajškom. 

roman-galik Autor je územný riaditeľ spoločnosti Fincentrum.
Keď jedna príležitosť vyhasína, druhá čaká na svoje objavenie

Keď jedna príležitosť vyhasína, druhá čaká na svoje objavenie >> zdieľajte na sociálnych sieťach

 
 

Komentáre


K tomuto článku ešte nebol pridaný žiadny komentár. Buďte prvý a okomentujte tento článok.

Pridajte komentár

* Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
Opíšte text z obrázku: *

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


Články z Finančné poradenstvo

Miroslav Kriak | 25.04.2017 00:00 Veľká časť Slovákov stále považuje za investíciu vkladnú knižku

Investovanie je na Slovensku stále opradené príbehmi a domnienkami. Napokon, ešte donedávna veľká časť Slovákov považovala za investíciu aj životné poistenie. Na úplne opačnej strane sú alternatívne aktíva ako umenie, autá, či víno, ktoré sú často skôr hedonizmom ako premysleným investičným rozhodnutím. Poslednou skupinou, ktorá sa teší pozornosti neprávom je 26 miliárd eur uložených na vkladných knižkách, termínovaných vkladoch a bežných účtoch. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Paul Stanfield | 24.04.2017 00:00 Je odvetvie finančného sprostredkovania pripravené na zmenu?

Nedávno som čítal v podkladoch spoločnosti Tomorrow Today, ktorá sa špecializuje na poradenstvo v oblasti pracovného prostredia, zaujímavý príklad: „Keď sa Michal rozprával so svojím trinásťročným synom a narazili na faktický problém, ktorý si potrebovali overiť a dozvedieť sa viac, Michal sa rozhodol pozrieť na Google, no jeho syn išiel na YouTube. Michal si tak uvedomil, že ich prístupy k vyhľadávaniu informácií, získavaniu odpovedí, ako aj k práci s internetom, sa podstatne líšia.“ Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Jozef Beständig | 13.04.2017 00:00 Sú Slováci opatrní, alebo len nevzdelaní investori?

Slováci finančné trhy dlho nepotrebovali. A preto ani nepoznali. Štát im “garantoval všetko”. Od narodenia v podobe predškolskej opatery, vzdelávacieho systému, zamestnania, bývania, sociálnych dávok až po dôchodok. Zjednodušene, “všetci mali všetko”. Ak aj cítili potrebu niečo si bokom odložiť alebo sa poistiť, mali na to presne jednu banku a jednu poisťovňu.  Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 19.04.2017 14:25

Peter Apolen | 12.04.2017 00:00 Cenu Hypotéka roka 2017 získala VÚB banka

Hypotéku roka 2017 ponúka VÚB banka. Rozhodla o tom odborná porota už štvrtého ročníka súťaže najlepších bankových inštitúcií. Podujatie organizuje spoločnosť Fincentrum a týždenník Trend. Okrem najlepšej hypotekárnej banky sa oceňujú i stavebné sporiteľne, poisťovne a najlepší bankoví a poistní manažéri. Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 19.04.2017 14:26

Peter Apolen | 05.04.2017 00:00 FECIF lobuje v Bruseli za lepšiu finančnú reguláciu

Európska federácia finančných sprostredkovateľov a poradcov – FECIF, združuje 19 národných asociácia a niekoľko priamych členov – sprostredkovateľských spoločností, medzi nimi i Fincentrum. Cieľom federácie je lobovať na európskej úrovni pri tvorbe legislatívy týkajúcej sa finančných služieb a ich distribúcie. To, že je to neľahká úloha, dokazuje i ročný odpočet vlaňajšej činnosti tejto organizácie. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »

Krátké správy z Finančné poradenstvo

26.04.2017 09:04 Jiří Šindelář: Finanční instituce není potřeba zregulovat do bezvědomí

Šéf USF Jiří Šindelář bude reprezentovat české finanční poradenství na evropské úrovni. Co vedlo k jeho zvolení místopředsedou FECIF? Jak se vypořádá s případným střetem zájmů mezi evropskými a českými zájmy finančního poradenství? Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

25.04.2017 08:26 FINfest Profi 2016: Kdo si pořizuje franšízu banky

Kdo si pořizuje franšízu finančně poradenské společnosti či banky? Franšízoví podnikatelé se liší. Jsou mezi nimi skuteční zájemci, ale důvody mohou být i jiné. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

24.04.2017 08:12 Jak vysvětlit klientovi provize

Pojišťovací zprostředkovatel musí na žádost klienta rozkrýt způsob odměňování. Co všechno musí a co naopak nemusí prozradit podle České národní banky? Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

19.04.2017 09:35 Regulace nám pomáhají růst více než multilevelovým společnostem

Některé společnosti s regulacemi vyrovnávají lépe, jiné hůře. Jan Steinbauer, který po spojení Chytrého Honzy se společností Bonnet řídí obchodní síť nové skupiny, říká: „Regulace nám pomáhají v růstu trochu více než některým jiným multilevelovým společnostem.“ Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

18.04.2017 08:43 FINfest Profi 2016: Kolik stojí franšíza

Postavit franšízu ve finančním poradenství či v bance není levné. Navíc je třeba počítat s dalšími náklady po otevření pobočky. Kolik stojí franšíza? Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »

Najčítanejšie články z Finančné poradenstvo za posledných 14 dní

Paul Stanfield | 24.04.2017 00:00 Je odvetvie finančného sprostredkovania pripravené na zmenu?

Nedávno som čítal v podkladoch spoločnosti Tomorrow Today, ktorá sa špecializuje na poradenstvo v oblasti pracovného prostredia, zaujímavý príklad: „Keď sa Michal rozprával so svojím trinásťročným synom a narazili na faktický problém, ktorý si potrebovali overiť a dozvedieť sa viac, Michal sa rozhodol pozrieť na Google, no jeho syn išiel na YouTube. Michal si tak uvedomil, že ich prístupy k vyhľadávaniu informácií, získavaniu odpovedí, ako aj k práci s internetom, sa podstatne líšia.“ Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Miroslav Kriak | 25.04.2017 00:00 Veľká časť Slovákov stále považuje za investíciu vkladnú knižku

Investovanie je na Slovensku stále opradené príbehmi a domnienkami. Napokon, ešte donedávna veľká časť Slovákov považovala za investíciu aj životné poistenie. Na úplne opačnej strane sú alternatívne aktíva ako umenie, autá, či víno, ktoré sú často skôr hedonizmom ako premysleným investičným rozhodnutím. Poslednou skupinou, ktorá sa teší pozornosti neprávom je 26 miliárd eur uložených na vkladných knižkách, termínovaných vkladoch a bežných účtoch. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »