Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme našim partnerom:                                                                                                                                                                   

fincentrum-logo

hviezdne-byvanie


facebook-logo_1

Nedá sa ujsť: Nové dane, odvody a boj proti daňovej kriminalite zasiahnu živnostníkov, veľké firmy aj zamestnanosť

Autor: Peter Furmaník ml. | 07.06.2012 00:00 | Kategórie: Dane | 0 komentárov
Nedá sa ujsť: Nové dane, odvody a boj proti daňovej kriminalite zasiahnu živnostníkov, veľké firmy aj zamestnanosť

Nová vláda v rámci znižovania deficitu štátneho rozpočtu postupuje razantnejšie než jej predchodcovia. Pred škrtaním na výdavkovej strane samotného štátu uprednostňuje predovšetkým škrty v rozpočtoch podnikateľov a občanov. Dlhoročný deficit zaplatíme jednoducho my všetci. Tvrdé opatrenia však spolu úzko súvisia a tvrdo dopadajú na všetkých podnikavých, pracujúcich a budúcu prosperitu náš všetkých.

Niektoré informácie, s ktorými pracujeme v článku, sa menia zo dňa na deň a po piatkovom rokovaní ministra práca so živnostníkmi môžu byť opäť zmenené.

Živnostníci: odvody sa zvýšia vplyvom štyroch faktorov

Väčšina živnostníkov – teda skoro všetci, takmer 87% – platí z titulu mechanizmu výpočtu minimálne odvody. V súčasnosti ide o približne 162 EUR mesačne, putujúcich do Sociálnej i zdravotnej poisťovne. Odvody sa každoročne menia v závislosti od vymeriavacieho základu, ten zas závisí od priemernej mzdy a tvorí 44% z jej výšky. Od budúceho roka však pôjde o 50%. To znamená zvýšenie. 

Tých zvyšných pár percent živnostníkov platí odvody z vymeriavacieho základu vyššieho než minimum. Ak niektorým výrazne úspešnejším vyšiel základ pre odvody výrazne vyšší, trochu ich upokojoval vymeriavací základ maximálny - v súčasnosti 1,5 až 4-násobok priemernej mzdy (rôzny pre jednotlivé poistenia). Po novom má byť tento strop vo výške 5-násobku priemernej mzdy. Razantné zvýšenie aj pre túto elitnú skupinu.

TIP redakcie
Pridajte sa k priaznivcov daňovej optimalizácie na FACEBOOKu prostredníctvom stránky Nízke dane – dobré dane.

Porastie základ pre výpočet odvodov

Základ pre výpočet odvodov je v súčasnosti menší, než základ pre daň z príjmov. Ide cca o jeho polovicu (pri sociálnom poistení sa delí číslom 2, pri zdravotnom číslom 2,14). Miniterstvo práce plánovalo tieto základy zjednotiť, čo by znamenalo okamžité zdvojnásobenie výšky odvodov. Po dohode so živnostníkmi sa konštanty 2 a 2,14 budú znižovať postupne na číslo 1,35 v priebehu nasledujúcich štyroch rokov. Inak povedané, výsledkom bude, že živnostníci budú platiť odvody z podielu medzi základom dane a číslom 1,35. Čo je vždy o čosi viac, než dnes.

Odvodové prázdniny čaká obmedzenie

V súčasnosti platia začínajúcim živnostníkom ľudovo povedané odvodové prázdniny. Po prvom uzavretom roku podnikania sa skúma, či podnikateľ prekročil hranicu pre povinné platenie odvodov do Sociálnej poisťovne. Ak príjmy (teda nie rozdiel medzi príjmami a výdavkami) prekročili hranicu približne 4000 EUR, podnikateľ sa platiteľom odvodov stal od júla resp. septembra (pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania) nasledujúceho roku. Čo v praxi činilo približne jedenapolročné až niekoľkoročné ( pri živnostníkoch pravidelne zarábajúcich zdaniteľné príjmy pod touto hranicou) prázdniny. Po novom prázdniny skončia a živnostník si od prvého mesiaca začne platiť odvody do zdravotnej i Sociálnej poisťovne v novej minimálnej výške bez ohľadu na to, koľko a či vôbec niečo zarobil. 

Milionárska sadzba aj nižšie paušály 

Po tom, čo sa paušálne výdavky nepodarilo zniesť zo sveta Radičovej vláde, sa o to pravdepodobne pričiní jej nasledovník. A to v o niečo miernejšej verzii – paušálne výdavky ostanú, budú však ohraničené maximálnou sumou 3 600 EUR ročne. Ide o predbežne vyrokovanú sumu, pričom minister práce Ján Richter odkázal živnostníkom, že na vyššom strope sa musia dohodnúť s ministrom financií Petrom Kažimírom. Kto však potrebuje výdavky predsa len vyššie než dohodnutá hranice pre paušály, respektíve dokáže získať daňové náklady vo vyšších číslach, bude si ich musieť vydokladovať účtovníctvom alebo zjednodušenou daňovou evidenciou.

Zdanlivý plus sa však v synergii s ostatnými ranami pre živnostníkov stráca. V celkovom súčte totiž SZČO zaplatia štátu omnoho viac. Spolu so zvýšením sadzby dane z príjmov na 25% pri podnikateľoch s určitou výškou príjmu (2 750 EUR) to môže byť pre nich slušný šok.

Zhrnutie dopadov pre živnostníkov a ostatné SZČO: 

 • zvýšenie dane z príjmov pre tých, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky (vplyvom ich ohraničenia)
 • zvýšenie sadzby dane z príjmov z 19% na 23% z daňového základu pre lepšie zarábajúcich živnostníkov
 • zvýšenie základu pre odvody – aj z dôvodu zníženia paušálnych výdavkov, aj z dôvodu postupného posúvania konštánt z 2 a 2,14 na 1,35
 • zvýšenie sumy odvodov pre tých, ktorí sa platia minimum, pre tých, ktorí platia maximum aj pre všetkých ostatných 
 • reálna protihodnota, teda či za vyššie odvody v porovnaní so zamestnancami dostane SZČO vyššie dávky od štátu – žiadna. V tomto bode výrazne pokrivkáva obhajoba navrhovateľov. Údajne by mali SZČO získať za vyššie odvody v budúcnosti vyššie dôchodky. Sociálne poistenie sa však skladá aj z iných druhov poistenia (nemocenské, nezamestnanosť atď), než len dôchodkové poistenie, nehovoriac už o zdravotnom poistení.

Eseročky a iné právnické osoby: vyššia daň a zložitejšie zakladanie

Častou odpoveďou na vysoké a neustále zvyšujúce sa odvody živnostníkov bez výraznej protihodnoty je prechod na jednoosobové eseročky. Vláda však tento triviálny mechanizmus ovláda a avizuje, že to len tak ľahko nedovolí. Povinným základným imaním novovzniknutých eseročiek je v súčasnosti minimálne 5 000 EUR, ktoré však v praxi firma nepreukazuje, len eviduje v účtovníctve. Od októbra 2013 však bude nová eseročka povinná základné imanie odovzdať štátu 

O rok nato však ako ďalší z prvkov boja proti daňovým podvodom (čítaj nižšie) má novelizácia Obchodného zákonníka umožniť 2 typy právnických osôb - eseročky s povinným základným imaním a už dlho plánované 1-eurové eseročky (teda s imaním vo výške 1 EUR). Ako to s povinným viazaním základného imanie súvisí, zatiaľ nevedno. 

Jednoznačným mínusom pre právnické osoby je zvýšenie jednotnej sadzby dane z príjmov na 23%. V súvislosti s týmto takmer istým scenárom vzrastie v budúcnosti pravdepodobne záujem o legálnu daňovú optimalizáciu. 

Práca na dohodu takmer zaniká. Tí, čo zostanú, budú platiť

Už od septembra 2012 bude pravdepodobne zlikvidovaná možnosť práce na dohody s výnimkou študentov a dôchodcov. Spolu s povinnosťou platiť odvody z dohodárskych príjmov sa takto výrazne znižuje možnosť flexibilne reagovať na firemné potreby a operatívne zamestnať na pár hodín či dní v mesiaci kohosi na dočasné práce. V praxi sa však často odvody využívajú na zakamuflovanie celomesačných pracovných úväzkov, pričom rozdiel je výrazný – štandardný pracovný pomer je zaťažený plnými odvodmi na strane zamestnanca i firmy, z dohôd sa v súčasnosti platí iba 1,05%-ný odvod zamestnávateľ. Z tohto dôvodu sa tento krok vlády (a podobné úsilie vlády bývalej) čiastočne pochopiť dá. Dôsledky plošného zrušenia však budú iba dve – čierna práca a nezamestnanosť. 

Dôsledky: oslabenie podnikania a zníženie zamestnanosti

Daňové zmeny sa v prvom pláne netýkajú zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. V konečnom dôsledku však áno. Menej peňazí pre firmy znamená menej peňazí pre zamestnancov. Buď pôjde o zastavenie prípadného rastu miezd až ich znižovanie alebo priamo o znižovanie zamestnanosti. Okrem vyťahovanie peňazí od slovenských firiem totiž tento balík odstrašuje zahraničné podniky, ktoré sa môžu kedykoľvek zbaliť a nové už nebudú mať záujem prísť.

Veľkých investorov a iné podniky, ktoré sú významnými zamestnávateľmi, okrem vyššej dane z príjmov určite priškrtí aj špeciálny mesačný odvod, ktorý je akousi ďalšou daňou z príjmov. Týkať sa bude firiem so základom dane od 3 000 000 EUR a vyšším, no nie všetkých, ale len vybraných odvetví – pôjde najmä o energetiku, poisťovne, telekomunikácie, farmaceutický, letecký a dopravný priemysel. 

Boj proti daňovým podvodom miestami zamestnanosť dokonca zvyšuje

Konečne. Hovoria si mnohí tí, ktorí dlhé roky volajú po prísnejšej legislatíve a predovšetkým exekutíve, postihujúcej veľkých daňových podvodníkov. Podľa sedliackeho rozumu totiž nestačia ustanovenia v zákonoch, ale hlavne reálne činy polície a rýchle súdy, ktoré demotivujú páchať vážne daňové prečiny. Akčný plán boja proti daňovým podvodom novej vlády je skutočne výrazne akčný. No je otázne, či aj efektívny.

Elektronický súhrnný výkaz o hodnote dodávok tovarov a služieb odberateľom z EÚ dnes povinne predkladajú platitelia DPH i ostatné firmy registrované pre DPH. Podobná povinnosť má byť od roku 2014 zavedená aj pre dodávky v rámci SR. Že pribudne práce a byrokracie? Presne tak. Pribudne jej napríklad aj z dôvodu, že novoregistrovaní platitelia budú povinne mesačnými platiteľmi DPH s mesačne podávanými daňovými priznaniami. Časť súčasných štvrťročných platiteľov sa taktiež povinne transformuje na mesačných - a to znížením hranice obratu z cca 332 000 EUR na 100 000 EUR. To sú však len niektoré z prvkov boja proti podvodom. Sarkasticky možno povedať, že nové povinnosti a zvýšenie frekvencie existujúcich povinností možno v porovnaní so zvyšovaním odvodov a daní zamestnanosť zvýšia. 

Niektoré z ďalších plánovaných opatrení daňové úniky skutočne obmedzujú, mnohé z nich však podľa odborníkov len zbytočne komplikujú život poctivým podnikateľom, kým skutoční podvodníci výraznejších rozmerov pôsobia prostredníctvom nepodstatných „bielych koní“. Tu sú najdôležitejšie z nich: 

 • osoby a firmy, ktoré dlhujú štátu na DPH viac ako 1 000 EUR, budú povinní pri ďalšej registrácii novej firmy zložiť štátu zábezpeku 1 000 až 500 000 EUR
 • firmám, ktoré nezasielajú výkazy, neplatia DPH, nekomunikujú s daňovou kontrolou alebo sú nezastihnuteľné, bude môcť štát zrušiť registráciu pre DPH 
 • ručiť za DPH voči štátu budú obaja obchodníci – dodávateľ, ktorý DPH fakturuje aj odvádza štátu a zároveň aj odberateľ, ktorý si tú istú DPH odpočítava na vstupe
 • eseročku si bude môcť založiť len osoba či firma, ktorá nemá daňové nedoplatky
 • daňový podvod sa stane trestným činom, pričom sa zároveň odstráni súčasná hranica beztrestnosti do 2 660 EUR
 • mechanizmus samozdanenia platný pri obchodoch medzi štátmi EÚ, pri ktorom DPH platí odberateľ sa údajne rozšíri aj na dodávky v rámci SR
 • daňový úrad plánuje analyzovať platby do a z daňových rajov
 • založí sa register diskvalifikovaných osôb a insolvenčný register
 • založia sa špeciálne tímov pre daňovú trestú činnosť, v ktorých bude pôsobiť aj daňový špecialista a vzniknú aj špecializované súdy

Opatrenia sú rozložené na niekoľko etáp v rokoch 2012 až 2014, pričom zmeny týkajúce sa DPH sú už rozpísané v novele zákona o DPH s plánovanou účinnosťou od 1. októbra 2012.

Suma sumarum: Živnostník, neujdeš

Ak si milý čitateľ, živnostníkom, už ti je po prečítaní týchto riadkov nadmieru jasné, že ktorýmkoľvek smerom sa na daňovej šachovnici pohneš, vyšším platbám do štátneho rozpočtu neujdeš. Ak by si si náhodol zmyslel zmeniť právnu formu – tj prejsť zo živnosti na eseročku – nebudeš to mať o nič ľahšie. Vedz, že ti to sťažíme tak, že ťa na to prejde chuť. A ak by si v poslednom záblesku nádeje premýšľal podnikaní prostredníctvom daňových rajov, vieme aj o tom a budeme ťa sledovať. Nedá sa ujsť. Na to pamätaj. 

Jednoducho povedané a sčítané: špekulatívne optimalizovať už nebude ťažšie, ale prakticky nemožné. Ak by na to predsa len niekto dostal chuť, nekoketuje s ničím menším, než s nefalšovaným a tvrdým väzením, čo radšej ľudia milujúci slobodu a podnikanie riskovať nebudú. Trúfnú si možno iba tí, ktorí obľubujú piť kolu.

Nedá sa ujsť: Nové dane, odvody a boj proti daňovej kriminalite zasiahnu živnostníkov, veľké firmy aj zamestnanosť

Nedá sa ujsť: Nové dane, odvody a boj proti daňovej kriminalite zasiahnu živnostníkov, veľké firmy aj zamestnanosť >> zdieľajte na sociálnych sieťach

 
Reklama

 

Komentáre


K tomuto článku ešte nebol pridaný žiadny komentár. Buďte prvý a okomentujte tento článok.

Pridajte komentár

* Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
Opíšte text z obrázku: *

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


Články z Dane

Peter Apolen | 15.03.2016 00:00 Rozmýšľate o prechode zo živnosti na s.r.o.? Jednoznačná odpoveď neexistuje

Na začiatku podnikania riešia budúci podnikatelia častokrát dilemu, či si založiť živnosť, alebo sa rozhodnúť pre spoločnosť s ručením obmedzeným. Na túto otázka nie je ľahká odpoveď. Treba vždy zohľadniť konkrétne podmienky daného podnikateľa. Ponúkame niekoľko rád, podľa ktorých sa môžno lepšie zorientovať. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Marek Mittaš | 26.02.2016 00:00 Podávate ako finančný sprostredkovateľ daňové priznanie po prvý krát? Ponúkame niekoľko rád

Blíži sa termín podania daňového priznania. Hoci finanční agenti nie sú živnostníci, daňové povinnosti, sa ich týkajú rovnakou mierou. Pozreli sme sa preto na to, aké možnosti majú sprostredkovatelia pri platení daní. Rady ocenia najmä nováčikovia, ktorí si budú daňové priznanie podávať prvý krát. Vedeli ste napríklad, že výdavok na kávu, či čaj s klientom si z daní odrátať nemôžete? Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

| 24.02.2016 00:00 Daňové priznanie 2015 - zmeny, novinky, limity

Novela Zákona o dani z príjmov účinná od začiatku roka 2015 priniesla rozsiahle zmeny. Niektoré z týchto zmien boli v priebehu uplynulého roka opätovne pozmenené, resp. spresnené. Prinášame prehľad najvýznamnejších zmien, na ktoré by ste nemali zabudnúť pri príprave daňových priznaní za minulý rok.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 10.02.2016 00:00 10 zmien, ktoré požadujú podnikatelia od novej vlády

Predvolebná kampaň je v plnom prúde. Politické škandály sa odkrývajú jedne za druhým. Prím v súčasnosti hrá štrajk učiteľov, ktorý sa zmenil na občiansku aktivitu. My v investujeme.sk však chceme zostať pri ekonomike. Myslíme si, že v podmienkach na podnikanie je stále čo zlepšovať a veľa problémov, ktoré treba riešiť. Prinášame preto zoznam desiatich opatrení, ktorých splnenie od novej vlády požadujú podnikatelia, v tomto prípade zastúpení Podnikateľskou alianciou Slovenska. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Furmaník ml. | 09.02.2016 00:00 Na čo nezabudnúť pri zostavovaní daňového priznania

V súvislosti s daňovými priznaniami nás každý rok čaká nielen nové tlačivo, ale aj niekoľko zmien v pravidlách. Rok 2015 – teda ten, ktorý budeme v najbližších týždňoch uzatvárať – priniesol týchto zmien neúrekom. A i zásadných. Tu je zoznam tých najpodstatnejších: Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 12.02.2016 17:14Ďalšie články »

Krátké správy z Dane

24.05.2016 10:53 Švajčiarsko bude hlasovať o základnom príjme

Ďalšia krajina uvažuje o zavedení základného príjmu. Išlo by o finančnú dávku rovnakú pre každého občana. Po tom, ako takýto projekt vlani zaviedlo Fínsko, prebehne začiatkom júna referendum na túto tému i vo Švajčiarsku. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

20.05.2016 10:07 Zverejňovanie daňových dlžníkov sa podstatne zintenzívni

Od mája platia nové pravidlá zverejňovania daňových dlžníkov v zozname vedenom Finančnou správou. Zníži sa suma, od ktorej sa budú podlžnosti zverejňovať a zvýši sa frekvencia aktualizácie zoznamu.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

02.05.2016 09:11 Česko stále podporuje IŽP daňovými úľavami, ako formu sporenia

Lidé tratí peníze při „přetáčení“ rezervotvorných smluv životního pojištění. Ovšem tratí i bez jejich přetáčení. To politikům ale nevadí a dál podporují „spoření“ prostřednictvím životního pojištění daňovými úlevami. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

29.04.2016 10:39 Cena za Brexit sa odhaduje na 4300 libier ročne na hlavu

Britské ministerstvo financií minulý týždeň uviedlo, že podľa jeho analýzy by odchod z EÚ stál každú britskú domácnosť zhruba 4300 libier (5500,18 eura) ročne. Zhoduje sa približne i analýzou OECD. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

27.04.2016 08:41 Rebríček slovenských firiem so zahraničnými majiteľmi

Nasledujúci rebríček zobrazuje počet slovenských firiem so zahraničnými spoločníkmi a akcionármi (majitelia), ktorí sú uvedení v Slovenskom Obchodnom registri.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »