Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme našim partnerom:                                                                                                                                                                   

fincentrum-logo

hviezdne-byvanie


facebook-logo_1

Nedá sa ujsť: Nové dane, odvody a boj proti daňovej kriminalite zasiahnu živnostníkov, veľké firmy aj zamestnanosť

Autor: Peter Furmaník ml. | 07.06.2012 00:00 | Kategórie: Dane | 0 komentárov
Nedá sa ujsť: Nové dane, odvody a boj proti daňovej kriminalite zasiahnu živnostníkov, veľké firmy aj zamestnanosť

Nová vláda v rámci znižovania deficitu štátneho rozpočtu postupuje razantnejšie než jej predchodcovia. Pred škrtaním na výdavkovej strane samotného štátu uprednostňuje predovšetkým škrty v rozpočtoch podnikateľov a občanov. Dlhoročný deficit zaplatíme jednoducho my všetci. Tvrdé opatrenia však spolu úzko súvisia a tvrdo dopadajú na všetkých podnikavých, pracujúcich a budúcu prosperitu náš všetkých.

Niektoré informácie, s ktorými pracujeme v článku, sa menia zo dňa na deň a po piatkovom rokovaní ministra práca so živnostníkmi môžu byť opäť zmenené.

Živnostníci: odvody sa zvýšia vplyvom štyroch faktorov

Väčšina živnostníkov – teda skoro všetci, takmer 87% – platí z titulu mechanizmu výpočtu minimálne odvody. V súčasnosti ide o približne 162 EUR mesačne, putujúcich do Sociálnej i zdravotnej poisťovne. Odvody sa každoročne menia v závislosti od vymeriavacieho základu, ten zas závisí od priemernej mzdy a tvorí 44% z jej výšky. Od budúceho roka však pôjde o 50%. To znamená zvýšenie. 

Tých zvyšných pár percent živnostníkov platí odvody z vymeriavacieho základu vyššieho než minimum. Ak niektorým výrazne úspešnejším vyšiel základ pre odvody výrazne vyšší, trochu ich upokojoval vymeriavací základ maximálny - v súčasnosti 1,5 až 4-násobok priemernej mzdy (rôzny pre jednotlivé poistenia). Po novom má byť tento strop vo výške 5-násobku priemernej mzdy. Razantné zvýšenie aj pre túto elitnú skupinu.

TIP redakcie
Pridajte sa k priaznivcov daňovej optimalizácie na FACEBOOKu prostredníctvom stránky Nízke dane – dobré dane.

Porastie základ pre výpočet odvodov

Základ pre výpočet odvodov je v súčasnosti menší, než základ pre daň z príjmov. Ide cca o jeho polovicu (pri sociálnom poistení sa delí číslom 2, pri zdravotnom číslom 2,14). Miniterstvo práce plánovalo tieto základy zjednotiť, čo by znamenalo okamžité zdvojnásobenie výšky odvodov. Po dohode so živnostníkmi sa konštanty 2 a 2,14 budú znižovať postupne na číslo 1,35 v priebehu nasledujúcich štyroch rokov. Inak povedané, výsledkom bude, že živnostníci budú platiť odvody z podielu medzi základom dane a číslom 1,35. Čo je vždy o čosi viac, než dnes.

Odvodové prázdniny čaká obmedzenie

V súčasnosti platia začínajúcim živnostníkom ľudovo povedané odvodové prázdniny. Po prvom uzavretom roku podnikania sa skúma, či podnikateľ prekročil hranicu pre povinné platenie odvodov do Sociálnej poisťovne. Ak príjmy (teda nie rozdiel medzi príjmami a výdavkami) prekročili hranicu približne 4000 EUR, podnikateľ sa platiteľom odvodov stal od júla resp. septembra (pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania) nasledujúceho roku. Čo v praxi činilo približne jedenapolročné až niekoľkoročné ( pri živnostníkoch pravidelne zarábajúcich zdaniteľné príjmy pod touto hranicou) prázdniny. Po novom prázdniny skončia a živnostník si od prvého mesiaca začne platiť odvody do zdravotnej i Sociálnej poisťovne v novej minimálnej výške bez ohľadu na to, koľko a či vôbec niečo zarobil. 

Milionárska sadzba aj nižšie paušály 

Po tom, čo sa paušálne výdavky nepodarilo zniesť zo sveta Radičovej vláde, sa o to pravdepodobne pričiní jej nasledovník. A to v o niečo miernejšej verzii – paušálne výdavky ostanú, budú však ohraničené maximálnou sumou 3 600 EUR ročne. Ide o predbežne vyrokovanú sumu, pričom minister práce Ján Richter odkázal živnostníkom, že na vyššom strope sa musia dohodnúť s ministrom financií Petrom Kažimírom. Kto však potrebuje výdavky predsa len vyššie než dohodnutá hranice pre paušály, respektíve dokáže získať daňové náklady vo vyšších číslach, bude si ich musieť vydokladovať účtovníctvom alebo zjednodušenou daňovou evidenciou.

Zdanlivý plus sa však v synergii s ostatnými ranami pre živnostníkov stráca. V celkovom súčte totiž SZČO zaplatia štátu omnoho viac. Spolu so zvýšením sadzby dane z príjmov na 25% pri podnikateľoch s určitou výškou príjmu (2 750 EUR) to môže byť pre nich slušný šok.

Zhrnutie dopadov pre živnostníkov a ostatné SZČO: 

 • zvýšenie dane z príjmov pre tých, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky (vplyvom ich ohraničenia)
 • zvýšenie sadzby dane z príjmov z 19% na 23% z daňového základu pre lepšie zarábajúcich živnostníkov
 • zvýšenie základu pre odvody – aj z dôvodu zníženia paušálnych výdavkov, aj z dôvodu postupného posúvania konštánt z 2 a 2,14 na 1,35
 • zvýšenie sumy odvodov pre tých, ktorí sa platia minimum, pre tých, ktorí platia maximum aj pre všetkých ostatných 
 • reálna protihodnota, teda či za vyššie odvody v porovnaní so zamestnancami dostane SZČO vyššie dávky od štátu – žiadna. V tomto bode výrazne pokrivkáva obhajoba navrhovateľov. Údajne by mali SZČO získať za vyššie odvody v budúcnosti vyššie dôchodky. Sociálne poistenie sa však skladá aj z iných druhov poistenia (nemocenské, nezamestnanosť atď), než len dôchodkové poistenie, nehovoriac už o zdravotnom poistení.

Eseročky a iné právnické osoby: vyššia daň a zložitejšie zakladanie

Častou odpoveďou na vysoké a neustále zvyšujúce sa odvody živnostníkov bez výraznej protihodnoty je prechod na jednoosobové eseročky. Vláda však tento triviálny mechanizmus ovláda a avizuje, že to len tak ľahko nedovolí. Povinným základným imaním novovzniknutých eseročiek je v súčasnosti minimálne 5 000 EUR, ktoré však v praxi firma nepreukazuje, len eviduje v účtovníctve. Od októbra 2013 však bude nová eseročka povinná základné imanie odovzdať štátu 

O rok nato však ako ďalší z prvkov boja proti daňovým podvodom (čítaj nižšie) má novelizácia Obchodného zákonníka umožniť 2 typy právnických osôb - eseročky s povinným základným imaním a už dlho plánované 1-eurové eseročky (teda s imaním vo výške 1 EUR). Ako to s povinným viazaním základného imanie súvisí, zatiaľ nevedno. 

Jednoznačným mínusom pre právnické osoby je zvýšenie jednotnej sadzby dane z príjmov na 23%. V súvislosti s týmto takmer istým scenárom vzrastie v budúcnosti pravdepodobne záujem o legálnu daňovú optimalizáciu. 

Práca na dohodu takmer zaniká. Tí, čo zostanú, budú platiť

Už od septembra 2012 bude pravdepodobne zlikvidovaná možnosť práce na dohody s výnimkou študentov a dôchodcov. Spolu s povinnosťou platiť odvody z dohodárskych príjmov sa takto výrazne znižuje možnosť flexibilne reagovať na firemné potreby a operatívne zamestnať na pár hodín či dní v mesiaci kohosi na dočasné práce. V praxi sa však často odvody využívajú na zakamuflovanie celomesačných pracovných úväzkov, pričom rozdiel je výrazný – štandardný pracovný pomer je zaťažený plnými odvodmi na strane zamestnanca i firmy, z dohôd sa v súčasnosti platí iba 1,05%-ný odvod zamestnávateľ. Z tohto dôvodu sa tento krok vlády (a podobné úsilie vlády bývalej) čiastočne pochopiť dá. Dôsledky plošného zrušenia však budú iba dve – čierna práca a nezamestnanosť. 

Dôsledky: oslabenie podnikania a zníženie zamestnanosti

Daňové zmeny sa v prvom pláne netýkajú zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. V konečnom dôsledku však áno. Menej peňazí pre firmy znamená menej peňazí pre zamestnancov. Buď pôjde o zastavenie prípadného rastu miezd až ich znižovanie alebo priamo o znižovanie zamestnanosti. Okrem vyťahovanie peňazí od slovenských firiem totiž tento balík odstrašuje zahraničné podniky, ktoré sa môžu kedykoľvek zbaliť a nové už nebudú mať záujem prísť.

Veľkých investorov a iné podniky, ktoré sú významnými zamestnávateľmi, okrem vyššej dane z príjmov určite priškrtí aj špeciálny mesačný odvod, ktorý je akousi ďalšou daňou z príjmov. Týkať sa bude firiem so základom dane od 3 000 000 EUR a vyšším, no nie všetkých, ale len vybraných odvetví – pôjde najmä o energetiku, poisťovne, telekomunikácie, farmaceutický, letecký a dopravný priemysel. 

Boj proti daňovým podvodom miestami zamestnanosť dokonca zvyšuje

Konečne. Hovoria si mnohí tí, ktorí dlhé roky volajú po prísnejšej legislatíve a predovšetkým exekutíve, postihujúcej veľkých daňových podvodníkov. Podľa sedliackeho rozumu totiž nestačia ustanovenia v zákonoch, ale hlavne reálne činy polície a rýchle súdy, ktoré demotivujú páchať vážne daňové prečiny. Akčný plán boja proti daňovým podvodom novej vlády je skutočne výrazne akčný. No je otázne, či aj efektívny.

Elektronický súhrnný výkaz o hodnote dodávok tovarov a služieb odberateľom z EÚ dnes povinne predkladajú platitelia DPH i ostatné firmy registrované pre DPH. Podobná povinnosť má byť od roku 2014 zavedená aj pre dodávky v rámci SR. Že pribudne práce a byrokracie? Presne tak. Pribudne jej napríklad aj z dôvodu, že novoregistrovaní platitelia budú povinne mesačnými platiteľmi DPH s mesačne podávanými daňovými priznaniami. Časť súčasných štvrťročných platiteľov sa taktiež povinne transformuje na mesačných - a to znížením hranice obratu z cca 332 000 EUR na 100 000 EUR. To sú však len niektoré z prvkov boja proti podvodom. Sarkasticky možno povedať, že nové povinnosti a zvýšenie frekvencie existujúcich povinností možno v porovnaní so zvyšovaním odvodov a daní zamestnanosť zvýšia. 

Niektoré z ďalších plánovaných opatrení daňové úniky skutočne obmedzujú, mnohé z nich však podľa odborníkov len zbytočne komplikujú život poctivým podnikateľom, kým skutoční podvodníci výraznejších rozmerov pôsobia prostredníctvom nepodstatných „bielych koní“. Tu sú najdôležitejšie z nich: 

 • osoby a firmy, ktoré dlhujú štátu na DPH viac ako 1 000 EUR, budú povinní pri ďalšej registrácii novej firmy zložiť štátu zábezpeku 1 000 až 500 000 EUR
 • firmám, ktoré nezasielajú výkazy, neplatia DPH, nekomunikujú s daňovou kontrolou alebo sú nezastihnuteľné, bude môcť štát zrušiť registráciu pre DPH 
 • ručiť za DPH voči štátu budú obaja obchodníci – dodávateľ, ktorý DPH fakturuje aj odvádza štátu a zároveň aj odberateľ, ktorý si tú istú DPH odpočítava na vstupe
 • eseročku si bude môcť založiť len osoba či firma, ktorá nemá daňové nedoplatky
 • daňový podvod sa stane trestným činom, pričom sa zároveň odstráni súčasná hranica beztrestnosti do 2 660 EUR
 • mechanizmus samozdanenia platný pri obchodoch medzi štátmi EÚ, pri ktorom DPH platí odberateľ sa údajne rozšíri aj na dodávky v rámci SR
 • daňový úrad plánuje analyzovať platby do a z daňových rajov
 • založí sa register diskvalifikovaných osôb a insolvenčný register
 • založia sa špeciálne tímov pre daňovú trestú činnosť, v ktorých bude pôsobiť aj daňový špecialista a vzniknú aj špecializované súdy

Opatrenia sú rozložené na niekoľko etáp v rokoch 2012 až 2014, pričom zmeny týkajúce sa DPH sú už rozpísané v novele zákona o DPH s plánovanou účinnosťou od 1. októbra 2012.

Suma sumarum: Živnostník, neujdeš

Ak si milý čitateľ, živnostníkom, už ti je po prečítaní týchto riadkov nadmieru jasné, že ktorýmkoľvek smerom sa na daňovej šachovnici pohneš, vyšším platbám do štátneho rozpočtu neujdeš. Ak by si si náhodol zmyslel zmeniť právnu formu – tj prejsť zo živnosti na eseročku – nebudeš to mať o nič ľahšie. Vedz, že ti to sťažíme tak, že ťa na to prejde chuť. A ak by si v poslednom záblesku nádeje premýšľal podnikaní prostredníctvom daňových rajov, vieme aj o tom a budeme ťa sledovať. Nedá sa ujsť. Na to pamätaj. 

Jednoducho povedané a sčítané: špekulatívne optimalizovať už nebude ťažšie, ale prakticky nemožné. Ak by na to predsa len niekto dostal chuť, nekoketuje s ničím menším, než s nefalšovaným a tvrdým väzením, čo radšej ľudia milujúci slobodu a podnikanie riskovať nebudú. Trúfnú si možno iba tí, ktorí obľubujú piť kolu.

Nedá sa ujsť: Nové dane, odvody a boj proti daňovej kriminalite zasiahnu živnostníkov, veľké firmy aj zamestnanosť

Nedá sa ujsť: Nové dane, odvody a boj proti daňovej kriminalite zasiahnu živnostníkov, veľké firmy aj zamestnanosť >> zdieľajte na sociálnych sieťach

 
Reklama

xt-phoneverify-300x300-sk

 

 

 

Komentáre


K tomuto článku ešte nebol pridaný žiadny komentár. Buďte prvý a okomentujte tento článok.

Pridajte komentár

* Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
Opíšte text z obrázku: *

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


Články z Dane

Redakcia | 26.10.2016 00:00 Od budúceho roku začnú platiť masívne daňové zmeny

S účinnosťou od Nového roku sa chystajú viaceré zásadné zmeny v daniach. Okrem všeobecne pozitívne prijatého zvýšenia paušálnych výdavkov sa zmeny týkajú aj zdaňovania dividend, transferového oceňovania a nadmerného odpočtu DPH. O tom, na aké najdôležitejšie zmeny je potrebné sa pripraviť od nového roka, a a aký vplyv to bude mať na podnikateľov, informuje poradenská spoločnosť Accace. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0
xt-phoneverify-300x300-sk

Peter Apolen | 21.10.2016 00:00 Ako dopadne bitka ministerstva financií a komerčných poisťovní?

Štát vyhlásil vojnu poisťovniam. Ohlásil legislatívny zámer zdaniť tržby poisťovní z majetkového poistenia sadzbou osem percent. Poisťovne sa bránia, no štát im vytýka prílišné zisky. Celá správa »

Komentárov: 2 / 2 Posledný komentár: 24.10.2016 19:15

Katarína Muchová | 13.10.2016 00:00 Slovenský rozpočet na budúci rok je málo ambiciózny

Slovenská vláda chce deficit svojho hospodárenia postupne znižovať. Už o tri roky by mohol byť rozpočet prebytkový. Doteraz dobré správy. Lenže vláde sa jej plány plniť nedarí. Tento rok prerobí viac, ako chcela, navyše prebytok si naplánovala dosiahnuť presne v predvolebnom roku, kedy sa tradične šetrí veľmi ťažko. Dočká sa teda Slovensko konečne vytúženého vyrovnaného rozpočtu? Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 22.09.2016 00:00 Nižšie dane sú fajn, ale čo zato...

Slovenská vláda včera prekvapila. V balíku oznámila viacero daňových zmien priaznivých pre podnikanie. Prilepšia si živnostníci, ale i právnické osoby. No všetko je jednoznačné. Pohoršia si komerčné poisťovne a finanční sprostredkovatelia. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 21.07.2016 00:00 Chystajú sa veľké zmeny v daniach

Ministerstvo Financií SR predložilo do pripomienkového konania viacero návrhov zmien v oblasti daní. Vláda navrhuje zrušiť zdravotné odvody z príjmov z dividend, na druhej strane však plánuje zaviesť ich zdanenie, ktoré daňovníkom prinesie oveľa vyššie zaťaženie. A aj keď MF SR plánuje znížiť firemnú daň na 21%, skutočnú úľavu firmám to pravdepodobne neprinesie. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »

Krátké správy z Dane

26.10.2016 14:02 Priemerná nemocenská zo Sociálnej poisťovne je 236 eur

Sociálna poisťovňa vyplatila v priebehu deviatich mesiacov tohto roka celkovo 1 336 111 nemocenských dávok (nemocenské, ošetrovné, materské, vyrovnávacia dávka) v súhrnnej hodnote viac ako 354 milióna eur. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

14.10.2016 09:56 Při vyšších příjmech se sociální pojištění v roce 2017 prodraží

Pro rok 2017 se zvyšuje maximální vyměřovací základ pro placení sociálního pojištění. Zaměstnanci s vysokými mzdami a podnikatelé s vysokými zisky tedy  zaplatí za rok 2017 na sociálním pojištění více než za rok 2016. Podívejme se na praktické výpočty.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

12.10.2016 15:58 Minimálna mzda na rok 2017 bude blízko kompromisu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodlo, že minimálna mzda sa zvýši z dnešných 405 eur na 435 eur. Je to blízko hranice 430 eur, ktorú navrhovali zamestnávatelia. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

07.10.2016 12:55 Poslanci navrhujú zvýšenie odvodov pre dobre zarábajúcich

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá je aktuálne v Národnej rade SR, vyvolala proaktívnu iniciatívu poslancov. Navrhujú zvýšiť maximálny strop na výpočet odvodoch zo Sociálnej poisťovne, čím by dobre zarábajúcim podstatne vzrástli odvody.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

07.10.2016 11:58 Rastu slovenských rodinných firiem bráni výška daní a odvodov

Rodinné podniky na Slovensku i v Európe si napriek zvyšujúcej sa konkurencii veria a vykazujú vysokú odolnosť voči výzvam, ktoré trh prináša. Podľa 5. vydania prieskumu Barometer rodinných podnikov v Európe, ktorý realizovali KPMG a EFB, považujú ich predstavitelia za kľúčové faktory pre kontinuálny rast talent svojich ľudí a inovácie. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »

Najčítanejšie články z Dane za posledných 14 dní

Peter Apolen | 21.10.2016 00:00 Ako dopadne bitka ministerstva financií a komerčných poisťovní?

Štát vyhlásil vojnu poisťovniam. Ohlásil legislatívny zámer zdaniť tržby poisťovní z majetkového poistenia sadzbou osem percent. Poisťovne sa bránia, no štát im vytýka prílišné zisky. Celá správa »

Komentárov: 2 / 2 Posledný komentár: 01.01.1970 01:00

Katarína Muchová | 13.10.2016 00:00 Slovenský rozpočet na budúci rok je málo ambiciózny

Slovenská vláda chce deficit svojho hospodárenia postupne znižovať. Už o tri roky by mohol byť rozpočet prebytkový. Doteraz dobré správy. Lenže vláde sa jej plány plniť nedarí. Tento rok prerobí viac, ako chcela, navyše prebytok si naplánovala dosiahnuť presne v predvolebnom roku, kedy sa tradične šetrí veľmi ťažko. Dočká sa teda Slovensko konečne vytúženého vyrovnaného rozpočtu? Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »