Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme našim partnerom:                                                                                                                                                                   

fincentrum-logo

hviezdne-byvanie


facebook-logo_1

Nedá sa ujsť: Nové dane, odvody a boj proti daňovej kriminalite zasiahnu živnostníkov, veľké firmy aj zamestnanosť

Autor: Peter Furmaník ml. | 07.06.2012 00:00 | Kategórie: Dane | 0 komentárov
Nedá sa ujsť: Nové dane, odvody a boj proti daňovej kriminalite zasiahnu živnostníkov, veľké firmy aj zamestnanosť

Nová vláda v rámci znižovania deficitu štátneho rozpočtu postupuje razantnejšie než jej predchodcovia. Pred škrtaním na výdavkovej strane samotného štátu uprednostňuje predovšetkým škrty v rozpočtoch podnikateľov a občanov. Dlhoročný deficit zaplatíme jednoducho my všetci. Tvrdé opatrenia však spolu úzko súvisia a tvrdo dopadajú na všetkých podnikavých, pracujúcich a budúcu prosperitu náš všetkých.

Niektoré informácie, s ktorými pracujeme v článku, sa menia zo dňa na deň a po piatkovom rokovaní ministra práca so živnostníkmi môžu byť opäť zmenené.

Živnostníci: odvody sa zvýšia vplyvom štyroch faktorov

Väčšina živnostníkov – teda skoro všetci, takmer 87% – platí z titulu mechanizmu výpočtu minimálne odvody. V súčasnosti ide o približne 162 EUR mesačne, putujúcich do Sociálnej i zdravotnej poisťovne. Odvody sa každoročne menia v závislosti od vymeriavacieho základu, ten zas závisí od priemernej mzdy a tvorí 44% z jej výšky. Od budúceho roka však pôjde o 50%. To znamená zvýšenie. 

Tých zvyšných pár percent živnostníkov platí odvody z vymeriavacieho základu vyššieho než minimum. Ak niektorým výrazne úspešnejším vyšiel základ pre odvody výrazne vyšší, trochu ich upokojoval vymeriavací základ maximálny - v súčasnosti 1,5 až 4-násobok priemernej mzdy (rôzny pre jednotlivé poistenia). Po novom má byť tento strop vo výške 5-násobku priemernej mzdy. Razantné zvýšenie aj pre túto elitnú skupinu.

TIP redakcie
Pridajte sa k priaznivcov daňovej optimalizácie na FACEBOOKu prostredníctvom stránky Nízke dane – dobré dane.

Porastie základ pre výpočet odvodov

Základ pre výpočet odvodov je v súčasnosti menší, než základ pre daň z príjmov. Ide cca o jeho polovicu (pri sociálnom poistení sa delí číslom 2, pri zdravotnom číslom 2,14). Miniterstvo práce plánovalo tieto základy zjednotiť, čo by znamenalo okamžité zdvojnásobenie výšky odvodov. Po dohode so živnostníkmi sa konštanty 2 a 2,14 budú znižovať postupne na číslo 1,35 v priebehu nasledujúcich štyroch rokov. Inak povedané, výsledkom bude, že živnostníci budú platiť odvody z podielu medzi základom dane a číslom 1,35. Čo je vždy o čosi viac, než dnes.

Odvodové prázdniny čaká obmedzenie

V súčasnosti platia začínajúcim živnostníkom ľudovo povedané odvodové prázdniny. Po prvom uzavretom roku podnikania sa skúma, či podnikateľ prekročil hranicu pre povinné platenie odvodov do Sociálnej poisťovne. Ak príjmy (teda nie rozdiel medzi príjmami a výdavkami) prekročili hranicu približne 4000 EUR, podnikateľ sa platiteľom odvodov stal od júla resp. septembra (pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania) nasledujúceho roku. Čo v praxi činilo približne jedenapolročné až niekoľkoročné ( pri živnostníkoch pravidelne zarábajúcich zdaniteľné príjmy pod touto hranicou) prázdniny. Po novom prázdniny skončia a živnostník si od prvého mesiaca začne platiť odvody do zdravotnej i Sociálnej poisťovne v novej minimálnej výške bez ohľadu na to, koľko a či vôbec niečo zarobil. 

Milionárska sadzba aj nižšie paušály 

Po tom, čo sa paušálne výdavky nepodarilo zniesť zo sveta Radičovej vláde, sa o to pravdepodobne pričiní jej nasledovník. A to v o niečo miernejšej verzii – paušálne výdavky ostanú, budú však ohraničené maximálnou sumou 3 600 EUR ročne. Ide o predbežne vyrokovanú sumu, pričom minister práce Ján Richter odkázal živnostníkom, že na vyššom strope sa musia dohodnúť s ministrom financií Petrom Kažimírom. Kto však potrebuje výdavky predsa len vyššie než dohodnutá hranice pre paušály, respektíve dokáže získať daňové náklady vo vyšších číslach, bude si ich musieť vydokladovať účtovníctvom alebo zjednodušenou daňovou evidenciou.

Zdanlivý plus sa však v synergii s ostatnými ranami pre živnostníkov stráca. V celkovom súčte totiž SZČO zaplatia štátu omnoho viac. Spolu so zvýšením sadzby dane z príjmov na 25% pri podnikateľoch s určitou výškou príjmu (2 750 EUR) to môže byť pre nich slušný šok.

Zhrnutie dopadov pre živnostníkov a ostatné SZČO: 

 • zvýšenie dane z príjmov pre tých, ktorí si uplatňujú paušálne výdavky (vplyvom ich ohraničenia)
 • zvýšenie sadzby dane z príjmov z 19% na 23% z daňového základu pre lepšie zarábajúcich živnostníkov
 • zvýšenie základu pre odvody – aj z dôvodu zníženia paušálnych výdavkov, aj z dôvodu postupného posúvania konštánt z 2 a 2,14 na 1,35
 • zvýšenie sumy odvodov pre tých, ktorí sa platia minimum, pre tých, ktorí platia maximum aj pre všetkých ostatných 
 • reálna protihodnota, teda či za vyššie odvody v porovnaní so zamestnancami dostane SZČO vyššie dávky od štátu – žiadna. V tomto bode výrazne pokrivkáva obhajoba navrhovateľov. Údajne by mali SZČO získať za vyššie odvody v budúcnosti vyššie dôchodky. Sociálne poistenie sa však skladá aj z iných druhov poistenia (nemocenské, nezamestnanosť atď), než len dôchodkové poistenie, nehovoriac už o zdravotnom poistení.

Eseročky a iné právnické osoby: vyššia daň a zložitejšie zakladanie

Častou odpoveďou na vysoké a neustále zvyšujúce sa odvody živnostníkov bez výraznej protihodnoty je prechod na jednoosobové eseročky. Vláda však tento triviálny mechanizmus ovláda a avizuje, že to len tak ľahko nedovolí. Povinným základným imaním novovzniknutých eseročiek je v súčasnosti minimálne 5 000 EUR, ktoré však v praxi firma nepreukazuje, len eviduje v účtovníctve. Od októbra 2013 však bude nová eseročka povinná základné imanie odovzdať štátu 

O rok nato však ako ďalší z prvkov boja proti daňovým podvodom (čítaj nižšie) má novelizácia Obchodného zákonníka umožniť 2 typy právnických osôb - eseročky s povinným základným imaním a už dlho plánované 1-eurové eseročky (teda s imaním vo výške 1 EUR). Ako to s povinným viazaním základného imanie súvisí, zatiaľ nevedno. 

Jednoznačným mínusom pre právnické osoby je zvýšenie jednotnej sadzby dane z príjmov na 23%. V súvislosti s týmto takmer istým scenárom vzrastie v budúcnosti pravdepodobne záujem o legálnu daňovú optimalizáciu. 

Práca na dohodu takmer zaniká. Tí, čo zostanú, budú platiť

Už od septembra 2012 bude pravdepodobne zlikvidovaná možnosť práce na dohody s výnimkou študentov a dôchodcov. Spolu s povinnosťou platiť odvody z dohodárskych príjmov sa takto výrazne znižuje možnosť flexibilne reagovať na firemné potreby a operatívne zamestnať na pár hodín či dní v mesiaci kohosi na dočasné práce. V praxi sa však často odvody využívajú na zakamuflovanie celomesačných pracovných úväzkov, pričom rozdiel je výrazný – štandardný pracovný pomer je zaťažený plnými odvodmi na strane zamestnanca i firmy, z dohôd sa v súčasnosti platí iba 1,05%-ný odvod zamestnávateľ. Z tohto dôvodu sa tento krok vlády (a podobné úsilie vlády bývalej) čiastočne pochopiť dá. Dôsledky plošného zrušenia však budú iba dve – čierna práca a nezamestnanosť. 

Dôsledky: oslabenie podnikania a zníženie zamestnanosti

Daňové zmeny sa v prvom pláne netýkajú zamestnancov v trvalom pracovnom pomere. V konečnom dôsledku však áno. Menej peňazí pre firmy znamená menej peňazí pre zamestnancov. Buď pôjde o zastavenie prípadného rastu miezd až ich znižovanie alebo priamo o znižovanie zamestnanosti. Okrem vyťahovanie peňazí od slovenských firiem totiž tento balík odstrašuje zahraničné podniky, ktoré sa môžu kedykoľvek zbaliť a nové už nebudú mať záujem prísť.

Veľkých investorov a iné podniky, ktoré sú významnými zamestnávateľmi, okrem vyššej dane z príjmov určite priškrtí aj špeciálny mesačný odvod, ktorý je akousi ďalšou daňou z príjmov. Týkať sa bude firiem so základom dane od 3 000 000 EUR a vyšším, no nie všetkých, ale len vybraných odvetví – pôjde najmä o energetiku, poisťovne, telekomunikácie, farmaceutický, letecký a dopravný priemysel. 

Boj proti daňovým podvodom miestami zamestnanosť dokonca zvyšuje

Konečne. Hovoria si mnohí tí, ktorí dlhé roky volajú po prísnejšej legislatíve a predovšetkým exekutíve, postihujúcej veľkých daňových podvodníkov. Podľa sedliackeho rozumu totiž nestačia ustanovenia v zákonoch, ale hlavne reálne činy polície a rýchle súdy, ktoré demotivujú páchať vážne daňové prečiny. Akčný plán boja proti daňovým podvodom novej vlády je skutočne výrazne akčný. No je otázne, či aj efektívny.

Elektronický súhrnný výkaz o hodnote dodávok tovarov a služieb odberateľom z EÚ dnes povinne predkladajú platitelia DPH i ostatné firmy registrované pre DPH. Podobná povinnosť má byť od roku 2014 zavedená aj pre dodávky v rámci SR. Že pribudne práce a byrokracie? Presne tak. Pribudne jej napríklad aj z dôvodu, že novoregistrovaní platitelia budú povinne mesačnými platiteľmi DPH s mesačne podávanými daňovými priznaniami. Časť súčasných štvrťročných platiteľov sa taktiež povinne transformuje na mesačných - a to znížením hranice obratu z cca 332 000 EUR na 100 000 EUR. To sú však len niektoré z prvkov boja proti podvodom. Sarkasticky možno povedať, že nové povinnosti a zvýšenie frekvencie existujúcich povinností možno v porovnaní so zvyšovaním odvodov a daní zamestnanosť zvýšia. 

Niektoré z ďalších plánovaných opatrení daňové úniky skutočne obmedzujú, mnohé z nich však podľa odborníkov len zbytočne komplikujú život poctivým podnikateľom, kým skutoční podvodníci výraznejších rozmerov pôsobia prostredníctvom nepodstatných „bielych koní“. Tu sú najdôležitejšie z nich: 

 • osoby a firmy, ktoré dlhujú štátu na DPH viac ako 1 000 EUR, budú povinní pri ďalšej registrácii novej firmy zložiť štátu zábezpeku 1 000 až 500 000 EUR
 • firmám, ktoré nezasielajú výkazy, neplatia DPH, nekomunikujú s daňovou kontrolou alebo sú nezastihnuteľné, bude môcť štát zrušiť registráciu pre DPH 
 • ručiť za DPH voči štátu budú obaja obchodníci – dodávateľ, ktorý DPH fakturuje aj odvádza štátu a zároveň aj odberateľ, ktorý si tú istú DPH odpočítava na vstupe
 • eseročku si bude môcť založiť len osoba či firma, ktorá nemá daňové nedoplatky
 • daňový podvod sa stane trestným činom, pričom sa zároveň odstráni súčasná hranica beztrestnosti do 2 660 EUR
 • mechanizmus samozdanenia platný pri obchodoch medzi štátmi EÚ, pri ktorom DPH platí odberateľ sa údajne rozšíri aj na dodávky v rámci SR
 • daňový úrad plánuje analyzovať platby do a z daňových rajov
 • založí sa register diskvalifikovaných osôb a insolvenčný register
 • založia sa špeciálne tímov pre daňovú trestú činnosť, v ktorých bude pôsobiť aj daňový špecialista a vzniknú aj špecializované súdy

Opatrenia sú rozložené na niekoľko etáp v rokoch 2012 až 2014, pričom zmeny týkajúce sa DPH sú už rozpísané v novele zákona o DPH s plánovanou účinnosťou od 1. októbra 2012.

Suma sumarum: Živnostník, neujdeš

Ak si milý čitateľ, živnostníkom, už ti je po prečítaní týchto riadkov nadmieru jasné, že ktorýmkoľvek smerom sa na daňovej šachovnici pohneš, vyšším platbám do štátneho rozpočtu neujdeš. Ak by si si náhodol zmyslel zmeniť právnu formu – tj prejsť zo živnosti na eseročku – nebudeš to mať o nič ľahšie. Vedz, že ti to sťažíme tak, že ťa na to prejde chuť. A ak by si v poslednom záblesku nádeje premýšľal podnikaní prostredníctvom daňových rajov, vieme aj o tom a budeme ťa sledovať. Nedá sa ujsť. Na to pamätaj. 

Jednoducho povedané a sčítané: špekulatívne optimalizovať už nebude ťažšie, ale prakticky nemožné. Ak by na to predsa len niekto dostal chuť, nekoketuje s ničím menším, než s nefalšovaným a tvrdým väzením, čo radšej ľudia milujúci slobodu a podnikanie riskovať nebudú. Trúfnú si možno iba tí, ktorí obľubujú piť kolu.

Nedá sa ujsť: Nové dane, odvody a boj proti daňovej kriminalite zasiahnu živnostníkov, veľké firmy aj zamestnanosť

Nedá sa ujsť: Nové dane, odvody a boj proti daňovej kriminalite zasiahnu živnostníkov, veľké firmy aj zamestnanosť >> zdieľajte na sociálnych sieťach

 
 

Komentáre


K tomuto článku ešte nebol pridaný žiadny komentár. Buďte prvý a okomentujte tento článok.

Pridajte komentár

* Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
Opíšte text z obrázku: *

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


Články z Dane

Peter Apolen | 13.02.2017 00:00 Na štát budeme tento rok robiť o osem dní dlhšie ako vlani

Slovenský daňovníci na budú tento rok pracovať pre štát 156 dní. Je to o osem dní viac ako v minulom roku. Deň daňovej slobody, ktorý vypočítava spoločnosť Deloite, tento rok pripadne na 6. jún. Až potom začnú Slováci zarábať len pre seba. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Redakcia | 10.01.2017 00:00 Začínajúce firmy majú novú možnosť ako podnikať

Od nového roka pribudla slovenským podnikateľom nová možnosť formy podnikania. Ide o takzvanú Jednoduchú spoločnosť na akcie (j.s.a.). Je určená najmä startupom, no výhodná môže byť aj pre ostatných začínajúcim podnikateľov. Takéto podnikanie by malo byť medzistupňom medzi akciovou spoločnosťou a spoločnosťou s ručením obmedzením. Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 25.01.2017 14:41

Marek Mittaš | 19.12.2016 00:00 Odvod z neživotného poistenia zvýši ceny poistného a zhorší jeho dostupnosť

Napriek protestom zo strany poisťovní v novembri poslanci schválili novelu zákona o poisťovníctve. Výsledkom je zavedenie osempercentného odvodu zo všetkých neživotných poistiek. Dôsledkom bude pravdepodobne rasti cien, prípadne transformácia poisťovní na pobočky, alebo dokonca ich odchod z trhu. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Furmaník ml. | 22.11.2016 00:00 Čo sa zmení v daniach v roku 2017

Šokujúce zvýšenie paušálnych výdavkov, zvýšenie odvodových stropov pre lepšie zarábajúcich a nahradenie zdravotných odvodov z dividend daňou z príjmu. To sú asi najviditeľnejšie daňové novinky pre budúci rok. Jeden štedrý plus, jeden nesystémový mínus a jeden krok z kaluže do blata.  Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 09.12.2016 08:36

Redakcia | 26.10.2016 00:00 Od budúceho roku začnú platiť masívne daňové zmeny

S účinnosťou od Nového roku sa chystajú viaceré zásadné zmeny v daniach. Okrem všeobecne pozitívne prijatého zvýšenia paušálnych výdavkov sa zmeny týkajú aj zdaňovania dividend, transferového oceňovania a nadmerného odpočtu DPH. O tom, na aké najdôležitejšie zmeny je potrebné sa pripraviť od nového roka, a a aký vplyv to bude mať na podnikateľov, informuje poradenská spoločnosť Accace. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »

Krátké správy z Dane

21.03.2017 10:30 Zdravotná poisťovňa Union odpúšťa dlžníkom úroky

Union zdravotná poisťovňa vyhlásila úrokovú amnestiu pre svojich dlžníkov na zdravotnom poistení. Táto najmenšia zdravotná poisťovňa na trhu ich má v súčasnosti viac ako 55 tisíc. Celkový dlh je 68 miliónov eur. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

10.03.2017 08:25 Solidární daň v daňovém přiznání za rok 2016

Lidé s vysokými příjmy ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti musí za rok 2016 platit 7% solidární daň. Při platbě solidární daně přitom vzniká povinnost podat daňové přiznání. Jak splnit daňovou povinnost za rok 2016?  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

09.03.2017 13:39 O 2 % z dane sa uchádza až 14 tisíc organizácii

Tretí sektor uchádzajúci sa o dve percentá z daní zaznamenal vlani rekordný rok. Podľa údajov Finančnej správy získal od daňových poplatníkov 61,6 miliónov eur. Tento rok sa o príspevky pobije až 14 tisíc organizácií. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

03.03.2017 09:16 Daňové přiznání 2016: Jak pomohou slevy na dani

Platit vysoké daně se chce asi málokomu. Jednou z legálních možností snížení daňové povinnosti je využití slev na dani. O kolik si můžete daně snížit? Pozor také na podnikání a uplatnění výdajů procentem z příjmů. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

02.03.2017 11:29 Hackeri v mene Finančnej správuy žiadajú výkupné 900 eur

Bezpečnostná spoločnosť ESET analyzovala škodlivý kód zameraný na slovenských používateľov a firmy, na ktorý ako prvá upozornila Finančná správa Slovenskej republiky. Útočník ho šíri falošnými e-mailovými správami odosielanými z adresy zakaznicky-servis@financnasprava.digital, ktorá však nepatrí Finančnej správe. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »