Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme partnerom:                                                                                                                                          

logo-fincentrum

Rozhodovanie o dôchodkovom fonde - každá minca má dve strany

Rozhodovanie o dôchodkovom fonde - každá minca má dve strany

Po turbulentných rokoch v druhom pilieri vnímame konečne posun k stabilizácii a ku konštruktívnym debatám, z čoho sa veľmi tešíme. V poslednom období je témou diskusii najmä sporenie väčšiny sporiteľov v „nesprávnych“ fondoch. Na túto otázku je potrebné sa pozrieť z dvoch rôznych uhlov. V článku popíšem oba. Východiskom bude typický priemerný sporiteľ.

„Loď je v bezpečí, keď je v prístave. Ale na to lode nie sú.“ William Shedd, 19. stor.

Problém nesprávneho výberu fondu totiž nie je až tak vypuklý u mladých sporiteľov vstupujúcich do druhého piliera v súčasnosti, ale u väčšiny klientov sporiacich si už nejaký ten čas. Dôvodom je najmä ich pasivita, respektíve to, že podcenili svoje rozhodovanie pri výbere fondu. No prípadne aj momentálna nevedomosť o tom, že v garantovanom fonde vôbec sú.

Poďme teda na to.

OROL (výnos)

Človek by povedal: „Či mi ten alebo onen fond zarobí o pár percent viac alebo menej každý rok, šľak to traf, pár euro oželiem v prospech toho, že budem mať úspory v bezpečí.“ – Nie je to tak!

Finančná matematika a tzv. zložený úrok robia najmä v prípade dlhodobého sporenia divy! Ak použijeme doterajšie historické priemery výkonnosti v garantovaných fondoch (medzi dvomi a tromi percentami, teda 2,5 % p.a. v priemere) a negarantovaných  fondoch (v priemere cca. 7,5 % p.a. zaznamenaných na zmysluplných obdobiach s vypovedacou schopnosťou) ako priemerné výkonnosti do budúcnosti, na nasledujúcom ilustratívnom príklade zistíme dôležitú vec.

V prípade sporenia si v negarantovanom fonde, ktorý by prinášal o päť percentuálnych bodov vyšší priemerný ročný výnos ako garantovaný, by sme dostali po 30 rokoch sporenia výšku budúcich úspor pri odchode do dôchodku (64 144 eur) približne dva a pol násobne vyššiu ako v garantovanom fonde (26 642 eur)!

V grafe a tabuľke môžeme vidieť porovnanie výšky dôchodkových úspor pri rôznych priemerných ročných výnosoch. Pri náraste priemerného ročného zúročenia o tri percentuálne body, teda z dvoch na päť percent, vidíme, že finálne úspory sú až o dve tretiny vyššie! A to nehovoriac o dlhšom období sporenia ako 30 rokov, čo je prípad mladých ľudí vstupujúcich na trh práce, kedy tento rozdiel je ešte markantnejší!

PANNA (riziko)

Riziko súvisiace s investovaním v dôchodkovom fonde a s výkyvmi vo vývoji hodnoty jeho dôchodkovej jednotky, by som chcel rozdeliť na dve kategórie:

  1. Riziko, ktoré v dôsledku takýchto výkyvov spôsobí vo finále nižšiu sumu dôchodkových úspor pri odchode sporiteľa do dôchodku. Túto prvú kategóriu rizika súvisiacu s jeho objektívnym vnímaním nevidím takú problematickú, ako nasledujúcu. Dôvodom je historický vývoj na finančných trhoch, viď vysvetlenie nižšie. 
  2. Riziko, že samotný sporiteľ bude veľmi citlivo, a teda nesprávne, reagovať na priebežné výkyvy dôchodkovej jednotky svojho fondu.

Najväčším rizikom je samotný sporiteľ a jeho subjektívne vnímanie rizika. Čiže jeho správanie sa v prípade, ak svoje rozhodnutie pre ten-ktorý fond bude neustále prehodnocovať a meniť na základe momentálnych výkyvov na trhu! Nie je nič horšie ako prestupovať medzi fondmi po obdržaní každého výpisu z účtu – sporiteľ si tak „zaknihuje“ straty a zároveň stráca potenciál možnosti ich dobehnúť, a začína akoby odznovu, avšak so štartovacou čiarou posunutou ešte za pôvodnú líniu!

Preto je veľmi dôležité správne posúdiť svoj sklon k riziku vrátane skúseností a vedomostí o fungovaní na finančných trhoch a náležite tomu, ako aj veku a výške úspor, podriadiť rozhodnutie o výbere fondu, respektíve pomere sporenia si vo fondoch. 

Odporúčania

Rozloženie úspor medzi garantovaný a negarantovaný fond je z pohľadu výnosu a rizika zásadná problematika. Vyše 80 % sporiteľov si momentálne sporí v garantovanom fonde a my sa domnievame, že veľké množstvo z nich by malo byť, aspoň z časti, vo fonde akciovom negarantovanom.

Ako vyplýva z tohto článku, debata nie je o malých zvýšeniach konečných úspor, ale o značných, dokonca až niekoľkonásobných úsporách na dôchodku v prípade voľby negarantovaného fondu. Avšak zároveň aj o riziku, ktoré predstavujú nielen investície v tomto fonde, ale, a najmä, samotný sporiteľ ako taký a jeho citlivosť na priebežné pády svojich nasporených peňazí.

Preto základným predpokladom každého úspešného sporiteľa je na začiatku správne a precízne poskladať Rubikovu kocku s tromi parametrami: vek, výška úspor a odolnosť voči riziku. A podľa toho sa rozhodnúť a za týmto rozhodnutím si vytrvalo stáť!

A, skoro by som bol zabudol – mám 41 rokov, som v druhom pilieri od jeho začiatku a s investičným rizikom sa nie príliš kamarátim. Napriek tomu si sporím v pomere 70:30 v prospech PROGRES – akciového negarantovaného dôchodkového fondu.

Číselné odhady v tomto článku predstavujú iba ilustratívne príklady sporenia si v rôznych typoch fondov a nie definitívnu informáciu o budúcej výške zostatku na osobnom dôchodkovom účte potenciálneho sporiteľa.

Ak použijeme historicky dostupné dáta o hodnotách Indexu S&P a päťročného nemeckého štátneho dlhopisu (zdroj: Bloomberg), a budeme modelovať na 30-ročnom horizonte výšku úspor teoretických sporiteľov za všetky zaznamenané roky  (t. j. v každom roku dostupnej histórie „vpustíme“ akoby do druhého piliera nového sporiteľa, kde mu bude „DSS-ka“ zhodnocovať úspory priebežne podľa vývoja spomenutých indexov), tak dostaneme časový rad približne 60 sporiteľov s ich finálnymi úsporami a dva zaujímavé výsledky:

  • V každom roku približne od polovice 20. stor. hodnota úspor zúročených cez vývoj S&P 500 u všetkých týchto 60 sporiteľov by dosiahla omnoho vyššiu sumu, ako suma navkladaných príspevkov počas týchto rokov. V niektorých prípadoch by dokonca predstavovala až vyše 18-násobok tejto sumy!
  • Hodnota úspor zúročených cez vývoj S&P 500 (zjednodušený ekvivalent sporenia si v negarantovanom fonde) by dosiahla vyššiu sumu, ako hodnota úspor zúročených cez vývoj sadzby 5-ročného nemeckého štátneho dlhopisu (zjednodušený ekvivalent sporenia si v garantovanom fonde), v mnohých rokoch veľmi významne! Akurát v jednom roku (2009) v dôsledku vtedajšej krízy na finančných trhoch bola táto hodnota úspor o pár percent nižšia. Index S&P sa vtedy prepadol na svoje historické minimum v modernej histórii. 
Autor je predseda predstavenstva Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.
Rozhodovanie o dôchodkovom fonde - každá minca má dve strany

Rozhodovanie o dôchodkovom fonde - každá minca má dve strany >> zdieľajte na sociálnych sieťach

 
 

Komentáre


K tomuto článku ešte nebol pridaný žiadny komentár. Buďte prvý a okomentujte tento článok.

Pridajte komentár

* Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
Opíšte text z obrázku: *

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


Články z Penzia

Petr Hechtberger | 16.06.2017 00:00 A do ktorej skupiny dôchodcov budete patriť vy?

Na dôchodok sa časť z náš teší, ako na obdobie zaslúženého odpočinku, no druhá časť sa ho obáva ako obdobia finančnej núdze a uskromňovania sa. Aby ste nepatrili do tej druhej skupiny, mali by ste začať čo najskôr finančne plánovať. Na dôchodku nás s najväčšou pravdepodobnosťou stretne z finančného pohľadu jeden zo štyroch základných scenárov: Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Andrej Zeman | 31.03.2017 00:00 Pri vypĺňaní daňového priznania nezabudnite na príspevky do III. piliera

Jednou z položiek, ktorou sa dá znížiť daňová povinnosť je dobrovoľné dôchodkové sporenie. Ide konkrétne o vklady do výšky 180 eur ročne, ktoré sa dajú odrátať z daňových príjmov. Úspora na dani tak môže dosiahnuť 34,20 eur a sporitelia túto možnosť radi využívajú. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 30.03.2017 00:00 Na zvrátenie demografickej krízy by Slovenky museli začať rodiť 10 ročné deti

Tento bonmot odznel na konferencii Fincentrum & Forbes Investícia roka, kde sa diskutovalo aj o udržateľnosti dôchodkového systému na Slovensku. Zúčastnení sa zhodli, že SR čakajú z pohľadu demografie veľmi ťažké časy a negatívne zmeny sú už neodvratné. Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 30.03.2017 15:23

Peter Apolen | 21.02.2017 00:00 Cieľom 2. piliera nikdy nebolo dosiahnuť švajčiarske dôchodky

„Druhý pilier nebol nikdy konštruovaný s cieľom, aby sa budúci seniori utápali v peniazoch. Jeho úlohou nikdy nebolo zabezpečiť rozprávkovo vysoké dôchodky. Cieľom bolo zaviesť do systému prvok kapitalizácie a jedinou hlavnou ambíciou bolo zabezpečiť, aby aj v budúcnosti bolo dôchodky z čoho vyplácať,“ uvádza jeden zo spoluautorov dôchodkovej reformy Michal Nalevanko z The Benchmark Research & Consultancy. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 03.02.2017 00:00 Máte peniaze v garantovanom penzijnom fonde? Oberáte sa o zhodnotenie

Mnohí tridsiatnici, ktorí si budú sporiť i viac ako 30 rokov, majú svoje peniaze v druhom pilieri výhradne v garantovanom fonde, čím sa oberajú o možnosť ťažiť z nárastu ekonomík v budúcnosti. Podľa štatistík tak robí až 90 percent sporiteľov. Dôkazom je aktuálny rast akciových trhov, ale i výsledky indexových ako aj akciových fondov v druhom pilieri za minulý rok. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »

Krátké správy z Penzia

21.07.2017 11:14 Na účet si necháva penziu posielať 947 tisíc dôchodcov

Počet dôchodcov, ktorí si nechávajú penzie posielať na bankový účet, neustále rastie. K prvému polroku tak zasielala na účty v bankách celkovo 947 tisíc dôchodkov a 410 tisíc ich vyplácala v hotovosti.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

20.07.2017 13:12 V indexových fondov si sporí len 7 % budúcich dôchodcov

Slovenské indexové dôchodkové fondy dosiahli v 2. pilieri za ostatný rok (jún 2016 – jún 2017) v priemere až 15,79-% rast. Napriek tomu si v nich šetrí len 7 % Slovákov zapojených do 2. piliera. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

20.07.2017 09:14 Těšíme se na důchod

Po létech námahy přichází čas zaslouženého odpočinku. Ale ne každý má našetřené peníze na období, kdy již nebude finančně aktivní. Malou útěchou nám může být důchod, který dostaneme od státu. Ale kolik to bude? A hlavně – bude to stačit?  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

13.07.2017 14:27 Počet nehôd v zahraničí medziročne rastie

Počet nahlásených škôd v povinnom zmluvnom poistení vozidiel za mesiace júl a august, ku ktorým došlo v zahraničí, stúpol za posledných päť rokov na viac ako dvojnásobok. Vyplýva to z údajov KOMUNÁLNEJ poisťovne. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

13.07.2017 11:16 Priemerný invalidný dôchodok predstavuje 267,3 eura

Sociálna poisťovňa v júni vyplácala dovedna 238 137 invalidných dôchodok. Priemerný dôchodok predstavoval len 267,3 eura. Najčastejšie vyplácanou je starobná penzia s priemernou výškou 427,3 eura.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »

Najčítanejšie články z Penzia za posledných 14 dní

Marián Kopecký | 13.07.2017 00:00 Rozhodovanie o dôchodkovom fonde - každá minca má dve strany

Po turbulentných rokoch v druhom pilieri vnímame konečne posun k stabilizácii a ku konštruktívnym debatám, z čoho sa veľmi tešíme. V poslednom období je témou diskusii najmä sporenie väčšiny sporiteľov v „nesprávnych“ fondoch. Na túto otázku je potrebné sa pozrieť z dvoch rôznych uhlov. V článku popíšem oba. Východiskom bude typický priemerný sporiteľ. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »