Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme partnerom:                                                                                                                                          

logo-fincentrum

Súdy v júni vyhlásili rekordný počet osobných bankrotov

Súdy v júni vyhlásili rekordný počet osobných bankrotov

Nové podmienky osobných bankrotov, platné od marca, sa naplno prejavili v praxi. V júni požiadal o bankrot rekordný počet 590 občanov, čo je desaťnásobne viac ako v predchádzajúcom mesiaci a zhruba rovnako ako za celý roka 2015. 

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z. z. vstúpila do platnosti 1. marca tohto roku. Jej úlohou bolo sprístupniť inštitút osobného bankrotu širším vrstvám dlžníkov, čo sa podľa prvých výsledkov darí. Nábeh do praxe síce istú chvíľu trval, v máji vyhlásilo bankrot ešte stále len 52 občanov, v júni sa ale ich počet viac ako zdesaťnásobil. V celom druhom štvrťroku bolo vyhlásených 680 nových osobných bankrotov.

Dôvodom oneskoreného nástupu bolo administratívne zahltenie Centier právnej pomoci novými prípadmi. Dlžník totiž musí byť pri žiadosti o oddlženie zastúpený len týmto centrom, resp. ním určeným právnikom. Centrá právnej pomoci hlásili po vstupe novely do platnosti veľký nápor záujemcov o konzultácie. Často bolo potrebné objednať dlhší čas vopred. Spracovanie množstva žiadostí totiž je administratívne náročné.

Kto bankrotuje najviac

Až 95 percent nových bankrotov pripadalo na občanov nepodnikateľov a len päť percent na fyzické osoby podnikateľov. Tí majú možnosť oddlžiť sa touto formou až na základe nového znenia zákona. „Dlžníci počas druhého štvrťroku 2017 jednoznačne preferovali osobný bankrot prostredníctvom konkurzu. Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených podľa nových predpisov, bolo až 99 percent konkurzov, a iba jedno percento pripadalo na rozhodnutia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi, teda na oddlženie prostredníctvom splátkového kalendára,“ hovorí Jana Marková, hlavná analytička spoločnosti CRIF SK.

O osobný bankrot majú väčší záujem muži. V druhom kvartáli ich boli až dve tretiny. Ženy teda hospodária zodpovednejšie. Zhruba jedna desatina žiadateľov o odlženie má vysokoškolský titul. Z hľadiska veku boli najpočetnejšou skupinou dlžníci vo veku 40 až 49 rokov (29%), naopak najmenej početnú skupinu tvorili osoby vo veku 70 až 79 rokov. (2%).

Najviac bankrotov bolo vyhlásených v Banskobystrickom kraji (175), naopak najmenej v Trnavskom kraji (23). Dôvodom bolo pravdepodobne to, že Trnavský kraj nemá vlastné Centrum právnej pomoci a uchádzačov obsluhujú centrá z Nitry a Bratislavy.

Systém do februára takmer nefungoval

Inštitút osobného bankrotu bol do našej legislatívy včlenený v roku 2006, no nastavený režim nespĺňal svoj účel. Kým v Českej republike bolo len za rok 2015 podaných viac ako 32 tisíc návrhov na osobný bankrot, za rovnaké obdobie využilo túto možnosť na Slovensku len 391 ľudí. Hlavnou prekážkou bolo to, že ak chcel dlžník podať žiadosť o osobný bankrot, musel zaplatiť poplatok 664 eur a majetok nemohol byť nižší ako 1 660 eur

Ďalším problémom bola prílišná tvrdosť predchádzajúcej právnej úpravy. Dlžník musel najprv prejsť konkurzom, čo trvalo najmenej jeden a pol až dva roky, a následne trojročným skúšobným obdobím. Kým teda dlžník dosiahol rozhodnutie súdu o oddlžení, prešlo spravila päť a viac rokov. Za ten čas musel dlžník odovzdávať takmer celý svoj príjem veriteľom.

Dnes je oddlženie sprevádzané nižšími nákladmi ako doteraz a nie je potrebné mať minimálny majetok. Od marca postačí zaplatiť poplatok päťsto eur. I tieto peniaze môže dlžníkovi, v prípade finančnej tiesne, bezúročne na tri roky požičať Centrum právnej pomoci.

Dlžník má na možnosť zbaviť sa dlhov jednou z dvoch alternatív:

 1. Konkurzom, ktorý spočíva v predaji majetku a uspokojení pohľadávok veriteľov z výťažku. Tu sa zaviedla kategória nepostihnuteľnej hodnoty obydlia. Zvyšuje ochranu dlžníkov pred úplnou stratou bývania. Ide o sumu, za ktorú si fyzická osoba vie zabezpečiť bývanie, teda desať tisíc eur. Alebo minimálnej cene nájmu, za ktorú si fyzická osoba vie zabezpečiť bývanie v jednoizbovom byte počas približne 40 mesiacov po tom, čo o bývanie prišla, teda 250 eur/mesiac.
 2. Splátkovým kalendárom, kedy si dlžník ponecháva všetok svoj majetok, ale súd mu určí, aby v stanovenej dobe splácal presne určenú sumu.

Kto môže požiadať o bankrot

Ministerstvo spravodlivosť presadilo, že podanie žiadosti o osobný bankrot je možné jedine prostredníctvom Centier právnej pomoci. Dôvodom bolo zabrániť tomu, „aby sa na dlžníkov napojili rôzne skupiny s ponukou, že ich budú  sprevádzať osobným bankrotom a pritom im rovno znova požičajú. Pred takýmito praktikami nás na základe skúseností varovali kolegovia z Českej republiky,“ uvádza Peter Bubla, hovorca Ministerstva spravodlivosti SR.

Centrum právnej pomoci poskytuje občanom pomoc v 12 kanceláriách  a v 16 konzultačných pracoviskách rozmiestnených po Slovensku. „Novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii z pohľadu centra vnímame pozitívne, nakoľko novela prináša pre fyzické osoby dostupnejšie oddlženie vďaka podstatne nižším nákladom potrebným na začatie konania o oddlžení, bez ohľadu na to, či ich dlh vznikol voči štátu, samospráve, nebankovej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti,“ vysvetlil pre investujeme.sk Alexander Rakovský radca kancelárie riaditeľky Centra právnej pomoci. Vo februári centrum odhadovalo, že v tomto roku by mohlo mať o osobný bankrot záujem až desať tisíc dlžníkov.

Na to, aby sa dlžník mohol domáhať zbavenia svojich dlhov, musí spĺňať požiadavky stanovené zákonom: 

 • musí isť o nepodnikateľa alebo fyzickú osobu podnikateľa  
 • musí byť platobne neschopný
 • musí osvedčiť existenciu exekučného alebo iného obdobného vykonávacieho konania
 • musí mať poctivý zámer

Domáhať sa zbavenia dlhov je možné iba raz za desať rokov. Navyše určité pohľadávky musí dlžník splácať aj po oddlžení. Ide napríklad o:

 • výživné na dieťa,
 • zabezpečená pohľadávka (dlh zabezpečený napríklad záložným právom),
 • pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním,
 • pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
 • peňažný trest podľa Trestného konania,
 • nepeňažné pohľadávky,
 • pohľadávka z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci.
Súdy v júni vyhlásili rekordný počet osobných bankrotov

Súdy v júni vyhlásili rekordný počet osobných bankrotov >> zdieľajte na sociálnych sieťach

 
 

Komentáre


K tomuto článku ešte nebol pridaný žiadny komentár. Buďte prvý a okomentujte tento článok.

Pridajte komentár

* Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
Opíšte text z obrázku: *

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


Články z Ostatné správy

Jana Glasová | 26.07.2017 00:00 Regionálne rozdiely v platoch: Najmenej zarábajú ľudia v Prešovskom kraji

Slovenský pracovný trh je vo svojej historicky najlepšej kondícií. Nezamestnanosť klesla prvý krát pod sedem percent a mzdy rastú. V nasledujúcej analýze sa preto pozrieme na to, ako sa líšia zárobky zamestnancov naprieč Slovenskom. Koľko percent full-time zamestnaných zarába do 450 eur a naopak koľkí sa môžu pochváliť platom nad dve tisícky mesačne. Vychádzame z nedávno zverejnených údajov Štatistického úradu SR o štruktúre miezd na Slovensku v minulom roku. Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 08.08.2017 20:43

Peter Apolen | 24.07.2017 00:00 Bratislavčania si na dovolenke užívajú. Vidno to aj na ich platbách kartou

Nie je asi prekvapením, že výška výdavkov na dovolenke sa líši podľa danej krajiny. Najdrahšie z krajín preferovaných Slovákmi vychádza Taliansko s priemernou výškou platby kartou 277 eur. Naopak najlacnejšia je dovolenka v Bulharsku – platby kartou za len zhruba sto eur. Na výšku výdavkov na dovolenke však vplýva i kraj, z ktorého dovolenkár pochádza. Priemerný Bratislavčan tak napríklad zaplatí na dovolenke kartou viac ako dvojnásobok toho, čo šetrní obyvatelia Žilinského kraja. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Redakcia | 10.07.2017 00:00 Rozdiely v kurze eura dokážu dovolenkový rozpočet riadne nafúknuť

Slováci ani tento rok neplánujú vynechať zo svojich cestovateľských plánov Chorvátsko a Česko, ktoré sa radia medzi TOP dovolenkové destinácie. Spoločná európska mena však voči obidvom lokálnym menám  oslabila. To v praxi znamená, že Slováci získajú za jedno euro v krajine menej ako vlani. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Apolen | 04.07.2017 00:00 Kvalitné vzdelanie, práca v odbore, istý čas v zahraničí - typický životopis slovenského milionára

Kvalitné vzdelanie, tvrdá práca v oblasti ktorú človek vyštudoval a ďalšie vzdelávanie, to sú najčastejšie spoločné faktory, ktoré priviedli väčšinu slovenských a českých milionárov k ich bohatstvu. Od štátu očakávajú najmä stabilitu. Svoje peniaze investujú najmä do nehnuteľností, akcií firiem, alebo alternatívnych investícií. Celá správa »

Komentárov: 1 / 1 Posledný komentár: 13.07.2017 13:33

Mark Kuchta | 30.06.2017 00:00 Ako deti naučiť narábať s peniazmi

V škole boli najúspešnejší tí z nás, ktorí nerobili chyby. V živote sú úspešnejší tí, ktorí chyby síce robia, no učia sa z nich. Dovoľme teda deťom robiť užitočné chyby už teraz, minieš si = nemáš, neodložíš si = bude ti chýbať. Schopnosť finančne dospieť je u každého iná. V každom prípade, ale platí, že rodičia by mali pri získavaní tejto dispozície deťom aktívne asistovať.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »

Krátké správy z Ostatné správy

14.08.2017 09:06 Jak je (někdy) popisován hlas lidu v Evropě

Před dvěma týdny uspořádalo mé domovské město Praha důležitou akci: Společný den ESA pro ochranu spotřebitelů. Jedná se o událost, která tvoří důležitou součást regulatorní agendy, a dle jejích organizátorů měla “projednat otázky týkající se ochrany spotřebitelů a investorů a finanční inovace“.  O tom, že mohly být k zaslechnutí určitě zajímavé návrhy, vůbec nepochybujte. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

11.08.2017 15:32 Nedostatok pracovníkov ženie mzdy nahor aj v tradične zle zarábajúcich odvetviach - reštauráciach, maloobchode

Reálna mesačná mzda vzrástla v júni medziročne najrýchlejšie v odvetví reštaurácií a pohostinstiev a to o osem percent. No dosiahla len hodnotu 427 eur. Toto tradične najmenej platiace odvetvie tak tiež začína pociťovať nedostatok pracovníkov a musí ich lákať vyšším mzdami. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

10.08.2017 10:43 Zásady, ktoré môžu zabrániť dopravnej nehode

Neschopnosť včas vozidlo zabrzdiť má často za následok nehodu prípadne inú poistnú udalosť. Čo dodržať a akú techniku voliť, aby ste škodovosť obmedzili na minimum? Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

04.08.2017 10:03 Kvalita potravin: Co od toho Bruselu vlastně chceme?

Připouštím, že jsem poněkud zmaten. Stejní lidé, kteří si stěžují na „diktát Bruselu“, zároveň skoro jedním dechem požadují, aby ten stejný Brusel řešil, že kvalita potravin v českých supermarketech je horší než v německých. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

27.07.2017 14:00 Dobieha nemecký Volkswagen vlastná minulosť?

Najväčšiu nemeckú automobilku v poslednej dobe doháňa jeden škandál za druhým. Riešiť tak musí kauzu s manipuláciami dieselových motorov, aféru okolo údajného kartelu s ďalšími nemeckými automobilkami a teraz tiež veľmi nepríjemné informácie týkajúce sa údajnej pomoci nacistickému zločincovi.  Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »