Fincentrum a.s.
Hypoindex.cz Hypoindex.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.cz InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk

Ďakujeme našim partnerom:                                                                                                                                                                   

fincentrum-logo

hviezdne-byvanie


facebook-logo_1

Zaujímavosti týždňa: Presun sídla zo Slovenska bude bolieť, odkazuje bankám štát v novele zákona

Zaujímavosti týždňa: Presun sídla zo Slovenska bude bolieť, odkazuje bankám štát v novele zákona

Na nedávno oznámený presun sídla UniCredit Bank do Prahy prišla tvrdá reakcia. Vláda odobrila návrh novely zákona z dielne Ministerstva financií a NBS, podľa ktorej už pobočky zahraničných bánk nebudú môcť, zjednodušene povedané, poskytovať hypotéky so ŠPM. A keď už hovoríme o obmedzeniach, nie každý príjem zo zahraničia je dôvodom na odloženie daňového priznania.

„Lex UniCredit“

Návrh novely zákona o bankách prináša z pohľadu klienta dve podstatné zmeny: zakazuje poplatky za vedenie úverového účtu a obmedzuje hypotekárne obchody pre pobočky zahraničných bánk.

V prípade zákazu hypoték pre zahraničné banky je otázkou pohľadu, či ide o významné obmedzenie alebo nie. Ak pobočky zahraničných bánk prídu o možnosť poskytovať hypotéky, jednoducho ich nahradia inými úvermi na bývanie so založením nehnuteľnosti. Už dnes je podiel ostatných úverov na bývanie k hypotékam 64:36 (NBS: stav úverov k 31. 12. 2013 po vyňatí stavebných úverov). Jediným problémom je, že štátny príspevok pre mladých môžu klienti získať len pri hypotékach. Zákazom hypoték tak štát odstrihne pobočky zahraničných bánk od celkom zaujímavého trhového segmentu (viac ako 10% úverov na bývanie). A obmedzenie konkurencie pocítia aj klienti, varuje výkonný riaditeľ SBA Ladislav Unčovský: „Sme presvedčení, že novela diskriminuje časť trhu a obmedzuje konkurenciu napríklad pri poskytovaní hypotekárneho úveru pre mladých, ktorý významným spôsobom napomáha klientom v ich snahe zabezpečiť si bývanie.“

Možnosť podnikať na základe europasu využíva pomerne veľa pobočiek zahraničných bánk, z 29 členov SBA pôsobí ako pobočka zahraničnej banky 12. Do počtu sme zatiaľ nezarátali UniCredit Bank, ktorá má sídlo stále na Slovensku. A hoci to súčasný zákon o bankách umožňuje, hypotekárnu licenciu pobočky zahraničných bánk nevyužívajú. Hypotekárnymi bankami sú len „domáce“: ČSOB, Prima, OTP, Slovenská sporiteľňa, Tatra, UCB, Sberbank a VÚB.

Aj preto si v Investujeme.sk myslíme, že zmena zákona reaguje práve na ohlásené zlúčenie s Českom,  a teda presťahovanie sídla UniCredit Bank do Prahy a je varovným prstom aj smerom k zahraničným matkám slovenských bánk, ktoré uvažujú o nasledovaní tohto kroku.

Podľa predkladacej správy myslí návrh novely aj na existujúcich klientov: „V prípade, že banka, ktorá poskytuje osobitné hypotekárne obchody, ukončí svoju činnosť a pretransformuje sa na pobočku zahraničnej banky, čím jej pohľadávky a záväzky prevezme nástupnícka zahraničná banka, nároky klientov z hypotekárnych obchodov (vrátane nárokov na štátny príspevok pre mladých poberateľov hypotekárneho úveru) zostávajú až do vysporiadania týchto obchodov zachované.“

Otázkou je, či v parlamente návrh naozaj prejde. Prekážkou môže rozpor s európskou legislatívou. Slovenská banková asociácia považuje „tieto ustanovenia za diskriminačné, pretože sa neprimerane uplatňujú len na pobočky zahraničných bánk a môžu byť v rozpore zo základným právom EÚ.“  

Úverový poplatok je minulosťou

Z pohľadu klientov je zaujímavý legislatívny zákaz výberu poplatkov za vedenie úverového účtu, ktorý vláda odobrila v rovnakej novele. Podľa schváleného návrhu sa § 37 doplní o odsek 21, ktorý znie: „Banke, zahraničnej banke a pobočke zahraničnej banky sa zakazuje požadovať od spotrebiteľa27f) úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu úveru alebo účtu, na ktorom je vedený úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou úverového vzťahu; to neplatí, ak ide o účet podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka, osobitného zákona35c) alebo osobitnú službu, ktorá nie je podmienkou úverového vzťahu.“.

S návrhom prišlo Ministerstvo financií SR v období, keď v Európe silnie klientský boj proti tomuto spornému poplatku. V Česku minulý týždeň ohlásili spojenie tri veľké klientské iniciatívy. Spojenie stránok poplatkyzpet.cz, jdeto.de a bankovnipoplatky.com dáva oveľa vyššiu šancu získať poplatky reálne späť. Dohromady momentálne zastupujú iniciatívy už 40 tisíc klientov, ktorí žiadajú o vrátenie pol miliardy českých korún, informoval český server Hypoindex.cz

Ako prvý uspel pri požiadavke o vrátenie poplatku Petr Němec, ktorému Komerční banka vrátila účtované poplatky za vedenie úverového účtu. Sám je teraz autorom iniciatívy jdeto.de. 

Mediálnu bublinu okolo poplatkov chcela využiť aj mBank, do redakcií rozposlala štyri karikatúry  vysmievajúce sa z bankových poplatkov (viď foto k článku). „Niektoré bankové poplatky sú také absurdné, že ani nemá zmysel ich brať vážne,“ uvádza sa v sprievodnej správe. Karikatúry sú: „sú oficiálnym príspevkom mBank do diskusie o ich (ne)opodstatnenosti po tom, čo vládou prešiel zákaz niektorých poplatkov.“ 

Pozor na podvody s platobnými kartami

Klienti slovenských bánk sa stali terčom premysleného podvodu. Pri výbere z konkrétneho bankomatu v Košiciach a v Bratislave im podvodníci urobili kópiu karty a získali aj PIN kód. Údaje využili na výbery peňazí v Mexiku. O prípade informovala televízia Markíza prostredníctvom svojho spravodajského portálu TVnoviny.sk. Takáto forma podvodu sa nazýva skimming. Je to však dôvod na paniku? Znamená to, že karty už nie sú bezpečné? Stále sú, iba s nimi treba bezpečne zaobchádzať.

Daňové priznanie si posunieme ťažšie

Možnosť odložiť si daňové priznanie k dani z príjmov – teda legálne si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania – využilo za r. 2011 takmer 100-tisíc daňovníkov. Postačilo poslať jednoduchý list, pričom počkať na odpoveď nebolo potrebné – lehota sa predĺžila automaticky. Koncoročná novela zákona o dani z príjmov obmedzila pre r. 2012 túto možnosť viacerými spôsobmi. Mnohým daňovníkom, ktorí boli presvedčení, že spĺňajú aj nové podmienky, však navyše pred pár týždňami „kleplo“ po prstoch Finančné riaditeľstvo.

Po novom je možné termín na podanie daňového priznania predĺžiť takto

 • daňovníci, ktorí za uplynulý rok dosiahli iba príjmy zo zdrojov v SR, si termín na podanie daňového priznania predĺžiť nemôžu
 • daňovníci, ktorí za uplynulý rok dosiahli aj príjmy zo zdrojov v zahraničí, si termín na podanie daňového priznania môžu predĺžiť o 1 až 3 celé mesiace - na základe oznámenia, rovnako ako minulý rok
 • túto lehotu si daňovníci s príjmami zo zdrojov v zahraničí môžu predĺžiť aj o ďalšie 3 mesiace. Ale už len na základe žiadosti, podanej daňovému úradu najneskôr 15 dní pred uplynutím predĺženej lehoty (ktorú predtým oznámili listom-oznámením). Do tejto posunutej lehoty však musia mať kladnú odpoveď z daňového úradu, inak sa priznanie považuje za nepodané.

Top Fond: Najlepšie sa darilo Tatra Asset managmentu 

Majetok v otvorených podielových fondoch spravovaných členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností narástol ku koncu roka 2012 medziročne o 14% na 4,3 miliardy. Medzi najpredávanejšími prevládali fondy z portfólia Tatra Asset Managementu. 

V rámci hodnotenia najpredávanejších fondov TOP FOND zohľadňovala SASS upravené čisté predaje za kalendárny rok.

Najpredávanejší podielový fond v kategórii peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií:VÚB AM – Privátny Eurový fond

 • Najpredávanejší podielový fond v kategórii dlhopisové fondy: SPORO Eurový dlhopisový fond
 • Najpredávanejší podielový fond v kategórii akciové fondy: TAM – Americký akciový
 • Najpredávanejší podielový fond v kategórii ostatné fondy: TAM – SmartFund
 • Najpredávanejší podielový fond v kategórii špeciálne fondy:  TAM – Depozitný fond

Pri hodnotení fondov s najlepším pomerom výkonnosti a rizika bola rozhodujúca trojročná (v prípade peňažných fondov ročná) výkonnosť prerátaná na eurá predelená priemerom volatilít ročných výkonností ku koncu posledných troch kalendárnych rokov. 

 • Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórii eurové peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií: VÚB AM – Privátny Eurový fond
 • Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórii eurové dlhopisové fondy: TAM – Euro dlhopisový fond
 • Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórii akciové fondy: TAM – Americký akciový
 • Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórii ostatné fondy: TAM – Zaistený fond.

Čo sa dialo na kapitálových trhoch?

V rámci investičných tém sa Peter Voštinár pozrel na ropu, ktorá sa v súčasnosti nachádza na dôležitej úrovni, ktorá naznačuje potenciál pre investorov. Po fundamentálnej stránke ropa vytvára zápletku, akú by sa nemuselo oplatiť ignorovať najmä pre investorov mysliacich na dôchodok. V širokom kontexte táto zápletka môže priniesť pozitívum pre svetovú ekonomiku.Ak patríte medzi tých, ktorí investujú na dôchodok a v prevažnej väčšine alokujú svoje zdroje do energií, mali by ste vedieť, že nová frakčná metóda ťažby ropy spôsobuje nerovnováhu medzi ponukou a dopytom, a to v prospech ponuky.

Analytik Saxo Bank Radim Dohnal si myslí, že menová vojna sa už skončila a spoločnosť Golem Finance upozorňuje, že vo Švajčiarsku hrozí realitná bublina.

Ak vás zaujímajú podrobnosti z diania na trhoch počas týždňa, prečítajte si:

Nezamestnanosť s novým rekordom

Registrovaná miera nezamestnanosti pokračovala v raste aj počas januára. Oproti koncu roku 2012 sa zvýšila o ďalších 36 stotín percentuálneho bodu na 14,8%, čo predstavuje najvyššiu úroveň od apríla 2004. 

Ako informuje makroekonóm VÚB Andrej Arady, prvý mesiac v roku nezamestnanosť spravidla rastie, v sezónne očistenej miere sa však nezamestnanosť takisto zvýšila. Tempo nárastu celkového počtu nových nezamestnaných sa v súlade s našimi očakávaniami na začiatku tohto roku v porovnaní s koncom toho predošlého spomalilo. Tohtoročný januárový nárast predstavoval 9580 nových nezamestnaných, čo bolo zhruba len o 500 viac ako v rovnakom mesiaci pred rokom.

Karikatúra k článku: mBank

 

 

Zaujímavosti týždňa: Presun sídla zo Slovenska bude bolieť, odkazuje bankám štát v novele zákona

Zaujímavosti týždňa: Presun sídla zo Slovenska bude bolieť, odkazuje bankám štát v novele zákona >> zdieľajte na sociálnych sieťach

 
Reklama

 

Komentáre


K tomuto článku ešte nebol pridaný žiadny komentár. Buďte prvý a okomentujte tento článok.

Pridajte komentár

* Pokiaľ je text nečitateľný, nový načítate kliknutím na obrázok. Veľké a malé písmená sa neodlišujú.
Pre prihlásených sa kontrolný obrázok nezobrazuje. Prihláste sa alebo sa zaregistrujte ak ešte nemáte účet.
Opíšte text z obrázku: *

* Hviezdičkou sú označené povinné informácie.


Články z Editorial

Peter Furmaník st. | 30.05.2016 00:00 Môže svetovými trhmi točiť nesprávna metodika štatistikov? (Týždeň vo financiách očami komentátora)

Finančné trhy celý týždeň poslušne čakali, aby sa v piatok dožili toho, čoho sa chceli dožiť a od šéfky Fedu si vypočuť to, čo aj tak vedia. Ropa núti múdrych rozmýšľať a zadubených rozpredávať svoje rezervy. K Bohu je ale blízko a v investíciách do poistenia platí, že čo človek mieni, to z pekla vytiahne kapela Lucie. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Furmaník st. | 23.05.2016 00:00 Iba jediná banka ide osamelo proti prúdu (Týždeň vo financiách očami komentátora)

Dve mohutné tučné ženské nohy to nepotiahnu! Ratingová agentúra Fitch upozornila, že Brexit by nepoškodil len Britániu, ale aj všetky ostatné ekonomiky EÚ a vedenie Microsoftu sa nechalo počuť, že zastaví investície. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Furmaník st. | 16.05.2016 00:00 Americkí kapitalisti nám nariadili euro a odvtedy sa máme zle (Týždeň vo financiách očami komentátora)

„Zeman je veľký človek, ten sa nedá dirigovať Američanmi a preto Česi nemajú euro, majú sa dobre a nemusia počúvať cudzie mocnosti,“ hovorila moja susedka z vedľajšieho bloku, inak vášnivá psičkárka. Okrem iných dobrých vlastností má aj tú, že rada sleduje TV správy a nahlas ich komentuje pri stretnutiach s ďalšími majiteľmi psíkov. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Furmaník st. | 09.05.2016 00:00 Americká centrálna si počká na Brexit, Madonna zabojuje s eurosvätuškármi (Týždeň vo financiách očami komentátora)

Mal raz jeden chlapík poschodový dom. Furt na ňom dačo vylepšoval, skrášľoval, do okien na poschodí nainštaloval žalúzie so senzormi, ktoré sa prispôsobujú intenzite slnečného svitu, do jedného okna si namontoval veľký ďalekohľad, aby sa mohol kochať pohľadom na krajinu. Nevšimol si však, že so základmi stavby nie je čosi v poriadku a vyčačkaný dom nakoniec spadol. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Furmaník st. | 02.05.2016 00:00 Tečúca prvomájová krv sa pýta: Pôjde Draghi na nemecký koberec? (Týždeň vo financiách očami komentátora)

Vo vchode do bytovky sa pri výťahu rozprávali traja chlapci vo veku cca 15 rokov. „Škoda, že prvý máj vychádza teraz na nedeľu, lebo keby na iný deň, máme v škole voľno!“ Škoda, prikývol druhý a opýtal sa: „Na čo je vlastne prvý máj?“ Ale ani ďalší to nevedel a spýtavo sa pozrel na mňa, či ja neviem. „Neviem,“ povedal som pre istotu, lebo som sa bál, že mi jednu trafí. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »

Krátké správy z Editorial

10.02.2012 15:52 Petr Zámečník pre idnes.cz: Nevedel som, že protesty nemôžem fotiť

Indonézske úrady vyhostili Čecha Petra Zámečníka, ktorý v provincii Západná Papua fotografoval demonštráciu za nezávislosť regiónu. On sám v rozhovore pre idnes.cz tvrdí, že išlo o nedorozumenie. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

08.02.2012 15:34 Prehlásenie k zadržaniu šéfredaktora Fincentrum Media

Skupina Fincentrum prijala so znepokojením správu o zadržaní šéfredaktora divízie Fincentrum Media Petra Zámečníka indonézskou políciou. Petr Zámečník je šéfredaktorom Fincentrum Media od roku 2007, pod jeho vedenie spadajú v Českej republike odborné portály Hypoindex.cz, Investujeme.cz alebo ČeskéReformy.cz. Celá správa »

Komentárov: 2 / 2 Posledný komentár: 09.02.2012 09:02

18.12.2011 21:12 Rozlúčenie s Václavom Havlom

Dovoľte nám, aby sme sa menom Fincentra rozlúčili so zosnulým prezidentom Václavom Havlom. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

06.11.2008 16:44 Pripravujeme spustenie odborného servera investujeme.sk

Na týchto stránkach nájdete odborné informácie z oblasti investovania, finančného poradenstva, penzijného sporenia, poisťovníctva a bankovníctva. Server www.investujeme.sk skúšobne spustíme začiatkom decembra a v plnej prevádzke bude od januára 2009. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie krátke správy »

Najčítanejšie články z Editorial za posledných 14 dní

Peter Furmaník st. | 16.05.2016 00:00 Americkí kapitalisti nám nariadili euro a odvtedy sa máme zle (Týždeň vo financiách očami komentátora)

„Zeman je veľký človek, ten sa nedá dirigovať Američanmi a preto Česi nemajú euro, majú sa dobre a nemusia počúvať cudzie mocnosti,“ hovorila moja susedka z vedľajšieho bloku, inak vášnivá psičkárka. Okrem iných dobrých vlastností má aj tú, že rada sleduje TV správy a nahlas ich komentuje pri stretnutiach s ďalšími majiteľmi psíkov. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0

Peter Furmaník st. | 23.05.2016 00:00 Iba jediná banka ide osamelo proti prúdu (Týždeň vo financiách očami komentátora)

Dve mohutné tučné ženské nohy to nepotiahnu! Ratingová agentúra Fitch upozornila, že Brexit by nepoškodil len Britániu, ale aj všetky ostatné ekonomiky EÚ a vedenie Microsoftu sa nechalo počuť, že zastaví investície. Celá správa »

Komentárov: 0 / 0Ďalšie články »