Accace

Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd a daňového poradenstva - accace.com/slovensko.

Komentár: Zavedenie daňových licencií – aké zmeny prinesú

Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd, pracovnoprávneho a daňového poradenstva, vysvetľuje účel a riziká avizovaných daňových licencií a prináša prehľad výšky sadzieb a výnimiek pre oslobodenie od ich platenia.

Dane a odvody pri predaji a prenájme nehnuteľnosti

Dane Accace 20.08.2013 4 komentáre

Poradenská spoločnosť Accace prináša prehľad najčastejšie kladených otázok ohľadne predaja a prenájmu nehnuteľností a z toho vyplývajúcich daňových a odvodových povinností.

Najdôležitejšie zmeny v Zákone o dani z príjmov od 1.1.2014

Od budúceho roka vstúpi do platnosti novelizácia Zákona o dani z príjmov, ktorá prináša rôzne zmeny. Sú súčasťou boja proti daňovým únikom, ktorý vyhlásila vláda. Ďalším cieľom je znížiť administratívne bremeno podnikateľských subjektov na Slovensku.

Výmaz z čiernej listiny neplatičov DPH bude možný

Ak sa firma dostane do zoznamu neplatičov DPH aj nedopatrením, nie je možné sa z tejto listiny dostať preč. No plánovaná novela Daňového poriadku umožní „polepšeným“ firmám dostať sa z tejto „čiernej listiny“.

Zamestnancov a živnostníkov čakajú zmeny: Poznáme 8 najvýznamnejších

Legislatívne zmeny, účinné od januára, sa výrazne dotýkajú všetkých zamestnancov a zamestnávateľov. Rozsiahla novela Zákona o sociálnom poistení priniesla zavedenie povinnosti platiť odvody na zdravotné poistenie a jednotlivé kategórie sociálneho poistenia aj pre dohodárov, menia sa aj maximálny a minimálny vymeriavaci základ na platenie sociálneho poistenia a platí aj nový spôsob výpočtu vymeriavacieho základu povinne nemocensky a dôchodkovo ...

Kam investovať?Najnovšie komentáre