Jan Rohrbacher

Autor je Account Manager X-Trade Brokers

Opcie: Nesymetrické výnosové strategie – Butterfly

Po nesymetrickej stretégii Iron Condor sa budeme v edukatívnom seriáli o opciách venovať stratégii Butterfly v jej "nebalancovanej" podobe. Využijeme ju, pokiaľ máme na trh neutrálny náhľad s variantom poklesu a s variantom rastu

Grécke písmená pomáhajú riadiť riziko pri opciách

Risk manažment je v prípade opcií dôležitejší ako inde. Opcie sú totiž veľmi dynamickým a zložitým inštrumentom, a to nie len preto, že sa obchodujú na páku a sú teda rýchlejšie ako klasické inštrumenty, ale aj preto, že ich cena závisí na niekoľkých významných faktoroch.

Spread stratégie: Minimálne riziko, vysoká pravdepodobnosť zisku

Traderi totiž vo všeobecnosti vyhľadávajú na trhu situácie, kedy majú s minimálnym rizikom vysokú pravdepodobnosť zisku. Spreadové stratégie, ktoré si dnes predstavíme, slúžia na vytváranie ziskov v prípade, že sa trhy hýbu v určitom pásme.

Stratégie Straddle a Strangle: Zarobíte na raste aj poklese

V seriáli o opciách sa pozrieme na stratégie, ktoré kombinujú iba opcie medzi sebou, a pozícia v podkladovom aktíve už do hry nevstupuje. Tieto typy stratégií majú väčšinou špekulatívny účel s cieľom vytvoriť pre investora čo najvhodnejší rizikovo-výnosový profil.

Protective Put: Opčná stratégia, ktorá ochráni proti krátkodobému poklesu

V minulom dieli opčného seriálu sme si predstavili stratégiu Covered Call, ktorej cieľom je dodatočný zisk v situácii, keď sa trh výrazne nehýbe. Dnes si vysvetlíme stratégiu Protective Put. Ide o kombináciu long pozície napríklad v akcii a long pozície v put opcii na rovnaké aktívum.

Covered Call: Kombinácia long pozície a Call opcie podkladového aktíva

Covered Call patrí medzi najvýznamnejšie a najvyužívanejšie stratégie medzi investorskou verejnosťou. V tomto type stratégie sa kombinuje pozícia v podkladovom aktíve a vypísanie call opcie na rovnaké aktívum.

Kam investovať?Najnovšie komentáre

Obchodovanie opcií: Ako čítať grafy

V predošlom dieli edukačného seriálu o opciách sme si predstavili opcie od základu. Tentoraz sa zameriame na to, ako čítať opčné grafy, ako spoznať, či ste v zisku alebo v strate a pri ktorej cene nastáva bod zvratu. Ukážeme si aj základné opčné pozície, ktoré môžete otvoriť.

Opcie: Ohraničená strata, špekulácie na rast i na pokles

Vplyvom krízy stáracajú investori dôveru, veď bežné investičné produkty neboli vlani schopné zarobiť, nedarilo sa akciám, ani ultrakonzervativnym fondom peňažného trhu. Dodatočné zisky bolo možné dosiahnuť iba špekulovaním na akciových alebo derivátnych trhoch. Jedným zo spôsobov ako sa dostať k zaujímavým ziskom a zároveň mať zaistené riziko sú opcie. Práve im sa budeme venovať v rámci vzdelávacieho seriálu.