Juraj Hrbatý

zdanenie investícií

Ako zdaňovať výnosy z finančných investícií

Dôležitým faktorom výberu správnej investície je okrem výnosu a rizika aj otázka zdaňovania. Okrem toho je niekoľko druhov príjmov z investícií zaťažených aj zdravotnými odvodmi. No na druhej strane sú aj skvelé investície s nadpriemernými výnosmi, z ktorých daňová povinnosť nevzniká.

Kam investovať?Najnovšie komentáre