Miroslav Buriánek

Pracovník Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.

Ak má daňový úrad podozrenie, že podnikateľ krátil dane…

Ak má daňový úrad  podozrenie, že daňovník spáchal trestný čin krátenia daní, odstúpi spis príslušnému útvaru Policajného zboru. Policajt začne trestné stíhanie bez meškania, najneskôr do 30 dní. Aké má však obvinený daňovník práva a možnosti, ak zistí, že policajt procesne pochybil? Môže si vymáhať škodu v občianskom súdnom konaní?

Nová daňová legislatíva: Môže ňou štát občana poškodiť?

Z pohľadu pracovníka Najvyššieho kontrolného úradu SR sme sa už viackrát venovali téme, ako môžu občana svojimi nesprávnymi rozhodnutiami poškodiť daňové úrady a následne aj iné orgány (súdy, obce, dokonca aj samotný NKÚ SR). A v súvislosti s novou daňovou legislatívou, najmä s rozšírením niektorých oprávnení správcu dane, sa opäť natíska viacero otázok.

Ignorovať zásielky od správcu dane sa nevypláca: Daňovník neuspeje ani na súde

Každý daňovník je v zmysle zákona povinný úzko spolupracovať so správcom dane. To ale neznamená, že ako bežný občan je len bezmocnou hračkou v rukách úradov. Má svoje práva a v boji s úradmi nemusí ťahať za kratší koniec, o čom svedčí už celá séria článkov na našom portáli. Avšak tvrdošijne ignorovať zásielky od správcu dane a nekomunikovať s ním sa naozaj nevypláca. V takom prípade už nepomôže ani súd.

Ak daňový subjekt neumožní daňovú kontrolu, správca dane si poradí sám

Stávajú sa prípady, že daňový subjekt - z takého alebo onakého dôvodu - neumožní správcovi dane vykonať daňovú kontrolu. Napríklad ho nevpustí do firmy či do bytu. V takom prípade však spravidla ťahá za kratší koniec, pretože správca má možnosť sám určiť základ dane. Má k tomu k dispozícii viacero nástrojov - zákonných pomôcok alebo aj pokus o uzavretie dohody o určení výšky dane.

Obnova bytového domu podľa projektu nie je vždy cenovo najvýhodnejšia

Investovanie do obnovy bytového domu prináša rad problémov - všetko sa začína projektom, pri ktorom sa projektant snaží uplatniť vyššie ceny, od nich sa odvádza jeho odmena. Otvorenou otázkou je aj to, či je lepšia rekonštrukcia postupná alebo “všetko naraz”. Prvý variant je výhodnejší pre skupiny vlastníkov bytov, ktoré tvoria dôchodcovia alebo sociálne slabšie rodiny vrátane rodín s malými deťmi.

Práva vlastníkov pozemkov možno obmedziť len vo verejnom záujme, ale….

Ak človek vlastní niekde pozemok a nesúhlasí s územným plánom obce (mesta), v ktorom sa určujú pozemky, ktoré majú byť zastavané, má v podstate smolu. Zákon totiž nepozná situáciu, že sa vlastníci pozemkov a obec nedohodnú. Aj keď Stavebný zákon umožňuje pri návrhu územného plánu obmedziť vlastnícke práva, občan má predsa len akú-takú šancu dovolať sa spravodlivosti.

Kam investovať?Najnovšie komentáre

Ak človeka poškodí súd, môže sa brániť: Uplatniť si náhradu škody však nie je ľahké

Na portáli Investujeme.sk sme už písali o tom, že daňový úrad môže nesprávnym úradným postupom spôsobiť niekomu škodu a poškodený si ju môže vymáhať pred súdom. Predmetom sporu býva najmä dorub dane. Písali sme tiež o tom, že občana - hoci len teoreticky - môžu poškodiť aj kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu. Aj v takom prípade sa môže obrátiť na súdy. Otázkou ale zostáva, čo ak občana poškodí samotný súd?

Najvyšší kontrolný úrad: Môže človeku spôsobiť škodu?

Na portáli Investujeme.sk sme prednedávnom písali o tom, že správca dane (napríklad daňový úrad) môže nesprávnym úradným postupom spôsobiť niekomu škodu a poškodený si ju môže vymáhať pred súdom. Môžu však niekoho poškodiť kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu? Podľa právnikov je takáto možnosť skôr len teoretická.

Daňové konanie: Náhradu škody spôsobenej daňovému subjektu si možno vymáhať súdnou cestou

Na daňové konanie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Daňové konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňových subjektov, je totiž osobitným druhom správneho konania. Predmetom sporu medzi správcom dane a daňovým subjektom môže byť dorub dane a spor môže skončiť na súde.