tome11

Socializmus ako boží trest?

Túto satiru napísal Jan Berwid – Buquoy a pochádza z roku 1975. Keďže tento český emigrant prežil po druhej svetovej vojne viac ako 20 rokov v marxisticko-leninskom plánovanom hospodárstve – v Československu, nebolo pre neho príjemné napísať satiru na účet socializmu. Nepripadalo mu totiž vtipné písať o socialistickom plánovanom hospodárstve. Túto činnosť prirovnal k písaniu humoristického románu o pohrebe svojho vlastného brata. O vytvorenie tejto satiry ho ...

Podstata ekonómie je mŕtva: Kedy dostaneme rozum?

Nie je to tak dávno, čo som sedával na seminároch a prednáškach na univerzite. Vstrebával som veľké množstvo informácií. Študoval som ekonómiu. Avšak s postupom času a s odstupom človek zisťuje, že mnohokrát je teória jedna vec a prax druhá. Ale čo ma zaráža najviac a doslova zásadne, sa týka definície a podstaty ekonómie vzhľadom na realitu vo svete. Tá hovorí, že ekonómia je veda, ktorá sa zaoberá efektívnou alokáciou vzácnych zdrojov a teda ich ...

Kam investovať?Najnovšie komentáre