Pondelok 21. septembra. Meniny má Matúš

10 rád – ako skrotiť volatilitu

Z času na čas sa na akciových trhoch nevyhnutne objavia príležitostné záchvaty zvýšenej volatility. Tieto komplikácie trhového sebavedomia môžu pochádzať z ekonomickej neistoty, zmien monetárnej alebo fiškálnej politiky, finančnej nákazy alebo geopolitického napätia. Prinášame desať kľúčových rád, ktoré možno použiť na zmiernenie obáv v týchto napätých časoch.

1. Volatilita je bežná súčasť dlhodobého investovania

Z času na čas nevyhnutne k volatilite na akciových trhoch dochádza. Dôvodom je to, že investori reagujú na zmeny v ekonomickom, politickom a korporátnom prostredí. Keď ste v pozícii investora, váš postoj je rozhodujúci. Keď ste hneď od začiatku svojej investičnej cesty pripravení na trhové turbulencie, je menej pravdepodobné, že nás zaskočia a pravdepodobnejšie, že vaša reakcia bude racionálna. So správnym postojom, ktorý volatilitu prijíma ako neoddeliteľnú súčasť investovania, si investori môžu vytvoriť nezaujatý názor a zostanú zameraní na dlhodobé investičné ciele.

2. V dlhodobom horizonte býva akciové riziko zvyčajne odmenené 

Akcioví investori sú odmeňovaní za extra riziko, ktoré podstupujú napríklad,  v porovnaní s investormi pracujúcimi s vládnymi dlhopismi. Je tiež dôležité mať na pamäti, že riziko nie je to isté ako volatilita. Ceny aktív sa menia vo výraznejšej intenzite ako ich skutočné vnútorné hodnoty. Trhy totiž udalosti precenia alebo podcenia. Z dlhodobého hľadiska sú však ceny akcií riadené podnikovými výnosmi a v reálnych podmienkach všeobecne prekonávajú ostatné typy investícií.

3. Korekcie trhu môžu vytvoriť atraktívne príležitosti 

Korekcie sú bežnou súčasťou býčích trhov. Je bežné zaznamenať počas býčieho obdobia viac ako jednu výraznú korekciu. Tá môže byť často dobrým obdobím na nové investície, čo investorom po obrate situácie ponúka potenciál na nadpriemerné výnosy. Stáva sa totiž, že i po tých najhorších krátkodobých stratách na akciovom trhu nasledoval odraz k novým maximám.

4. Investujte pravidelne i pri poklesoch

Investori, ktorí v investovaní pokračujú, profitujú z dlhodobo rastúceho trhového trendu. Tí, ktorí sa snažia trh načasovať a striedavo spúšťať a zastavovať prúd nových investície, riskujú, že ohrozia svoje budúce výnosy. Hrozí im, že zmeškajú tie najlepšie dni a tie najatraktívnejšie príležitosti, ktoré sa objavujú i počas volatilných období. 

5. Výhody pravidelných investícií

Bez ohľadu na časový horizont investície je zmysluplné, najmä do fondov, investovať pravidelne určitú čiastku. Tento prístup je známy ako priemerovanie nákladov. Aj keď tento postup nesľubuje zisk ani nechráni pred poklesom trhu, investorom pomáha vyhnúť sa tomu, aby investovali v jednom jedinom čase. Znižujú tak priemerné náklady obstarania. A aj keď sa pravidelné vstupy aj v období klesajúceho trhu môže zdať nerozumné, práve počas takéhoto obdobia sa dajú urobiť tie najlepšie investície. Platí však i to, že investori by mali z času na čas prehodnotiť svoje portfólio a podľa potreby ho pozmeniť.

6. Diverzifikácia investícií pomáha plynulým výnosom 

Správna alokácia aktív môže byť náročná. Trhové cykly totiž môžu byť len krátke a okrem toho môžu podliehať návalom volatility. Počas takýchto období by mala alokácia rotovať od jedného segmentu alebo trhu k inému. Investori môžu rozložiť riziko spojené s jednotlivými trhmi alebo segmentmi tým, že investujú do rôznych portfólií, čím môžu znížiť pravdepodobnosť koncentrácie strát. Napríklad to, že portfólio je zložené z mixu „rizikových“ aktív (akcie, nehnuteľnosti a úvery) a defenzívnych aktív (vládne a investičné dlhopisy, a hotovosť), môže investorom priniesť plynulé výnosy.

Alternatívou môže byť investovanie do aktívne riadeného fondu s viacerými aktívami (multi-asset fund). Tento totiž predstavuje už hotovú diverzifikáciu aktív a regiónov. Rozloženie investícií do rôznych krajín tiež môže pomôcť znížiť korelácie v rámci portfólia a znížiť dopad rizík jednotlivých trhov.

7. Investovanie do kvalitných akcií generujúcich príjmy   

Dlhodobo udržateľné dividendy, vyplácané vysoko kvalitnými spoločnosťami, ktoré generujú hotovosť, sú počas nestálych trhových podmienok mimoriadne atraktívne. Dôvodom je to, že môžu ponúknuť pravidelný zdroj príjmov v časoch, keď sú úrokové sadzby nízke a je dostupných málo ziskových alternatív. Vysoko kvalitné akcie generujúce príjmy predstavujú zvyčajne popredné svetové značky, ktoré dokážu, vďaka svojim etablovaným pozíciám na trhu, dobrej cenotvorbe a odolným výnosom, poskytnúť silný výkon počas celých obchodných cyklov. Ak tieto spoločnosti pôsobia vo viacerých regiónoch, vyrovnávajú dopady nerovnomernej regionálnej výkonnosti. Táto ich schopnosť prinášať atraktívne výnosy počas celého cyklu z nich opodstatnene robí základný kameň akéhokoľvek portfólia.

8. Reinvestujte príjmy

Reinvestované dividendy môžu časom poskytnúť výraznú podporu celkovým výnosom. Podmienkou je, aby boli investori disciplinovaní a trpezliví. Čas je na trhu asi najdôležitejšou, aj keď podceňovanou, zložkou víťazného vzorca. 

9. Nedajte sa ovplyvniť povrchnou sentimentalitou 

Popularita investičných tém prichádza a odchádza. Napríklad, technológie si prešli celým cyklom od rozmachu koncom 90-tych rokov až po mierny úpadok začiatkom 21.storočia. Celkový sentiment voči rozvíjajúcim sa trhom má v rámci komoditného cyklu tendenciu prichádzať a odchádzať. Je tiež ovplyvnený spomalením hospodárskeho rastu v kľúčových ekonomikách ako napríklad aktuálne Čína. S nárastom rizika musia byť investori viac prieberčiví. Prístup zhora nadol už totiž pre rozvíjajúce sa trhy nie je vhodný. 

Ale ešte stále sú tu pre investorov na úrovni akcií skvelé príležitosti , nakoľko inovatívne vznikajúce spoločnosti využívajú podporné sekulárne hnacie motory ako rast populácie, rastúci dopyt strednej triedy po zdravotnej starostlivosti, technológiách, spotrebnom tovare a službách. Kľúčovým faktorom je neumožniť, aby eufória alebo neprimeraný pesimizmus trhu zatemnili váš úsudok.

10. Aktívne investovanie môže byť veľmi úspešnou stratégiou 

Volatilita môže priniesť príležitosti pre tých, ktorí vyberajú akcie zdola nahor, najmä v časoch narušenia trhu. Treba mať na pamäti, že akcie, ktoré aktuálne vo fonde nemáte, môžu byť rovnako perspektívne ako tie, ktoré vlastníte. Na každom akciovom trhu totiž existujú spoločnosti so slabým manažmentom. V aktívnych stratégiách je možné sa takýmto akciám úplne vyhnúť. Navyše, pridaná hodnota získaná odmietaním tých najhorších akcií na trhu, sa počas jednotlivých cyklov a postupom času zvyšuje, čo spôsobuje, že aktívne riadené stratégie sú pre dlhodobých investorov výrazne lákavé.

Emócie počas volatility

ako-vas-mozu-emocie-zmiast Historické dáta môžu poskytnúť užitočné súvislosti, ktoré môžu pomôcť preskúmať volatilitu a zároveň zaujať voči nej dlhodobý postoj bez emócií.

Informácie poskytla investičná spoločnosť Fidelity.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial