Utorok 20. októbra. Meniny má Vendelín

10 vecí, na ktoré treba myslieť pri poistení bytu a domácnosti

Poistenie Martin Balko 11.07.2019 | 00:00 0 Komentárov

Možno každý už počul niekoho sa sťažovať, že po rokoch platenia poistky, mu poisťovňa pri poistnej udalosti aj tak nič nevyplatila – alebo len žalostne málo. Prečo sa niečo takéto deje? Skutočne je na vine len poisťovňa alebo s tým môže niečo urobiť aj poistený? Nezabúdame náhodou pri uzatváraní poistnej zmluvy na niečo skutočne dôležité?

Poďme sa pozrieť, na čo je dobré myslieť pri poisťovaní majetku, nehnuteľnosti a celej našej domácnosti.

1. Poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti

Asi najdôležitejšia vec, ktorú by sme mali pri poistení nášho majetku vedieť, je to, že takéto poistenie sa delí na dve základné poistenia – poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti.

Ak sme sa rozhodli investovať do našej nehnuteľnosti a domácnosti a ak si chceme svoj majetok dobre poistiť, mali by sme vedieť čo presne poisťujeme. Nech má táto naša investícia význam a zabezpečené krytie. Pretože inak sa môže ľahko stať, že poistenie nebude správne nastavené a v takom prípade nebude poskytovať dostatočné krytie. V niektorých prípadoch možno dokonca žiadne.

Poistenie nehnuteľnosti:

Poistenie nehnuteľnosti zahŕňa celú nehnuteľnosť a všetky súčasti, ktoré sú napevno primontované k stenám – podlahy, okná, steny, inžinierske siete…

Poistenie domácnosti:

Poistenie domácnosti zahŕňa všetko jej hnuteľné vybavenie – nábytok, elektronika, oblečenie,…

V súvislosti s nastavením krytia poistných rizík je dôležitá aj aktualizácia poistenia podľa aktuálnej trhovej ceny bytu a domácnosti.

Poistenie bytu je nutné nastavovať na trhovú hodnotu. Pretože tá je pohyblivá – napríklad za posledné roky ceny bytov výrazne rástli. Ak sme napríklad v roku 2013 kúpili dvojizbový byt za cca 30 tisíc eur v Ružomberku, dnes môže mať ten byt hodnotu aj viac ako 60 tisíc eur.

2.Prečo je vhodné poistiť si domácnosť a aj nehnuteľnosť

Prípad, kedy môže nastať problém, ak máte iba jedno poistenie:

Ak máme v byte napríklad poistenú len domácnosť, tak pri prípadnom vytopení nedostaneme od poisťovne žiadne peniaze za poškodené podlahy. Naopak ak máme poistenú len nehnuteľnosť, tak si nemôžeme nárokovať peniaze za zatopený nábytok, elektroniku či iné vybavenie.

Presne pre takéto a podobné prípady je dôležité mať poistenú nehnuteľnosť a zároveň aj domácnosť. Pri správnom nastavení týchto poistiek môžeme ľahko pokryť všetky najčastejšie riziká spojené so škodou na bývaní.

3.Poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti je vhodné uzatvoriť v rovnakej poisťovni

Ak sa na poistenie pozrieme len z pohľadu ceny, môže sa nám zdať, že môže byť výhodnejšie orientovať sa podľa ceny a domácnosť a nehnuteľnosť rozdeliť – jedno poistenie uzavrieť v jednej poisťovni a druhé v inej. No prvý pohľad môže klamať.

Každá poisťovňa ma inak nastavené nielen krytie poistných udalostí, ale aj rôzne definície toho, čo patrí pod poistenie nehnuteľnosti a čo pod poistenie domácnosti. Takto sa nám môže ľahko stať, že pri prípadnej škode zistíme, že ju ani jedna z dvoch poistiek nekryje.

Preto je lepšie poistiť si domácnosť aj nehnuteľnosť v rovnakej poisťovni. Zároveň môže byť vhodné si v danej poistnej zmluve nastaviť aj rôzne pripoistenia, napríklad poistenie zodpovednosti za škodu.

Poistenie zodpovednosti za škodu

Toto pripoistenie je veľmi dôležité. Rozlišujeme poistenie zodpovednosti z nehnuteľnosti a poistene zodpovednosti z domácnosti.

Zodpovednosť z nehnuteľnosti:

Zodpovednosť z nehnuteľnosti zahŕňa akúkoľvek škodu, ktorú môže spôsobiť samotná nehnuteľnosť. Napríklad vytopenie susedov, vznik požiaru a rozšírenie na susedné domy, alebo aj takú „banálnu“ vec – spadnutie kvetináča z balkóna na susedove auto.

Zodpovednosť z domácnosti:

Zodpovednosť z domácnosti zahrňuje občiansku zodpovednosť členov danej domácnosti, dokonca aj domácich zvierat. Každý z nás môže niekomu spôsobiť škodu na majetku, alebo na zdraví.

Príklad:

Ak by sme napríklad nedopatrením spôsobili škodu – napr. rozbili tovaru v obchode pri jeho prezeraní – takéto škody si vieme uplatniť z danej poistky. Pri drobných škodách je podstatná výška spoluúčasti, ktorú máme v zmluve nastavenú. Výšku spoluúčasti sa dohaduje s maklérom priamo pred dojednaním poistnej zmluvy.

Odporúčanie finančného sprostredkovateľa: “Pri nastavení poistenia nehnuteľnosti neriešte len cenu a vždy si radšej nastavujte maximálne balíky. Často sa stáva, že klienti berú poistenie len ako nutné zlo a chcú platiť čo najmenej. Avšak zmluva, ktorá pôsobí už na prvý pohľad lacno, môže byť v skutočnosti oveľa drahšia, najmä z pohľadu toho, čo takáto zmluva kryje v porovnaní s lepšie nastavenou a o niečo drahšou zmluvou,” hovorí Tomáš Maga.

4.Zmena vlastníka nehnuteľnosti a zrušenie uzatvorenej poistnej zmluvy na danú nehnuteľnosť

Ak dôjde k zmene vlastníka nehnuteľnosti – darovaním, alebo iným spôsobom, napríklad keď rodičia darujú nehnuteľnosť deťom, mali by sme vedieť, že zmenou vlastníka sa môže v niektorých poisťovniach automaticky zrušiť uzatvorená poistná zmluva pre danú nehnuteľnosť.

Neraz sa pritom stáva, že nový vlastník platí pôvodnú poistku a neuvedomuje si, že to môže byť úplne zbytočne. Takáto zmluva totiž môže stratiť platnosť dátumom zmeny vlastníka nehnuteľnosti. Preto je radšej vhodné pri zmene vlastníka nehnuteľnosti nahlásiť túto zmenu poisťovni a dohodnúť sa na prípadnom ďalšom postupe.

5.Začiatok účinnosti poistnej zmluvy

Niektoré poisťovne uznávajú za začiatok účinnosti poistnej zmluvy dátum jej podpísania. Iné poisťovne zas uznávajú dátum, kedy bolo zaplatené poistné. Ak teda uzatvárame poistku, je by dobré vedieť, kedy začína platiť. Mimochodom od januára platí nová daň z poistenia nehnuteľností a domácnosti.

6.Prečo je dobré pravidelne aktualizovať poistnú zmluvu pre poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Sú poistky, ktoré stačí uzatvoriť raz a viac sa o ne nestarať. Určite však k ním nepatrí poistenie nehnuteľností a domácností. Prečo? Nehnuteľnosti sú špecifické v tom, že v čase zvykne ich cena rásť. Takisto zvykne narastať aj cena vybavenia našej domácnosti – či už rôznym doplňovaním ďalšieho vybavenia, väčších nákupov a podobne.

Po čase sa tak ľahko môže stať, že poistná zmluva, ktorú sme uzatvorili pred niekoľkými rokmi, môže byť výrazne podhodnotená vzhľadom k súčasnej cene nehnuteľnosti a domácnosti. V takom prípade hrozí, že poisťovňa nám v prípade škody nepreplatí plnú sumu škody – zníži ju v pomere, v akom je podhodnotená poistná suma. Tento termín sa nazýva podpoistenie.

Ako poisťovne zvyčajne nastavujú základ pre poistnú sumu?

Poisťovne za základ zvyčajne berú hodnotu, ktorá je potrebná na vybudovanie novostavby toho istého druhu, rozsahu, kvality a na mieste ako je poistená nehnuteľnosť. Vplyv na poistenie teda má aj rast cien stavebných materiálov. Ak je naše poistenie podhodnotené, prípadná vyplatená suma nám preto s najväčšou pravdepodobnosťou nebude stačiť na náhradu všetkých škôd.

Príklad:

Klient vlastní rodinný dom, jeho hodnota je 100 tisíc eur, poistený ho však má len na 50 tisíc eur. Pri totálnej škode by tak poisťovňa plnila maximálne do výšky poistky. Je otázne, či by si poškodený dokázal postaviť rovnakú nehnuteľnosť za 50 tisíc eur. Pri čiastkovej škody by tiež došlo ku kráteniu poistného plnenia. Ak by škoda dosiahla 20 tisíc eur, poisťovňa by vyplatila poistenému len polovičnú sumu, teda 10 tisíc, pretože poistka bola uzatvorená len na polovičnú hodnotu nehnuteľnosti.

Odhaduje sa, že až 80 percent nehnuteľností a domácností na Slovensku je podpoistených. Ak máme zmluvu starú šesť a viac rokov, je dobré je ju aktualizovať. Rovnako tak vždy po rekonštrukcii, či inom zhodnotení nehnuteľnosti a domácnosti. Staré zmluvy nesú okrem podpoistenia so sebou riziko aj nižšej poistnej ochrany. Súčasné produkty sú totiž nastavené lepšie, s menším počtom výluk, s rozšírenými balíkmi krytia a mnoho krát aj s lepšou cenou. Dalo by sa povedať, že zmluvy uzavreté pred rokom 2012 sú neaktuálne a treba ich vypovedať a nahradiť novými.

8.Pri prípadnej poistnej udalosti neničiť dôkazy o škodách na majetku

V prípade poistnej udalosti by sme mali myslieť na to, že nesmieme ničiť dôkazy o škodách na majetku. Až do vykonania obhliadky poisťovňou, by sme stav domu či domácnosti nemali meniť a ani vyhadzovať zničené veci. Výnimkou sú opatrenia nevyhnutné pre zabránenie zväčšovaniu škody a jej rozsahu. Ideálne je všetky škody nafilmovať, prípadne aspoň nafotiť, aby sme mali doklady pre poisťovňu.

9. Aké sú najčastejšie riziká a poistné udalosti riešené poisťovňami?

Medzi najčastejšie poistné udalosti, ktoré poisťovne pri tomto type poistenia riešia, patria najmä vodovodné škody (vytopenie bytu či susedov v dôsledku poruchy…). Ďalej je to skrat elektromotorov, silný vietor, ťarcha snehu, krupobitie, záplava a takisto krádeže hnuteľných vecí.

Pri poistení proti požiaru, by sme mali myslieť aj na to, že v prípade poistnej udalosti bude poisťovňa od nás vyžadovať doklad o vykonávaní pravidelnej revízie komína, ak samozrejme nejaký máme. Dôležitá je kontrola certifikovaným kominárom aspoň raz ročne.

10. Prečo má význam poistenie stavby a aké výhody prináša

Poistenie stavby má viacero výhod. Nielen, že môže byť užitočné v čase rozostavania objektu – kedy krádeže materiálu či náradia môžu zbytočne znepríjemňovať dokončenie stavby – navyše však po dostavaní stavby netreba riešiť novú poistnú zmluvu. Poistenie stavby môže plynule prejsť do poistenia nehnuteľností a domácnosti – stačí k tomu kolaudačné rozhodnutie a pár úprav, s ktorými pomôžu odborníci.

Na záver…

Podpísať poistnú zmluvu a mať poistený majetok je obrovský rozdiel. Ak sme investovali nemalé peniaze do nehnuteľnosti a domácnosti a rozhodli sme sa ich poistiť, nemusí vôbec stačiť podpísať “nejakú” poistnú zmluvu.

Je pravda, že asi žiadna poisťovňa sama od seba nezaplatí čo nemusí. Ak už teda uzatvárame poistnú zmluvu, je nevyhnutné, aby sme ju mali nastavenú správne – s ohľadom na všetky výnimky, výluky, správneho nastavenia poistného a podobne. Nech si neplatíme poistenie domova zbytočne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial