Pondelok 06. júla. Meniny má Patrícia, Patrik

2. pilier prináša vysoké výnosy, no len v negarantovaných fondoch

2. pilier
Penzia Peter Apolen 07.05.2019 | 00:00 0 Komentárov

Druhý pilier sa môže tento rok popýšiť vysokými prírastkami. Najlepšiemu fondu, ktorým je akciový fond Perspektíva od DSS Poštovej banky, sa od začiatku tohto roka podarilo vyprodukovať zhodnotenie o 19,3 percenta. Nejde pritom o výnimku. Vysoké zhodnotenie, od 15 do 18 percent, dosiahli všetky indexové fondy v druhom pilieri.

Úspech správcov dôchodkových úspor nie je náhodný. Praje im mimoriadne pozitívny vývoj na finančných trhoch, ktoré sa opäť nadýchli v nádeji na pokračovanie rastovej fázy ekonomického cyklu. Trhy sa koncom roka obávali recesie. Centrálne banky im však začiatkom tohto roka dodali optimizmus.

Nevhodná štruktúra úspor

Dobrý výsledok dôchodkových fondov však upriamuje pozornosť na iný fakt – na to, či majú sporitelia svoje vklady v garantovanom alebo negarantovanom fonde. Na výšku ich dôchodkových úspor to môže mať zásadný vplyv.

V priemere totiž negarantované dôchodkové fondy zarobili za prvé štyri mesiace tohto roku 13,3 percenta, čo je desaťnásobne viac ako fondy garantované (1,26 %). V tých je pritom ešte stále 75 percent druhopilierových dôchodkových úspor Slovákov. Hoci tento podiel postupne klesá, deje sa to len veľmi pomalým tempom. Pred šiestimi rokmi, keď bola väčšina sporiteľov „dobrovoľne – nasilu“ preradená do garantovaných fondov, bolo v nich až takmer 90 percent majetku.

 

spoločnosť
dôchodkový fond
čistá hodnota majetku (NAV)
zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde
od začiatku roka 1 týždeň 1 mesiac 1 rok od vzniku p.a.
garantované dôchodkové fondy
Aegon, d.s.s. SOLID dlhopis. garant. 604 707 152,21 0,451% 0,057% 0,184% 0,644% 2,034%
Allianz – Slovenská d.s.s. GARANT dlhopis. garant. 2 189 325 001,10 1,040% 0,104% 0,293% 1,214% 1,923%
AXA, d.s.s. dlhopis. d. garant. 1 576 994 584,31 0,922% 0,094% 0,250% 0,922% 1,762%
DSS Poštovej banky STABILITA dlhopis. garant. 367 551 337,98 2,300% 0,167% 0,480% -1,268% 2,548%
NN, d.s.s. Tradícia dlhopis. garant. 631 868 666,68 0,971% 0,083% 0,242% 0,582% 1,738%
VÚB Generali, d.s.s. KLASIK dlhopis. garant. 1 086 518 688,19 1,780% 0,123% 0,541% 0,320% 2,409%
negarantované dôchodkové fondy
Aegon, d.s.s. VITAL akc. negarant. 68 112 264,40 9,875% 0,580% 2,844% 5,450% 2,570%
Aegon, d.s.s. INDEX indexový negarant. 51 316 808,28 18,529% 1,148% 4,319% 13,232% 10,306%
Allianz – Slovenská d.s.s. PROGRES akc. negarant. 534 498 723,63 15,795% 1,036% 4,164% 11,029% 3,963%
AXA, d.s.s. akc. a. negarant. 212 425 773,06 7,533% 0,551% 1,914% 5,795% 2,679%
AXA, d.s.s. Indexový i. negarant. 530 191 317,26 18,430% 1,136% 4,323% 13,159% 10,598%
DSS Poštovej banky BENEFIT zmiešaný negarant.
DSS Poštovej banky PROSPERITA akc. negarant. 63 059 577,87 19,260% 0,697% 5,500% 5,858% 2,596%
DSS Poštovej banky PERSPEKTÍVA index. negarant. 32 326 405,23 15,470% 1,014% 3,279% 9,906% 8,767%
NN, d.s.s. Harmónia zmiešaný negarant. 38 854 172,41 7,015% 0,120% 1,981% 3,952% 2,607%
NN, d.s.s. Dynamika akc. negarant. 126 141 676,15 9,242% 0,199% 2,673% 5,083% 3,065%
NN, d.s.s. Index indexový negarant. 99 761 485,33 17,768% 0,087% 5,789% 2,396% 8,043%
VÚB Generali, d.s.s. MIX zmiešaný negarant. 50 831 015,22 7,160% 0,345% 1,727% 3,705% 3,152%
VÚB Generali, d.s.s. PROFITakc. negarant. 102 927 428,99 10,795% 0,703% 2,741% 6,421% 3,513%
VÚB Generali, d.s.s. INDEX indexový negarant. 271 895 355,88 18,340% 1,216% 4,451% 13,635% 9,931%

 

„Prvé mesiace roka 2019 sú ďalším obdobím, ktoré dokazuje potenciál výkonnosti negarantovaných fondov, ktorý je z dlhodobého hľadiska aj keď pri vyššej kolísavosti nepomerne väčší ako pri garantovaných fondoch. Sporiteľ, ktorý má viac ako desať rokov pred odchodom do dôchodku, by tento dôvod nemal opomíňať a minimálne časť úspor v druhom pilieri by mal presunúť do negarantovaného fondu,“ hovorí Marián Kopecký, predseda Asociácie dôchodkových správcovských spoločností.

Garantované fondy prekonávajú negaratnované

Počas celej existencie druhého piliera k začiatku tohto roku bolo priemerné ročné zhodnotenie v garantovaných fondoch na úrovni 2,03 percenta ročne, čo je 0,24 nad infláciou. V negarantovaných fondoch predstavovalo zhodnotenie 4,25 percenta ročne, teda zhruba 2,46 percenta nad infláciou.

Ak by sme predpokladali, že tieto výnosy bude druhý pilier priemerne dosahovať aj v budúcnosti, znamenalo by to zásadný rozdiel najmä pre dlhodobých sporiteľov. Ak by si dnes 34 ročný človek mesačne odkladal sto eur, v negarantovanom fonde by si do svojich 64 rokov nasporil 53 288 eur, z čoho by zhruba 17 300 eur predstavovali výnosy. Ide o údaj očistený o infláciu. Ráta teda s čistým zhodnotením o 2,46 percenta.

Oproti tomu v garantovanom fonde by jeho úspory po 30 rokoch dosiahli 37 331 eur, s takmer nulovým výnosom (1 331 eur). Údaj je takisto očistený o infláciu. V tomto prípade by tak druhý pilier plnil len kumulatívnu funkciu úspor bez možnosti viesť sa na výnosoch finančných trhov.

Ku koncu apríla dosiahol objem majetku v systéme hodnotu 8,64 miliardy eur. Počet sporiteľ0ov predstavoval 1 518 473. Priemerné úspory na jedného tak dosahujú 5689 eur.

Nízke poplatky

S druhým pilierom sú však spojené aj poplatky správcovských spoločnostiam. Predstavujú výšku jedného percenta zo sumu pripísaných vkladov jednorazovo a 0,3 percenta z celkovej hodnoty majetku takého sporiteľa. Je oveľa menej ako v komerčných investičných produktoch podobného zamerania.

„Druhý pilier je bezkonkurenčne najlacnejší spôsob sporenia si na dôchodok na Slovensku a zároveň jeden z najmenej nákladných foriem sporenia si vôbec nielen medzi porovnateľnými finančnými produktmi u nás, ale aj v celej Európe či vo svete,“ hovorí M. Kopecký.

Tak ako rastu sú však negarantované fondy vystavené riziku aj poklesu trhu. Už z ich názvu vyplýva, že sporitelia znášajú investičné riziko. V horizonte desiatok rokoch je však výnos vždy pozitívny. História finančných trhov hovorí, že každý pokles vystriedal vždy rast, ktorého vrchol prekonal ten predchádzajúci.

Legislatívne zmeny

Úvod tohto roka znamenal ďalšie zvýšenie sadzby odvodu do druhého piliera z predchádzajúceho 4,5 percenta na 4,75 percenta. Tento podiel z odvodov sa postupne zvyšuje zo štyroch na šesť percent v roku 2024.

Do ústavy sa okrem toho dostala garancia druhého piliera. Nový, tridsiaty deviaty článok slovenskej ústavy znie: Primerané hmotné zabezpečenie v starobe sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia. Štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok.

„Ako správcovia úspor budúcich dôchodcov to vnímame tak, že štát v demograficky pohnutých časoch takto formálne deklaruje svoj záväzok podporovať druhý pilier a sporenie si na dôchodok ako nevyhnutnú súčasť zabezpečenia sa ľudí v starobe. Tejto skutočnosti zodpovedá aj fakt, že záujem mladých ľudí o sporenie na dôchodok neustále narastá aj v roku 2019,“ uzatvára Marián Kopecký.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *