Utorok 26. marca. Meniny má Emanuel

5 prípadov, kedy cestovné poistenie prestáva platiť

cestovné poistenie

Cestovné poistenie patrí k základnej výbave každého cestovateľa. Mnoho ľudí však zabúda, že niektoré „dovolenkové radosti“ môžu aj najlepšie poistenie znefunkčniť.

Problémom čísla jedna je alkohol

K slovenským zvykom patrí začínať dovolenkový deň prípitkom. S rozsahom All inclusive služieb v hoteloch sa však popíjanie často presúva z rána na celodennú aktivitu. A práve to môže byť problém, na ktorý mnoho dovolenkárov úplne zabúda a poisťovne naň upozorňujú čoraz viac.

Alkohol je vo všetkých poisťovniach výlukou číslo jedna. Aj tu však poisťovne chápu, že pohár vína, alebo nejaký ten drink k letu patria. Preto nemusíte byť počas dovolenky abstinent, ale rozhodne to s alkoholom netreba preháňať.

„V prípade že poistná udalosť vznikla v priamej súvislosti s konzumáciou alkoholu alebo omamnej či psychotropnej látky, klient nemá nárok na  poistné plnenie,“ hovorí Helena Kanderková z Allianz-Slovenskej poisťovne a dodáva, že sa netreba spoliehať na to, že si poisťovňa si neoverí situáciu, aj keď vznikla v zahraničí.

„Každú nahlásenú poistnú udalosť posudzujeme individuálne a skúmame tiež, či vznikla v priamej súvislosti s požitím alkoholu. Pokiaľ sa stane nehoda alebo úraz, berieme do úvahy policajnú správu prípadne lekársku správu, ktorá tieto informácie zväčša obsahuje,“ vysvetľuje.

V praxi to znamená, že ak si spôsobíte úraz, alebo zdravotné problémy vďaka alkoholu, poistne krytie automaticky zaniká, alebo sa jeho krytie znižuje. Tak isto je poistenie ohrozené aj v prípade, že sa alkohol na probléme podieľal len čiastkovo. „V takom prípade môže dôjsť k zníženiu alebo aj zamietnutiu poistného plnenia, podľa toho aký vplyv malo požitie alkoholu na vznik poistnej udalosti,“ komentuje Beata Lipšicová z poisťovne UNIQA.

Pozor, rovnaké dôsledky na zamietnutie plnenia má aj užívanie drog.  A to aj v prípade, že by boli na území daného štátu legálne.

Dobrovoľné podstúpenie rizika

Po alkohole turisti najviac podceňujú vlastné sily. H. Kanderková radí, aby sa klienti sami nevystavovali vyššiemu riziku. Pretože každá svojvoľná neopatrnosť a typické „dovolenkové hrdinstvo“, ohrozuje nielen ich, ale aj poistku.

„Vo výlukách poisťovní sa nachádzajú aj poistné udalosti, ktoré vznikli úmyselne alebo z nedbanlivosti,“ vysvetľuje H. Kanderková. Čomu sa teda vyvarovať? „Klientom vždy odporúčame, aby si pred uzatvorením poistnej zmluvy vopred preštudovali výluky z poistenia, hovorí,“ vysvetľuje Anna Jamborová z ČSOB poisťovne. V nich sa dozviete, ktoré aktivity sú mimo poistného krytia ako aj to, čo sú štatisticky rizikovejšie aktivity.

Recidíva ochorenia

Na dovolenku je nutné odchádzať zdravý. Dôvodom je podľa A. Jamborovej to, že: „Cestovné poistenie nekryje liečebnú starostlivosť v zahraničí súvisiacu s ošetrením choroby či úrazu, ktoré vznikli ešte na Slovensku, respektíve existovali v čase uzatvorenia poistnej zmluvy.“ Ak sa vám zhorší zdravotný stav, na ktorý ste už trpeli, náhrady na záchranu, či ošetrenie teda preplatené nebudú.

V prípade, že trpíte chronickým ochorením, je nutné pamätať aj na dostatočné množstvo liekov. Lieky na prepis, alebo prípravky nutné k dlhodobej liečbe si v zahraničí tiež budete musieť hradiť sami. Tak isto je nutné počítať s tým, že ak sa vám počas dovolenky ohlásia staré problémy, na ktoré ste sa počas roka liečili v nemocnici,  poisťovňa ich vyhodnotí ako výluku.

„V zmysle platných výluk sa poistenie liečebných nákladov nevzťahuje ani na chronické a existujúce ochorenia známe v čase uzatvárania poistnej zmluvy, kvôli ktorým bol poistený hospitalizovaný posledných 12 mesiacov pred začiatkom poistenia,“ uvádza B. Lipšicová.

Nesprávny čas uzatvorenia

Pri cestovnom poistení je časový horizont dôležitý nielen vzhľadom na zdravotný stav, ale aj obstaranie cesty. Týka sa to hlavne položky storna zájazdu. „Mnohokrát sa stáva, že si klienti zakúpia cestovné poistenie až po zakúpení si dovolenky, čo je neskoro. Cestovné poistenie, ktoré má kryť aj prípadné stornovanie zakúpeného zájazdu, lístka alebo samostatného ubytovania, je potrebné si dojednať najneskôr v deň úhrady prvej splátky sumy za zájazd/ubytovanie/cestovný lístok,“ vysvetľuje B. Lipšicová.

Tak isto je nutné vedieť, že cestovné poistenie je síce cez internet možné uzatvoriť aj v zahraničí, no v niektorých prípadoch môže byť i tak neplatné. O pravidlách uzatvorenia cestovného poistenia v zahraničí a doma hovorí H. Kanderková:  „Poistiť sa treba vždy ešte na území Slovenska. Ak na poistenie zabudnete a poistíte sa až v zahraničí, plynie takzvaná ochranná lehota 6 dní a až po jej uplynutí začne poistná zmluva platiť. Netýka sa to však predĺženia cestovného poistenia, ktoré kontinuálne nadväzuje na už uzatvorenú poistnú zmluvu, napríklad ak sa dovolenkár rozhodne predĺžiť pobyt v zahraničí.“

Nekryté športové aktivity

Mnoho ľudí nemá jasno v tom, aké športy v rámci dovolenky sú a aké nie sú kryté štandardným cestovným poistením. B. Lipšicová vysvetľuje základný rozdiel: „V prípade športových aktivít zakúpených priamo na pláži, ako napríklad jazda na vodnom skútri, sú kryté automaticky v rámci poistenia liečebných nákladov.“

Iné je to v prípade športov, ktoré bude poistený vykonávať v rámci organizovaného podujatia, prípravy na súťaž, sústredenie, ako aj športy vykonávané súťažne. Tie je potrebné poistiť zvlášť.

„Konkrétne informácie o športoch, ktoré nie sú kryté poistením, sú uvedené v poistných podmienkach. Ide napríklad o rafting alebo vysokohorskú turistiku. Niektoré z týchto rizikových športov je možné pripoistiť za prirážku za poistnom,“ dodáva B. Lipšicová.

Nečítať výluky z poistenia pred samotnou cestou je teda rovnako nebezpečné, ako vyraziť bez mapy. Veľmi rýchlo sa môžete dostať do situácie, v ktorej ste nechceli byť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *