Stvrtok 09. apríla. Meniny má Milena

6 typov zákazníkov, ktorí najčastejšie neplatia

Len jedna pätina neplatičov naozaj nemá peniaze na platenie záväzkov. Zhruba 47 percent tvoria zábudlivci a jedna tretina otvorene hovorí, že dlh splatiť nechce.

Slováci patria medzi najpoctivejšie národy Európy. Až 63 percent z nich platí svoje účty načas a len trom percentám sa stalo, že neuhradili päť a viac účtov a faktúr za posledný rok načas. No i na Slovensku máme neplatičov. V poslednom roku malo jednu až štyri faktúry po splatnosti 32 percent našincov. Viac ako päť podlžností mali na krku tri percentá z nich.

Dôvodov, pre ktorý tak robia, je niekoľko. Najviac, 64 percent respondentov uvádza, že dôvodom bola zábudlivosť, 30 percent finančné problémy a dve percentá otvorené hovorí, že svoje záväzky splatiť nechcú. Zaujímavé je, že do tejto poslednej kategórie patria ľudia skôr s vysokoškolským vzdelaním, ktorí zarábajú peniaze tzn. že sú zamestnaní alebo sú živnostníci, a sú prevažne vo veku 25-34 rokov.

Odpoveď na otázku: Čo bolo príčinou, že ste nezaplatili načas? (ECPR 2018)

Slovensko podľa prieskumu Európsky spotrebiteľský platobný report 2018, realizovaného spoločnosťou Intrum, uzatvára štvoricu európskych krajín s najväčším podielom respondentov (90%), ktorí súhlasili s tým, že účty je potrebné vždy platiť na čas. So znižovaním vekovej hranice, sa znižuje aj podiel tých, ktorí s tým súhlasia. Znemená to, že starší občania vnímajú svoju zodpovednosť výraznejšie.

Odpoveď na otázku: Stalo sa počas uplynulých 12 mesiacov, že ste raz či viackrát neuhradili faktúru včas? (ECPR 2018)

Podľa inkasnej spoločnosti Intrum Slovakia, ktorá sa zaoberá správou a vymáhaním pohľadávok, sa dajú neplatiči podľa ich správania rozdeliť do šiestich kategórií. „Na základe našich dlhoročných profesionálnych skúseností sme dokázali identifikovať niekoľko typov dlžníkov, ktorí nemajú vysporiadané svoje záväzky ako fyzické osoby,“ uvádza spoločnosť. „Každá skupina potrebuje osobitý prístup a je nutné zohľadniť ich jedinečnú situáciu,“ dodáva.

Typy zákazníkov, s ktorými sa stretávajú inkasné agentúry

1. Vypočítavci

Najpočetnejšou skupinou medzi dlžníkmi sú vypočítavci. To sú tí, ktorí nemajú záujem platiť svoje záväzky. Ich priemerný počet rôznych dlžôb na jedného dlžníka je päť. Títo ľudia hľadajú medzery v podpísanej zmluve alebo celkovo v právnych predpisoch. Na to, aby nemuseli platiť, skúšajú všetko možné od premlčania, bezúročnosti, chýbajúcich náležitostí v zmluve až po exekúcie. Často je ich zámerom dotiahnuť to do exekúcií, aby mohli požiadať o osobný bankrot. Nie sú ochotní spolupracovať.

Na Slovensku však nejde o veľmi rozšírenú skupinu. Podľa Európskeho spotrebiteľského platobného reportu sú ich len dve percentá, čo je po ČR (1%) najmenej v Európe.. Najviac takýchto „profesionálnych neplatičov“ žije v Nemecku (10%), Francúzsku (10%) a Rakúsku (9%). Uvádzané percento uvádza respondentov, ktorí neuhradili minimálne jeden záväzok za posledný rok načas, a ktorí ako dôvod uviedli, že ho zaplatiť nechceli.

Zabudol som……

Zábudlivosť je podľa prieskumu najčastejším dôvodom neskorej úhrady dlhov. Slováci patria spolu s Rakúšanmi a Poliakmi medzi najzábudlivejšie národy Európy. Až 65 percent z tých, ktorí za posledný rok neuhradili nejaký zo svojich účtov, uviedlo, že dôvodom bola zábudlivosť.

Zábudlivosť je aj hlavný faktor, ktorý nachádzame u dvoch skupín neplatičov tzv. jednorázovkárov a príležitostných neplatičov. Druhým typickým znakom pre nich je to, že sú ochotní spolupracovať a sú si aj vedomí svojej zodpovednosti.

2. Jednorázovkári

Jednorázovkárom sa zväčša v istom čase nakopilo množstvo aktivít a jednoducho si nevšimli, že niečo zabudli uhradiť. Tvoria veľmi početnú skupinu a typické je pre nich, že tvoria najväčší počet najnižších dlhov t.j. do sto eur – zväčša ide o telekomunikačné účty, ale zároveň tvoria aj najpočetnejšiu skupinu s najvyšším dlhom t.j. nad päť tisíc eur. Tým pádom aj priemerný dlh na osobu je najvyšší spomedzi všetkých typov dlžníkov. Tieto osoby sa snažia veci rýchlo urovnať a v budúcnosti si dávajú pozor, aby sa nedoplatkom vyhli.

3. Príležitostní

Toto je tiež značne početná skupina osôb, s ktorou sa inkasné agentúry stretávajú, no dochádza k tomu opakovane, v priemere asi päť, šesť krát. Sú to aktívni ľudia, miestami nemajú dostatok informácií a prehľad o finančných produktoch, ktoré využívajú. Napríklad o poistkách, prečerpaniach na účte a podobne. Preto zvyknú stratiť prehľad o svojich povinnostiach a záväzkoch. Je pri nich dôležité upozorniť ich, pripomienkovať.

Nedostatok peňazí na splácanie dlhov

Nízka finančná gramotnosť a slabý príjem sú dôvodom prehlbovania chudoby. Spolupráca s touto skupinou dlžníkov je náročná. Najväčšiu úlohu tu zohráva jeden z nasledujúcich troch faktorov alebo aj viacej naraz: 1. nízka všeobecná gramotnosť, 2. nízka finančná gramotnosť, 3. nízky disponibilný príjem.

Sem zaraďujeme tie osoby a domácnosti, ktorých mesačné disponibilné príjmy sa nachádzajú na a pod hranicou rizika chudoby. Podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky je na Slovensku stanovená hranica chudoby (za rok 2017) na úrovni asi 359 eur mesačne pri jednočlennej domácnosti. Na Slovensku žije asi 650 tisíc osôb pod hranicou chudoby t.j. asi 12,4 percenta. Z pohľadu domácností to predstavuje asi päť percent zo všetkých domácností.

4. Na sociálnych dávkach

Do tejto, najmenšej, skupiny možno zaradiť dva typy dlžníkov: Invalidných dôchodcov a sociálne slabších jedincov, zväčša žijúcich na okraji spoločnosti. Je pre nich typické to, že sa nedokážu alebo nie sú schopní sa odhodlať k aktivite a veľmi často sú apatickí. V podstate tieto osoby nedokážu a/alebo nemajú záujem riešiť svoju finančnú situáciu, nemajú svoje financie pod kontrolou a vlastne ani nemajú záujem nájsť si prácu. Majú množstvo výhovoriek. Svojím spôsobom sú ochotní spolupracovať, často však dohody zámerne alebo aj nechtiac porušujú. V priemere u takejto osoby evidujeme až sedem rôznych dlhov.

5. S nízkym príjmom

Trochu lepšie vyhliadky na urovnanie svojich dlhov má táto skupina osôb. Patria sem aj napríklad slobodné matky, či starobní dôchodcovia, ktorí splácajú dlh za svoje deti, či vnukov, ale napríklad aj rozvedení muži, ktorým, keď uhradia povinné výživné, už nezostáva na splácanie dlhu. Sú často apatickí a majú pocit, že sa o nich nik nezaujíma. Svoju situáciu by aj chceli riešiť, ale momentálne nemajú ako a nevidia východisko.

6. Odhodlanci

Úplne iný charakter od posledných dvoch typov predstavujú tzv. odhodlanci. To sú ľudia, ktorí možno nemajú až taký nízky príjem, ale ich výdavky prevyšujú ich príjmy. V minulosti robili nesprávne rozhodnutia, vychádzajúce hlavne z nízkej finančnej negramotnosti, a momentálne sa nachádzajú v náročných životných situáciách. Sú si však vedomí svojej zodpovednosti a hľadajú riešenia. Dá sa s nimi veľmi dobre komunikovať a nastaviť dohody. Sú aktívni a neustále hľadajú riešenia. Postupne sa zlepšujú svoj prehľad a postoj k financiám a majú veľmi dobré vyhliadky do budúcnosti.

Nech už je dôvod, prečo sa niekto stal zákazníkom inkasnej agentúry akýkoľvek, faktom zostáva, že si kúpil tovar alebo službu, za ktorú by mal aj zaplatiť. Hoci je aktuálne v parlamente zákon o ukončení exekúcií, neznamená to vynulovanie starých záväzkov. Veriteľ bude môcť takto predčasne ukončenú exekúciu opätovne obnoviť. Jediným dlhodobým riešením ako sa nedostať do problémov preto je nevytvárať dlhy nad svoje schopnosti a svoje záväzky včas a riadne splácať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *