Stvrtok 19. októbra. Meniny má Kristián

A do ktorej skupiny dôchodcov budete patriť vy?

Na dôchodok sa časť z náš teší, ako na obdobie zaslúženého odpočinku, no druhá časť sa ho obáva ako obdobia finančnej núdze a uskromňovania sa. Aby ste nepatrili do tej druhej skupiny, mali by ste začať čo najskôr finančne plánovať. Na dôchodku nás s najväčšou pravdepodobnosťou stretne z finančného pohľadu jeden zo štyroch základných scenárov:

Scenár č. 1: čaká tých, ktorí sa počas svojho pracovného života o svoju finančnú budúcnosť veľmi nezaujímali. Nesporili si, ale spoliehali sa na to, že sa o nich postará štát. Je pravdou, že výdavky na dôchodku mierne klesnú, napríklad vďaka úspore na doprave do zamestnania, no celkom isto sa pri tomto scenári znížia aj príjmy dôchodcu a to viac ako o polovicu

Realita potom bude taká, že životná úroveň, na ktorú bol človek zvyknutý, klesne rapídne nadol. Niektoré služby sa stanú nedostupné, tovar bude väčšinou kupovať v akciách, rozhodovať bude viac cena ako kvalita a každý mesiac bude takýto dôchodca netrpezlivo čakať na termín výplaty penzie.

Scenár č. 2: čaká tých, ktorí nebudú ochotní zmieriť sa s tak krutou realitou a preto budú ďalej pracovať, a to tak dlho, kým im to zdravie dovolí. Skôr, či neskôr, sa však pridajú k dôchodcom z prvého scenára a budú sa tiež musieť s rapídnym poklesom príjmu zmieriť.

Scenár č. 3: čaká tých, ktorí si už počas pracovného života uvedomia, že štát sa o nich nepostará a dostatočne včas sa zapoja do druhého a prípadne tretieho dôchodkového piliera. Túto skupinu čaká o niečo vyššia životná úroveň, ako v prípade prvých dvoch scenárov. Ak si ľudia platia vyššie odvody a zároveň im zamestnávateľ prispieva vyššie sumy aj do tretieho piliera, tak sa ich životná úroveň počas dôchodku nezmení až tak dramaticky, ako u predchádzajúcich dvoch skupín a dá sa hovoriť i o udržaní istého štandardu.

Scenár č.4: je určený pre tých, ktorí idú v aktivite ešte ďalej a nad rámec tretej skupiny penzistov si proaktívne tvoria vlastnú finančnú rezervu. To im v budúcnosti zabezpečí naozaj dôstojný dôchodok, počas ktorého budú môcť život nie len prežívať, ale aj si ho vychutnávať. Nebudú musieť uprednostňovať cenu pred kvalitou. Obrovskou výhodou tohto scenára je, že si ho môže vybrať väčšina z nás, bez ohľadu na vek, pracovnú pozíciu, alebo iné okolnosti.

Možnosti ako sa na dôchodok pripraviť

Každý, komu nie je budúcnosť ľahostajná a je ochotný sa na je budovaní podieľať, si pravdepodobne vyberie štvrtý scenár. Ide tu však o celkový koncept a nie o konkrétny produkt. Treba ho teda rozmeniť na drobné a stanoviť si akými konkrétnymi krokmi sa k stanovenému cieľu dopracovať. Možností je na výber veľké množstvo a spomeniem len tie najviac dostupné. Ich výber si treba dobre premyslieť a neunáhliť sa. Rozhodnutie každého totiž bude mať kľúčový vplyv na kvalitu života v dôchodkovom veku, čo môžu byť pokojne aj dve či tri desiatky rokov.

Nástroje, ktoré máme k dispozícií môžeme zaradiť do dvoch kategórii. Do prvej patria možnosti, ktoré sú pomerne jednoducho k dispozícií, no len veľmi ťažko sa s nimi dá dosiahnuť želaný výsledok. Patria sem mäsovo predávané finančné produkty ako kapitálové poistenie, investičné životné poistenie (IŽP), stavebné sporenie, sporiace účty v bankách, alebo držanie peňazí v hotovosti doma.

Všetko sú to veľmi známe možnosti a používa ich asi väčšina Slovákov a to aj napriek tomu, že sú nie vždy výhodné. Z dlhodobého pohľadu tieto produkty peniaze skôr znehodnotia ako zhodnotia. Pri poistných produktoch je priemerná životnosť zmluvy cca osem rokov. Vďaka internetu sa totiž stále viac ľudí dozvedá, že IŽP nie je tak výhodné, ako sa na prvý pohľad zdalo a preto ich potom predčasne ruší. Hlavným problémom sú potom vysoké poplatky, ktoré dokážu pohltiť aj vklady za prvé dva roky. Pri stavebnom sporení je zasa kameňom úrazu permanentné znižovanie úrokov a výšky štátnej prémie.

Do druhej skupiny investičných nástrojov zaraďujem možnosti, ktoré majú oveľa väčší potenciál dosiahnuť želaný výsledok, teda vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy. Patria sem napríklad investičné nehnuteľnosti, pravidelné a jednorazové investovanie do podielových fondov (individuálne portfólia ušité na mieru), investovanie do programov pravidelného investovania, či kúpa dlhopisov.  

Ja osobne preferujem investovanie do kvalitných podielových fondov. Aj tu si samozrejme treba dobre vybrať, pretože rovnako ako v každej inej oblasti, tak aj tú nájdeme špičkovú kvalitu, ako aj úplné „prepadáky“.

Existujú samozrejme aj iné možnosti, napríklad kryptomeny, zlato, umenie, veterány, diamanty, forex, akcie a podobne. Osobne však bežnému neskúsenému investorovi tieto nástroje neodporúčam. Ide totiž väčšinou o investície, ktoré môžu byť bez hlbších a detailných znalostí dosť rizikové.

Ako si svoju investíciu nastaviť

Pri každej investícií je dôležité správne nastavenie jej parametrov. Pri investícií do podielových fondov je to okrem výberu kvalitných fondov aj diverzifikácia (rozloženie rizika napríklad do rôznych odvetví, alebo rôznych geografických oblastí), alokácia (percentuálne zastúpenie jednotlivých fondov v portfóliu).

Ďalej to bude určenie dostatočnej sumy na pravidelné, alebo jednorazové investovanie. Cieľový horizont, čo je doba, počas ktorej plánujete investovať, je taktiež kľúčovým parametrom. Pri dlhších investičných horizontoch, kam plánovanie dôchodku bezpochyby patrí, je vhodné naplánovať si akumulačnú a stabilizačnú fázu.

V tej prvej sa všeobecne odporúča aby väčšinové zastúpenie mali akciové fondy a v stabilizačnej fáze naopak dlhopisové fondy. Táto fáza sa môže spustiť manuálne, povedzme sedem až desať rokov pred odchodom do dôchodku, alebo sa dá nastaviť už pri uzatvorení zmluvy a zmena potom prebehne automaticky. Správne nastavenie vašej investície je extrémne dôležité pre dosiahnutie stanoveného cieľa.

Keď po správnom nastavení a dlhoročnej disciplíne pri investovaní, prídete až do bodu, kedy si začnete dôchodok užívať, bude tiež veľmi dôležité, ako sa budete ku svojim úsporám správať. Budete totiž mať pred sebou ešte napríklad 20 rokov, kedy si budete so svojej finančnej rezervy postupne odčerpávať. Jej zvyšná časť však môže stále pracovať. Keď bude všetko nastavené správne, môžete si svoj štandard udržať doživotne a prípadne po sebe zanechať ešte aj zaujímavé dedičstvo.

Autor je TOP finančným sprostredkovateľom Fincentra.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *