Sobota 04. júla. Meniny má Prokop

…a teraz podpíšte „hmotnú zodpovednosť“!

Spojenie „hmotná zodpovednosť“ samo o sebe vzbudzuje rešpekt a obavy práve zo zodpovednoti za veci, ktoré zvyčajne používame pri svojej práci a majú pochopiteľne nejakú hodnotu. Mnohí však ani netušíme, čo napríklad pri nástupe do nového zamestnania podpisujeme. Urobme si poriadok v pojmoch a výsledný efekt bude stáť za to.

Kedy je možné dohodu o hmotnej zodpovednosti uzatvoriť a čoho sa týka?

Uztavorenie dohody o hmotnej zodpovednosti dnes využíva mnoho zamestnávateľov, upravuje ju Zákonník práce a pri niektorých funkciách je dokonca nevyhnutná. Ak by zamestnanec pracoval v takejto funkcii a odmietol by uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovenosti, zamestnávateľ by mohol uplatniť v tomto prípade výpoveď pre nesplnenie predpokladov na výkon dohodnutej práce. 

Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa uzatvára písomne, inak je neplatná. Musia v nej byť presne vymedzené hodnoty, a to hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať. Aby mohol s týmito predmetmi zodpovedný zamestnanec bez rizika nakladať, musí mať k tomu vytvorené podmienky. Predpokladá sa však zavinenie zamestnanca. Ak sa zamestnanec chce úplne alebo sčasti zbaviť zodpovednosti, musí sám preukazovať, že škodu nezavinil, teda že schodok na hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať, vznikol celkom alebo sčasti bez jeho zavinenia.

Dohodu možno uzavrieť samostatne, ale môže byť aj súčasťou pracovnej zmluvy. Ak na tom istom pracovisku pracujú viacerí zamestnanci a hospodária spoločne, je možné uzatvoriť s nimi spoločnú hmotnú zodpovednosť. Dohodu o hmotnej zodpovednosti je možné uzatvoriť aj pri výkone prác na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer. 

Predtým ako zamestnanec podpíše dohodu o hmotnej zodpovednosti sa musí vykonať inventarizácia majetku, ktorý mu bude na základe tejto dohody zverený do hmotnej zodpovednosti

Inventarizáciu je nutné vykonať aj pri zániku dohody, preradení zamestnanca na inú prácu alebo iné pracovisko, pri jeho preložení alebo skončení pracovného pomeru. 

Môže „zamestnávateľ“ požadovať od brigádnika, že škodu uhradí z vlastného vrecka?

Uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti nevylučuje práca brigádnika uzatvorená na základe dohody o brigádnickej práci študenta, v ktorej sa presne vymedzí, za čo zodpovedá.

Aký je rozdiel medzi dohodou o hmotnej zodpovednosti a poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania?

Dohody o hmotnej zodpovednosti sa uzatvárajú iba pri pracovných pomeroch alebo dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer a podnikateľ si môže dobrovoľne uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa a závisí od tej-ktorej poisťovne, čo všetko zahŕňa.

Je možné poistiť si „hmotnú zodpovednosť“?

Takáto možnosť existuje a ponúka ju viacero poisťovní ako poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, a preto odporúčam zvážiť ponuky viacerých z nich a vybrať si tú, ktorá v prípade vzniku poistnej udalosti najviac chráni pred nepriaznivými následkami.

Príklady zo života

Pracujem pre firmu ako živnostník, využívam jej auto a notebook. Som za tieto veci zodpovedný?

Závisí to od zmluvy, ktorú majú podnikatelia spolu uzatvorenú a či sa v nej vymedzila zodpovednosť za auto a notebook. Ak áno, bolo by pre živnostníka najlepšie uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľov.

Brigádujem v reštaurácii ako čašníčka a šéf mi povedal, že som zodpovedná za hotovosť v kase na svojej zmene. Budem musieť zaplatiť, ak by nám kasu napríklad niekto vykradol?

Ide tu o hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré je nutné vyúčtovať a zamestnávateľ môže požadovať zodpovednosť len keď sa uzatvorí písomná dohoda o hmotnej zodpovednosti, v ktorej sa to vymedzí.

Nastúpila som do trvalého pracovného pomeru ako účtovníčka a zamestnávateľ mi dáva podpísať hmotnú zodpovednosť za financie, hotovosť. Ak ju nepodpíšem, čo to pre mňa znamená?

Nakoľko charakteristickým znakom zverených hodnôt, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, je nielen ich určenie na obeh a obrat, ale aj osobná dispozícia zodpovedného zamestnanca s nimi po celý čas, po ktorý sa mu zverili, je pracovná pozícia účtovníka najčastejšou, ktorá v praxi podlieha uzatvoreniu dohody o hmotnej zodpovednosti. Zamestnávateľ by mohol uplatniť výpoveď pre nesplnenie predpokladov na výkon dohodnutej práce v prípade odmietnutia uzatorenia dohody o hmotnej zodpovednosti.

Autorka je právnička spoločnosti Provident Financial, ilustračné foto: sxc.hu.

4 odpovede na “…a teraz podpíšte „hmotnú zodpovednosť“!”

 1. Bea píše:

  Chcela by som sa informovať o zaplatení pokuty, za nevydanie pokladničného dokladu kontrole z daňového úradu. Daňový úrad pravdepodobne chce dať pokutu za nevydanie PD firme, ktorej sa to stáva opakovane a zamestnávateľ vyžaduje o brigádnika aby pokutu zaplatil. Brigádnik nepodpisoval hmotnú zodpovednosť. Dohodu o brigádnickej práci študenta má uzatvorenú na dobu do 31.10.13. Chceli by sme teda vedieť či môže od brigádnika vyžadovať zaplatenie pokuty a či môže brigádnik odísť z firmy skôr ako uplynie dohoda o brigádnickej práci študenta.

 2. Jana píše:

  dobry den, ako je to so spolocnou hmotnou zodpovednostou, ked jeden zo zamestnancov je zamestnany na povicny pracovny uvazok? ked vznikne manko, plati rovnku sumu ako ostatni? dakujem za odpoved

 3. Hanička píše:

  Dobrý deň, ja by som si chcela ujasniť, či existuje hmotná zodpovednosť pracovníka za to, keď má prístup k bankovému účtu organizácie, nakoľko bola poverená z tohto účtu ako mzdárka zasielať výplaty na účty zamestnancov. Má riadne prístupové heslá na účet, ktoré boli vyhotovená len pre ňu a podpísala dohodu s bankou. Na tento účet má prístup aj ekonómka školy, ale ona má svoje prístupové heslo. Vzťahuje sa aj na tento prípad pojem „spoločná hmotná zodpovednosť“? Ďakujem za odbornú odpoveď.

 4. Michal píše:

  Dobrý deň. Pracujem ako pracovník skladového hospodárstva 21 mesiacov. Zmluvu mám na dobu neurčitú. Sú tu zamestnanci, ktorí tu pracujú aj viac, ako 8 rokov. Teraz prišiel zamestnávateľ s tým, že máme všetci podpísať spoločnú hmotnú zodpovednosť. Máme aj inú možnosť, ako to podpísať? Môže nám dať zamestnávateľ za nepodpísanie tejto zmluvy výpoveď?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *