Stvrtok 20. február. Meniny má Lívia

A. Tatík: Som presvedčený, že práve čakanie by bola veľká chyba

Aktualizované!!! V závere doplnené o oficiálne stanovisko spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko, a.s.

Situáciu okolo Andreja Tatíka by sme športovou terminológiou mohli nazvať prestupom roka. Už potvrdenie jeho odchodu z pozície okresného riaditeľa OVB vyvolalo búrlivú diskusiu v internetových fórach. Svoje budúce pôsobisko zatiaľ nechce oficiálne zverejniť. Pre Investujeme.sk hovoril o príčinách odchodu od trhového lídra.

Na rozhovor o vašom odchode z OVB vás nebolo treba presviedčať. Chcete o ňom teda otvorene hovoriť? 

Áno, zároveň chcem poďakovať za podporu spolupracovníkom, klientom a finančným partnerom.

Prečo odchod z OVB, kde ste si vybudovali úspešnú kariéru?

Do OVB som prišiel, pretože som na 100% veril svojmu získateľovi Radovanovi Žuffovi a chcel som sa učiť nové veci. To, že to bolo OVB nebolo podstatné, rovnako to mohla byť iná firma.

Samozrejme som mal pocit, že som v tej najlepšej firme a preveriteľnosť ma nezaujímala, jednoducho som bezvýhradne veril. Počas niekoľkých rokov pribúdali povýšenia, ocenenia a skúsenosti. Pozitívne skúsenosti ma utvrdzovali, že OVB je pre mňa to najlepšie a negatívne skúsenosti, za tie som bol zodpovedný ja a nemali nič spoločné s OVB. Dostával som ponuky od konkurenčných spoločností rovnako ako aj moji spolupracovníci a nikdy som ich nepreveroval, vychádzal som s presvedčenia, že by som zistil, že niektorá firma má niečo lepšie a niektorá niečo horšie a aj tak by som zistil, že to je FÉR. Takže by to bola iba strata času, pretože som nehľadal dokonalosť, chcel som férovosť a tú mám v OVB (vtedy som si to myslel). Mal som pred sebou dôležitejšie úlohy – klienti a spolupracovníci.

Kedy nastal zlom?  

Po 4 rokoch spolupráce som bol pozvaný na školenie pána Wagnera, toto školenie bolo pre mňa kľúčové a až tam som dostal to, čo som hľadal – profesionálnu prácu s klientom s dlhodobou pridanou hodnotou pre klientov. Veľa chýb pri práci s klientom som urobil a zároveň po školeniach s pánom Wagnerom som si predsavzal,  že sa to už nikdy nesmie opakovať a sám budem mať nulovú toleranciu k nekvalite. To bol môj cieľ. Chyby z minulosti boli pre mňa ťažobou, s ktorou som zaspával, ale zároveň sa budil s dobrým pocitom – už nikdy viac.

Pán Wagner dostal na Slovensku červenú kartu, pýtal som sa prečo. Odpovede boli, že pán Wagner učí predajný systém a brzdí rast štruktúr. Napriek tomu sme sa rozhodli pokračovať v spolupráci s pánom Wagnerom s tým, že nás to bude stáť peniaze. To nebolo prekážkou, platili sme si aj iných školiteľov – hlavne čo sa týka investovania. Získal som jasnú predstavu o kvalitnom poradenstve. Dospel som k názoru, že rozhodnutia poradcov v dôsledku meniaceho sa prostredia (množstvo finančných partnerov, rôznorodosť produktov, meniace sa trhové prostredie…) často vedú k strate. Často je práve toto zistenie u poradcu prvým podnetom k začatiu vzdelávania (ak si to uvedomia). Úspech dosiahnutý náhodou na základe nekvalifikovaného rozhodnutia je len ďalším typom lotérie, ktorú v budúcnosti nemusí poradca vyhrať. Preto je vzdelávanie najdôležitejšia priorita pri práci poradcu a na to treba podporu zo strany firmy.

Aké sú vaše najväčšie výhrady k OVB?

Analytické centrum neexistuje. Zaraďovanie a vylučovanie finančných partnerov bez zmysluplného dôvodu zo strany OVB. Vzdelávanie do BL je vzdelávaním vedúcich, ktorí sú aj obchodníci aj školitelia aj vedúci aj analytici a je ovplyvnené skôr vlastnou skúsenosťou  a schopnosťami  školiteľa z konkrétnej finančnej inštitúcie ako preveriteľnými hodnotiacimi kritériami. Zrušenie vzdelávania CFC. Poradenstvo v tomto prostredí je s mojou skúsenosťou skôr marketing na ceste aby klient ľahšie povedal áno.

Odchod ste ohlásili v období, keď OVB mení vedenie a dajú sa teda očakávať výrazné zmeny. Nestačilo počkať?

Nie nestačilo by počkať. Som presvedčený, že práve čakanie by bola veľká chyba. Urobil som veľa chýb, nemusím urobiť všetky chyby.

Aké je OVB dnes? Podarí sa mu udržať pozíciu lídra na trhu?

Myslím, že obor na hlinených nohách je charakteristika, ktorá vystihuje situáciu. Líder je ten, kde má najviac spolupracovníkov a klientov, ktorým sa vďaka práci v danej spoločnosti zmenila kvalita života k lepšiemu.

Aktuálna mienka o OVB je problém. Ak vedenie OVB zareaguje tak, že nechá strážiť správy na internete a platiť za to aby niekto mazal a posúval dozadu ak nie sú “OVB  pozitívne“ , je to jednoduchšie ako sa začať zaoberať otázkou Prečo? A vykrikovanie hesiel  na stretnutiach ako na prvého mája majú nádych grotesky. To nenaznačuje príchod rozumných zmien, ale pochopiť sa to dá ak chcete ovplyvniť masu.

Z OVB odišlo viacero ľudí do Partners Group, prečo ste neodišli už vtedy?

Jednoznačne najdôležitejší pre mňa bol postoj môjho vedúceho Radovana Žuffu, ten bol jednoznačný – určite nie. Preto aj nikto z riaditeľstva Radovana Žuffu neodišiel.

Situáciu na trhu výrazne ovplyvní aj nový zákon? Je potrebný v súčasnej podobe?

Áno, myslím že prinesie viac pozitív ako negatív, ale to ukáže až budúcnosť.

Ako má vyzerať spoločnosť, ktorá chce okrem zisku majiteľom odviesť aj kvalitnú prácu pre klienta?

Výber spolupracovníkov a vysoko nastavené vzdelávanie hneď od vstupu nováčika do spoločnosti. Podpora analytického centra s kombináciou širokého portfólia. Podpora komplexného prístupu k poradenstvu formou softvéru, podpora servisu formou softwéru. Prerozdelenie provízií 20% centrála a 80% sieť. Administrácia, rýchlosť, presnosť vyplácania provízií. Stabilizácia príjmu z následných provízií už od prvého obchodu poradcu Rozvoj poradcu a orientácia na bonitnejšiu klientelu alebo možnosť firemného poradenstva. Akcionársky program pre najúspešnejších manažérov. A hlavne priehľadnosť a voľné prúdenie informácií.  

Ako máte svoj odchod ošetrený po právnej stránke? 

Nechám si poradiť právnikom. Skúsenosti súdnych sporov v Českej republike hovoria jasnou rečou. Výsledky v podobných prípadoch predznamenávajú, čo sa asi bude diať.

Máte zadržané provízie?

Mám zadržané provízie, rovnako ako aj moji spolupracovníci. Je to odmena za profit, ktorý som aj so spolupracovníkmi za 8 rokov priniesol pre OVB. Neviem, ako to mám spojiť s odovzdávaním povyšovacích diplomov, strieborných a zlatých odznakov a iných príjemností .

Rysuje sa dohoda alebo skôr súd?

Neviem to odhadnúť.

Hovorili ste už s novým šéfom OVB R. Schmidtom?

Nie.

Čo bude nasledovať po odchode?

Urobili sme prieskum toho, čo je na trhu v rámci maklérskych spoločností možné. Dnes viem, že to je to najdôležitejšie, čo by mal pri vstupe do spoločnosti urobiť každý nováčik. Prieskum je hotový – tým aj moje rozhodnutie. Pretože som dostal list z OVB, v ktorom mi hrozia pokutami, nebudem zverejňovať moje rozhodnutie teraz .

O vašom odchode sa živo diskutuje. S akými reakciami sa stretávate? 

Tam kde som s človekom prešiel kus cesty a preverili nás aj ťažké situácie, mám podporu. V ostatných prípadoch je to aj – aj.

Zmenia alebo sa už zmenili vzťahy s vašimi bývalými spolupracovníkmi?

Určite áno. Upevnenie vzťahov ma  ubezpečilo o správnosti rozhodnutia.


Rozhovor aktualizujeme o oficiálne stanovisko OVB Allfinanz Slovensko, a.s., ktoré redakcii poskytol hovorca spoločnosti Mgr. Ján Holčík. Uverejňujeme ho v plnom znení:

Je faktom, že médium patriace konkurenčnej spoločnosti venuje nadštandardnú starostlivosť niektorým z našich bývalých kolegov, s ktorými sme sa rozišli. Považujeme za príznačné, že niektorí bývalí kolegovia sa o svojom doterajšom pôsobisku vyjadrujú negatívne, možno v snahe zapáčiť sa v novej roli. Dnes investujeme.sk poskytlo priestor pre takéto názory pánovi Andrejovi Tatíkovi.

Nebudeme komentovať problémy s produkciou, jej kvalitou či akékoľvek iné skutočné osobné dôvody v konečnom dôsledku vedúce k ukončeniu spolupráce s ktorýmkoľvek z našich spolupracovníkov. Sme si vedomí, že ak od nás odídu ľudia, ktorí neuspeli v systéme, v ktorom dokázali na Slovensku a v rámci Európy uspieť stovky až tisícky ľudí, určite nebudú hľadať chyby v sebe, ale v nás.

Považujeme za normálne, ak dlhoročný líder trhu nielen medziročne získava a vychováva desiatky vedúcich a riaditeľov, ale občas sa s niektorými z nich aj rozíde.

Výroky nášho bývalého kolegu však smerujú do radov našich spolupracovníkov a sú náborovým príspevkom pre konkurenta, ktorý toto médium vlastní. Považujeme preto za potrebné vyjadriť sa k nepresným informáciám, ktoré môžu skresliť pohľad odbornej verejnosti na problematiku.

 1. OVB má ako prvé a jediné na Slovensku prepracovaný systém vzdelávania, od základného vzdelávania až po certifikovanú úroveň. Do vzdelávania sme minulý rok na všetkých úrovniach na Slovensku investovali vyše 50 miliónov korún. Budeme radi, ak sa investície ďalších účastníkov trhu budú k tejto čiastke v budúcnosti aspoň približovať.
 2. S ohľadom na nadchádzajúce zmeny v štátnom systéme povinného vzdelávania čakáme na ďalší vývoj a následne skorigujeme svoje kroky ohľadne CFC vzdelávania, ktoré však zrušené nebolo.
 3. Neboli sme a nebudeme viazaní na žiadneho konkrétneho školiteľa. V našom systéme vzdelávania spolupracujeme s viacerými špičkovými školiteľmi európskej úrovne. Myslíme si, že naši spolupracovníci potrebujú poznať viac názorov a pohľadov. Komentovať výber konkrétnych ľudí nemá preto zmysel.
 4. Tvrdenie o zadržaných províziách je nepravdivé. Každému spolupracovníkovi, teda aj pánovi Tatíkovi, sú a boli provízie za produkciu vyplatené zálohovo 2 roky dopredu. Je logické, že po ukončení spolupráce mu nebudeme zálohy ďalej poskytovať. Nemáme totiž istotu, či nebude mať tendenciu zmluvy rušiť, prípadne voči nim nevzniknú náklady z iného titulu.

 

Čo si myslíte o odchode A. Tatíka?

View Results

Loading ... Loading ...

129 odpovedí na “A. Tatík: Som presvedčený, že práve čakanie by bola veľká chyba”

 1. Ondrej píše:

  Nech si to vysvetluje tolkym slovami, kolkymi chce – zdradza firmu, ktora mu pomohla.

  • vanilka píše:

   No tak, načo tak pateticky. Chce ísť inou cestou. OVB je zastaralé, statické. Ale pár zaujímavých postrehov som v rozhovore našla…

   • michal ex-ovb - mn píše:

    wow, vanilka Ty si všade!!!
    Myslím, že z pohľadu BD má človek iný rozhľad a je to iné rozhodnutie ako odchod z nižších pozícií. Fakt je, že väčšina ofaubákov žije so založenými ružovými okuliarmi; pokiaľ ich nezložia, nikdy nepochopia prečo sme odišli a budú nás mať za zradcov. Ale, ako povedala nemenovaná RD „kde nie je komunikácia, tam je diabol“. Rozhodnutie je na každom z nás kedy kam prečo; či áno alebo nie… len čas ukáže správnosť týchto rozhodnutí 🙂

    • vanilka píše:

     Ta, robím v tomto nečase dobrú náladu, no nie?
     Tie ružové okuliare raz zloží každý… Inak by bol – tuším sa tomu hovorí „zaslepenec“. Mne vadí, že v OVB je veľa takých, čo sú zaslepení, presvedčení o neomylnosti, tvrdohlavo presadzujú len svoju pravdu a vyžadujú poslušnosť. Vojenčinu sme na Slovensku už zrušili dávnejšie.

    • Robo píše:

     Suhlasím, napriek roznym charakterovym vlastnostiam pána Tatíka a ľudí, ktorí s ním odišli, súhlasím, že je to správne rozhodnutie. Bohužial je to tak, že ľudia od BL dole sú v OVB oblbovaný a zavádzaný a nemajú dokonca ani od BL prístup k skutočnrj pravde. Človek to zistí až keď sa začne obzerať okolo seba a zistí v akom bordeli doteraz žil je to ako žiť dlhé roky na Luníku 9 a potom to zrazu porovnať s pár hviezdičkovými hotelmia nemusia mať ani 4 tie hviezdy. Skutočnosť je taká, že centrála OVB je skutočne 100rokov za opicami a bohužial buď budete bojovať o zmenu a zistíte, že sa to nedá alebo jednoducho budete donútení odísť. Zmena spoločností v zahraničí je bežnou praxou a preto nikto nechápe, že z toho OVB robí také problémy. Ak by bolo teda všetko v OVB Čechy a OVB Slovensko najlepšie a v poriadku asi by neodišiel nikto je to úplne logické no a celé to začína skutočne pripomínať „sektu“ ak odídete zničia vás. Škoda že OVB je registrované ako a.s. a nie ako cirkev alebo nezisková organizácia resp. veď má neziskovku OVB Akadémiu vzdelávania tak predsa!

  • Chriss píše:

   Ondrej sorry, ale ty si asi nejaky zakomplexovany chujko… Tatik zradza firmu ktora mu pomohla 🙂 Keby si bol automechanik v nejakom autoservise na SR a po 5 rokoch sa zoberes a ides robit tu istu robotu do nejakeho autoservisu v DE (napr. pretoze ti tam zaplatia 3krat tolko), tiez by ti prislo OK keby ta byvali kolegovia osocovali a ohovarali ze si opustil ich firmu a ze si zradca a pod??? 🙂 sa uvedom… Firma sa ma starat o svojich spolupracovnikov a vytvorit im adekvatne pracovne podmienky… napr. OVB portal 🙂 vsetko info ti dame ale musis byt GST!!! 🙂 to je pristup 🙂

   • Robo píše:

    Myslis ten OVB portal kde aj GST nema dokopy nic asi niekto nemal otvoreny portal riaditela. A myslis ten portal kde riaditelia povedali ze netreba dat informacie lebo keby spolupracovnici moc studovali portal resp. moc odborne produkty aby neporadili klientovi zle tak to by potom malo robili a riaditelia by nemali peniaze na luxux? Toto je pristup tej spolocnosti ktora chce byt lidrom na trhu. Ved naco naucime R-karov robit 3 produkty a predavajte naco odbornici toby potom vyrocne spravy pre akcionarov nevyzerali tak dobre padli by akcie ziadne dividendy no a kedze BD a vyssie vlastnia akcie je to pekny kolotoc. Hrali ste niketo cash-flow? Asi tak riaditelia a OVB sa do toho tak zamotali ze nevedia z toho von. Co tak to cele rozpustit a pekne od zaciatku? inak mam zmiesane pocity ked po dopisani clanku musim kliknut na modre tlacidlo „pridaj nazor“ majitel media by sa mal zamysliet.

 2. A1 píše:

  Odišlo cca 8000EH(BD Tatík + pozbieranci) a je tu z toho hallo ako, keby odchádzal niekto kto robí 50.000EH!!!Je to jeho rozhodnutie až čas ukáže, či správne.Ak chce rozhodovať tak ,,firmička,,do ktorej ide mu to umožní v OVB,pri takom obrate aký robil to NEHROZÍ, treba si to uvedomiť!

 3. A1 píše:

  A ešte taký dodatok.
  Pán Tatík dosiahol pozíciu okresného riaditeľa, bol stálym členom Masterclubu, čiže zažil úspech, ale nebol ani medzi 10najlepšími okresnými riaditeľmi v OVB Slovensko a to o niečom hovorí.Je aspoň vidieť, že, ak podpriemerný okresný riaditeľ z OVB odíde, tak všade inde je kráľ a tu je toho dôkaz….

  • Robo píše:

   Napriek tom, že nie som stúpencom pána Tatíka, netreba trepať ale fakty si overovať! Výkon v prepočte na OVB EH cca 12.000 ktorý spravil aj s tými xy ľudmi, plánovaný výkon vraj cca 17.000 v OVB EH. Druhý fakt priemer spolupracovníka v BD Tatík v OVB bol 150 až 250EH na kolegu, pričom OVB teraz už nemá ani 80EH v priemere! Samozrejme, že nebol najlepší BD pretože najlepší BD, RD, LD mali stovky až tisíce ľudí s priemerným výkonom pod 50EH za mesiac nikto si tam nič nezarobil všetci zaúverovaní samé podvody na klientov a zavádzanie viď Trnava ale hlavne, že si BD RD a LD zarobili načo by trápil ten bordel pod nimi centrála to nerieši a ja fandím pánovi Tatíkovi že jediný s tých vyššie dostal rozum nech je aký chce pán Tatík to myslí skutočne dobre!!!

   • Zainteresovaný píše:

    Oprava: vykon na OVB bol viac ako 20 000 EH a priemer na osobu 300 EH. V porovnani z OVB kde je priemer na hlavu 30 EH.

    • Robo píše:

     Napisal som radsej menej aj tak to bude pre vacsinu halucinácia, taký priemerny vykon si nevedia ani predstavit. Nech si dalej robia iluzie, potom im uz nepomozu ani infuzie. Trosku poezie ná ukludnenie situacie nazaskodi 🙂

 4. A1 píše:

  A čakanie by bola chyba? Samozrejme, že by bola, pretože od 1.1.2010 platí nový zákon to už by sa ťažšie odchádzalo.

 5. Ufon píše:

  Zaujímavý článok.Fincentrum má zaujímavý portál…Blokovanie provízie?Bolo by zaujímavé sa pána Tatíka opýtať, či on svojim odchádzajúcim spolupracovníkom blokoval provízie a iné veci.

 6. Ufon píše:

  A už sa vyjadrilo aj OVB. Tak ,nech si každý urobí objektívny názor. Odišla malá rybička, čo už!

 7. mm píše:

  V čom je p.Tatík naozaj dobrý je rekrutovanie spolupracovníkov z iných štruktúr a firiem, čo mu v OVB nebolo umožnené. Spýtajte sa p. Tatíka, koľko % z toho výkonu, ktorý teraz robí jeho skupina robia ľudia, ktorý získal priamo p. Tatík a koľko „pretiahol“ z iných štruktúr v rámci OVB.

  • ex-šmolko píše:

   good question 🙂 pre väčšinu Fincentrákov a hlavne pre OVB v zrozumiteľnom jazyku „dobrá otázka“ 🙂

  • vsimavy píše:

   Hej… donedavna som to vnimal presne aj ja takto.
   Len hacik je v jednej veci. Skus byt v OVB, a skus dat niekomu ponuku z inej firmy. Korektnu na urovni.

   Kto by presiel do OVB?

   A otazky znie preco… A teraz treba byt mudry.

   Ze je OVB vynikajuce v ziskavani novych spolupracovnikov, to je ok, ale ma inu moznost?

   🙂

 8. Adam píše:

  Vážený čitatelia, stretávam sa tu s rôznymi názormi na vyjadrenia pána Tatíka. Myslím si, že v niektorých veciach čo sa týka OVB, má pravdu a to, že spoločnosť by mohla robiť viac pre spolupracovníkov. Ale myslím si, že toto nie je prípad pána Tatíka, pretože v rámci OVB dostal omnoho viac šancí a výnimiek (viď jeho povýšenie na post riaditeľa)ako ostatní spolupracovníci. Preto je na mieste otázka, či to robí pre svojich ľudí, alebo len zo sebeckých dôvodov, tak ako konal doteraz vždy. Je zaujímavé, že sa tu vyjadruje človek, ktorý pre svoje osobné blaho, je schopný podraziť najbližších kamarátov a rodinu. Prečo vlastne p. Tatík odišiel?

 9. TT píše:

  Tento pán by sa mal prebrať a nezverejňovať takéto články. Poznali sme ho ako úspešného manažéra, čestného človeka,ale po tom, čo sme si tu prečítali…Pán T zabudol,kto mu platil Mastercesty, Veľké cesty,CFC vzdelávanie.Netvrdíme, že OVB je vo všetkom super, ale prečo všetci po odchode z OVB vinia iba OVB a nie seba?
  Jediná veľká obratová strata, pre OVB Slovensko bol odchod pána Mullera(robil 80-90000EH)

  • Robo píše:

   Áno určité charakterové vlastnosti môžu naznačovať egoizmus a egocentrizmus, napriek tomu je obchodník a bolo by čudné keby to robil pre božiu lásku ako väčšina ľudí v OVB bez peňazí, zaúverovaní, iba silný človek a človek vo finančnej pohode dokáže viesť ľudí a nemusí robiť podvody na klientoch pretože to nepotrebuje. A zaplatené benefity od OVB veď im nato niekoľkonásobne zarobil tých pár drobných ktoré OVB doňho dala sú smeti oproti tomu čo im a tlstým nenažratým nemcom zarobil nehovoriac a veľa veciach, ktoré sa zrodilo z dieľne tímu pána Tatíka a , ktoré využívali a využívajú aj iné štruktúry ako aj podnety na finančných partnerov, ktoré posunuli spoluprácu do vyššej úrovne.

 10. Bacardi píše:

  A prečo nepovedal názov firmy do ktorej ide? Veď všetci vedia, že je vo(ako sa tá firma volá?:-)
  Bolo by zaujímavé, keby sa ho novinár spýtal: A koľko Vám dali pán Tatík za pretiahnutie štruktúri do inej firmy?

 11. tomas_ píše:

  Ktory vyrok p. Tatika je nepravdivy?

  Dalsia vec: ak sa OVB rozhodlo vyjadrit, zrejme nejde o nepodstatneho odidenca.

  • Adam píše:

   OVB sa nevyjadrovalo k Tatíkovi, ale k jeho výrokom. Opýtal by som sa pána Tatíka na veci, ktoré nepovedal.:o))) Myslím si, že by to zaujímalo aj ľudí, ktorí s ním odišli.:o)))

   • tomas_ píše:

    Vyjadruje sa OVB k vyrokom nepodstatnych ludi?

    Ktory vyrok p. Tatika je nepravdivy?

    • Adam píše:

     Je jedno kto by napísal ten článok, pokiaľ je zverejnený v médiu, ktoré je čítane. Vtedy by reagovala každá spoločnosť aj Fincentrum.:o))) A na margo vyjadrení pána Tatíka, nehovoril celú pravdu.
     Na to prídete, keď s ním budete spolupracovať.:o))) Pekný deň a dlhú spoluprácu s p. Tatíkom želám.:o)))

     • tomas_ píše:

      Vazeny pane, pre Vas naposledy:

      Ktory vyrok p. Tatika je nepravdivy?

      Ak by sa OVB malo vyjadrovat k vyrokom niekoho LEN preto, ze su medializovane, tak by OVB nerobilo nic ine -a ani sa tak nedeje. OVB sa vyjadruje len tam, kde ma k tomu pricinu. Iste neverite, ze OVB sa vyjadruje bez priciny. Tatikove vyroky pricinou pre stanovisko OVB zjavne su. Pre chapavych tolko staci.

   • vsimavy píše:

    Adam, uved nejaky priklad, rad to budem tlmocit… 🙂

    • Adam píše:

     Takže, opýtajte sa pána Tatíka, prečo keď mu tak vadí zadržiavanie provízií, prečo k tomu pristúpil vo vzťahu k jeho odchádzajúcim ľuďom? Prečo im dával návrh na zablokovanie provízií a telefónov? Podnet vzišiel z jeho strany.o))) To je jedná z mnohých …. Neobhajujem OVB, len si myslím, že zrovna Tatík nie je ten, ktorý by mal poukazovať na veci, ktoré sám robil.

 12. vsimavy píše:

  Dobry den pan Holcik,

  vy ako hovorca OVB, ste myslim plateny za sirenie pozitivnych informacii o OVB, prosim rozlisujte medzi pozitivnymi a objektivnymi informaciami, lebo sa Vam to asi pletie!
  Ak Vam http://www.investujeme.sk dalo priestor na vyjadrenie Vasho nazoru, tak pravdepodobne mate aj vy „nadstandardnu starostlivost“.

  Ad 1. ak je system OVB taky prepracovany, a zainvenvestovali ste don 50 mil. mozete ho naznacit ako vyzera? Ake body ma. Lebo z ust riaditelov casto o nom pocut len zial ziadny nie je vidiel
  (ak by skutocne OVB system malo, tak by ste si nemuseli najimat firmu na zaplavovanie „objektivnych = pozitivnych informacii“ o OVB lebo by tolko negativ nebolo.
  Mozete ten system pomenovat ako vyzera? ? ?
  Ako vyzera vzdelavanie od vstupu spolupracovnika az po riadiacu funkciu?
  Vzdelavanie OVB vyzera tak ZE SI HO KAZDY VEDUCI ROBI UPLNE SAM A ROZDIELNE A Z TOHO VYPLYVAJU AJ TIE NEGATIVA LEBO ROBIA CHYBY.

  2. CFC je zrusene na Slovensku na podnet slovenskych riaditelov OVB, ktori sa tym chvalia ze Nemecko dotlacili na zrusenie, lebo taketo vzdelanie OVB nepotrebuje…. Bolo to jedna z mala veci co bola fakt dobra. Zial k vela ludom sa to nedostalo a mnohi ludia z OVB nim opovrhovalo pod falosnou zamienkou ake je OVB velke a nic take nepotrebuje a pod.

  3. ano, nemate viazane na ziadneho skolitela, lebo to suvisy s bodom cislo 1 – ze nie je ani ziadne vzdelavanie kompletne, len gulas vsetkeho a nicoho, nech si kazdy nieco „vezme“

  4. zadrazene provizie –
  ak spolupracovnik dnes spravil vykon a da vypoved, peniaze mu vyplatite? Teda ked tvrdite ze nezadrziavate.
  Mozete uviest priemernu proviziu na spolupracovnika v tom „prepracovanom systeme vzdelavania“. Kolko ludia tak v priemere zarabaju…

  Dakujem

  • vanilka píše:

   … no, ja len faktickú poznámku mám: to školenie CFC bolo značne akademické, pre prax málo využiteľné, tak sa ani LD nedivím, že ho mali v zuboch.

   • vsimavy píše:

    bola si nan? Kopec scenok, treningov a prezentacii, assessmentov a pod. Nemyslim ze akademicke, dokonca aj skusky boli vyslovene prakticke…

    Vanilka, s tvojimi nazormi casto suhlasim co pises na nete, ale nie je sa treba zakazdym k vsetkemu vyjadrovat.. (hlavne ked clovek nema tolko faktov)

    diky

    • vanilka píše:

     … no veď už pálim na víkend. A mám doma aj skriptičká OVB, tak pätoro-šestoro…

     • vsimavy píše:

      Dobre vanilka, ja mam doma diplomy ovb a aj tricka a aj siltovky.. :-))) ide o princip, ze si tam nebola, tak nehodnot.
      CFC bolo fakt dobre 🙂 Pre tych co si nesedeli na usiach a neboli zamerany len na predaj KZP 🙂

     • vanilka píše:

      Bola, ale iba nakuk! Lebo som nemusela. Vieš, už pri koncipovaní obsahu tých školení bola diskusia.
      V OVB je veľmi rôznorodá zostava ľudí, rekruting je zo všetkých oblastí… Vysvetlím na príklade: keď som prišla na Vysokú školu, nemčinárka hneď na prvom seminári preletela s nami päť lekcií, a dala nám naučiť sa asi 300 slovíčok. ďalší seminár bol o dva dni. Nasadila latku podľa dvoch ľudí, ktorí z nemčiny maturovali. Väčšina sme prišli z technických SŠ a z nemčiny sme vedeli der, die,das.
      Naučila nás prdlajs,pretože väčšina ten sklz nikdy nedohnala, iba sme memorovali. Ja som viac získala prázdninovým pobytom v Berlíne. Nezabúdaj, že veľa obchodníkov OVB je z vidieka, sú to jednoduchí ľudia, ktorí sa učia predávať zatiaľ stavebné sporenie, poistky, úverové produkty. Tí potrebujú iné školenia, než je CFC. Ale to sa po sprísnení požiadaviek na poskytovateľov finančných služieb časom zmení, takže tento problém odpadne. Dnes je programn tohto vzdelávania nadnesený.

  • Peter Ondrovič píše:

   Dobrý večer. Mojou úlohou nie je šíriť pozitívne informácie, ale šíriť informácie kultivovane. Verím, že Vám každý ekonomický novinár, s ktorým som prišiel do styku Vám určite potvrdí, že OVB je najotvorenejšie komunikujúca spoločnosť v tejto branži na Slovensku. Odporúčam zoznámiť sa s tlačovými správami konkurencie, ak vôbec nejaké nájdete, porovnať si ich frekvenciu a hlavne obsah. Možno Vám pomôžu rebríčky Trendu. Zistíte, že konkurencia nekomunikuje zväčša vôbec. V mojom príspevku som sa snažil naznačiť, že nemáme záujem sa hádať cez médiá o technických detailoch, ktoré nie sú čierno-bieleho charakteru a pre ich komplexnosť je nezmysel ich na takýchto fórach rozoberať. Keďže nie som priaznivcom anonymných diskusií, kde každý uráža každého, rád s Vami pohovorím osobne alebo mailom, moje kontakty sú verejne dostupné.
   Informácie, ktoré som zverejnil sú pravdivé.
   Pekný večer.

   • ex-šmolko píše:

    Na mojom mene nezáleží, bol som jeden z tisícov pre Vás. A som veľmi rád, že už viac ako rok nie som. A to som tam nebol ani týždeň ani dva.
    Pán Holčík, kto alebo čo je to vlastne OVB? Ja vnímam exekutívu, administratívu a obchodnú sieť. Vy ste obyčajný zamestnanec a „žijete“ v OVB preto, lebo jej obchodná sieť… . Komu by malo hlavne záležať na OVB ako celku, sú akcionári. OVB je však taký kolos, že akákoľvek zmena v kvalite obchodných štruktúr, by bola tak bolestivá, že sa k nej radšej nikto nevyjadruje (riaditeľská rada či rada LD či ako sa to nazýva). To by museli ihneď ukončiť spoluprácu 80% jej spolupracovníkom. A zamerať sa na zbytok a ten maximálne marketingovo ale aj odborne podporiť. To by šiel tak výkon o polovicu dole minimálne a to si nikto z akcionárov nepraje. Je to fajn tak, ako to je z pohľadu BD či RD vyššie absolútne z pohľadu LD. Ak by tomu nebolo tak a manažerom aj záležalo na kvalite, inak by sa snažili.
    OVB sa nedá zmeniť!!! Kto tam máte ešte štipku zdravého rozumu, chodte odtiaľ preč!!! Otázka je, že či o tú štipku by bol záujem zo serióznych firiem. No z hľadiska Fincentra určite. To je vlastne OVB 2 len v podstatne menšom.
    Jediný marketing, ktorý Fincentrum má sú provízie a teda peniaze. Ten najprimitívnejší motív. To už ale nemá súvis s Vami pán Holčík. Chápem Vás, že ste platený zato, aby ste tu takéto „kydy“ písali… . To chce ovšem žalúdok. Niečo ako pani Rysová a Glendová. To by som ja osobne nemohol.To je už ale z iného súdka, no rovnako zhnitého a smradlavého.
    Pekný víkend. Načerpajte v ňom veľa síl, ktoré určite budete potrebovať na výkon svojej funkcie. Toto nemá nič spoločné s Vami ako súkromnou osobou. Nepoznám Vás. Ešte raz, úprimne, všetko dobré

    • ex-šmolko píše:

     Ďakujem pán Holčík, že ste si tento článok prečítali a nezareagovali naň. Nebol invektívou voči Vašej osobe. Vraví sa, že kto mlčí, ten svedčí.
     🙂
     Ešte raz všetko dobré!

   • vsimavy píše:

    Pan Holcik,

    ja som sa Vas nesnazil urazit a ani nevidim dovod preco by som sa mal s vami stretavat aj ked s tym nemam ziadny problem.
    Viem ze sa snazite kultivovane jednat, len mi ide o to, ze ked onalepkujete niekoho ze neuspel v systeme kolosu OVB a naznacite ze je neuspesny tak je to zavadzajuce…. bez faktov.
    Vy ste sa s panom Tatikom nikdy v zivote osobne nezhovaral tak akym pravom niekoho pracu mozete oznacit za neuspesnu? podla coho to hodnotite…

    „Sme si vedomí, že ak od nás odídu ľudia, ktorí neuspeli v systéme, v ktorom dokázali na Slovensku a v rámci Európy uspieť stovky až tisícky ľudí, určite nebudú hľadať chyby v sebe, ale v nás.“
    to je tak pausalne.. cize vsetci co z OVB odidu su neschopni a len ti co v OVB zotrvaju nehovoriac ako sa im dari su ti uspesni hej?
    A preco sa tak nezamysliet, ze niektori odchadzaju aj preto ze im nevyhovuju podmienky za akych v OVB podnikaju… Pri porovnani co poskytuje konkurencia… Co tak sa v ramci OVB snazit veci zmenit?

    A mozete odpovedat na tie 4 dotazy co som tam napisal, bez potreby stretnutia? Su to konkretne dotazy a da sa na ne reagovat myslim adresne.
    Myslim si ze ked ste uz dal na ten clanok taku reakciu tak by si to ludia mohli zasluzit vediet kompetne… Napr. som zvedavy na to kompexne vzdelavanie, jednotne, s vysledkami.

    Dakujem

    P.S. 1 ta reakcia k Vasmu prispevku bez prezyvky nebola odo mna…

    P.S. 2 ak kritizujete \“medium patriace konkurencej spololocnosti\“ nie je tak trochu divne, ze ludia sa informacie o OVB dozvedaju z prvej ruky prave z tohto media?
    Napr. odvolanie Frahnerta, odvolanie – teda \“povysenie\“ p. Fronca,… atď.?

    P.S. 3 proti Vam nic osobne nemam, prajem Vam vela uspechov v narocnej praci….

    • Peter Ondrovič píše:

     Dobrý večer. O interné a personálne otázky OVB sa intenzívne zaujíma jedine tento portál. Ostatné médiá sa o túto problematiku zaujímajú len v rovine prieniku s celospoločenskými záujmami – teda obchodné výsledky, zákonné obmedzenia podnikania v tejto oblasti, zvyšujúce sa nároky klientov a podobne. Osobne sa domnievam, že to je správna rovina a rozsiahle diskusie či už dobre mienené alebo ukrivdené neposúvajú veci dopredu.
     Na niektoré výroky sme reagovali, nakoľko ich bolo potrebné uviesť na správnu mieru. V tejto polohe to s Vaším dovolením aj ponecháme. Realizuje a pripravuje sa viacero aktivít, ktoré pociťovaný nedostatok informácií preklenú.

     • vsimavy píše:

      Pan Holcik,

      takze opat sme sa nic nedozvedeli… 🙂

      Len ste distingovane povedal ze OVB je jednotka, OVB je vyborne, Tatik je neuspesny a ako OVB investujeme, len zase nikto nevie preco, do koho 🙂 a neviem kam a pod. 🙂

      Ale aj tak dakujem za odpovede, (skoda ze tych pausalnych je uz hrozne vela a nikam to neposuva)

      P.S. ked budete nabuduce pisat „odvety“ mohli by byt veci podlozitelne? Inak su to len slova… DAKUJEM

 13. radik píše:

  Zaujímavé reakcia, aj zo strany ovb.

 14. Robo píše:

  Este ze ho uz konecne vypli mal som tendenciu chodit tam pozerat ci sa nahodou nieco nezmenilo. Keby aspon malinky virus na seŕveri, kazda zmena sa pocita 🙂 Taky portal nakoduje moj maly brat za par tyzdnov a dokonca to nepotrebuje komunikovat ani s nemcami.

 15. MATRIX píše:

  Zdravím všetkých čitateľov, zástupcov OVB a samozrejme aj Andreja.
  „Všetky cesty vedú do Ríma“… pardon vlastne do Fincentra. Alebo som povedal niečo čo som nemal?
  Fincentrum je veľmi zaujímavá spoločnosť. Vytvorili geniálny systém! Primitívny ale fungujúci. Celé fungovanie Fincentra nie je založené na recruitingu nových ľudí, ale na kupovaní funkčných(je to jednoduchšie a hlavne rýchlejšie). Tak ako v Čechách aj na Slovensku. Podobným spôsobom funguje aj spoločnosť Google, až na dôležitú výnimku: oni kupujú iba najkvalitnejších manažérov a odborníkov. Zaznel tú názor, že Fincentrum je to isté ako OVB len s inými províziami. Nesúhlasím. Je o trochu lepšie. Odbornosť a kvalita je vyššia aj keď: spoločnosť ktorá predáva kapitálové životné poistenie nemôže byť postavená na moc vysokej odbornosti a kvalite, resp. ľudia, ktorí ju riadia nemôžu byť úplne kompletní. Nezabúdajme na to že v Čechách sa na „kvalitnej“ spoločnosti vybúrila jedna pyramídka, ktorá stála fincentrum cca. 50mil.CZK. Našťastie ich poisťovne nenechali padnúť. Bohužiaľ sa toto celé opakovalo začiatkom roka aj na Slovensku len trošku v menšom – cca. 5mil.Sk.
  Na stranu OVB sa nebudem vyjadrovať, pretože každý vie, kde táto spoločnosť o 5 rokov bude… Presne tam kde je v Nemecku a v iných krajinách západnej Európy – zabudnutá poradenská spoločnosť, s množstvom ľudí popri zamestnaní a zanedbateľným výkonom.
  Späť k p.Tatíkovi. História odchodu:
  Všetko to začalo odchodom(skôr by sa to dalo nazvať útekom) niekoľkých ľudí z OVB(skôr od Tatíka). Tatíkova štruktúra mala na prelome rokov výkon približne 6-8000Eh(sem tam 10.000). Postupne sa firma začala rozkladať. Viacero ľudí odišlo a tí čo zostali stratili motiváciu pracovať. Výkon padol na 3000Eh. Na Andreja Tatíka boli psychicky (skôr manipulačne, pretože to mu ide veľmi dobre) naviazané ďalšie štruktúry z iných riaditeľstiev, ktorých si získal na vzdelávaní CFC. Pre Tatíka bolo iba jediné možné riešenie: Odísť a strhnúť zo sebou čo najviac ľudí. Z môjho pohľadu to bolo logické a čisto racionálne rozhodnutie. Neviem prečo sa ľudia stále pozastavujú nad prestupmi niektorých ľudí. Ide o normálny a prirodzený jav v konkurenčnom prostredí. To isté sa deje aj v iných segmentoch a nie len vo finančnom sprostredkovaní. Rozhodnutie bolo čisto podnikateľské(obrat, náklady, zisk, + samozrejme jednorazová kompenzácia za prestup – odhad 2 Mega). Možnosť rastu bol pre týchto ľudí OVB zastavený. Jediná možnosť rastu na najbližších pár rokov bude preťahovať OVBákov do Fincentra. Tatík a všetci okolo neho to veľmi dobre vedia.
  Tak ako u iných „odídencov“ aj tu zohrávali úlohu peniaze. Výkon z 8000 na 3000 znamená celkom slušný pokles príjmu a hlavne pri finančnej gramotnosti p.Tatíka. Začiatok roka 2009 si kúpil nové BMW6 za 3mil.Sk. Veľmi inteligentné rozhodnutie. V období deflácie(teda značného poklesu cien statkov dlhodobej spotreby) kúpiť 3miliónové auto na 10 ročný úver – čo dodať? Cena nového bude v roku 2010 cca. 2,3mil. a ročného ojazdeného cca. 1,5mil. Úver po jednom roku splácania 2,9mil. Bilancia 1,4mil strata iba za jeden rok(skoro ako v akciách). Túto finančnú gramotnosť stihli pochytiť od neho už aj jeho ľudia. Áno, k tomuto učilo OVB. Stavajte štruktúry, osobku robiť nemusíte(načo?), dokým nebude mať peniaze z Vašich firiem… požičiavajte si! Doba sa zmenila, svet sa zmenil, firma sa musí zmeniť, myslenie ľudí sa musí zmeniť. Inak…
  Tatík je dobrý manažér(teda aspoň na začiatku), veľmi dobrý motivátor(resp. manipulátor, ale to je vlastne skoro to isté, hlavne že ľudia urobia to čo sa im povie) a má veľmi dobré presvedčovacie schopnosti. Jeho odbornosť je už na nižšej úrovni, ale má vo svojom tíme ľudí, ktorí to dopĺňajú. Prajem im veľa úspechov v práci pre Fincentrum a dúfam, že sa im bude dariť v ich náročnom presviedčaní(preťahovaní) ľudí z iných spoločností(teda vlastne z OVB).
  Trh sa naplnil a jedinou možnosťou ako môžu ľudia rásť je odísť ku konkurencii a začať sťahovať aj iných ľudí. Andrej to pochopil. Táto cesta je správna na 1 až 3 roky. Z pohľadu 10 rokov je to iba cesta ktorá oddiali krach, ku ktorému príde. Prečo? Pretože jedine udržateľný systém, je systém, ktorý produkuje pridanú hodnotu(niečo navyše). Všetky firmy v hostórii, ktoré išli „filozofou“ fincentra neprežili. Ale vlastne 100 rokov neprežila skoro žiadna spoločnosť, takže je to jedno…. 😉

  • ex-šmolko píše:

   Matrix, skvelý príspevok.
   Súhlasim s Vami až na posledný odstavec. Trh sa určite nenaplnil!!! Resp. naplnil, ale nekvalitou. Koľkých kvalitných poradcov vo svojom okolí poznáte? Koľko osobných poradcov z bánk poznáte, aby in nešlo za každú cenu pri predaji hypotéky a radšej odložili rozhodnutie klienta o 3 mesiace ak nemá žiadnu rezervu, aby si ju skúšobne vytvorili tým, že „fiktívnu“ splátku si bude odkladať na rezervný účet? Koľkých k tomu takých, že im bude záležať na eliminácii preplatenia úveru?
   Je tu obrovský priestor pre profesionálne nezávisle finančné služby. Do tohto biznisu musia nutne prísť ambiciózni ľudia s vyšším vzdelaním, s vyššími cieľmi ako je osobný profit na predaji finančných služieb. Ak som provízne platený, súhlasim že nie som absolútne nezávislý. Myslím si, že ďaleko viac ako pocit nezávislosti je pocit vzájomnej závislosti medzi poradcom, fin.inštit. a klientom. No ale jednotlivec „poradca“ to nedokáže sám. Nutne sa potrebuje začleniť do skupiny ľudí, ktorá svojím objemom môže vytvárať protiváhu sile fin.inštitúcie a do skupiny ľudí majúcich rovnaký cieľ, ako som uviedol 2 vety pred touto. A teda na trhu vyhľadať firmu, ktorá má jeden z jej dlhodobých cieľov práve takýto. Ja poznám takú zatiaľ len jednu. Nebolo by možno na škodu, aby vznikla ešte jedna, aby vznikla zdravá konkurencia. OVB ani Fincentrum konkurenciou nemôže byť ani zďaleka. Aby mi niekto konkuroval, musí najprv vykonávať obdobnú činnosť vo väčšine aktivít v zmysle biznisu.

   • radik píše:

    Len otázka – ktorá je tá firma, ktorej ide o kvalitné poradenstvo?

    • MATRIX píše:

     Prečo, chceš odísť z Fincentra? 😉
     P.S.: tých dôkazov je dosť veľa!!!!(aj v oblasti neetického správania a aj v oblasti finančnej negramotnosti a poškodzovania klientov).

     • radik píše:

      len pre tvoje info – nie som vo fincentre a poznám aj človeka, ktoré dostal výpoveď oficiálne bez udania dôvodu – nepáčil sa riaditeľovi. V pozadí síce boli nejaké reči o nekalej produkcii, ale nedostal ani možnosť obhajoby.

     • MATRIX píše:

      Tak prepáč nechcel som ťa uraziť. 🙂 Všetko dobré?

     • radik píše:

      ja som v pohode, nemaj strach, inak sa nepoznáme? ak chceš, popíš na finsluzby@gmail.com

     • John Dow píše:

      Radik vysvetloval som ti predsaze to nebolo len tak pre nic za nic. vyziadaj si od toho chlapca provyzne vypisy aby si videl aku pracu odvadzal.

     • radik píše:

      Vieš, ide o prístup nadriadeného a ten je taký aký je a provízne uvidím.

   • MATRIX píše:

    Máte pravdu. Trh sa naplnil iba do kvantity a nie do kvality. Kvalita sa bude profilovať až teraz. Bohužial určite nie v OVB ani vo Fincentre(a už vôbec nie v iných spoločnostiach), pretože pre tieto spoločnosti pracujú buď ľudia popri zamestnaní alebo čo je ešte horšie, finančne negramotní a zaúverovaní takz. „finanční odborníci“. Cieľom sprostredkovateľskej spoločnosti nie je mať vzdelaných ľudí, ale ľudí ktorí robia výkon a neskúmajú podstatu toho čo predávajú – finančných analfabetov(a je jedno že sa volajú finanční poradcovia, väčšinou ide o ľudí, ktorí vôbec nevedia zaobchádzať s vlastnými peniazmi). Najdôležitejším kritériom pre výber finančného poradcu a najdôležitejšia otázka, ktorú by mal potenciálny klient položiť svojmu poradcovi, pred tým než sa do niečoho vôbec pustia znie: Keď mi chcete radiť ako nakladať so svojími peniazmi úkážte mi ako pracujete so svojími financiami. Úkážte mi Vaše, príjmy, vydaje, cashflow, aktíva a ich formu (poprípade P/E Vašich aktív), pasíva, koeficient zaúverovanosti, percento úverov voči majetku a ich použitie. Človek ktorý chce radiť iným ľudom musí byť oproti nim minimálne o úroveň vyššie(aj vo vzdelaní, ale hlavne vo finančnej gramotnosti) a čo je oveľa dôležitejšie radiť môže iba ten čo je ochotný niesť aj zodpovednosť za svoje rady a rozhodnutia. No a tu skončí 90% všetkých poradcov(spolu s Tatíkom a jeho družinou), pretože všetci chcú akurát provízie ale zodpovednosť niesť nebudú nikdy! Finančne negramotní poradcovia sú takí ktorí vidia hlavne okamžitý profit s klienta(v podobe úverov, KŽP, IŽP a pod.). Opak je pravdou. Úver si vie vybaviť aj totálne negramotný človek, to nie je žiadne umenie, poistečku tak isto. Najväčšia pridaná hodnota pre človeka je dlhodobá tvorba aktív, správne investičné rozhodnutia, riskmanagement, správa portfólia a poradenstvo v tejto oblasti. Všetko ostatné sa vie naučiť aj opica. Bohužiaľ toto nespĺňa ani OVB, Fincentrum, PG a o iných ani nehovoriac. Veľká škoda, že bude novela zákona o finančnom sprostredkovaní, ktorá ho bude dosť zmierňovať, pretože by spôsobila krach OVB, PG, aj Finacentra a potom by profesia finančného poradcu bola váženou profesiou, ktorá si zaslúži rešpekt. Ale všetko príde, len treba trošku počkať. Aj zákony a aj krachy. Nezabudnite, máme pred sebou ešte hodne ťažkých 7-8 rokov recesie, ktorú neprežije veľa spoločností! Uvidíme…

    • Robo píše:

     Matrix nebodaj si myslis ze sa ta kvalita vytvori prave tam kde si ty! Myslim ze urazas ludi, ktori to robia skutocne na profi urovni a su v roznych spolocnostiach aj ked nikdy nie je nic 100%. Ak si myslis ze ty alebo nieco okolo teba je to jedine kvalitne tak ti gratulujem. Ak nie tak preco tu pises o kvalite v spolocnostiach skor sa bavme o kvalite ludi, pretoze dobre vies ako to je v praxi o ludoch. Mimochodom matrix bol tiez jeden velky o… na ludi aspon podla filmu 🙂

     • MATRIX píše:

      Máš úplnú pravdu, vždy išlo u ľudí a vždy pôjde o ľudí, pretože oni vytvárajú kvalitu alebo nekvalitu. Spoločnosť im môže dávať iba limity v ktorých sa môžu pohybovať a následne kontrolovať ich kvalitu práce. Čo je tiež podstatné, spoločnosť musí zabezpečovať kvalitné vzdelanie svojim ľudom. Kvalitní ľudia sú aj v OVB,vo Fincentre, v Partnerse a v iných spoločnostiach. Bohužiaľ v OVB nie sú dostatočne dobré podmienky pre kvalitných ľudí a preto ich ľudia hľadajú v iných spoločnostiach ako je Fincentrum a BC. Nebolo cieľom uraziť teba alebo iných ľudí ktorí pracujú v týchto spoločnostiach. Čím viac bude kvalitných ľudí(je jedno v akých spoločnostiach), tým menej bude tých nekvalitných. Nejde o konkurenciu ale o spoločný cieľ.

     • Robo píše:

      No zeby si bol predsalen normalny…mas pravdu…

  • Trinity píše:

   Milý Matrix, žasnem nad hĺbkou Tvojich informácii a dôkladnou analýzou Tatíkovho cash-flow, zasa sa človek dozvie niečo nové a celkom fajn sa to čítalo…skús ete nejaké pikošky…minimálne na pobavenie:-))).Pán Kačalka sa určite teší tiež, toľko komentárov… Celkom rada by som poznala Tvoje cash flow, pri tak vysokej odbornej zdatnosti to budú určite závratné čísla:-).
   Vedieť dobre analyzovať je straaašne dôležité a strašne dobre to učia aj v jednej novej maličkej maklérskej bratislavskej firmočke/mimochodom opäť trojpísmenkovej/. Tá mala zálusk na niektorých ľudí, ktorí skončili práve u Tatíka, takže jej
   komplexy z tohto pána sú pochopiteľné. Ale to Tebe nemusím vysvetľovať…alebo áno:-)? Schválne, mal si na mysli inú firmu, ktorá má predpoklady spasiť poradenský trh?

   • tomas_ píše:

    MATRIX je sam sefko spominanej trojpismenkovej bratislavskej firmicky. Skoda, ze svoju zast voci Tatikovi sublimuje stale bez sebareflexie.

    • MATRIX píše:

     Nie šéf nie som. Zášť voči Tatíkovi necítim.
     Neviem akú sebareflexiu máš na mysli? Sebareflexia(definícia): sebareflexia je rozumové sebapoznanie, opierajúce sa o psychologické pozorovanie a poskytujúce vedenie, ktoré je hlavnou cnosťou ľudskej činnosti.

     • tomas_ píše:

      Ach Lukas. Vsetko co vycitas (Tatikovi,..), v rovnakej miere ba este viac, plati aj na tvoju trojpismenkovu firmicku. Vratane upozornovania na dovody buducich krachov.

      No a kym ty tu robis „osvetu“, co myslis, co robi pan Tatik? Zaraba…ano aj na dalsie auto, aby si ho mal za co kritizovat.

      Dakedy sa hovorilo: hrom len do vysokych stromov bucha. Cim viac busite do Tatika,nielen na tomto fore, tym viac mu robite …co? Aj reklamu. Napriklad na mna to cele posobi tak, ze kym pred dvoma mesiacmi som ani netusil, ze nejake FC existuje, odkedy je rec o Tatikovom odchode z OVB prave do FC, o tatikovi a FC viem viac ako o OVB za desat rokov. Tak velmi tlacis na pilu, az prepalis.

      Stoji tiez za uvahu, co Ti nizsie napisala Trinity.

     • METRIX píše:

      Bohužiaľ si dosť vedľa. Lukáš sa nevolám.
      Ty si dosť naivný keď si myslíš, že Lukáš Trebula bude písať na podobné fóra. Asi ho dostatočne nepoznáš. Ale veľmi si mi polichotil. Ďakujem.
      P.S.: to nemala byť kritika ale vecná argumentácia. Ty si to pochopil asi inak.

     • tomas_ píše:

      Mily Lukas, neverim Ti ani slovo. Prave preto, ze poznam Tvoje nazory, argumenty, vyjadrovanie, zapal, dikciu, psychologizaciu oponenta i sposoby vedenia debaty. Ako vidim, nie som tu sam.

      Je lepsie, priznat to. Nik z CPM nema na to, TAKTO sa vyjadrovat. Taky klon Lukasa sa este v CPM nenasiel. A ak sa raz najde, tym samym iba co potvrdi, ze CPM samotne generuje kopirovacov svojho CPMguru, bez ktoreho nikto v CPM uz teraz nemoze nic – co je presne to iste, co teraz vycitas tatikovcom v ich vazbe na ich riaditela. To je jedna z veci, ktoru som Ti vytkol zmienkou o Tvojej nulovej sebareflexii.

      Mily MATRIX, pokial si dovolis analyzovat, co sa deje a udeje s poradenskym trhom, chyba mi tam reflexia voci firme, z pozicii ktorej pises. Mozno bude mat FC problemy, mozno nie. Ale ak ich bude mat FC, tak CPM o to vacsmi, a ak by FC malo krachnut, tak davno pred nim krachne CPM. Pridana hodnota, o ktorej hovoris, je jedna – nie vsak jedina – podmienka prezitia a rozvoja kvalitnej firmy. Toto vies velmi dobre najma ty sam. Preto mi pride unfair, ak sa s obrovskym prehladom navezies do niekoho (tatika, FC,..) a sucasne slepo prehliadas vlastne moznosti, podmienky, perpektivy a potencial. Inak sa Tvojim slovam, pokial su v odbornej a nie antitatikovsky osobnej rovine, v podstate neda nic vytykat.

      Prijemny vecer.

     • MATRIX píše:

      Ahoj Tomáš,
      Bohužiaľ sa stále mýliš, ale veľmi mi to lichotí, že moje schopnosti prirovnávaš k nemu. Lukáš nie som a nemám dôvod ti klamať! Skús trocha porozmýšlať… možno na to prídeš. 😉
      Máš pravdu, skrachovať môže každý a ako som spomínal na ďalších 100 rokov je to skoro istota.

      Tebe tiež príjemný večer a úspešný pracovný týždeň.

   • MATRIX píše:

    Dôkladnou analýzou určite nedisponujem. Mne stačí iba pár finančných rozhodnutí človeka aby som o ňom vedel či je finančne gramotný alebo nie. Moje cashflow je celkom zdravé.
    Keby išlo o normálneho človeka, tak mi je to jedno. Ale v tomto prípade ide o človeka, ktorý má radiť svojim klientom ako pracovať s peniazmi a vo svojej štruktúre vedie tým ľudí pre ktorých je vzorom(bohužiaľ zatiaľ zlým).
    Čo sa týka tých ľudí nešlo vôbec o zálusk, ale o poskytnutie informácií(také mám info). Išlo konkrétne iba o jednu štruktúru a nie o viac. A oni neskončili u Tatíka, oni u neho už dávno boli(neoficiálne, ale boli). Komplexy asi nie, morálny odpor, áno. To je úplne niečo iné. Komplexy(definícia): „Komplexy vznikajú v situácii výraznej frustrácie ega, t.j. v situáciách zlyhania, previnenia sa, a z deprimujúceho sebahodnotenia, a to nielen z vlastných schopností, ale aj z telesného zovňajšku“! Výstižné čo? Pr.: kúpa drahého auta na ktoré nemám peniaze, je liečenie komplexu menejcennosti, ktoré je zapríčinené nedostatkom lásky, rešpektu a uznania vo svojom okolí alebo snahou vyrovnať sa niekomu a zapôsobiť, atď…
    Poradenský(skôr sprostredkovateľský) trh nikto nespasí, pretože je to jedna veľká čierna diera(tak ako celé bankovníctvo, poisťovnictvo a trh kolektívneho investovania).
    Mám taký pocit, že si z fincentra, alebo sa mýlim? Bohužiaľ nie všetko čo ti vojde do úší musí byť nutne pravda, ale to je aj tak jedno, pretože každý má svoju pravdu. Objektívna pravda neexistuje. Ahoj a veľa šťastia v práci.

    • Trinity píše:

     Matrix, ak Ti stačí iba pár finančných rozhodnutí – ako by si definoval človeka, ktorý bol jedným zo zakladateľov onej malej bratislavskej trojpísmenkovej firmičky a ktorý pripravil klientov o desiatky miliónov? Klientov, kolegov, kamarátov…Ako by si definoval človeka, po ktorom oná firmička chňapla všetkými desiatimi a ktorého z inej trojpísmenkovej firmy vyhodili pre podvody s produkciou? Skús sa rovnako objektívne zamerať aj na analýzu ich cash flow /oboch poznáš/, ale nech to má rovnakú šťavu ako pri Tatíkovi. Tešíme sa:-)))

     • MATRIX píše:

      Vidíš a to je ten dôvod. Máš dosť skreslené informácie. Over si kde je pravda a nepočúvaj iba sprostosti, ktoré ti „niekto“ vkladá do mozgu. Keď hovoríme o analýze, tak základom analýzy je mať nestranné informácie z preverených zdrojov(nie od jedného zaujatého človeka). Prvý(ak máš na mysli PG) nikdy nebol zakladateľom žiadnej spoločnosti. Spoločnosť čo chcel založiť on nebola nikdy založená, pretože sa prišlo na to že je to podvodník. Mnohí ľudia ktorí sú v „trojpísmenkovej“ firme boli tak isto týmto podvodníkom oklamaní o peniaze!!! Nikdy nemal nič spoločné s touto spoločnosťou.
      Druhý(asi viem koho myslíš) nikdy nezačal pracovať a podľa mojich objektívnych informácii ani nebol nikdy oficiálne vo firme!!! Bohužiaľ vidím, že ty máš iné info, ale je mi jasné od koho.

     • Trinity píše:

      Bože Lukáš, sklamal si :-(…analýza Tatíka Ti šla oveľa lepšie. Ale použijem Tvoje slová „Každý má právo dostať druhú šancu“…určite si spomenieš na koho adresu si ich použil…či už je vo firme oficiálne alebo neoficiálne:-))).
      Takže druhá šanca – čakám na Tvoje „objektívne“ informácie…

     • MATRIX píše:

      Chudák Lukáš, keby si toto všetko prečítal, tak by z toho nebol nadšený…
      Tak ešte raz, nie som Lukáš. Tak ako Tomáš, skús trošku porozmýšlať… 😉
      Dúfam, že tú druhú šancu si nemyslela na PG. Neviem čo myslíš tú druhú šancu. Pokiaľ niekto raz urobí niečo(klamstvo, podvod, atď…) o ktorom sú samozrejme dôkazy, tak si určite nezaslúži dostať druhú šancu(minimálne pokiaľ nenapravil svoje chyby). Sklamem ťa objektívne informácie neexistujú, všetko je skreslené človekom, ktorý tieto informácie podáva.
      Ahoj

     • Trinity píše:

      Matrix, výber z Tvojich príspevkov:

      „Druhý(asi viem koho myslíš) nikdy nezačal pracovať a podľa mojich objektívnych informácii ani nebol nikdy oficiálne vo firme!!!

      …objektívne informácie neexistujú, všetko je skreslené človekom, ktorý tieto informácie podáva…

      Začínam Tvojim príspevkom rozumieť…:-).

      Ahoj

     • MATRIX píše:

      Vedel som že sa toho chytíš. ;-). Za to prvé „objektívne“ sa ti ospravedlňujem.
      Ahoj

     • Trinity píše:

      :-)))

  • mm píše:

   Absolutne súhlasím 🙂

  • vsimavy píše:

   Ja tomu nerozumiem…

   Nie je MATRIX Lukas Trebula z CPM?

   Ak ano, tak by bolo korektne povedat ze ved ty si prave ludi od Tatika zobral ako rekrutacnu zakladnu predsa. Tak potom mi pride take divne ze tu hodnotis Tatika „objektivne“ ked si zobral jeho ludi s viziou vacsich provizii a vzdelanim ako v OVB je…. A Tatik do CPM nechcel ist, tak je jasne ze mas postoj aky mas… Len sranda ze napriek tomu si otvaras tak velmi usta.

   Ked hodnotis, treba sa pozriet aka je kvalita a potencial ludi v CPM 🙂
   Niekedy moze byt dobry „mozog hore“ ale ako hovoril Muller, dva litre do litrovej nadoby nenalejes 🙂
   Takze si pockajme na vysledky CPM tak o rok, ako narastli.
   V tomto sa moc asi CPM od ostatnych ako FC alebo BC nelisi – ze rekrutuje aj z „hotovych ludi“ tak to moc nekritizuj, ty pridruzena skupina….

   A bolo by celkom fajn asi povedat ze ked uz pises vo ferovom duchu a korektnosti, tak povod spolocnosti CPM bola spojena s menom P.G. co vyslovene pridava na skutocnej hodnovernosti… 🙂 Tak si hlidej sviho pri slivovicke….

   Ak som sa mylil ze to bolo z kruhov CPM, ospravedlnujem sa, ale nemyslim si 🙂

   pekny den a hlavne spokojnych klientov

   P.S. necham preco su kvalitnejsie firmy navzajom take nevrazive… ved bavime sa asi o tom ze na Slovensku je cislo 1 niekto a nepaci sa nam kvalita, ok, ale preco vsetci ostatni musia do seba tak rypat to fakt nechapem 🙂 kvalita

   • Fero píše:

    Vážený všímavý, pán Tatík Ťa platí za obhajovanie jeho skazeného charakteru? Vieš prečo tí ľudia odišli od pána Tatíka a hľadali inú cestu? Patrili k najlepším sprostredkovateľom v jeho štruktúre. Jedinou odmenou za to od Tatíka bolo bránenie v postupe a zastrašovanie v prípade povýšenia na GR, čo by pre pána Tatíka a nemenovanú obchodnú vedúcu znamenalo stratu provízie.

    • vsimavy píše:

     hej, Tatik ma plati za to aby som ho hajil :-)))))

     Boze, tolka to strana nad dotycnou osobou, neiducou na post GR :-))) ktora nemala byt ani GST mimochodom 🙂

     • Fero píše:

      Tú som na mysli vôbec nemal, ale to je jedno. Želám Ti aby si sa z toho krásneho sna čo najskôr zobudil a zistil s kým máš dočinenia:o))) Táto pravda sa mi už viac krát potvrdila, ale Ty si tiež z tých ktorí sa učia na vlastných chybách a Tatík na nich zarába. Tak mu dopraj. Pekný deň Ti prajem.:o)))

     • vsimavy píše:

      ak myslis toho najlepsieho obchodnika – tak toho je skoda, lebo je dobry…

      A ma naviac ako robit obchodaka a byt na „GR“ v ovb alebo inde…

      to je cele

    • Trinity píše:

     Fero fuj, prvý príspevok a hneď taký reaktívny…dá sa to povedať aj slušne – sleduj : 1. medzi ľuďmi, ktorí od Tatíka do CPM odišli
     boli aj veľmi dobrí obchodníci
     2. ich rozhodnutie odísť z OVB Tatík niekam, kde
     sú vyššie obchodnícke provízie, je
     pochopiteľné pre každého, kto vie čítať
     provízne listy
     3. v čase keď odchádzali, nebola zrejme Tatíkova
     schopnosť manipulácie uvedená do
     dokonalosti 🙂

   • MATRI´X píše:

    Nie. Nie som Lukáš Trebula. Je dosť smiešne si myslieť, že by tu práve on písal.
    PG nikdy nebol spojený s CPM. Treba si overiť fakty. PG bol odhalený ako podvodník už vo februáry. Oklamal skoro všetkých: ľudí ktorí odišli do CPM, ľudí ktorí odišli do Fincentra, ľudí ktorí zostali v OVB a dokonca aj svojich vlastných ľudí. Zas si treba preveriť fakty.
    Napísal si:“Tatík do CPM nechcel ísť???“ Jedinú ponuku dostala jedna štruktúra BL. Čo ja viem tak Tatík nikdy žiadnu ponuku nedostal(z morálnych dôvodov a aj z iných dôvodov bol neprijateľný). Ale k tebe došli asi iné informácie! Čo už.
    Máš pravdu. Podme radšej písať o tom ako by sme tento trh kvalitatívne zmenili a aby sme ho vyčistili od nekvality, ktorá tu stále tvorí cca. 90% trhu.

    • vsimavy píše:

     OK,

     tak je jasne ze si M. L. 🙂

     oznacujes ludi pracujucich v biznise stale ako ovce ci uz si to zmenil? 🙂

     • MATRIX píše:

      Nie ovce, ale ovečky. Ovečky: ľudia ktorí sú hnaní ako stádo. Ide o ľudí ktorí pracujú bez vzdelania, bez informácii, bez patričnej odbornosti, bez otázok nasledujú svojho pastiera. Myslím že to je veľmi slušné pomenovanie pre týchto ľudí. Ale zakladateľom tohto krásneho pojmu som nebol ja ale tebe určite dobre známy a náš spoločný kamarát: M.G.(teda ak to nie si ty)
      Ahoj a všetko dobré.

     • vsimavy píše:

      ok 🙂

      vies, je ale sranda ze pises mily M o tom aky je Tatik manupulator, nebol si prave aj ty medzi jeho pridruzenou skupinou?

      A druha vec, keby co ma na tebe zaraza:

      „Nezucastnil si sa prave vdaka Tatikovi na seminari Wagnera? ? ?
      A nie je prave co sa tyka obchodnej casti Wagner vsetko to nacom stoji CPM ? ? ?
      Este aj tie analyzy v ktorych je pajcnute vsetko z jeho skoleni su s chybami…“

      Tak Miso trosku sebareflexie, lebo myslim ze prave tebe Tatik nic zle neurobil a ty by si mal nadavat najmenej.

      pekny den 🙂

    • tripolis píše:

     Ešte jedna otázka, ak hovoríte o \“štrukture\“ jedného OVB BL so skupinovkou 1,000 eh ??? O tom človeku, ktorého by mal Trebula okamžite vyhodiť, aby nekazil meno CPM. Lukáš posvieť si na toho \“hocha\“, ktorému si dal šancu.

  • somi píše:

   pocuj Matrix si asi velmi dobre informonavy…. nie kazdy si berie uver aby zaplatil uver za 3 miliony.. su na slovensku aj ludia co to kupia v hotovosti… asi mas aj ty podobne skusenosti nakolko poznas len cestu uver a tak ti radi zastav sa za Tatikom a nech ta nauci ako si vybudovat aktiva a mozno raz nebudes musiet kupovat na splatky alebo uvery…
   a ak pracujes v podobnom biznise tak som vycitil ze si urcite velmi uspesny pretoze mozno si to aj ty takto rozmyslal len niesu ludia v tvojom okoli ktori by ti verili a tak si ostal sam . Tu je to sila ked tolko ludi u veri a odijde nie?
   a co sa tyka tahania ludi z inych firiem …je to ovela tazsie vtiahnut niekoho stareho do tohoto systemu ako nabrat novacika… ale to ty tak isto vies takze kludne dalej vypisuj respektive nevypisuj ale pracuj —- aby si nebral uvery

 16. radik píše:

  Nechcem sa zastávať p. Tatíka a ani ovb, ale nedá mi trocha popísať na Vašu reakciu. Predovšetkým ma stále šokuje úvod reakcie, kde to vyzerá tak, ako keby ovb dalo p. Tatíkovi výpoveď, pričom aktuálny stav je opačný. Pokiaľ máte dôkazy o nekvalite práce jeho štruktúry, treba to normálne zdôvodniť a dať to na pľac – čísla nepustia a sú dokázateľné. Najviac ma však zarazila zmienka o 50 mil. Sk, ktoré vraj OVB investovalo do vzdelávania spolupracovníkov – čo pod tým prosím myslíte? Náklady na tlačivá, prevádzku centier a centrály? Alebo náklady na dovolenky, resp. CFC vzdelávanie pre managerov? Ak by skutočne ovb investovalo také prašule len čisto do vzdelávania, vyzeralo by to v poradenskom biznise trocha inak.

  • vsimavy píše:

   Radik, 50 mil. myslel pan Holcik urcite CFC…

   To ktore uz teraz nie je, tak buduci rok usetria 🙂

   A mozno niekolko skoleni jednorazovych s externymi skolitelmi ako Pusch, alebo Hochstadt….

 17. FA píše:

  Zmena je život a možnosť voľby je jedným zo základných atribútov slobody. Ako pán Holčík do toho zapadajú všetky možné pokuty, ktorými sa vyhrážate človeku, ktorý sa chce s vami korektne rozísť? O chvíľu je 20te výročie nežnej revolúcie, ale niektoré kroky OVB spadajú do obdobia komunizmu 🙁

  • Trainer píše:

   Neuzatvoril si zmluvu Ty? Nebola jej súčasťou aj zmluvná pokuta? Alebo za to môže niekto iný?

   • FA píše:

    Ty máš poruchu vnímania? Hovorím niekde, že som ju nepodpísal dobrovoľne?
    Teda ak Ťa rozumiem dobre Tebe sa to páči a ustanovenie o zmluvných pokutách považuješ za milé spestrenie svojho profesného života.
    Typické 🙁 v OVB sú všetci vítaní a hýčkaní(slovne, lebo finančne ich totálne zneužívajú) do toho okamihu kým zarábajú pre OVB peniaze. Potom sa z nich stáva odpad, zradcovia, úbožiaci a niktoši. Je mi Vás ľúto. Najprv si začnite vážiť ľudí!!!

 18. Tlacoklamar Holcik píše:

  30.7.2009 OVB:

  Nemecká centrála vyjadrila plnú podporu B. Froncovi. „Benedikt Fronc má plnú dôveru manažmentu OVB (dá sa povedať 100%). Môžete byť istí, že bude pokračovať vo svojej úspešnej práci pre slovenské OVB! Pán Fronc pracuje pre OVB dlhú dobu,“ píše v stanovisku Brigitte Bonifer, riaditeľka Investor Relations.

  Viď:

  http://www.investujeme.sk/clanky/ovb-v-cesku-a-na-slovensku-je-ina-situacia/

  O sest tyzdnov neskor je Fronc prec..!!! (17.9.)

  Alebo OVB nevie co robi alebo klame.
  Co Vy na to, pan Holcik?

  • Trainer píše:

   Treba lepšie čítať a nerobiť predčasné závery. Fronc pre slovenské OVB naďalej pracuje, ale na inej pozícii a v holdingu. To sa nevylučuje.

 19. Marek píše:

  Nech ide.

 20. heh píše:

  ovb je fakt zla firma, fincentrum je ta prava kvalita, na ktoru vsetci cakame

  asi preto fincentrum kupuje struktury OVB :)))

 21. Andrej píše:

  Je pán Tatík zlý finančný poradca? Su všetci jeho ludia finančne negramotní na polovičný úväzok pracujúci amatéri? Prečo ho konkurencia kupuje? Prečo konkurencia vo všeobecnosti kupuje štruktúry OVB?

  Prečo by mal byť pán Tatík jediný dobrý poradca v OVB?

 22. R.D. píše:

  letmo som pozrel par prispevkov. Vela ludi sa vyjadruje, niektori aj vedia o com hovoria. Pravdu pozna malokto, z prispevkov je zrejmy postoj a motiv kazdeho a nikdy sa tu nedohadate s clovekom, ktory stoji „na druhej strane“. Viem iba, ze p.Tatika poznam, a je to sikovny clovek, ktory sa snazi o profesionalitu, kvalitu a dlhodobo udrzatelnu uspesnu spolupracu s klientom aj obchodnym partnerom. Firmu OVB poznam a darmo mi bude niekto basnit o vzdelavani, pretoze pod vzdelavanim nechapem len motivacne preslovy riaditelov a nesmele, casto zaciatocnicke pokusy par jednotlivcov, ktorym to nie je jedno. Poradca v OVB ma aj dnes naozaj velke stastie, ak ma sikovneho manazera, ktory ho uchranil pred zbytocnymi chybami na trhu, sam som pod neodbornym vedenim par ludom ublizil a lepsie by si produkty vybrali sami, keby ma nikdy nestretli. Slepo som doveroval odhodlanemu, ale odborne nevzdelanemu manazmentu. Nechcem na nikoho kydat, aj oni to robili v dobrej viere, ale rozdiel je, ako sa k chybe clovek postavi, ked ju identifikuje, pripadne sam sposobi. Vedel by som napisat par reakcii riaditelov OVB, ked som sam na niektore upozornil, ale nebudem nikoho potapat, avsak ked ma niekto kozu na tvari, a nie je v OVB 1 alebo 2 roky, cize to uz dokaze objektivne sam posudit, tak to tam ma tazke. Pana Tatika obdivujem a chvalim, lebo viem, ze to nebolo lahke rozhodnutie a smerovalo predovsetkym ku kvalite a spokojnosti bez zbytocnych chyb. A slovicko „zrada“ je v tejto suvislosti fakt PRIMITIVNE hodnotenie, ale ja sa uz nicomu necudujem, ludska zavist, pycha, jesitnost a tuzba po pomste nema hranic. A slovicko „biznis“ je inak chapane uvedomelym biznismanom a inak emocne excitovanym snazivcom. Kludne sa hadajte dalej…fakt na toto nemam cas:) Andrej drzim palce! A drzim palce aj OVB, aby sa spamatalo, klienti aj spolupracovnici, ktori do OVB dali doveru a doslova zivoty, si to zasluzia.

  • ex-šmolko píše:

   Úsmevné…. Platí Vás niekto zato?
   Toto je jednoduchá matematika. V roku 2008 osciluje výkon p.Tatíka medzi 6-8.000 EH. V roku 2009 od 2.500 do 5.500 EH. Počet spolupracovníkov o polovicu nižší začiatkom roku na RL v porovnaní s posledným mesiacom v roku 2008. Počet zmlúv úmerne zodpovedá počtom. Ak k tomu pripočítam kvalitu obchodu…v roku 2008 bola 49% preplatenosť (špeciálna OVB súťaž, ktorá vyhodnocovala netto a brutto produkciu) je absolútne jasné…že pána Tatíka predbehlo vlastné storno. Pri jeho cashflow (už bol zmieňovaný) boli asi rezervy veľmi nízke. Nazvite to ako chcete…ale v mojich očiach to bol útek pred realitou. Vlastne Fincentrum si spravilo istú stratu….keď investovalo do jeho prestupu…. Ale ak je to len reklamná investícia… otázka na koľkých to zaberie…a koho tým osloví. S najväčšou pravdepodobnosťou „skrachovancov“ a zbojníkov OVB, ktorých v každej inej serióznej firme pustili kade ľahšie. A to je fakt terno! Z Fincentra sa tak stane nič iné ako OVB v inej farbe. V konečnom dôsledku tak akurát dopomôže k agónii týchto nešťastníkov.
   Toto sú fakty… ale v „brainwashingu“ je tento pán majster, takže pohoda. Ľudia s väčšou dávkou intelektu ho už dávno prekukli a ak sa tam taký nájdu, tak len preto, lebo im to bude vyhovovať.

   • reakcia píše:

    Ach, jaj – s takými komplexami menejcennosti sa musí strašne ťažko zaspávať…Ešteže existuje anonymné fórum, kde sa to dá ventilovať…:-))).

    • ex-šmolko píše:

     Naozaj na mojom mene nezáleží…
     …toto sú fakty….a tie sa dajú overiť…..veľmi jednoducho. Stačí čítať „rangliste“ a vyhodnotenia súťaží. Nakoľko som bol v minulosti manažér v OVB, mal som k ním prístup. To, že som mal možnosť nazieť aj do takéhoto niečoho…bolo jeden z kľúčových dôvodov môjho odchodu. OVB vôbec nezáleží na kvalite. Sú to len plamenné rečí riaditeľov voči záhradkárom a inej pridruženej výrobe, ktorá si v tejto firme privyrába a vlastne skôr niekedy dopláca… 🙂 Viac minú peňazí na „dejchánky“ ako reálne zarobia v tomto biznise.
     Pokojný spánok nemám vždy, to je pravda. Niekedy ma boli kríže… 🙂

   • ??? píše:

    Citujem:
    „koho tým osloví. S najväčšou pravdepodobnosťou „skrachovancov“ a zbojníkov OVB, ktorých v každej inej serióznej firme pustili kade ľahšie“.
    Fakt je to v OVB také katastrofické?

    • R.D. píše:

     co sa tyka „skrachovancov“, pravda je, ze financna inteligencia financneho manazmentu na Svk, ako vsade inde, sa vyvijala a stale vyvija(na to su potrerbne roky) a vela OVBkov z manazmentu sa rozinvestovalo a niektori riaditelia boli zo svojich vydavkov v case krizy v strese…a financna inteligencia sa dedila do firiem…na druhej strane podnikanie je o investovani.., takze je to ciastocne ok..pre niekoho, kto sa pouci.

     Co sa tyka slovicka „zbojnikov“, verte, ze to napisal niekto, kto tuzi po pomste, pretoze kazdy clovek, ktoreho pracu poznam, z casu na cas urobil chybu..otazka je, kto sa pouci..verim aj tomu, ze existuju ludia, ktori robia chyby vedome a zamerne, ale takych som osobne nepoznal, aj ked myslim, ze su taki v OVB, presne ako vsade inde, ale to je na NBS, aby to posudzovala a existuje cierna listina „zbojnikov“ niekde.. (poznal som len takych, ktori si chybu odmietli priznat)

   • R.D. píše:

    som rad, ze ste sa pousmiali, myslim, ze to je z tychto debat jediny realny vystup. Necakal som, ze sa s mojimi slovami niekto z „druhej strany“ stotozni, vlastne mi to je jedno. Pisem sem len svoju skusenost, pretoze opakujem, ze p.Tatika poznam a v OVB som stravil vyse 7 rokov zivota. Ja netvrdim, ze p.Tatik nerobil a nerobi chyby, tie robi kazdy, otazka je, ako sa k nim postavil. Nepoznam cloveka v slovenskom FIN biznise, ktory by posledne roky do vzdelavania nainvestoval viac ako p.Tatik, poznam system prace ktorym pracuje jeho firma. Fakt je, ze na rozdiel od systemu prace OVB ho ma UCELENY a kvalitu prace moze posudit makler, maklerska firma alebo klient, a v jeho systeme klient urcite nadavat nebude. V OVB ma nikdy nikto neskolil na servis klientov(za 7 rokov ani jedno skolenie), napriek tomu, ze OVB deklaruje system K-A-P-S, ak ste tam boli, viete o com pisem. Ako som uz napisal, nechcem kydat na nikoho ani na OVB, je to dobra firma, plni svoju filozofiu do bodky a TOP manazment je isto spokojny, ale asi neviete, kto momentalne zastupil VELKEHO cloveka, ktoreho som mal velmi rad, p.Palesa a ak to viete, tak ste asi nepoculi tohoto cloveka, ako sa o svojich ludoch vyjadruje v sukromi. Majte svoj nazor, ja Vam ho neberiem, je mi to jedno, ale vidite len z miesta, kde sa nachadzate, presne ako ja:) A jedna skromna rada, nemusite ju prijat, nedohadate sa tu s nikym, chodte radsej robit nieco uzitocne, mate len 1 zivot..

 23. Brano píše:

  Na zaciatku si treba uvedomit, ze odchod p. Tatika je jeho osobna vec a cudujem sa, ze sa to tak prebera. Na druhej strane je tu jedna dolezita vec a tou je system ktory v OVB funguje uz skoro 40 rokov cim sa nemoze pochvalit ziadna konkurencia. Stotoznujem sa z nazorom ze fin. poradcov v poslednej dobe probuda ako hub po dazdi, ale ma to svoj dovod. Su to benevolentne kriteria na registraciu, cize aj obycajny „ucnovkar“ si urobi registraciu a moze vykonavat sprostredkovanie. Od 01.01.2010 vchadza do platnosti zakon o sprostredkovani, ktory priklepne po prstoch spekolantom. Myslim si, ze svita na lepsie casy, a ze sa vyselektuje zrno od pliev…

 24. Spolupracovnik OVB píše:

  Ludia v OVB sa mozno cudovali, ze Tatik odchadza, pretoze nikto to necakal. Ja ANO. Konecne prisiel den, ktory som predvidal. Clovek sa meni, ale charakter ostava. Ked ma prvy krat podrazil nechal som sa ukecat. Konecne sa nebudem musiet pozerat na jeho falosnu tvar. Poznam ho dobre a trosku Vam priblizim jeho osobu:
  1) ma velmi dobry cuch na peniaze
  2) ked ich zaciti neberie ohlad na nikoho aj keby to bola vlastna zena (Zuzka nekaz si zivot)
  3) vie velmi lahko manipulovat z ludmi
  4) inteligencie moc nema, ale on si mysli, ze ano, pretoze ked mu posuniete nejake know-how, tak trosku trva, kym to pochopi a potom ma pocit, ze to je jeho napad.

  Zelam mu dlhy pobyt vsade inde, len nech sa uz nevracia do OVB.

  • Čerevený Benjaminko píše:

   Na základe textu, jeho štruktúry a pravopisnych chýb sa dá usúdiť že človek ktorý toto písal mal ledva ukončené stredné vzdelanie. No a sporostý človek, napíše len to čo mu povie jeho kamarát, poprípade iný jemu podobný. Takže tak :))

 25. ifina píše:

  Čo si myslíte o spoločnosti Salve Finance? lanária tam mojho kamoša a snazia sa mu natlacit do hlavy , ze su jednotka na financnom poradenskom trhu … 😀

 26. píše:

  Spamový príspevok bol zmazaný.

 27. Pierre Roi píše:

  Kvantá príspevkov a hádky, načo?

  Niekto tu písal, že pán Tatík robil 5000 EH a padal (že je skrachovanec!), tak Vám napíšem môj životný príbeh.

  Nikdy som nebol hviezda v osobnom výkone.
  No preplatenosť som mal pri mojom odchode z OVB 93 %!

  Naše GST malo preplatenosť 83 %.

  Bol som R3 a robil som priemer 200 EH. Viem nie je to veľa, no čo nastalo? 3 roky vo firme viac ako 100 klientov, neustále pokusy postaviť štruktúru a peniaze?

  Dámia a páni za 1 EH som mal 3,5 €.
  No chodilo mi priemerne 250 €. Stornorezerva, „odmocnina z odmocniny na druhú“ a bolo. Moj GST si zarobil dobre priemerne 2000 €, no tým chradol. Chradlo 25 ľudí. Viete si predstaviť že zodpovedáte za rodiny 25 ľudí? Bez príjmu?

  Je normálne, že ľudia vo financiách zarábajú menej ako upratovačky?

  Boli 2 cesty, skončiť a odísť s „malými dlhmi“ alebo nájsť niečo čo nás zahráni.

  Odkedy som vo Fincentre, moje výkony nenarastli neskutočne hore, no môj príjem áno. Teraz mi idú nábory a už je z nás riaditeľstvo. Kariéra? V OVB vychováte GST za 3-4 roky. Vo Fincentre? Do roka.

  Vzdelávanie? No neviem, či poznám človeka z OVB, čo zažil 6 ciklové manažérske vzdelávanie vedené lektormi (nie motivátormi OVB-ákmi)
  Z každého vzdelávania je výstup – manuál.

  atď…

  Čo som tým myslel? Niekto by napísal, že sme skrachovanci utiekli do Fincentra, no nik nevidí to, že sme firme zarobili viac ako 30 000 € ročne a mali sme z toho almužnu! Že sme OVB ako tím dali minimálne 1500 klientov! To sú prachy a neskutočné prachy!!!

  A čo sme za to dostali? Nadávky, ohováranie a podobne.

  Zamyslite sa vždy nad tým, prečo to tý ľudia robia? Prečo odchádzajú ľudia z OVB a idú do Fincentra?
  Koľko ľudí odišlo dobrovoľne z Fincentra?

  Prečo Fincentrum vyhralo prieskum v kvalite poradenstva?

  Vždy tu budú písať ľudia, čo sa boja si pripustiť skutočnosť, že to čo ich učia v ich firme.. nemusí byť úplne pravda!

  Milé OVB – dali ste mi veľa. Sebavedomie, schopnosť pracovať s minimálnym príjmom, ciele, kvalitu práce. No nevážili ste si ma, ani mojích ľudí ani náš tím.

  Verili sme dlhé roky. No každý raz si povie stop! Stačilo idem tam, kde si ma vážia!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *