Nedeľa 05. júla. Meniny má Cyril a Metod

Aj milionári sa pri prepadoch trhov nesprávne riadia emóciami

„Keď príde na trhu k výkyvom, je prirodzenou ľudskou vlastnosťou byť netrpezlivý. Oveľa dôležitejšie, ako presvedčiť klienta o vstupe do investície, je preto upozorniť ho na mieru rizika, aby nebol zbytočne sklamaný,“ hovorí v rozhovore riaditeľka J&T Banky Anna Macaláková.

Z výsledkov prieskumu J&T Banka Wealth Report vyplýva, že slovenskí milionári sa už udomácňujú na finančných trhoch. V ich portfóliách nechýbajú dlhopisy a akcie, čo neplatí o bežných ľuďoch. Dá sa povedať, že slovenskí milionári sa naplno zahryzli do finančného sveta?

Je tu zásadný rozdiel medzi bežnou populáciou a milionármi. Keď si vezmeme bežného Slováka, ten drží podľa štatistík OECD necelé dve tretiny majetku na bežnom bankovom účte alebo v hotovosti. U milionárov je to možno len desať percent, čo je ich bežná likvidita potrebná na uspokojovanie každodenných potrieb. Bežný Slovák má vo finančných nástrojoch zainvestovaných len niečo vyše desať percent majetku. Milionári tam majú viac ako polovicu. Tu je zásadný rozdiel.

J&T Banka sa zameriava primárne na bonitných klientov. Akí sú vo vzťahu k riziku v porovnaní s bežnou populáciou? Privátni bankári, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu, hovoria, že rovnako ako bežní ľudia, aj oni sú často netrpezliví a chcú vystúpiť z trhov v nepravý čas.

Hoci všeobecnú finančnú gramotnosť má väčšina z nás, keď príde na trhu k výkyvom alebo volatilite, je prirodzenou ľudskou vlastnosťou byť netrpezlivý. Nie každému sa dobre pozerá na to, ako sa jeho prostriedky v danej chvíli znehodnocujú. Je to o edukácii a podrobnom vysvetľovaní toho, ako funguje finančný systém a ako sa dané aktívum správa. Oveľa dôležitejšie, ako presvedčiť klienta o vstupe do investície, je preto upozorniť ho na mieru rizika, ktoré podstupuje, aby nebol neskôr zbytočne sklamaný.

Až 35 percent portfólia slovenských milionárov tvoria podľa vášho prieskumu stavebné pozemky. Ide o špekulatívne investície?

Je to špekulácia na cenu. Ak by sme vychádzali zo základnej ekonomickej teórie, vieme, že zo základných výrobných faktorov je jedine pôdy obmedzené množstvo. Aj milionári vedia, že je to jediné aktívum, ktoré nie je nahraditeľné, takže obmedzením disponibilného množstva bude stúpať cena. Záujem je najmä o stavebné pozemky v Bratislave a jej okolí alebo o pozemky priemyselných parkov, kde je potenciál ďalšieho rozvoja.

Investujú milionári aj do tradičných realít?

Popri stavebných pozemkoch investujú aj do rezidenčných projektov. Vo svete sa do nich investuje s očakávaním cash-flow v podobe nájomného. U nás je to však najmä špekulácia na pohyb ceny nehnuteľnosti. Máme tu dlhodobo nízke úrokové sadzby, ktoré podporujú dopyt po bývaní. Takže investori počítajú s tým, že cena realít vzrastie. Zároveň nehnuteľnosti stále slúžia ako dobrý uchovávateľ hodnoty.

Ako si J&T Banka definuje typického klienta?

Boli by sme radi, keby sme priťahovali úspešných ľudí. Myslíme si, že úspech spája a je jedno, v akej oblasti daný človek pôsobí. Z pohľadu veku má na Slovensku priemerný milionár len 51 rokov, čo je zhruba o desať rokov menej ako vo svete. No vidíme aj veľmi mladých ľudí do 40 rokov, ktorí dokázali naakumulovať za krátku dobu značný objem majetku. Neznamená to však, že sme zameraní iba na milionárov. Ktokoľvek, kto chce efektívne a rozumne spravovať svoje prostriedky, sa na nás môže obrátiť.

Ako sa marketingovo oslovuje táto cieľová skupina? Bude to asi niečo iné ako v tradičných bankách.

Myslíme si, že najlepšie je prezentovať sa výsledkami z minulosti. Ja hovorím, že je lepšie raz vyskúšať, ako stokrát počuť.

Pri komunikácii postupujeme podobne ako tzv. luxury brands. Ďalším špecifikom je, že intenzívne staviame na spojení s umením. Jeho podpore sa venujeme dlhodobo. Myslíme si, že k privátnemu bankovníctvu logicky patrí. Už v renesancii boli členovia rodu Medici nielen úspešní bankári, ale aj veľkí filantropi. Hlásime sa k tejto tradícii, a preto nielen podporujeme umenie cez celonárodné inštitúcie, ako donedávna Slovenskú národnú galériu a dnes Slovenské centrum dizajnu, ale podporujeme priamo aj mladých umelcov. Posledné tri komunikačné koncepty, ktoré sme využili, boli založené na spolupráci s umelcami. Či už to bola fotografka Andrea Zvadová, maliarka Patrícia Koyšová alebo sklár Andrej Jančovič.

Minulý rok ste spustili online edukačný program Eduart. O čo konkrétne v ňom ide?

Názov Eduart je slovná hračka zložená zo slov edukácia a art. Snažíme sa teda v ňom skombinovať vzdelávanie s umením. Ide o online koncept dostupný aj pre neklientov. Využiť ho môže každý, kto má záujem sa dozvedieť, ako fungujú finančné trhy či ako sa spravujú portfóliá. Berieme to ako službu celej spoločnosti, prostredníctvom ktorej sa chceme rozumnou a prijateľnou formou podeliť o poznatky, ktoré máme.

Financie sú tradične mužským svetom. Dokazujú to aj výsledky vášho prieskumu, podľa ktorého je medzi slovenskými milionármi len deväť percent žien. Vidíme však, že ženy sú úspešné manažérky, či političky. Prečo je teda ich zastúpenie medzi milionármi na Slovensku stále nízke?

Ani vo svete nie je zastúpenie žien oveľa väčšie. Celosvetový priemer je 13 percent. Ale máte pravdu, že u nás je to menej, čo je spôsobené tým, že na Slovensku hovoríme zatiaľ len o prvej generácii milionárov. Ešte tak nedošlo k medzigeneračnému odovzdávaniu majetku. Na druhej strane je pozitívne, že u nás sú ženy šikovné už v prvej generácii milionárov. Vo svete totiž väčšinou ženy nadobúdajú majetok dedením, prípadne rozvodmi.

Platia na Slovensku v tomto smere na Slovensku stále predsudky?

Aj z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že áno. Vidíme to aj vo vyjadreniach niektorých politikov. Myslím si ale, že vďaka skúsenostiam bude spoločnosť od predsudkov stále viac upúšťať. Na druhej strane, keď je niekto preukázateľne šikovnejší a lepší, nikto sa nemôže uraziť, aj keby bolo vo vedení firmy sto percent mužov. Je to teda len o výsledkoch.

Spomenuli ste tému generačnej výmeny a s ňou spojeného odovzdávania majetku. Asi nejde o jednoduchý proces. Máte už u vás aj viacgeneračných klientov?

Prieskum J&T Banka Wealth Report robíme už šesť rokov a tento rok sme mali prvýkrát v rámci hĺbkových kvalitatívnych rozhovorov zastúpené už dve generácie. Bolo zaujímavé sledovať, aké majú postoje a názory na niektoré otázky. Myslím si však, že je to normálne. Potomkovia sa jednoducho narodili do inej doby, keď viac vnímajú slobodu a liberálne prostredie. V základných hodnotových otázkach sú však obe generácie totožné.

Spomenuli ste, že vaši klienti sú v živote úspešní ľudia. Môžete povedať, že sa táto vlastnosť dedí na ďalšiu generáciu?

Je to individuálne. Aj nová generácia sa snaží niečo dokázať a presadiť. Hoci sa to staršej generácii javí ako rebélia. Je to však úplne prirodzené a tak to bolo vždy.

Ďakujem za rozhovor.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *