Nedeľa 25. októbra. Meniny má Aurel

Akcionárom Slovnaftu prichádzajú na účet peniaze za vyvlastnené akcie

V týchto dňoch začínajú akcionárom, ktorí boli vytesnení z akcionárskej štruktúry Slovnaftu, na bankové účty prichádzať finančné vyrovnania za vyvlastnené akcie. Časť akcionárov so sumou nesúhlasí a chce sa súdiť.

Rozhodnutie NBS stanovilo kompenzáciu na 85 eur za akciu. Drobní akcionári to ale nepovažujú za dostatočnú náhradu. Cena mala podľa nich dosahovať trojcifernú sumu.

Odlišné pohľady na výkupnú cenu akcií

„Cena 85 eur, ktorú si sám majoritný akcionár na valnom zhromaždení schválil, podľa malých akcionárov absolútne nereflektuje primeranú cenu, ktorú im mal majoritný akcionár ponúknuť. Podľa vlastných prepočtov znalcov, ktorých malí akcionári oslovili, by sa mala primeraná cena pohybovať v trociferných číslach,“ uviedlo Občianske združenie – Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti Slovnaft.

Prostredníctvom advokátskej kancelárie VIVID LEGAL, bude preto združenie namietať výšku protiplenia a v prípade, že MOL sumu nezvýši, sa chce združenie domáhať práv súdnou cestou.

„V procese squeeze-outu, teda núteného vytesnenia zostávajúcich akcionárov Slovnaftu, sme identifikovali viacero porušení právnych právnych predpisov. Intenzita porušenia právnych predpisov je taká výrazná, že proces vytesnenia nemožno považovať za zákonný a ponúknuté protiplnenie za akcie nemožno považovať za primerané a spravodlivé“, uviedol Dušan Mihaleje, partner advokátskej kancelárie VIVID LEGAL.

Slovnaft namieta. „Cena a ďalšie podmienky výkupu, ako aj celkový postup v procese boli stanovené v súlade s príslušnou legislatívou a pre výpočet ceny sa použili príslušné predpisy,“ uvádza jeho hovorca Anton Molnár. Dodáva, že podmienky a celý proces výkupu akcií boli schválené Národnou bankou Slovenska. „Cena za jednu akciu Slovnaftu bola stanovená na základe kritérií uvedených v zákone o cenných papieroch,“ dodáva hovorca.

Prvé vyvlastnenie akcií v porevolučnej histórii

Vytesnenie minoritných akcionárov Slovnaftu umožnila nová legislatíva. Ide o novelu zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Podľa nej už na výkup minoritných akcií nie je potrebný súhlas ich vlastníkov. Stačí odobrenie zo strany NBS. Týka sa to majoritných vlastníkov s podielom viac ako 95 percent.

Donedávna platilo, že záujemca o výkup akcií musel s každým jedným minoritným akcionárom uzatvoriť zmluvu. Až následne mohlo dôjsť k prevodu cenných papierov. „Vyžadovaný súhlas minoritného akcionára spôsoboval, že všetky doterajšie pokusy o právo výkupu boli neúspešné,“ uvádza Centrálny depozitár cenných papierov (CDCP).

Slovnaft je prvou firmou, ktorá túto novú možnosť využila. Jeho jediným akcionárom sa tak stane spoločnosť MOL. Predmetom vytesnenia bolo 1,3 percenta akcií, ktoré majú pôvod ešte v časom kupónovej privatizácie.

Okrem súhlasu NBS je potrebné rozhodnutie schválené valným zhromaždením firmy. To sa následne zapíše do Obchodného registra SR. „Po uplynutí 30 dní od zápisu do Obchodného registra dochádza k prechodu všetkých akcií minoritných akcionárov na navrhovateľa. CDCP následne na základe príkazu emitenta odpíše z účtov všetkých minoritných akcionárov predmetné akcie a pripíše ich na účet navrhovateľa,“ konštatuje Michal Ninis, vedúci odboru Obchodných služieb CDCP.

Do troch dní po prevode akcií musí majoritný akcionár bývalých spoluvlastníkov vyplatiť na bankový účet. Cenu za odkup stanovuje vo svojom rozhodnutí Národná banka Slovenska. Práve suma 85 eur stanovená v prípade Slovnaftu je predmetom sporu. Ešte začiatkom septembra, teda tesne pred rozhodnutím NBS, sa akcie Slovnaftu obchodovali na bratislavskej burze za rovných sto eur.

Spor o náhradu pokračuje

Občianske združenie – Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti Slovnaft uvádza, že to, že bývalým vlastníkom akcií prídu peniaze na účet, neznamená ich súhlas s cenou. Nespokojní akcionári môžu podľa združenia v lehote troch mesiacov od splatnosti namietať u spoločnosti MOL proti neprimeranosti protiplnenia. V prípade, že ich MOL nevypočuje, akcionári môžu podať žalobu na súde. To je možné realizovať v štvorročnej lehote od dňa splatnosti protiplnenia.

„Advokátska kancelária VIVID LEGAL je pripravená zastupovať akcionárov Slovnaftu tak pri mimosúdnom, ako aj súdnom uplatňovaní nárokov akcionárov“, uvádza občianske združenie. Prípad prvého vyvlastnenia akcionárov v novodobej histórii Slovenska tak nateraz nekončí. Akcionári sa nechcú uspokojiť s administratívnym rozhodnutím, ktoré zasahuje do ich vlastníckych práv.

2 odpovede na “Akcionárom Slovnaftu prichádzajú na účet peniaze za vyvlastnené akcie”

 1. Peter Augustín píše:

  Postup pri mojom tzv.vytesnení,ako akcionára Slovnaftu je napriek citácii novely Zák.566/2001 nezákonný.Naviac cena 1 akcie je podhodnotená!
  Ja som predpokladal investovať do akcií Slovnaftu ďaľšie prostriedky.Postup MOL a Národnej banky SR je v úplnom rozpore s ochranou osobnosti a dodržovaním ľudskch práv.
  Po revolúcii v roku 1989 je to nesporne prvý a závažný zásah do súkromného vlastníctva.
  Prosím ak je možné,oznámte mi,kde sa môžem pripojiť k hromadnej žalobe proti takémuto postupu NBS a Valného zhromaždenia firmy!
  Ide mi o princíp-nechápem,čo má znamenať snaha o krádež 1,3% akcií drobných akcionárov z obdobia kupónovej privatizácie,prosperujúcej akciovej spoločnosti,ktorú sme si ako drobní akcionári vybrali.

  Z hľadiska ochrany mojej osobnosti sa budem samozrejmä domáhať svojich práv!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial