Stvrtok 19. októbra. Meniny má Kristián

Aké možnosti majú dnes konzervatívni investori

Väčšina Slovákov patrí do skupiny konzervatívnych investorov. Ich vzťah k riziku je veľmi striedmy, takže ich obľúbenou voľbou sú termínované vklady. Tie však dosahujú výnosy blízke nule. Pozreli sme sa preto na alternatívy, ako nenechať úspory napospas prebúdzajúcej sa inflácii a súčasne nepodstupovať zbytočné riziko.

Peniaze sa začali v tomto roku znehodnocovať

Podľa štatistiky Národnej banky Slovenska pokles úrokov na termínovaných vkladoch priniesol nezáujem o tento typ produktu. Pred tromi rokmi bol podiel termínovaných vkladov na celkových vkladoch v bankách 55 percent, dnes je to menej ako 38 percent. Kde teda skončili vybrané vklady? Na tom najhoršom možnom mieste.

Takmer 53 percent všetkých vkladov v bankách je na bežných účtoch a produktoch, kde je úroková sadzba blízka nule. To však nie je všetko. Problémom nulového zhodnotenia je to, že peniaze nielen, že nezarábajú, ale od tohto roka sa začali aj znehodnocovať. Dôvodom je návrat inflácie.

Slovensko sa v tomto roku prehuplo z deflácie do rastu cien, čo znamená ukrajovanie z hodnoty nasporených peňazí. Aktuálne dosahuje rast spotrebiteľských cien úroveň 0,8 percenta. V závere roka by sa inflácia mala pohybovať na úrovni do 1,5 percenta. Svedčí to o jedinom, Slováci po výpadku obľúbeného konzervatívneho produktu tápu v neistote a hľadajú príležitosti, ako svoje peniaze, ak nie zhodnotiť, minimálne ochrániť pred inflačným znehodnotením.

Vedúci oddelenia produkt manažmentu správcovskej spoločnosti TAM, Martin Smrek, síce tvrdí, že „alternatívy, ktoré ponúkajú zaujímavý a istý výnos a pritom klient nepodstupuje vyššie riziko ako na termínovanom vklade, v súčasnosti nie sú,“ existujú isté možnosti ako nenechať peniaze v ponožke a vyhnúť sa extrémnemu riziku.

Sporenie a opatrné investovanie

Banky si uvedomujú, že ľudia čakajú na vyššie zhodnotenie a preto sprístupňujú nové možnosti, spočívajúce v kombinácii rizikovejších a tradičných produktov. „S klesajúcimi úrokovými sadzbami na termínovaných vkladoch stúpa atraktivita kombinácie termínovaných vkladov a podielových fondov, ktoré sú ideálnym riešením pre klientov hľadajúcich vhodný pomer medzi rizikom a výnosom,“ uvádza Marta Cesnaková zo Slovenskej sporiteľne. Tento model funguje na báze garantovanej úrokovej sadzby na termínovanom vklade, ak zároveň klienti investujú do konkrétneho fondu. Istú mieru rizika za peniaze vo fonde kompenzuje vyššia úroková sadzba na termínovanom vklade.

Tento model dnes ponúka väčšina slovenských bánk. M. Cesnaková však upozorňuje, že aj tí, ktorí nechcú žiadne riziko, majú možnosť využiť sporenie. Pri pravidelnom sporení dokážu klienti získať aj dvojnásobné zhodnotenie, než by získali na bežnom termínovaných vkladoch a peniaze sú stále chránené Fondom na ochranu vkladov.

Vo fondoch treba stratégiou znížiť riziko

Bežný klient pri návšteve banky získa ponuku investovať do fondov, no len s informáciou, že predchádzajúci výnos nie je zárukou budúceho zisku. Treba preto dodržiavať isté zásady. Pri investovaní do fondov je nutné postupovať inak ako pri termínovaných vkladoch. Vkladanie veľkej čiastky naraz sa nevypláca. Zvyšuje sa tak riziko nesprávneho načasovania. M. Smrek preto radí, ako možnú stratu znížiť: „Okrem rozkladania investícií do viacerých typov podielových fondov klientom odporúčame investovať postupne, vo viacerých krokoch, nie naraz veľkú čiastku, ale investovať po poklesoch, či investovať pravidelne.“  

Ďalšou dôležitou podmienkou pre úspešné dosiahnutie zaujímavého výnosu je dodržanie investičného horizontu. V otázke výberu toho správneho fondu radí Juraj Piták predseda predstavenstva FISPRO: „Pre konzervatívnych investorov odporúčam investíciu do zaistených fondov alebo peňažných fondov s najnižším stupňom rizika.“ Pri zaistených fondoch je totiž zabezpečená návratnosť vloženej sumy, prípadne vopred zaistený minimálny výnos.

Oprášiť stavebné sporenie

Jedným z produktov, na ktoré sa dnes často zabúda a patrí do portfólia konzervatívneho investora je stavebné sporenie, ktoré sa charakterom asi najviac podobá klasickému termínovanému vkladu. Poskytuje fixný výnos a je kryté Fondom na ochranu vkladov. „Klientovi sa peniaze zhodnocujú úrokom napríklad 1,75 percenta a štátna prémia (66 eur) predstavuje výnos päť percent z vkladu 1 327,80 eur za celý rok. Poplatok za vedenie účtu síce niekde klientovi „zhltne“ 1,5 percenta, ale vklad sa stále zhodnocuje o 5,25 percenta ročne, pričom štátna prémia sa nezdaňuje,“ vysvetľuje Viera Mamojková, finančná analytička OVB Allfinanz Slovensko.

Pretože takéto percentuálne zhodnotenie sa dá dosiahuť len do čiastky 1327,80 eur ročne, nad ktorú sa už vklad zhodnotí len úrokom a štátna prémia sa nezvyšuje, je stavebné sporenie alternatívou zhodnotenia pre menej bonitnú klientelu. Nutnosť využiť prostriedky na stavebné práce po šiestich rokoch končí a klient môže použiť financie na čokoľvek, alebo sporiť ďalej.

Bonitnejší klienti majú viac možností

Lepšie možnosti zhodnotenia majú klienti privátneho bankovníctva. Tu však začína minimálna hranica investície na 150 až 200-tisícoch eur. „Klientom privátneho bankovníctva vieme ponúknuť aj ďalšie atraktívne možnosti zhodnotenia prostriedkov, napríklad pomocou korporátnych dlhopisov alebo podielových fondov,“ hovorí Dominika Bizíková z J&T banky. Práve korporátne dlhopisy naskočili na túžbu dosiahnuť zhodnotenie v podobnej výške, ako ponúkali termínované vklady pred niekoľkými rokmi. Ponúkajú stabilný investičný horizont aj pevný úrok. Zdajú sa byť teda bezpečným prístavom.

J. Piták však upozorňuje: „V poslednom období sa s korporátnymi dlhopismi roztrhlo vrece. Majú kupóny s atraktívnymi úrokmi, ktoré sú garantované, no samotný dlhopis nemôžme považovať za garantovaný termínovaný vklad. Dôveryhodnosť dlhopisu je priamo úmerná dôveryhodnosti emitenta. Za mňa má výkonný dôveryhodný dlhopis zelenú, ale najviac do desiatich percent z môjho portfólia.“

Úroky stúpnuť môžu, no isté to nie je

Dnes nikto nevie povedať, či termínované vklady ešte niekedy získajú svoju pôvodnú atraktivitu, no v najbližších mesiacoch s tým počítať nemožno. Jana Glasová, analytička Poštovej banky hovorí: “Predpokladáme, že úrokové sadzby zotrvajú ešte nejakú dobu viac menej zastabilizované na súčasných úrovniach, keďže vo veľkej miere závisia od hlavnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky, a tá by sa v dohľadnej dobe meniť nemala.“

„Vzhľadom na vyhlásenia predstaviteľov ECB je rast sadzieb na vklady s výpovednou lehotou do jedného roka tento rok prakticky vylúčený. Pri 2 a 3 ročných terminovaných vkladov je možný určitý, veľmi mierny rast v druhej polovici roku 2017, pokiaľ sa vývoj v eurozóne bude naďalej uberať dobrým smerom,“ myslí si Juraj Valachy, ekonomický analytik Tatra banky.

Dodáva, že: „ECB sa na svojom decembrovom zasadnutí (december 2016) jasne vyjadrila, že bude pokračovať s programom QE (teda tlačením peňazí a nákupom štátnych dlhopisov) až do konca roku 2017. Znamená to na jednej strane, že krátkodobé sadzby do jedného roku budú na súčasnej zápornej úrovni až do konca roka 2017, no na druhej strane, pokiaľ inflácia sa bude vyvíjať v súlade s očakávaniami, teda bude postupne a pomaly rásť, tak by dlhodobé sadzby mali postupne mierne rásť“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *