Sobota 20. júla. Meniny má Iľja, Eliáš

Aké poplatky treba platiť v podielových fondoch

podielové fondy
Investície Redakcia 09.08.2018 | 00:00 0 Komentárov

Na začiatok je investíciám potrebné venovať aj niečo viac ako len peniaze. Ide o čas a energiu, ktoré sú potrebné pre správne investičné rozhodnutie. Ak je však rozhodnutie urobené správne, prinesie výnos a spokojnosť s investíciou v dlhodobom horizonte. Jedným z dôležitých faktorov, ktoré je potrebné zvážiť, je výška poplatkov.

Ako ušetriť na nákladoch

Prvou hlavnou zásadou predtým, ako sa rozhodnete investovať, je nutnosť oboznámiť sa s výškou poplatkov a porozumieť im. Ak niečomu nerozumiete, mali by sme si to vyjasniť ešte pred prvým vkladom.

Ak chcete na podielových fondoch zarobiť, mal by byť dosiahnutý výnos vyšší ako zaplatené poplatky. Je tiež dobré uvedomiť si, že v prípade poplatkov neplatí rovnica, že čím viac zaplatíme na poplatkoch, tým viac sa vložené peniaze zhodnotia.

Všeobecne sa dá tiež povedať, že fondy s veľkým majetkom pod správou majú vyššiu šancu rozpočítať celkové náklady než malé fondy. Veľké fondy totiž rozkladajú svoje fixné náklady medzi viac investorov, prípadne do väčšej hodnoty spravovaného majetku, a sú tak v konečnom dôsledku pre investora lacnejšie.

V súvislosti s porovnávaním fondov z hľadiska celkových poplatkov odporúčame okrem štandardného rozdelenia fondov na peňažné, dlhopisové, zmiešané a akciové, zvážiť aj regionálne zameranie a investičnú stratégiu fondov. Častokrát sú napríklad fondy zameriavajúce sa na rozvíjajúce sa trhy drahšie než tie, ktoré investujú na trhoch rozvinutých.

Náklady pri nákupe podielových jednotiek

Prvou z platieb, s ktorou sa môžete počas investovania stretnúť, je vstupný poplatok. Pokrýva náklady spojené s vydaním podielového listu, jeho propagáciou, a predovšetkým s províziou distribútora.

Štandardne sa určuje v percentuálnej výške zo sumy investície. Výšku vstupného poplatku ovplyvňuje v prvom rade investičné zameranie fondu, ktoré určuje veľkosť podstupovaného investičného rizika a potenciálneho výnosu. Dynamické a dlhodobejšie investície teda vyjdú zvyčajne drahšie, a na druhej strane konzervatívne investície sú lacnejšie.

Správcovské a distribučné spoločnosti zčasu na čas poskytujú zľavy z poplatkov, alebo ich v rámci akciových ponúk úplne odpúšťajú. V mBank napríklad vďaka akcii, ktorá prebieha od 1. júla do 30. septembra 2018, pri investovaní žiadne vstupné poplatky neplatíte – podmienky akcie.

Náklady počas investície

V priebehu investovania sa investor stretne s najmä manažérskym alebo tiež správcovským poplatkom.

U niektorých typov fondov to môže byť taktiež výkonnostný poplatok. Tento sa hradí z hodnoty výnosu fondu nad zhodnotením jeho benchmarku. Je preto motiváciou manažéra fondu, aby mal nadštandardné výsledky.

Náklady pri ukončení investície

Výstupný poplatok platí investor pri vystúpení z fondu, čiže odpredaji svojej investície. Požadujú ho však len niektoré spoločnosti a vo vybraných fondoch. Zväčša sa platí vtedy, ak investor nedodrží plánovaný časový horizont investície, teda predá svoje podiely a vyberie si peniaze skôr, ako pôvodne plánoval.

Celkové náklady fondu

TER (Total Expense Ratio) je ukazovateľ celkových nákladov, vypočítaný ako pomer celkových prevádzkových nákladov fondu k priemernej čistej hodnote majetku v podielovom fonde. Závisí od typu fondu, jeho veľkosti, správcu a množstva ďalších faktoroch.

Niektoré investičné fondy tiež zverejňujú tzv. ongoing charges (poplatky hradené z majetku fondu v priebehu roka), ktorý na rozdiel od ukazovateľa TER nezahrňuje výkonnostný poplatok.

Kde všade hľadať informácie o poplatkoch?

Prospekt fondu – podrobné informácie o poplatkoch súvisiacich s investovaním do fondov ako aj spôsob ich výpočtu

Sadzobník poplatkov – informácie o vstupných a výstupných poplatkoch

Kľúčové informácie pre investorov – informácie o maximálnych vstupných a výstupných poplatkoch, manažérskom a priebežnom poplatku

Daňové aspekty

Ani investíciám v podielových fondoch sa dane nevyhýbajú. Príjmy zo spätného predaja (redemácie) podielových listov sa zdaňujú 19 percentnou sadzbou dane z kapitálového majetku. Zrážkou dane sa však zdaňujú len príjmy, ktoré plynú zo zdrojov na území SR, teda zo slovenský podielových fondov. Ak príjmy z podielových listov, dosiahnutých z ich spätného predaja, plynú zo zahraničia, klient obdrží celý výnos a musí si vysporiadať daňovú povinnosť sám prostredníctvom daňového priznania.

V mBank aktuálne môžete investovať bez vstupného poplatku do viac ako dvadsiatich fondov od správcovských spoločností NN Investment Partners a BNP Paribas Asset Management.


V článku sú použité komerčné odkazy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *