Pondelok 06. júla. Meniny má Patrícia, Patrik

Aké problémy trápia slovenských milionárov

milionár

Kým na väčšine spoločenských hrozieb sa však bohatí ľudia s bežnou populáciou zhodujú, rozchádzajú sa v pohľade na rast cien nehnuteľností, či na sociálne balíčky vlády.

Problémy, ktoré trápia všetkých

Slovenskí milionári, ako aj bežní Slováci, sa zhodnú v tom, že medzi najväčšie spoločenské hrozby na Slovensku patria korupcia, klientelizmus, rodinkárstvo či ťažká vymáhateľnosť práva. Obe skupiny trápia aj byrokracia a nízka efektivita verejných inštitúcií, ako aj vysoké daňovo – odvodové zaťaženie.

Negatívne vnímajú aj ďalšie problémy ako nejasná hospodárska stratégia štátu, slabá úrovne školstva, nízke výdavky na vedu a výskum alebo nízka úroveň finančnej gramotnosti. Prekážajú viac ako 80 percentám, v niektorých prípadoch dokonca viac ako 90 percentám opýtaných.

Tieto problémy sa totiž negatívne dotýkajú všetkých bez ohľadu na výšku príjmu a bohatstva. Každý Slovák viac či menej pocítil ich negatíva v bežnom živote a preto volá po náprave. „Navyše aj medzinárodné prieskumy, ako napríklad Report globálnej konkurencieschopnosti Svetového ekonomického fóra, už niekoľko rokov ukazujú, že Slovensko najviac tlačí päta pri podnikaní krokov v mnohých z horeuvedených oblastí na čele s korupciou, byrokraciou, daňovou legislatívou či reguláciou trhu práce. A štatistiky OECD či eurostatu hovoria, že čo sa týka podielu výdavkov na vedu a výskum v pomere k HDP, patríme na chvost vyspelých krajín,“ tvrdí analytik J&T Banky Stanislav Pánis.

Zaujímavosťou však je, že starší milionári nad 50 rokov vnímajú všetky tieto spomenuté problémy ako viac závažné v porovnaní s tým, ako to vidia mladší bohatí aj bežná populácia.

Rozdielny pohľad na politiku a ceny nehnuteľností

Avšak len tesná nadpolovičná väčšina milionárov, a z nich najmä tí starší, vnímajú ako problém aj rast cien nehnuteľností. Pri bežnej populácii ho označilo za problém až osem z desiatich opýtaných. Majetnejší ľudia vidia totiž vo vyšších cenách skôr príležitosť ako hrozbu. „Ide o prirodzený výsledok, keďže bohatých rast cien nehnuteľností až tak nebolí a môžu si ich dovoliť kúpiť aj za drahšie ceny. Navyše mnohí do nich investovali a z rastu ich hodnoty profitujú,“ vysvetľuje S. Pánis.

Väčšinová populácia, z nej 77 percent, vníma v porovnaní s milionármi, 65 percent, kritickejšie aj aktuálnu politickú situáciu na Slovensku. Možným vysvetlením je, že väčšina bohatých sú podnikatelia či manažéri, ktorým sa v súčasne priaznivej ekonomickej situácii darí a dosahujú robustný rast biznisu napriek všeobecnému nesúhlasu a kritike podnikateľského prostredia a hospodárskej politiky.

Problémom je populizmus a sociálne balíčky

Rast popularity populistických strán v Európe vníma ako problém len 59 percent bežnej populácie, no až 75 percent milionárov, pričom za väčší problém to považujú najmä starší milionári. „Bežná populácia má prakticky všade na Západe tendenciu prikláňať sa k populistickým stranám a ich skratkovitým riešeniam problémov. Je to dôsledkom toho, že takzvané štandardné strany ich niekoľkokrát sklamali a nesplnili to, čo sľúbili. Navyše pri stagnácii, ba až poklese životnej úrovne či roztváraniu sa nožníc medzi bohatými a chudobnými,“ hovorí S. Pánis.

Obrovský rozdiel medzi týmito dvomi skupinami je pri pohľade na sociálne balíčky. Za škodlivé ich považuje až 68 percent majetných ľudí a v rámci nich až 81 percent starších milionárov. Naproti tomu spomedzi bežnej populácie ich za škodlivé považuje len 46 percent ľudí. „Milionár je viac ekonomicky sčítaný a uvedomuje si, že takéto rozdávanie verejných zdrojov predstavuje záťaž pre verejné financie, ktoré budú musieť niesť nasledujúce generácie,“ uzatvára analytik.


Akí sú slovenskí milionári:

♣ Domácu ekonomickú situáciu hodnotia najlepšie za posledných šesť rokov a pozitívne ju vnímajú aj pre svoje investície.

♣ Za najvážnejšie hrozby pre spoločnosť považujú ťažkú vymáhateľnosť práva a prieťahy v súdnych konaniach, nízku úroveň slovenského školstva a nízke výdavky na vedu a na výskum, rastúcu byrokraciu, administratívu a požiadavky štátu na podnikanie či nízku efektivitu verejných inštitúcií a služieb.

♣ Znepokojuje ich tiež korupcia, klientelizmus a rodinkárstvo, nejasné a nestále pravidlá štátu na podnikanie či úroveň dopravnej infraštruktúry.

♣ Od štátu žiadajú uprednostnenie zvýšenia výdavkov na vzdelanie, vedu a na výskum pred zvýšením výdavkov na obranu.

♣ Požadujú tiež garantovať miesto v materských školách, privítal by aj spoplatnenie vysokoškolského štúdia, ak by to malo obmedziť straty plynúce z jeho neefektívneho poskytovania „zadarmo“ a zvýšiť motiváciu, aby k nemu študenti pristupovali zodpovednejšie.

♣ Trápi ich, ako dať svojim deťom dobrú príležitosť na úspech, ale nedať im príliš, aby sa tiež museli snažiť, a ako ich naučiť pokore a rešpektu.


Výsledky vyplývajú zo štúdie Wealth Report, ktorý vypracovala J&T banka medzi jej klientmi – dolárovými milionármi. Zúčastnilo sa ho 114 respondentov zo Slovenska.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *