Stvrtok 19. apríla. Meniny má Jela

Ako bude prebiehať exekučná amnestia?

Dlžíte nejaké peniaze Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, či na pokutách za dopravné priestupky? Neplaťte ich. Budú vám odpustené. Takýto odkaz vysiela už zhruba rok Ministerstvo spravodlivosť SR. Debata o exekučnej amnestii prebieha, no bez podrobností, ktoré by definovali budúci vzťah medzi dlžníkom a veriteľom. To vytvára u dlžníkov nesprávne očakávania.

Exekučná amnestia bola v parlamentných voľbách z roku 2016 súčasťou programu hneď niekoľkých politických strán. Prevzala ju do svojej agendy i nová vláda a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská ju už viac ako rok spomína ako rozpracovaný projekt.

Nedostatočná komunikácia štátu

Neboli však zverejnené žiadne podrobnosti. Teda to, koho sa amnestia dotkne, akých dlhov, akých dlžníkov, či sa budú odpúšťať len úroky a penále, alebo aj istiny dlhov. Výsledkom je to, že dlžníci stále viac odmietajú platiť svoje záväzky, s odvolaním na budúci exekučný pardon.

„Istá časť našich zákazníkov reaguje na tieto informácie. Jednou skupinou sú tí, ktorí sa informujú, čo pre nich bude prípadná amnestia znamenať a druhou skupinou sú ľudia, ktorí priamo odmietajú platiť svoje záväzky s poukázaním na to, že im budú v blízkej dobe aj tak odpustené,“ hovorí riaditeľ inkasnej spoločnosti Intrum Justitia Martin Musil. Namietajú tak aj dlžníci súkromných firiem, ktorých sa amnestia s najväčšou pravdepodobnosťou týkať vôbec nebude.

Svoju vlastnú amnestiu na dlhy nedávno realizovala súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera. V septembri minulého roka vyhlásila, že upustí od ďalšieho vymáhania dlhu, ak si dlžníci uhradia aspoň polovicu z ich záväzkov do konca minulého roka.

Takúto ponuku dostalo 54 tisíc dlžníkov, využilo ju 4 200 z nich, čo poisťovni prinieslo dva milióny eur. Podľa riaditeľa úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti tejto poisťovne Mariana Faktora by to však mohlo byť viac, „nebyť špekulatívneho prístupu takzvaných chronických neplatičov vyčkávajúcich, s čím príde štát“.

„Avizovaná štátna exekučná amnestia sa v médiách pretriasa pomaly trištvrte roka, a jej detaily stále nikto nepozná. Nie je jasné, ako presne bude amnestia vyzerať, na čo sa bude vzťahovať, koho sa bude týkať. Dlžníci sú medzitým v strehu, až natoľko, že začínajú špekulovať. Veď kto by si nepočkal na amnestiu, ktorá ospravedlnení jeho finančné hriechy,“ uviedol M. Faktor na vo svojom blogu.

„Väčšina bežných ľudí vôbec netuší koho a akým spôsobom sa by sa mohla amnestia dotýkať. V dlžníkoch to tak vyvoláva dojem, že niekto v budúcnosti za nich vyrieši všetky ich dlhy. A to samozrejme nie je pravda,“ dodáva M. Musil.

Kopiaci sa problém

Na Slovensku je zhruba 3,7 milióna živých exekúcii. Týkajú sa 960 tisíc dlžníkov fyzických osôb a 59 tisíc právnických osôb. Veľký počet z nich má dve a viac dlžôb vymáhaných exekúciou. Ide až o 450 tisíc ľudí. Až 134 tisíc má dokonca aktívnych viac ako šesť exekúcií a viac ako desať exekúcií eviduje 50 tisíc dlžníkov. Existuje dokonca človek, ktorý má na krku 143 exekúcií.

Ide vo všeobecnosti najmä o  odvody neuhradené Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, mobilným operátorom, alebo o pokuty od dopravného podniku a Polície SR. No aj o neuhrádzané nebankové pôžičky, spotrebné úvery, či iné pôžičky.

V oblasti nových exekúcií vstúpili minulý rok do platnosti nové pravidlá. Zlepšili sa aj podmienky pre využívanie osobných bankrotov. No obe zmeny sa vzťahujú len na nové prípady. „Musíme sa vyrovnať s minulosťou. Keď to neurobíme, ďalších desať rokov budeme tlačiť tento balvan pred sebou,“ uviedla L. Žitňanská. Amnestia by mohla podľa nej urýchliť uzatváranie exekučných prípadov, v ktorých sa už roky nevymáha ani euro.

Nie je pochýb o tom, že enormný počet a objem exekúcií predstavuje problém tak pre veľký počet dlžníkov, súdny systém a tým samozrejme aj pre celú slovenskú ekonomiku. Predseda Vlády SR Robert Fico nedávno uviedol, že cieľom exekučnej amnestie by malo byť posilnenie pracovného trhu. Ide podľa neho o 40 tisíc až 70 tisíc ľudí, ktorí sa podľa odhadov vyhýbajú legálnemu zamestnaniu, pretože inak by im výplatu zobrali exekútori.

Na potrebe riešiť tento problém sa vzácne zhodujú s vládou aj opozičné strany „Ľudia s dvomi a viac exekúciami väčšinou nemajú žiadnu motiváciu pracovať. Buď rezignovali a žijú iba zo sociálnych dávok, alebo pracujú na čierno doma aj v zahraničí, uvádza v blogu Milan Krajniak, poslanec NR SR a podpredseda hnutia Sme rodina.

„Exekučná amnestia má pre Slovensko dva veľké prínosy. Tým prvým je to, že státisícom ľudí dáme druhú šancu, aby mohli žiť dôstojný život s perspektívou lepšej budúcnosti. Druhým prínosom je to, že im umožníme, aby vystúpili zo šedej zóny a začali platiť dane a odvody do spoločného rozpočtu,“ uvádza.

Tábor proti amnestii

Tak ako má téma množstvo zástancov, má aj veľký počet odporcov. Namietajú napríklad, že amnestia je len krátkodobým riešením a bez dostatočnej prevencie povedie k opätovnému nerozumnému zadlžovaniu. Navyše ide o negatívny precedens, ktorý povzbudí dlžníkov v nezodpovednom správaní sa.

Problém s exekúciami nevznikol zo dňa na deň, ale postupne sa nabaľoval. Situáciu nechali všetky doterajšie vlády dovedna zájsť až do krajnosti. Kritici napríklad súdom vyčítajú, že nemali schvaľovať návrhy na exekúciu pohľadávok z pôžičiek, pri ktorých bol účtovaný neprimeraný úrok. Ide napríklad o neslávne známu nebankovku Pohotovosť, ktorá účtovala svojim dlžníkom ročný úrok vo výške aj viac ako sto percent. Súdy mali takéto návrhy zmiesť zo stola a namietať voči pôžičkám. Namiesto toho im priznávali exekučné tituly.

Štát ako pasívny veriteľ

Ďalšou námietkou je nedostatočný manažment pohľadávok zo strany štátnych inštitúcií. Tie totiž často nekomunikujú so svojimi dlžníkmi dostatočne aktívne, ale vyčkávajú. Často sa stáva, že roky nepripomenú občanom, že im niečo dlžia, a začínajú konať až tesne pred uplynutím premlčacej lehoty. Dlžník sa tak o nedoplatku dozvedá až z oznámenia o začatí exekúcie.

Napríklad pri dlhoch voči Sociálnej poisťovni predstavuje premlčacia lehota až desať rokov nekonania. Za čas, ktorý dlžník, často z nevedomosti, nič nerobí, mu samozrejme nabiehajú úroky a penále. Výsledná suma sa preto môže vyšplhať až do násobných výšok. „Existujú prípady, keď si Sociálna poisťovňa pekne v tichosti počká takmer celých tých desať rokov a žaluje až po tom, čo sa penále pekne nazbierajú. Áno, takmer desať rokov,“ kritizuje advokát Alojz Baránik.

Zároveň upozorňuje, že prospech z veľkého počtu exekúcii majú v prvom rade exekútori. „Podstatnú časť pohľadávok štátnych veriteľov, vrátane Sociálnej poisťovne, totiž tvoria súkromné nároky exekútorov a advokátov,“ konštatuje.

Len v roku 2014 začala Sociálna poisťovňa na malej vzorke živnostníkov testovať upomínanie dlžníkov formou sms. Dnes si túto zmenu v manažmente pohľadávok sama pochvaľuje. Darí sa jej tak v rannom štádiu zabrániť nabaľovaniu dlhov, a aj dlžníci oceňujú, že im niekto pripomína nezrovnalosti včas. Ide však len o jeden krôčik, ktorý sa nedá porovnať s úrovňou profesionálneho vymáhania pohľadávok, aký uplatňujú komerčné firmy.

Morálny hazard

„Je potrebné uviesť, že situácia, ktorú chce exekučná amnestia napraviť, je následkom nevhodnej minulej legislatívy spojenej s aplikačnou praxou súdov. Táto vytvorila prostredie nahrávajúce zneužívaniu práva a vytváraniu nerovnomerného vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom najmä v situácii, keď dlžníkom bol spotrebiteľ. Spomeňme napríklad otáznu výšku príslušenstva niektorých pohľadávok, či pochybné dôvody ich vzniku,“ pridáva sa advokát Boris Draškaba.

Podľa Richarda Sulíka je amnestia namieste len vtedy, ak by sa zároveň zmenili pravidlá, aby v budúcnosti už vznikali exekúcie vo výrazne menšom počte. Malo by ísť napríklad o maximálny čas, v ktorom je možné exekúciu vymáhať a maximálny úrok, na ktorý sa môže vzťahovať.„S amnestiami veľmi opatrne, lebo podporujú morálny hazard. Pekne to vidieť na nemocniciach. Celkovo im boli už päťkrát odpustené dlhy, napriek tomu robia veselo ďalšie,“ prirovnáva.

Ako bude exekučná amnestia prebiehať

Podrobnosti chystanej amnestie len túto nedeľu v debatnej relácii RTVS naznačil predseda strany Most-Híd Béla Bugár. Návrh rezortu spravodlivosti spočíva v dvojstupňovej amnestii. V prvom kroku by časť dlžníkov mala dostať možnosť zbaviť sa úrokov aj časti istiny, ak by uhradila aspoň časť dlhu. Časť istiny by sa mala odpúšťať percentuálnym pomerom, podľa času ktorý už je exekúcia vymáhaná. Ak je napríklad exekúcia staršia ako tri roky, zľavilo by sa z istiny 50 percent, v prípade štyroch rokov by to mohlo byť 30 percent, uviedol B. Bugár. Tieto percentá sú v súčasnosti predmetom diskusie vládnej koalície.

„Ak má niekto teraz dlh dvetisíc eur, po odpustení úrokov a časti istiny by sa zaviazal zaplatiť 600 eur, hoci aj v splátkach. Dlh by sa v takom prípade vymazal,“ uvádza politik.

Voči tým, ktorí by na takéto splatenie časti dlhu nepristúpili, by sa síce všetky exekúcie ukončili, ale s tým, že veritelia, ktorí budú mať pocit, že od nich môžu niečo vymôcť, si budú môcť pohľadávky uplatňovať nanovo cez exekučný súd v Banskej Bystrici. Takže ich situácia by sa nezmenila.

Štát by mala amnestia pri takomto scenári stáť rádovo niekoľko desiatok miliónov eur. Bude totiž musieť za dlžníkov zaplatiť trovy a odmeny exekútorom. Podľa B. Bugára by legislatíva k amnestii mohla byť schválená už do konca prvého polroku tohto roku.

Riešením osobné bankroty

Viacerí odborníci si však myslia, že systémovým riešením vo vzťahu k starým exekúciám je skôr ako amnestia osobný bankrot. „Ten na rozdiel od plošnej amnestie predstavuje štandardné riešenie insolventnosti a pristupuje individuálne ku každému prípadu,“ hovorí B. Draškaba. Je podľa neho nutné hľadať vhodné nástroje, ktoré budú dostatočne silnou prevenciou a zabránia tak opätovnému rozsiahlemu zadlžovaniu sa.

„Riešenie pre túto skupinu dlžníkov už riešenie existuje. Sú to práve osobné bankroty,“ súhlasí M. Musil z Intrum Justitia. Vláda by podľa neho mala počkať na vyhodnotenie dopadu nových pravidiel a nezavádzať ďalšie opatrenia. „Do veľkej miery ide o tú istú skupinu ľudí, ktorá môže byť oddlžená cez bankrot, takže netreba riešiť ich staré exekúcie osobitne,“ myslí si.

Od marca minulého roka sa zmenili podmienky osobných bankrotov. Zbaviť sa takýmto spôsobom dlhovo je teraz oveľa ľahšie. Nie je potrebné mať žiadnu hotovosť. Na správny poplatok vo výške 500 eur dokáže človekovi v insolvencii požičať Centrum právnej pomoci. Lepšie podmienky aj v praxi fungujú. Na ich základe vyhlásilo vlani osobný bankrot 5 231 ľudí. Rok predtým to pritom bolo len 731 dlžníkov. Nástroj na oddlženie teda už existuje. Je síce zdĺhavejší, ale systémovejší ako exekučná amnestia.

Je chvályhodné, že sa štát rozhodol riešiť problémy zadlžených občanov. Kritici amnestie však majú pravdu v tom, že vláda chytá zajaca za chvost. Oveľa účinnejšie by bolo zastať sa občanov ešte pri vzniku exekúcií. Či už pri aktívnom riešení pohľadávok štátu, alebo pri obmedzení pravidiel pre exekútorov, ktorí sú a budú v konečnom dôsledkom jediným víťazom dnešnej situácie pri ktoromkoľvek scenári.

10 odpovedí na “Ako bude prebiehať exekučná amnestia?”

 1. Igor píše:

  Chybu urobil štát, ktorý toto všetko dopustil. Dať nažrať exekútorom, to je také jednoduché. Ale kde je občan? Keď si niekto dokáže vyfabrikovať z pokuty 50 eur pohľadávku 300 eur, nie je to nič iné ako úžera.

 2. Maja píše:

  Súhlasím! Za nezaplatenú istinu 67 EUR vymáha exekútor 560 EUE. Naozaj úžera.

 3. kovac píše:

  skutočná užera Z 800EUR 9.000 TOTO je uzera

 4. NorbertMolnar píše:

  Nie je iba uzera ale aj kopa nerozumni ludia …Co ak ten obcan ne pracuje vobec lebo nie vie sa zamestnat ….lebo na krk ma 4 exekucie …a aj kebi sa chcel zamestnat mu vycitaju register trest ze kolko ma trestou a dlhou v registri….a pri tom kazdu exekuciu ma po 2000 ..eu ..tak potom podla vas ako ma ten clovek aj istinu zaplatit …ked aj to je z 2000 eu 600 eu …tak potom darmo iba urokou chce stat odpustit …ked ten clovek tam bude kde do teraz bol ….premislajte ludia …

 5. koloman píše:

  Fuj hamba tomuto statu aj zFicom ale sebe do penazenky vedia za hlasovat

 6. Lydia píše:

  Veru úžernici su.Niekedy sa človek dostane do ex.že chce pomocť niekomu z rodiny.Ale ex.by sa mali zrušiť celkom.Keby každy mal pracu tak by to nebolo,neboli by ani ludia bez strechy nad hlavou ani samovraždy.Aj na toto myslite pislanci.

 7. Ala píše:

  Uz davno hvorim treba ist do ulic a poupratovat. Na co ludia cakate ? Bude este horsie ! Minimalna mzda v Nemecku je 1 300 eur netto ! Hlavne ze Slovensko je v jadre UE ! Normalnem cveku je z toho na grc !!!

 8. Pačko píše:

  Ludia spametajte sa treba zrušit exekutoeov ved na nich už ani štat nema pravo robia si čo chcu.
  Vypisuju vyhražaju sa to je legalne v našom štate.Požičajte niekomu 20eur a už vas stihaju za užeru.
  Ako sa ma človek zamestnat ked je nuteny bit na socialke koli exekutorom ved su to hijeny a tie hlavy tam hore
  ved oni svoje maju.Mali bi si skusit žit celi mesiac zo socialky ,skapali by.

 9. Eduard píše:

  Tato amnestia hovori dve veci:
  1. Ti, co splacali a splacaju svoje hypoteky a pozicky, su blbeckovia.
  2. Treba si napoziciavat,nesplacat a mat pevne nervy. Za par rokov to za zaplatia blbeckovia z dani.
  Podla mna je osobny bankrot dostacujuci mechanizmus. Zaplatit za nevymozitelne dlhy z dani je nehoraznost.
  Potom by mali byt odskodneni aj poskodeni klienti z Drukosu, BMG investu a inych „geniov“.
  Veritelmi su v drvivej vacsine firmy, ktore si neoverili dlznikovu schopnost splacat alebo pocitali s tym, ze mu zoberu byt alebo dom. Avsak zakon spravne znemoznil zobrat ludom sterchu nad hlavou.
  Riesenie vidim v tomto:
  Nevymozitelne dlhy na sudoch odlozit (zamrazit, .. alebo iny termin). Aby nikoho okrem veritela neznervoznovali. Veritel si moze zistovat, ci dlznik nie jee uz schopny splacat a konanie na sude ozivit.

 10. Ondrej píše:

  Exekutorov poslat pracovat za pás a potom by som bol zvedavy na akych autach by sa vyvazovali!!!!!! Uzeraci !!!!!! A dlhy by mal riesit stat a nie exekutor!!!!!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *