Nedeľa 07. júna. Meniny má Róbert

Ako investujú slovenskí milionári

milionári

Bohatí Slováci sa začínahjú odkláňať od doteraz platného konzervativizmu. Objavujú zahraničné akcie, či korporátne dlhopisy.

Podľa štúdie je typický slovenský milionár vysokoškolsky vzdelaný muž, ktorý vlastní firmu. Hlavným zdrojom jeho bohatstva sú teda príjmy z podnikania. Až viac ako polovica slovenských milionárov je majiteľom alebo konateľom firmy.

V porovnaní so svetom sú slovenskí milionári až o desať rokov mladší. Ich priemerný vek je 51 rokov. Dôvodom je to, že pred rokom 1989 bolo súkromné podnikanie a s ním spojené bohatnutie u nás zakázané. K dôchodkovému veku sa preto na Slovensku blíži len prvá porevolučná generácia bohatých. Ukázal to exkluzívny prieskum J&T Banky Wealth Report medzi dolárovými milionármi.

Až 91 percent dolárových milionárov sú muži. Ženy teda tvoria výrazne menšinovú časť. Nejde však o slovenský fenomén. Vo svete sa zastúpenie žien odhaduje na asi 13 percent.  Uvádza to Wealth X World Ultra Wealth Report 2018.

Dlhopisy a stavebné pozemky

Slovenskí milionári sú pri finančných investíciách konzervatívni. Pri celkovom pohľade u nich badať opatrnosť. Až 51 percent ich portfólia tvoria konzervatívne nástroje, no citeľná je už aj väčšia otvorenosť k riziku. Slováci si obľúbili najmä investovanie do korporátnych dlhopisov, ktoré tvoria 30 percent ich investičného portfólia. Je to až dvakrát viac ako v priemere svetových milionároch.

Dlhopisy sú tak alternatívou, ako sa zviesť sú lokálnom ekonomickom raste. Akcie sa totiž zatiaľ na Slovensku neudomácnili. Slovenské firmy ich na svoje financovanie nepoužívajú. „Slovenskí bohatí vnímajú dlhopisy ako možnosť investovať do lokálnych firiem a projektov, ktoré môžu priamo vidieť, poznajú ich a môžu tak participovať na ich rozvoji,“ zdôrazňuje riaditeľka J&T Banky na Slovensku Anna Macaláková.

Najväčšej popularite medzi investičnými aktívami sa však u milionárov tešia nefinančné investície. Ide o stavebné pozemky. Voľných pozemkov, na ktorých by  v budúcnosti mohli stáť stavebné projekty, je čoraz menej. „Najvyššie očakávané zhodnotenie od stavebných pozemkov je spôsobené tým, že ich je, najmä čo sa týka okolia Bratislavy, už veľmi málo, a tie voľné investori rýchlo skupujú,“ potvrdzuje A. Macaláková.

Atraktívne zahraničné akcie

Tretím najobľúbenejším investičným aktívom sú akcie zahraničných firiem. Verí im 31 percent milionárov. Dôvodom takto vysokej preferencie zahraničia je už spomínaný nedostatok akciových príležitostí na domácom trhu. Spomedzi českých milionárov má zahraničné akcie v obľube 20 percent z nich. Celkovo majú bohatí Slováci až 36 percent investičného portfólia v zahraničí. Medziročne je to nárast o šesť percentuálnych bodov.

No expozícia voči akciám ako takým je zhruba o polovicu nižšia v porovnaní so svetom (Capgemini World Wealth Report 2018). Je to historický pozostatok negatívnej investičnej nálady v minulom režime, keď počas štyroch dekád neexistovala tradícia investovania.

Na Slovensku majú ľudia navyše v pamäti negatívne skúsenosti s privatizáciou, ktorá podkopala dôveru k rizikovejším investíciám. Investičným náladám na Slovensku nepraje ani to, že bratislavská burza nefunguje tak, ako by mala. Navyše niektorí investori sa popálili na dot.com bubline, či na stratách po roku 2008.

Vášeň pre umenie a iné alternatívne investície

Prieskum ukázal, že slovenskí boháči sa zaujímajú aj o alternatívne investície. Ide najmä o zberateľské aktíva. Milionári investujú do umenia, známok či do mincí. Vzrastajúcej  obľube hrá do karát aj fakt, že v česko-slovenskom priestore pribúdajú aukcie zamerané práve na ne.

Ako väčšinou pri alternatívnych investíciách, i tu zohráva popri potenciálnom výnose úlohu vášeň, záľuba, či spoločenská prestíž. Umenie zväčša skrášľuje príbytky milionárov, o zbierkach sa dá zaujímavo diskutovať, a pôžitky spojené s vínom sú všeobecne známe. Prestíž, ktorú prináša vlastníctvo, je spojená napríklad s hodinkami, či veteránmi.

Kto sú milionári

Slováci radi vyhrávajú. Prieskum ukázal, že až 21 percent z nich sa snaží investovať tak, aby dosiahli vyšší výnos než priemerný trh a porazili tak konkurenciu. V Európe má takúto motiváciu len 17 percent investorov. Dôvodom tohto rozdielu je pravdepodobne to, že Slováci sú ešte viac zameraný na kumuláciu majetku, kým v Európe ide do veľkej miery o jeho uchovanie, napríklad v prípade dedičstva. Vyšší rizikový apetít slovenských investorov sa môže v ďalších rokoch prejaviť aj v ďalšom príklone k rizikovejším investičným nástrojom.

V akom veku sú slovenskí dolároví milionári:

♣ 30 % z nich je v rozmedzí 40–49 rokov,

♣ 25 % má od 50 do 60 rokov,

♣ ďalších 25 % milionárov je starších ako 60 rokov,

♣ 11 % milionárov má menej ako 40 rokov.

Pôvod bohatstva slovenských milionárov:

♦ majiteľom, alebo konateľom firmy je 55 % z nich,

♦ v penzii je 15 % milionárov,

♦ zamestnancami na vedúcom poste sú štyri percentá bohatých Slovákov,

♦ post špecialistu zastáva sedem percent slovenských bohatých.

Viac výdavkov na školstvo a menej na obranu

Slovenskí milionári hodnotia ekonomickú situáciu ako najpriaznivejšiu pre investovanie za posledných šesť rokov. Dôvodom je pravdepodobne robustný ekonomický rast, vyššie firemné zisky, s tým súvisiaci silný trh práce, rekordne nízka nezamestnanosť, dynamický rast miezd či s vysoká úroveň spotrebiteľskej a podnikateľskej dôvery.

Slovenskí investori považujú za najvážnejšie hrozby pre spoločnosť ťažkú vymáhateľnosť práva a prieťahy v súdnych konaniach, nízku úroveň slovenského školstva a nízke výdavky na vedu a na výskum, rastúcu byrokraciu, administratívu a požiadavky štátu na podnikanie či nízku efektivitu verejných inštitúcií a služieb.

Znepokojuje ich tiež korupcia, klientelizmus a rodinkárstvo, nejasné a nestále pravidlá štátu na podnikanie či úroveň dopravnej infraštruktúry.

Milionári od štátu žiadajú skôr vyššie výdavky na vzdelanie, vedu a na výskum než výdavky na obranu. Požadujú tiež garantované miesta v materských školách, alebo spoplatnenie vysokoškolského štúdia, ak by to malo zvýšiť motiváciu študentov k zodpovednejšiemu štúdiu.

Už tradičným problémom majetných ľudí je spôsob výchovy ich detí. Trápi ich, ako im nedať príliš, aby sa museli snažiť a naučili sa pokore a rešpektu. Chcú zároveň vytvoriť deťom dobré príležitosti na úspech.

Kto sa zúčastnil prieskumu

„Úspešným Slovákom pomáhame ako expert na investície spravovať a zhodnocovať ich majetok už 12 rokov. Sme hrdí, že môžeme byť ich partnerom, ktorému dôverujú. Je preto dôležité, aby sme poznali ich názory, správanie a zámery. Práve preto je štúdia Wealth Report pre nás aj našich klientov dôležitá,“ vysvetľuje motiváciu J&T Banky jej riaditeľka A. Macaláková.

Do prieskumu sa zapojilo celkovo 287 respondentov dolárových milionárov (173 Čechov a 114 Slovákov). Dáta boli zbierané pomocou online dopytovania. Kvalitatívny pohľad doplnili hĺbkové rozhovory s 20 respondentmi (15 v Česku, 5 na Slovensku). Na prieskume sa s J&T podieľala prieskumná agentúra Perfect Crowd.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *