Utorok 20. augusta. Meniny má Anabela

Ako nasporiť deťom na štúdium, či budúce bývanie

Kým sa dieťa postaví na vlastné nohy, trvá to doslova desiatky rokov. Dôležité je však začať myslieť na jeho finančnú budúcnosť dostatočne skoro. Mladý človek tak má pri štarte do života po ruke základný kapitál, ktorý mu môže pomôcť, či už pri prvom bývaní, alebo financovaní kvalitného štúdia. K dispozícii je niekoľko typov finančných produktov, začínajúc pri detských vkladných knižkách, až po dlhodobé investičné programy.

Čím skôr tým lepšie

Finančné plánovanie budúcnosti potomka, by malo patriť k základnej výbave hneď po jeho narodení. „Je jednoduchšie investovať počas 18 rokov každý mesiac 50 eur, ako naraz nájsť 15 tisíc eur. Kto sa pripravuje dlhšie obdobie, je na tom v budúcnosti omnoho lepšie, a má väčšiu istotu, že deťom zabezpečí to, čo budú potrebovať,“ vysvetľuje Jaroslav Ilek, finančný sprostredkovateľ Fincentra.

Jedným z najväčších omylov rodičov totiž je, že na sporenie majú dostatok času. „Na cieľovú sumu 14 tisíc eur, čo sú podľa nášho prieskumu aktuálne náklady na päťročné vysokoškolské štúdium na Slovensku, musí rodič, ktorý začne sporiť pri narodení dieťaťa, mesačne počas 19 rokov odkladať 45 eur, pri zhodnotení tri percentá ročne. Rodič, ktorý začne o desať rokov neskôr, musí mesačnú platbu takmer strojnásobiť,“ vysvetľuje na príklade Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu TAM.

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank, dodáva, že výdavky na štúdium na školách v zahraničí bývajú ešte oveľa vyššie. „V prípade bývania sa pohybujú až v desiatkach tisícoch eur. Na budúcnosť vašich detí je preto potrebné myslieť už dnes,“ upozorňuje. Voľba formy sporenia je individuálna a závisí od viacerých faktorov. Napríklad dĺžky sporenia, jeho účelu, a predpokladanej sumy. Kritériom samozrejme je aj prístup rodiča k riziku.

„Každopádne, najdôležitejším faktorom pri sporení, bez ohľadu na jeho formu, je pravidelnosť – teda aby sa sporenie stalo automatickou súčasťou nášho mesačného rozpočtu a nesporili sme len vtedy, keď nám na konci mesiaca zostanú nejaké voľné prostriedky. Ideálne je nastaviť si na účte trvalý príkaz so splatnosťou po termíne výplaty,“ radí Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Aj pri deťoch, podobne ako pri iných investíciách a sporení, platí, že treba diverzifikovať. “Vhodná je kombinácia viacerých produktov, a to tak, aby v prípade nečakaných udalostí a výdavkov nemuseli rodičia siahať na úspory, ktoré sú viazané a zhodnocované počas dlhšieho obdobia,“ pripomína Anna Jamborová hovorkyňa ČSOB.

Vkladné knižky vedú pri malých deťoch

“Naše skúsenosti ukazujú, že deti sú v rebríčkoch priorít klientov hneď na druhom mieste za dôchodkom,“ konštatuje M. Smrek. Rodičia si teda uvedomujú potrebu sporenia. V UniCredit Bank predstavuje napríklad priemerná mesačná platba klientov pri detskom sporení priemerne 35 eur. Ide o relatívne vysokú sumu.

V Slovenskej sporiteľni je najvyužívanejším sporiacim nástrojom pre deti je Detská vkladná knižka. „Jej obľúbenosť súvisí nielen s tým, že je to jednoduchý produkt zrozumiteľný každému, a že jeho súčasťou je poistenie pre prípad úmrtia rodiča v dôsledku úrazu, ale aj s tým, že má fyzickú podobu a obsahuje prehľadný zápis informácií o úsporách dieťaťa,“ vysvetľuje M. Cesnaková.

Hovorkyňa VÚB banky, Alena Walterová, dodáva, že obľuba vkladnej knižky pramení z historicky dobrých skúseností starých rodičov. Tí často inšpirujú k zriadeniu knižky pri narodení dieťaťa rodičov a neskôr na ňu aj sami radi prispievajú. „Najmä pri príležitostiach ako narodeniny, meniny, nástup do školy, či sväté prijímanie alebo birmovka,“ vysvetľuje A. Walterová.

Začať sporiť dieťaťu je možné aj hneď po jeho narodení. Na založenie sporiaceho produktu v banke stačí rodný list dieťaťa a doklad totožnosti rodiča. Nevýhodou vkladných knižiek je však ich nízke úročenie. Aktuálne to je pri produktoch, ktoré nie sú viazané na využívanie ďalších spoplatnených produktov do zhruba pol percenta.

„Najviac detských vkladných knižiek zriaďujú rodičia deťom do dvoch rokov od narodenia. Ako ale rastie vek detí, počet zriadených vkladných knižiek klesá, naopak rastie záujem o sporenie na bývanie,“ naznačuje ďalšiu možnosť sporenia pre deti M. Cesnaková. Rodičia si tak uvedomujú finančnú náročnosť obstarania bývania a snažia sa deťom znížiť náklady na budúcu hypotéku.

Jednou z takýchto foriem je stavebné sporenie. Aj to je možné uzatvoriť už od narodenia dieťaťa. „Rodičia otvárajú deťom stavebné sporenie vcelku zavčasu, v priemere keď majú štyri a pol roka,“ uvádza A. Jamborová.

Fondy sú čoraz obľúbenejšie kvôli zhodnoteniu

Rodičia, ktorí sa chcú dopracovať, k rádovo vyšším výnosom však musia siahnuť po iných produktoch. „Za nevhodné sporenie pre deti považujem sporenie doma, bankové produkty bežný účet, vkladnú knižku a terminovaný vklad, ktoré takmer nič nevynášajú. Taktiež neodporúčam sporenie do fondov cez poistné produkty, kde sa sporiteľ ukracuje o zisk. Ak chcú rodičia deťom zabezpečiť ľahšie vykročenie do života, štúdium, svadbu, bývanie a podobne odporúčam investovať priamo do podielových fondov, kde je potenciál vyšších výnosov,“ tvrdí Dominika Senteši, zo spoločnosti Finvia.

Súhlasí aj J. Ilek: „Pri dlhodobom sporení pre deti, odporúčam využiť produkty pravidelného investovania do podielových fondov. Dlhodobo zarábajú viac ako bankové vklady a náklady sú neporovnateľne nižšie ako pri investovaní cez poistenie. V konečnom dôsledku prinesú rodičovi a dieťaťu vyšší výnos.“ Tento fakt si začínajú čoraz viac uvedomovať aj samotní rodičia.

„V kurze sú stále častejšie investičné produkty so strednodobým a dlhodobým horizontom. Teda prevažne ide o pravidelné investovanie pre deti na obdobie siedmych až desiatich rokov, prípadne aj viac,“ hovorí Z. Ďuďáková. Výhodou je, že pri deťoch je možné dopriať si dostatočne dlhý investičný horizont, čo prináša možnosť staviť aj na odvážnejšie produkty. „Pri sporení do podielových fondov môže aj konzervatívnejší klient uvažovať o podielovom fonde, ktorý obsahuje akciovú zložku, pretože riziko nesprávneho načasovania investície sa pri pravidelnom investovaní znižuje,“ hovorí A. Walterová. Neplatí pritom, že by investovanie do fondov bolo len pre bohatých. Sporiť je možné už od 20 eur mesačne.

Sporenie ako súčasť výchovy

Sporiť dieťaťu na vlastné meno, alebo na meno rodiča? Téma, nad ktorou rozmýšľa mnoho dospelých. „Medzi výhody sporenia na meno dieťaťa môže patriť úplné oddelenie nasporených prostriedkov, od úspor samotného rodiča. Zároveň platí, že pri takto uzatvorenom sporení disponuje s nasporenými prostriedkami do 18. veku dieťaťa rodič, no po dovŕšení plnoletosti sa bezvýhradným majiteľom stáva dieťa, pričom rodič stráca právo s úsporami disponovať,“ hovorí M. Smrek. S tým súvisí aj ďalší parameter detského sporenia, a to finančnou výchovou. Sporenie totiž môže byť dobrou metódou, ako juniorovi vštepiť zásady zodpovedného správania a dlhodobého plánovania.

„Rodina dieťaťu vytvára finančnú rezervu do budúcnosti, na štúdium alebo bývanie. Zároveň však aj samotné dieťa môže výšku úspor ovplyvniť, ak ho k tomu rodič správne motivuje a vedie,“ uvádza A. Jamborová. „Typickým príkladom je, ak dieťa dostane peniaze k sviatku. Rodič mu môže na príklade vysvetliť rozdiel medzi tým, ak si peniaze odloží, a v budúcnosti si za ne kúpi niečo zmysluplné, alebo ich hneď minie na niečo, na čo si o týždeň ani nemusí spomenúť,“ dodáva.

Týmto spôsobom tak môže rodič už od skorého veku budovať základy finančnej gramotnosti svojho potomka. „Žiakom prvého stupňa odporúčame dávať vreckové na týždennej báze, starším žiakom na mesačnej. Platí, že rodič by sa mal s deťmi o tom, ako vreckové použijú, aj rozprávať. A tiež by mal dbať na to, aby si časť vreckového odložili,“ uzatvára tému A. Walterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *