Utorok 04. augusta. Meniny má Dominik, Dominika

Ako nastaviť poistku na firemné vozidlo

Poistenie Peter Apolen 28.11.2017 | 00:00 0 Komentárov

Hoci sa firmy na Slovensku snažia obmedzovať výdavky a často sa rozhodujú podľa ceny, v prípade poistenia vozidla, či už PZP, havarijného poistenia, alebo pripoistenia, sa šetrenie nevypláca. Nižšia cena poistky často znamená aj menší rozsah služieb, pomalšiu likvidáciu prípadne horšie asistenčné služby.

Ako si teda správne vybrať poistenie pre firemný vozidlový park? Prinášame deväť rád:

1. Rozhodujúca by nemala byť cena

Bez ohľadu na to, aký veľký je vozidlový park, alfou a omegou pri výbere poistky by nemala byť cena, ale kvalita a rozsah služieb poisťovne v rámci poistného plnenia. V prípade poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, teda PZP, zo zákona vyplýva, že ho musia  uzavrieť všetci majitelia vozidiel registrovaných na Slovensku s oprávnením pohybovať sa po cestných komunikáciách.

Pri financovaní formou lízingu uzatvára zmluvu lízingová spoločnosť ako majiteľ vozidla, no nájomcovi necháva možnosť si vybrať z viacerých ponúk poisťovní, s ktorými má uzavretú zmluvu. „Účelom PZP je pritom chrániť poisteného, aby nemusel hradiť škody spôsobené prevádzkou svojho vozidla, ale aj poškodeného, aby nemusel škodu vymáhať od škodcu, ale uplatnil si ju v poisťovni,“ upozorňuje Peter Kundlák, technický riaditeľ Business Lease Slovakia.

Minimálny rozsah krytia je daný zákonom a teda všade rovnaký. „Napriek rovnakému rozsahu krytia si porovnajte kvalitu služieb poisťovne, pretože ak poškodený nie je načas a dostatočne odškodnený z poisťovne, môže sa obrátiť na škodcu s požiadavkou náhrady škody,“ upozorňuje P. Kundlák. Ojedinelé nie sú súdne spory, kedy poškodený žiada náhradu priamo od vinníka, lebo nebol podľa jeho názoru dostatočne odškodnený z poistenia.

2. Na zahraničné cesty vyššie krytie

Ak zamestnanci firmy často cestujú do zahraničia na služobných vozidlách, je dobré si zvoliť povinné zmluvné poistenie s nadštandardným krytím. Kým minimálne krytie pri PZP, ktoré každé vozidlo musí mať, je jeden milión eur za škody na majetku a päť miliónov eur za škody na zdraví, v prípade častých ciest do zahraničia sa oplatí počítať aj s prípadnými vyššími nákladmi v prípade poistnej udalosti.

Zvýšené krytie predstavuje dva milióny eur za škody na majetku a päť miliónov eur za škody na zdraví a živote. “Dôvodom sú možné vyššie náklady v zahraničí spojené s odstránením škôd na majetku, ako aj rozdielna legislatíva náhrady škody v zahraničí,“ vysvetľuje Peter Kundlák. Platí totiž pravidlo, že vzniknutá škoda sa vždy likviduje podľa legislatívy krajiny, v ktorej škoda nastala.

3. Ako získať nižšiu ako cenníkovú cenu

Hoci by nižšia cena nikdy nemala ísť na úkor krytia poistenia, vyššej spoluúčasti či nižších asistenčných služieb, je možné si ju vyjednať. Najmä ak má firma väčší vozidlový park, teda dohaduje veľký objem poistenia. Niekedy dokážu z väčšieho objemu profitovať i malí klienti. Lízingová spoločnosť totiž dokáže často získať výhodnejšie ceny poistenia, ako jednotlivý malý klient.

4. Havarijné poistenie pomôže najmä pri vyššej škodovosti

Havarijné poistenie nie je zo zákona povinné, no význam určite má, ak sa zamestnancom na služobných vozidlách často stávajú „parkovacie“ nehody. Môže to byť aj rozbitie čelného skla, vandalizmus a podobne. Havarijné poistenie by tiež mali zvážiť firmy, ktoré využívajú vozidlo permanentne, teda je tam častejšie riziko škôd. Ide najmä o sektor obchodu, distribúcie a farmaceutického priemyslu, ako aj firmy pôsobiace v regióne s veľkým dopravným zaťažením.

Havarijné poistenie kryje náklady na odstránenie škôd na vozidle spôsobené stretom s iným účastníkom dopravnej nehody, prípadne s iným predmetom, škôd spôsobených vandalizmom, krádežou vozidla či jeho častí a tiež živelnými udalosťami.

5. Nulová spoluúčasť – falošné lákadlo

Hoci majitelia vozidiel vítajú, ak havarijná poistka kryje celú škodu a teda výška spoluúčasti je nulová, obvykle to znamená vyššiu cenu poistky a v prípade firiem slabú zainteresovanosť vodičov na šetrnej jazde. „Spoluúčasť nula percent má kontraproduktívny charakter. Je najdrahšia a zamestnancov nemotivuje k opatrnosti pri jazde. Z dlhodobého hľadiska speje k výpovedi, či zrušeniu poistného zo strany poisťovne, respektíve k zvýšeniu poistných sadzieb,“ upozorňuje P. Kundlák.

Zo štatistík Business Lease je najčastejšie využívanou medzi firmami spoluúčasť  päť percent, teda minimálne 165 eur. Najlacnejšie poistenie je so spoluúčasťou desať percent, teda minimálne 330 eur. „Je dobré, ak si firma sleduje škodovosť na vozidlách. Pri operatívnom lízingu ju sleduje lízingová spoločnosť. Ak napríklad vidíme, že sa zvyšuje, hľadáme spolu s firmou príčiny, prípadne pre vodičov s vyššou škodovosťou navrhneme kurz defenzívnej jazdy,“ dodáva P. Kundlák.

6. Kvalita asistenčných služieb

Pri výbere havarijného poistenia je určite dôležitá kvalita asistenčných služieb poisťovne. Teda to, či v prípade nehody alebo poruchy vozidla zabezpečuje jeho odtiahnutie, posádke návrat domov alebo pokračovanie v ceste, náhradné vozidlo a podobne.

7. Ako sa vysporiadať s amortizáciou

Ak sa rozhodujete, či zvoliť havarijné poistenie, keďže ide o náklad navyše, a vy veríte v nehodovosť vašich zamestnancov, je potrebné si uvedomiť, že kryje množstvo škôd, ktoré nemôžete ovplyvniť. Typickým príkladom sú živelné udalosti, krádež vozidla alebo jeho poškodenia na parkovisku inou osobou. V takýchto prípadoch, ale aj ide o vozidlo staršie ako tri roky, môže poisťovňa pri likvidácii škody z PZP vinníka uplatniť amortizáciu. Teda nemu preplatiť celé náklady na opravu. Amortizáciu si však neodpočíta, ak sa škoda likviduje z havarijného poistenia.

8. GAP poistenie

Havarijné poistenie sa uzatvára na cenníkovú cenu vozidla bez zliav. Táto suma je aj hornou hranicou plnenia poisťovne. Pri totálnej škode vozidla – krádeži alebo havárii, keď je nerentabilné vozidlo opravovať, poisťovňa poskytuje plnenie len do výšky trhovej ceny auta. Tá je zvyčajne nižšia, než účtovná zostatková hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Rozdiel znáša klient poisťovne. Môže ísť o tisícky eur. Finančnú stratu, teda rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a trhovou cenou auta, však dokáže vyryť tzv. GAP poistenie.

9. Možnosti pripoistenia

Havarijné poistenie napríklad kryje rozbitie čelného skla, no pripoistenie znižuje spoluúčasť na nulu. Pripoistiť sa dá aj batožina, právna pomoc, úraz posádky počas jazdy vo vozidle a podobne. Ak firma často vysiela zamestnancov na služobné cesty, môže byť pripoistenie benefitom. „Napríklad pripoistenie právnej pomoci pomôže, ak vodič firmy zaviní dopravnú nehodu, kde príde o vodičský či technický preukaz, respektíve je voči nemu vznesené obvinenie z priestupku prípadne z nedbanlivostného trestného činu,“ vysvetľuje Peter Kundlák.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *