Nedeľa 05. júla. Meniny má Cyril a Metod

Ako reklamovať dovolenku kúpenú cez zľavový portál

Dovolenku si cez zľavové portály kupuje stále viac Slovákov. Keďže zájazd sa predáva cez tretiu stranu – sprostredkovateľa, môže byť vybavenie prípadnej reklamácie o to náročnejšie.  No i tu má spotrebiteľ svoej práva. Pozreli sme sa na niektoré špecifické prípady. 

Na otázky odpovedá riaditeľka právneho oddelenia spoločnosti Provident Financial, Karin Raková.

On-line ponuka sa nezhoduje s realitou

Poznávací výlet do Ríma sa začal autobusom, ktorý nezodpovedal popisu v ponuke na internete a končil ubytovaním v úplne inom hoteli na okraji mesta. Môžeme sa sťažovať, dostaneme späť nejaké peniaze?

„Pri službách cestovných kancelárií sa niekedy stane, že nezodpovedajú presne podmienkam na ktorých sa zmluvné strany dohodli, a to či už zo subjektívnych alebo objektívnych dôvodov. V prípadoch, keď pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, ako tých ktoré boli dojednané v zmluve, je cestovná kancelária povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi dojednanými a poskytnutými službami.  

Objednávateľ by si mal takisto uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to ešte priamo počas zájazdu a to u dodávateľa služby alebo u jeho povereného zástupcu a trvať na vyhotovení písomného záznamu o tejto skutočnosti. 

Na základe tohto písomného záznamu si objednávateľ musí následne uplatniť svoje právo v písomnej forme v cestovnej kancelárii a to bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, pričom na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe zo strany objednávateľa je potrebné predložiť písomný záznam urobený na mieste.“

Keď zľavový portál skrachuje

Od detí sme dostali 11-dňový zájazd do Chorvátska. Portál, cez ktorý ho kúpili nedávno skrachoval. Čo s peniazmi, kto nám ich vráti?

„Zo zákona musia mať všetky cestovné kancelárie po celý čas predaja zájazdov uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad ich úpadku. V prípade, ak dôjde k úpadku cestovnej kancelárie vzniká objednávateľovi zájazdu právo na poistné plnenie. V prípade poistnej udalosti by mal objednávateľ postupovať presne podľa informácií, ktoré obdržal od cestovnej kancelárie spoločne so zmluvou o zájazde, kde je presne označený poistiteľ, podmienky poistenia zájazdu a spôsob oznámenia poistnej udalosti. 

Ak cestovná kancelária nemá dohodnuté poistenie zájazdu, je povinná mať dojednanú bankovú záruku, ktorá zabezpečí objednávateľovi voči cestovnej kancelárii rovnaké plnenie ako je tomu pri poistení zájazdu. Pokiaľ ide o vrátenie peňazí, treba každý prípad presne zdokumentovať, pričom poisťovne zväčša ihneď po poistnej udalosti podávajú veľmi presné usmernenia ako vo veci postupovať.“

Keď na poukaz čakáte márne

Zaplatili sme víkendový pobyt pri jeho nákupe prevodom cez internet, email nám oznámil termín, do kedy nám bude doručený poukaz. Na základe neho sme si mali rezervovať vybraný termín. Voucher však nedorazil.

„V prípade ak Vám kupón – voucher nebol riadne doručený reklamujte to u prevádzkovateľa zľavového portálu alebo priamo od zmluvy odstúpte v zákonnej lehote 14 pracovných dní.“

Keď sa stane nešťastie, niet nad poistku

Na dovolenke v Turecku mal náš syn úraz a musel byť ošetrený v nemocnici. Po návrate domov sme sa dozvedeli v poisťovni, že postenie, ktoré poukaz deklaroval, nebolo ani uzatvorené a peniaze nám nemajú prečo preplatiť. Čo s tým?

„V tomto prípade je poisťovňa nevinne, ak s ňou nikto poistnú zmluvu neuzavrel. Preplatenie peňazí, ktoré ste museli uhradiť za ošetrenie vášho syna je potrebné si uplatniť u cestovnej kancelárie ak poistenie, na ktorom ste sa v zmluve dohodli a ktoré cestovná kancelária nezabezpečila, malo kryť aj túto udalosť. 

Preplatenie vzniknutých nákladov si uplatnite u cestovnej kancelárie ako náhradu škody – vznikla z dôvodu porušenia zmluvnej povinnosti zo strany cestovnej kancelárie, ktorá si nesplnila svoju zmluvnú povinnosť a riadne vás nepoistila.“

Keď zľava na mieste neplatí

Kúpili sme si ultra výhodný pobyt v kúpeľoch, keď sme však dorazili na miesto, recepčná nám oznámila, že cena pobytu je vyššia, ako deklarovala ponuka. Kto je zodpovedný za ponuky na zľavových portáloch – ten, kto inzeruje alebo portál ako taký?

„Prevádzkovateľ zľavového portálu zverejňuje na svojich webových stránkach ponuky jednotlivých poskytovateľov tovarov a služieb, ktorí sami zodpovedajú za svoje tovary a služby, čo ponúkajú. Predávajúci sú povinní poskytovať služby za dohodnuté ceny. 

V prípade, ak poskytovateľ ponúkal pobyt v kúpeľoch za nižšiu cenu ako tomu v skutočnosti nakoniec bolo, dopustil sa porušenia zákona a ochrane spotrebiteľa a to tým, že klamal spotrebiteľa. V takomto prípade je vhodné podať podnet priamo na Slovenskú obchodnú inšpekciu.“

Jedna odpoveď na “Ako reklamovať dovolenku kúpenú cez zľavový portál”

  1. Patricia píše:

    Skvelý článok, pri nákupe cez zľavové portály treba byť opatrný. Hlavne pri nákupe dovolenky. Osobne výužívam len zľavy priamo v eshopoch cez kupóny napr. cez https://www.megazlavy.online nad nákupom dovoleniek zatiaľ váham. 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *