Pondelok 17. júna. Meniny má Adolf

Ako sa poistiť proti finančným následkom rakoviny

Keď sa povie rakovina, snáď každému prejde mráz po tele. Štatistiky totiž hovoria jasnou rečou, počet onkologických pacientov stúpa a vek pritom nehrá rolu. Proti rakovine neexistuje zaručený spôsob prevencie, existuje však spôsob, ako zmierniť dopad finančnej záťaže na rodinný rozpočet.

Liečba po diagnostikovaní tohto ochorenia býva obrovskou fyzickou, psychickou ale aj finančnou záťažou nie len pre samotného pacienta, ale aj pre jeho najbližších. Liek na rakovinu zatiaľ nepoznáme, no poistný trh ponúka aspoň možnosť finančnej kompenzácie jej následkov.

Poistenie rakoviny je neodmysliteľnou súčasťou každého balíka závažných ochorení. Dve poisťovne okrem toho ponúkajú produkty priamo zamerané len na toto riziko.

Pri výbere toho správneho poistenia je nutné brať do úvahy viacero kritérií, cena by však nemala byť tým hlavným. Dôležité je rozhodnúť sa, či sa človek chce poistiť len voči samotnému riziku rakoviny, alebo aj voči iným vážnym ochoreniam. V takom prípade sú k dispozícii balíky závažných (kritických) ochorení s ich rôznym počtom alebo zameraním. Buď sú zostavené všeobecne, alebo zamerané zvlášť na typicky ženské, mužské alebo detské ochorenia.

V niektorých balíkoch je súčasťou aj rakovina „in situ“, čo je karcinóm v rannom štádiu, iné naopak túto možnosť nemajú. Rozdiely však nenájdeme len v počte a zložení balíkov, ale aj v samotnej definícii tej ktorej choroby a v podmienkach, ktoré musia byť splnené, aby poisťovňa pristúpila k poistnému plneniu.

Je treba napríklad zohľadniť to, že poisťovne pri závažných ochoreniach uplatňujú rôzne čakacie lehoty. Ide o minimálnu dobu, ktorá musí uplynúť medzi uzatvorením poistenia alebo pripoistenia a diagnostikovaním ochorenia. Cieľom je predísť situáciu, keď klient už o svojom ochorení vie, a poistnú zmluvu uzavrie až potom. Úlohu ale hrá aj takzvaná doba prežitia, čo je čas, ktorý musí klient po diagnostikovaní ochorenia minimálne prežiť.

Treba zohľadniť aj riziko invalidity

Poistný trh poskytuje širokú škálu produktov zameraných na terminálne štádium ochorenia, no riešiť pri nastavovaní poistnej ochrany len riziko úmrtia je z môjho pohľadu nedostačujúce. Treba sa pripraviť aj na situácie, keď človek boj s chorobou vyhrá. Ak teda chce získať komplexnú ochranu voči rôznym situáciám, ku ktorým môže počas priebehu liečby dôjsť, treba zvažovať aj poistenie ďalších rizík.

Okrem rizika smrti treba brať do úvahy aj invaliditu, pracovnú neschopnosť, hospitalizáciu, a prípadne aj chirurgický zákrok. Všetko samozrejme závisí najmä od finančných možností poisteného.

Ak si vezmeme za príklad priebeh choroby s tým šťastnejším koncom, tak sa situácia pacienta môže vyvíjať nasledovne: diagnostikovanie rakoviny, operácia – jedna alebo niekoľko, chemoterapia, rádioterapia. Počas toho celého je postihnutý pracovne neschopný a niekoľkokrát počas liečby hospitalizovaný.

Následne po roku trvania liečby jeho zdravotný stav prehodnotí Sociálna poisťovňa a rozhodne o invalidite pacienta. Poďme sa na tento príklad pozrieť z pohľadu rodinného rozpočtu. Človek bude počas jedného roka práceneschopný a jeho mesačný príjem vo forme nemocenského klesne na polovicu. Počas liečby bude nejaký čas tráviť v nemocnici a podľa požiadaviek na komfort si bude musieť za každý deň hospitalizácie priplatiť.

Počas liečby by bol možno rád, keby pri ňom stála blízka osoba, ktorá by sa o neho starala počas najťažších fáz liečby. To je ďalšou záťažou pre rodinný rozpočet. V súvislosti s tým totiž klesne príjem aj ďalšiemu človeku v domácnosti a náklady na lieky a dopravu v súvislosti s liečbou tiež nie sú zanedbateľné.

Nastavenie poistenia

Pri nastavení poistného krytia je prvou úlohou zvolenie správnej kombinácie poistných rizík a ďalšou adekvátne nastavenie poistných súm pre dané riziká. Pri riziku závažného ochorenia si každý stanovuje poistnú sumu podľa vlastného uváženia, no nepísaným pravidlom je stanoviť ju aspoň vo výške ročného príjmu poisteného. Takáto poistná suma pokryje výpadok príjmu človeka a prípadne aj blízkej osoby.

Ak by dotyčný mal poistené aj riziko práceneschopnosti, zostalo by mu viac finančných prostriedkov na liečbu a zabezpečenie adekvátneho komfortu počas liečby. Ďalšou možnosťou je pripoistenie hospitalizácie, no je to skôr niečo navyše, čo môže, aj nemusí byť, v závislosti od toho, či si ho človek môže dovoliť. 

Nevyhnutné je podľa mňa poistenie rizika invalidity. Väčšina poisťovní ponúka možnosť výberu medzi jednorazovo vyplatenou poistnou sumou alebo výplatou dôchodku. Okrem toho je možné si zvoliť poistenie od 40 percent alebo od 70 percent straty pracovnej schopnosti – invalidity. Často sa stáva, že sa onkologickí pacienti po úspešnej liečbe vracajú naspäť do pracovného procesu. Nie vždy je však možné, aby pracovali v takom rozsahu a nasadení, ako predtým. Zmysel má preto aj invalidita nižšieho stupňa.

Riziko vzniku rakoviny je bezpochyby obrovským strašiakom rýchlej doby, v ktorej žijeme. Poistenie síce nikoho pred samotným ochorením neochráni, ale poskytne mu finančnú oporu v čase, keď to bude skutočne potrebovať. Preto by nikto nemal správne nastavenie poistnej ochrany podceňovať.

Autorka je analytičkou Fincentra.

2 odpovede na “Ako sa poistiť proti finančným následkom rakoviny”

 1. Marcela píše:

  Mám 48 rok.a epilepsiu,ale záchvaty nemám som udržiavana pod liekmi,mám záujem sa poistiť na onkologické ochorenie,nakoľko v rodine už máme.
  A ešte sa chcem spýtať ak áno akou formou sa pri poistení postupuje.
  Ďakujem za skorú odpoveď.
  S pozdravom Ďuríčková Marcela.

 2. Marcela píše:

  Prajem si zrušiť komentar,

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *