Sobota 15. augusta. Meniny má Marcela

Ako si správne nastaviť životnú poistku

Poistenie človeka neochráni pred tragickými udalosťami. Vie však kompenzovať finančný výpadok, ktorý úraz alebo ochorenie spôsobí. Správne nastavenie poistnej ochrany je preto kľúčové. Ako na to?

Ľudia sa často domnievajú, že najviac problémov človeku spôsobujú úrazy. Prax je však taká, že sú len marginálnou príčinou invalidity a straty zamestnania. To je fakt, na ktorý treba myslieť pri starých aj nových poistkách a vedieť ich podľa toho správne (pre)nastaviť.

Ako si správne nastaviť poistenie

Pri uzatváraní poistenia je najdôležitejšie dobré nastavenie už v začiatkoch.  Základom je, aby poistenie vedelo pokryť krátkodobý i dlhodobý výpadok príjmu. „Vhodnou kombináciou je pripoistenie smrti následkom úrazu, trvalých následkov úrazu, času nevyhnutného liečenia úrazu, hospitalizácie a práceneschopnosti,“ hovorí Matej Neumann z poisťovne Union.

Avšak to je len nutné minimum. Dalo by sa povedať, že základná výbava. Pre spoľahlivú ochranu je nutné nastaviť množstvo parametrov individuálne. Žiadne všeobecné riešenia totiž pri životnom poistení nefungujú. Ani v prípade úrazov, či kritických ochorení.

„Každý jeden človek má rozdielny typ práce a koníčkov, rozdiel v rizikovej skupine, má inú štruktúru aktív aj záväzkov, inú výšku príjmov, iné nároky aj plány do budúcnosti. V každej jednej situácii je nastavenie poistenia úrazov a chorôb jedinečným riešením. Základom by však vždy malo byt poistenie invalidity, ktoré je výrazne širším krytím ako iba poistenie úrazov a kritických ochorení,“ vysvetľuje potrebu osobitého prístupu Jozef Beständig, TOP finančný sprostredkovateľ Fincentra.

Takisto je potrebné myslieť na to, že úraz nie je jedinou hrozbou, ktorá vás môže pripraviť o príjmy. J. Beständig zo skúsenosti naopak uvádza: „Štatisticky je podiel úrazov na smrti, invalidite, PN-ke a hospitalizácii marginálny. Za drvivou väčšinou poistných udalostí sú ochorenia. Pozor, ale nielen tie, ktoré sa nachádzajú v zozname kritických ochorení jednotlivých poisťovní.“

Zmene vo vnímanú vážnosti dopadu ochorení a úrazov sa už prispôsobili aj poisťovne. „V roku 2017 sme uviedli do predaja pripoistenie kritických chorôb. Do tohto pripoistenia sme k pôvodným kritickým chorobám pridali napríklad také závažné stavy ako je kóma, meningitída, kardiomyopatia, pľúcna hypertenzia, reumatoidná artritída, konečné štádium ochorenia pečene, konečné štádium ochorenia pľúc a podobne a pripoistiť je možné aj rôzne ďalšie,“ hodnotí M. Neumann.

Ako si nastaviť ideálne poistné krytie

Podstatné je zvoliť nielen správne riziká, ale aj sumu, ktorá vás bude kryť v prípade, že nastane poistná udalosť. Hoci klienti často majú poistnú zmluvu nastavenú správne, nemajú dostatočné poistné kryje.

„Priemerná suma, na ktorú sa klienti poisťujú, je 4 532 eur. Takáto suma pomôže, prax však ukazuje, že pri vzniku vážnej choroby zďaleka nepostačuje na pokrytie zvýšených výdavkov. Zo skúseností našich klientov vieme, že pri vzniku rakoviny sa priemerné náklady na doplnkovú liečbu vyšplhajú na približne 12-tisíc eur. Ide o všetky výdavky na liečbu nad rámec verejného zdravotného systému ako výživové doplnky, úprava stravy, doprava do zdravotníckych zariadení, doplatky za lieky, liečebné a regeneračné pobyty či zdravotnícke pomôcky,“ hovorí Helena Kanderková z Allianz – Slovenskej poisťovne.

Niekedy je teda vhodnejšie optimalizovať rizikovosť, ale dostatočne pokryť poistnú sumu. Pri jej nastavení si treba spočítať výšku platu, bočných príjmov, zostatku úverov, vytvorených rezerv a spenažiteľného majetku v prípade krízovej udalosti.

„Vždy je potrebné zistiť rozdiel medzi strateným príjmom a invalidným alebo vdovským či vdoveckým dôchodkom, ktorý by človek získal a rozdiel dopoisťujeme na poistnú sumu,“ vysvetľuje finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Na druhej strane je poistnú sumu nutné nastaviť tak, aby poistné nebolo príliš vysoké a nezasahovalo negatívne do rodinného rozpočtu, prípadne nebolo nastavené tak, aby pri kríze, výpadku práce, či iných neočakávaných výdavkoch bolo nutné túto položku zrušiť.

„Klient by mal pred poistením zvážiť voľné finančné prostriedky, ktoré je schopný do poistenia investovať a samozrejme rovnako zvážiť prípadný výpadok príjmu pri úraze alebo kritickej chorobe,“ uzatvára Beata Lipšicová z UNIQA poisťovne.

Čo so staršou poistkou

Možno aj vy máte takú doma. Poistenú najmä na úrazy a vidíte, že všade na vôkol o prácu aj príjmy pripravujú ľudí kritické choroby. Dokonca v minulosti so zmenou poistného agenta prichádzalo aj k rušeniu životných poistiek. Ako sa teda zachovať dnes? Základom je nerušiť poistku bezhlavo. Ak máte zmluvu, ktorá už nevyhovuje moderným štandardom, napriek tomu by malo byť jej rušenie poslednou možnosťou.

„Ak je to možné, vždy je výhodnejšie vylepšiť existujúcu zmluvu. Najmä pri investičnom životnom poistení, aby klient opäť neplatil akvizičné náklady. Pri rizikovom životnom poistení je to na individuálnom posúdení a prepočte, niektoré riziká môžu byť inovované natoľko, že sa oplatí založiť novú zmluvu aj napriek vyššiemu veku klienta,“ hodnotí Juraj Štefanovič z Československej obchodnej banky.

Ak klient ruší pôvodné poistenie a uzatvára si poistenie nové, musí znovu prejsť hodnotením zdravotného stavu. Ten môže byť horší, a človek má o pár rokov ako pri uzatváraní starej zmluvy. Tieto všetky faktory spôsobujú, že poistné bude pravdepodobne vyššie. Ak súčasné nastavenie poistenia klientovi nevyhovuje, je výhodnejšie, samozrejme ak je to v rámci daného produktu možné, pôvodné poistenie radšej vylepšiť, napríklad o kritické choroby, než ho úplne zrušiť.

„Pri vylepšení poistenia, teda zvýšení pôvodne dohodnutých poistných súm alebo pri pridaní ďalších pripoistení, musí byť klient tiež zdravotne ocenený, ale zvýšenie ceny poistenia a čakacie doby sa budú vzťahovať iba na zvýšené krytie, teda rozdiel medzi novou a pôvodnou poistnou sumou, respektíve na novodojednané pripoistenia,“ vysvetľuje  M. Neumann. Významný problém, ktorý si pri rušení poistky málokto uvedomuje, sú aj nové čakacie doby, v ktorých prakticky človek napriek tomu, že poistenie stále platí ostáva nepoistený.

„Zrušením starej a uzavretím novej zmluvy človeku začína plynúť čakacia doba nanovo. Klient tak na niekoľko mesiacov stráca poistnú ochranu. Riešením je prekryv poistných zmlúv, čo však mnoho ľudí kvôli zdvojenej platbe odmieta,“ hovorí M. Búlik. Preto by zrušenie poistky malo byť vždy až poslednou možnou alternatívou. Ako však  hovorí J. Beständig, niekedy to môže byť nutnosť: „Je to ako so starým domom. Pokiaľ náklady na rekonštrukciu prevýšia náklady na jeho zbúranie a postavenie nového, tak sa oplatí zbúrať.“

Aj dobrú poistnú zmluvu vylepšujte

Ak ste sa rozhodli do poistenia začleniť okrem úrazov aj dostatočnú mieru ochorení, poistka, hoci sa uzatvára na desiatky rokov, neznamená, že desiatky rokov sa o ňu nebudete musieť zaujímať. „Z našich analýz vyplýva, že prepad príjmov pri invalidite je naozaj razantný. Ľudia by preto pri uzatváraní životnej poistky nemali zabúdať na toto riziko, ktoré je na Slovensku stále relatívne podceňované,“ hovorí B. Lipšicová.

Z toho vyplýva aj nutnosť aktualizácie poistných súm vzhľadom na rast životných nákladov. Pretože poistná suma platná pred desiatimi rokmi už dnes stačiť nebude. A tak isto sa mení aj postavenie poisteného.

„Situácia a záväzky klienta sa počas života menia a tomu je potrebné prispôsobiť aj poistenie. Iné krytie potrebuje mladý človek bez záväzkov, iné otec rodiny s hypotékou a iné človek, ktorý je pred dôchodkom. Preto odporúčame pri zmene situácie klienta poradiť sa so svojom finančným poradcom, prehodnotiť jednotlivé riziká a prispôsobiť ich svojej aktuálnej situácií,“ hovorí H. Kanderková.

Dodáva, že poistenie, ktoré v sebe zahŕňa len krytie rizík, teda bez sporiacej, či investičnej zložky, je možné kedykoľvek podľa zmeny životnej situácie klienta prispôsobiť. Takéto prispôsobovanie poistenia je navyše aj žiaduce.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial