Sobota 11. júla. Meniny má Milota

Ako si vybaviť poistenie za lepšiu cenu

Rozhodovať sa pre poistenie na základe výšky poistného nie je práve najvhodnejší spôsob selekcie. Na druhej strane je mnoho spôsobov, ako klient môže získať kvalitné poistenie s výhodnejšou cenou, ako je bežne ponúkané. Niekedy sa stačí len informovať, inokedy je nutná aktívna „spoluúčasť“.

Zľavy, ktoré môže získať každý

Bez vplyvu na rozsah krytia a výšku limitov si klient môže optimalizovať poistenie viacerými dostupnými spôsobmi. Zľavy na poistnom sa môžu pohybovať až do 50 percent.

Najjednoduchšou formou na získanie zľavy je využitie jednorazovej platby za celý rok, zľavy za vernosť a či dlhodobé poistenie. „Poskytujeme zľavy za ročnú frekvenciu platenia. Taktiež v značnej časti produktov neživotného poistenia poskytujeme vernostné zľavy a to nie len pre klientov poisťovne, ale aj klientov celej skupiny,“ hovorí Anna Jamborová z ČSOB .

Pri cestovnom poistení sa napríklad znižuje cena na osobu tým, že sa naraz poistia viacerí ľudia či celá rodina. Pri poistení majetku môže napríklad klient dostať vernostnú zľavu na ďalšie poistenie v rovnakej poisťovni.

„Čo sa týka životného poistenia, tu môžu klienti získať pri vyššom poistnom viac výhod. Získať môžu zľavu z výšky poistného až do 25 percent, prípadne bonusové krytie na vybraných rizikových poisteniach zadarmo až do 30 percent poistnej sumy,“ hovorí Milan Janásik z poisťovne Generali. Bonusy za vernosť a viac poistných zmlúv ponúka každá poisťovňa, líši sa často len výška zľavy.

Sledujte ponuky poisťovní

O všeobecných možnostiach úľavy na poistnom by klienta mal informovať ten, kto s ním poistenie dohaduje. Sú však aj ďalšie možné kanály, z ktorých sa dozviete o prebiehajúcich akciách.

„O zľavách sa naši klienti môžu dozvedieť napríklad prostredníctvom direct mailov. Potrebné informácie tiež poskytujú naši obchodníci pri predajnom rozhovore. Novinky nájdu klienti aj na našej webovej stránke či na letákoch umiestnených na našich predajných miestach,“ dodáva M. Janásik a zdôrazňuje potrebu vždy porovnať jednotlivé ponuky poisťovní pred podpisom zmluvy. Dôvodom je množstvo špecifických zliav, ktoré majú poisťovne a nedajú sa všetky napísať napríklad do všeobecnej ponuky.

Príklad uvádza Daniela Vlčková z Wüstenrot poisťovne: „Výhody sa môžu týkať špecifických skupín, ako napríklad skúsenejších vodičov z menších obcí, zľavy je možné dávať aj individuálne, napríklad päť alebo desať percent (PZP), desať percent za vek vozidla (KASKO), možná zľava až 30 percent pre motocykle a štvorkolky a podobne.“

„Aktuálne môžu klienti využiť zľavy pri objednaní cestovného poistenia, poistenia bytu, PZP a havarijného poistenia. Zľavy sa pohybujú od piatich do 25 percent z ceny poistenia. Poskytujeme napríklad aj zľavu vo výške päť percent za elektronickú komunikáciu v rámci havarijného poistenia,“ hovorí o novinke Helena Kanderková z Allianz – Slovenskej poisťovne.

Online poistenie šetrí čas aj provízie

S rozvojom online služieb mnoho poisťovní učí klientov uzatvárať poistenie prostredníctvom internetu a výmenou za to ponúka lacnejšie poistenie ako na pobočke. Nie všetky poisťovne poskytujú prostredníctvom internetu finančnú úľavu, ale ako hovorí M. Janásik: „Klienti vždy ušetria minimálne náklady aj čas spojené s návštevou pobočky.“

Niektoré poisťovne do ceny poistenia cez internet pribalia aj ďalšie výhody. „Poistenie je výhodnejšie uzatvárať online aj z dôvodu, že poistné nezahŕňa províziu, ktorú by dostal sprostredkovateľ poistenia,“ dodáva Beáta Dupaľová Ksenzsighová z poisťovne Union.

Najčastejšie je možné uzatvoriť online cestovné poistenie, poistenie do hôr, povinné zmluvné poistenie vozidla, poistenie majetku, domu, domácnosti a poistenie zodpovednosti zamestnanca za spôsobenú škodu.

Využívajte variabilitu

„Vždy odporúčame, aby klient neplatil za to, čo nepotrebuje a podľa toho si vybral konkrétne poistné riziká, ktoré chce mať pokryté. Platí to pri životnom poistení, ale aj pri neživotnom. V praxi to znamená, že ak klient vlastní byt v bytovke na šiestom poschodí nepotrebuje si poisťovať záplavu či povodeň,“ vysvetľuje H. Kaderková, ako možno ušetriť na mesačných platbách a pritom mať potrebné poistné krytie.

Za zľavu možno považovať aj bonusy, za ktoré nemusíte platiť. Konkurenčnou výhodou teda nemusí byť len samotná zľava. Výhodou pre klienta môžu byť aj vysoké poistné limity, alebo zdarma poskytnuté služby.

Beata Lipšicová z poisťovne UNIQA uvádza príklad: „Poisťovňa klientovi ako bonus napríklad dáva počas celej doby poistenia zdarma základný balík asistenčných služieb. Novinkou je pripoistenie Právnik do auta, ktoré je prvý rok pre nových klientov zadarmo.”

D. Vlčková dodáva, že klientom v rámci vernostných balíčkov ponúkajú tiež niektoré služby zdarma: „Napríklad pri poistení bývania zdarma poistenie zodpovednosti za škodu, okrem toho vstupná zľava 25 percenta pri poistení bývania a zľava 40 percent na poistenie rodinného domu vo výstavbe; tak isto aj zdravotné asistenčné služby a druhý lekársky názor zdarma či zvýhodnené možnosti pripoistenia a podobne.“

Bonusové služby sú často zaujímavejšie ako priame finančné zľavy. „Poskytujeme možnosť konzultovať diagnózy závažných ochorení alebo následkov úrazu s domácimi a zahraničnými lekármi. Počas letných mesiacov klientom ponúkame zvýšenú poistnú ochranu v prípade diagnostikovania kliešťovej encefalitídy, v zimných mesiacoch je to zvýšená poistná ochrana v prípade hospitalizácie, ktorá bola nevyhnutná z dôvodu dopravnej nehody, či rodinného rodinného lekára na telefóne,“ vymenúva Ján Ďurech – hovorca poisťovne Aegon

Na druhej strane platí, že pri poistení by nemala byť výberovým parametrom výška zľavy, ale v prvom rade rozsah krytia. „Poistenie by malo svojim rozsahom pokrývať klientove potreby,“ vysvetľuje A. Jamborová. B. Ksenzsighová dodáva: „Nižšie poistné vždy neznamená, že sú kryté všetky riziká, ktoré ponúka konkurencia. “ Preto je vždy vhodné porovnať si viacero možností a nielen poskytnuté bonusy a zľavy.

Bezpečný klient nižšie poistné

Samostatnou témou pri zľavách je povinné zmluvné poistenie. V zmysle zákona o PZP musí totiž poisťovňa zohľadňovať škodový priebeh klienta formou zľavy respektíve aj prirážky na poistnom. „Platí, že každý bezškodový rok sa klient posúva v tabuľke tried poistného o jednu vyššie až na maximálnu hranicu. Treba si však uvedomiť, že ak klient dosiahne maximálny bonus za bezškodový priebeh, nie je možné, aby ďalej klesal na poistnom z dôvodu ďalšieho bezškodového priebehu, vysvetľuje B. Lipšicová

„Klient, ktorý nemá škodovosť, má nárok na bonus a opačne. V prípade, že spôsobil škodu sa uplatňuje malus,“ ilustruje fungovanie bonusov a malusov B. Ksenzsighová.

Výhody však začínajú dostávať v poisťovniach aj klienti, ktorí sa starajú nielen o auto, ale aj seba. Tento trend bude v budúcnosti ešte narastať. „Ponúkame špeciálny motivačno–zľavový program v ktorom odmeňujeme klientov so zdravým a aktívnym životným štýlom. Každý klient, ktorý si uzavrie jedno z vybraných piatich doplnkových poistení a preukáže, že sa venuje športovej činnosti, môže získať bezplatné navýšenie poistnej sumy o 20 percent. K preukázaniu športovej činnosti stačí napr. preukaz do fitnescentra, na plaváreň alebo kópia štartovného na populárnych mestských behoch,“ uzatvára tému zliav J. Ďurech

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *