Streda 23. január. Meniny má Miloš

Ako si zostaviť efektívny finančný plán

Aj ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide rýchlejšie, ako ten, čo blúdi bez cieľa. I vo financiách treba plánovať. Stanoviť si cieľ a postupnosť krokov ako sa k nemu dopracovať. Zostavenie plánu vyžaduje vyžaduje prezieravosť, jeho dodržiavanie cieľavedomosť a zodpovednosť. Pomocníkom vie byť finančný poradca.

1. KROK – Posúdiť, kde sa finančne nachádzame teraz

Východiskom na zistenie aktuálnej finančnej situácie je tzv. cash flow analýza, alebo inak „rozpočet míňania peňazí“, ktorý odzrkadľuje príjmy a výdavky za mesiac. Plánovanie osobných financií nie je len o prepočte, či príjmy pokryjú výdavky. Je to hlavne o tvorbe správneho rodinného rozpočtu, plánovaní finančnej nezávislosti a správnom rozložení prebytku finančných prostriedkov.

Ak je výsledok pozitívny, finančný plán bude riešiť, čo s prebytkom financií. Prebytok je následne možné použiť buď na financovanie spotreby, alebo na investičné účely (zhodnotenie do budúcna). Ak je výsledok negatívny, finančný plán by mal byť zameraný na znižovanie nákladov, alebo definovať kroky, ako zvýšiť svoj príjem, prípadne oboje na dosiahnutie ešte lepšieho výsledku. Deficit zdrojov je vždy potrebné z niečoho pokryť. Buď odstrániť či znížiť nepravidelné a špecifické výdavky (podľa možností aj fixné náklady), alebo financovať deficit formou cudzích zdrojov (pôžička, úver, lízing, iné…), čo však so sebou prináša dodatočné náklady.

2. KROK – Určiť si, kam sa finančne chceme dostať 

Kedy vlastne potrebujeme peniaze? Dnes? Zajtra? O mesiac? Rok, dva, o desať rokov? Spravidla stále. Peniaze sú len prostriedkom na splnenie si našich potrieb, túžob a prianí. Preto z hľadiska finančného plánovania si treba tiež stanoviť ciele krátkodobé, strednodobé a dlhodobé.

3. KROK – Navrhnúť plán na dosiahnutie svojich cieľov

Samozrejme, že naše ciele by mali mať istú postupnosť, aby mal finančný plán zmysel. Prioritou je vytvorenie rezervy, núdzového fondu na neočakávané výdavky ako pokazená práčka či dlhodobá práceneschopnosť. Podmienkou je vysoká dostupnosť peňazí, preto sú na jej uloženie vhodné aj krátkodobé termínované vklady, vkladové účty či fondy peňažného trhu. Všetci sme závislí od svojich príjmov, preto si ich musíme zabezpečiť. Nabúraním rozpočtu je aj krátkodobá alebo dlhodobá choroba či materská dovolenka. Príjem je základným predpokladom realizácie všetkých našich plánov a jeho zabezpečenie vo všetkých životných situáciách je viac ako potrebné.

Ďalším krokom je splatiť dlhy z kreditných kariet a zbaviť sa úverov. Potom prichádza na rad sporenie. Týka sa hlavne zabezpečenia do budúcnosti. Napríklad pre svoje deti (štúdium na vysoké školy, štart do života) alebo dôchodok. Čím skôr s tým človek začne, tým menšiu sumu si musí odkladať na to, aby získal istotu, že na dôchodku bude mať z čoho žiť a nestratí životný štandard, ktorý dosiahol v produktívnom veku. Program bývania je ďalším krokom, nasledujú investície a finančná nezávislosť určitého veku. Peniaze sú najlepší zamestnanec, pracujú 24 hodín denne, nepýtajú jesť, nepotrebujú spať, nemajú odbory. Preto by sme ich, pokiaľ je to možné, mali nechať pracovať. Uistite sa, že sú vaše investície diverzifikované. Už naše staré mamy správne hovorili: „Nedávajte všetky vajíčka do jedného košíka.“

4. KROK – Vykonanie plánu

Keď máme definovaný osobný finančný plán, musíme jednotlivé ciele pretransformovať do konkrétnych čiastkových úloh, ktoré budeme postupne realizovať. Čím konkrétnejšie budú úlohy k jednotlivým cieľom, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa k naplneniu našich želaní a prianí dostaneme. Vyžaduje to disciplínu a vytrvalosť.

5. KROK – Monitor plnenia plánu

Aj ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále ešte rýchlejšie než ten, ktorý blúdi bez cieľa, povedal Gotthold Ephraim Lessing. Preto si robte záznamy a sledujte plnenia čiastkových úloh. V prípade zistenia, že sa od „správnej“ cesty odkláňate, je nutné urobiť nápravné opatrenia, ktoré musia smerovať k opätovnému návratu k definovaným úlohám. Nie vždy je to cesta ľahká, často budete musieť ísť chvíľu späť, aby ste sa vrátili k pôvodnému plánu, budete musieť možno modifikovať niektoré parametre. Avšak odmenou vám bude finančná sloboda – stav, pri ktorom vás problémy s peniazmi nebudú budiť zo spánku.

Autor je team manager v Partners Group SK.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *