Pondelok 21. január. Meniny má Vincent

Ako vyťažiť z trhov v čase protichodných pohybov

Neočakávané zvolenie Donalda Trumpa rozkývalo finančné trhy. Kým v ostatnom období sa jednotlivé triedy aktív alebo regióny vyvíjali takmer v zhode, teraz vidíme protichodné tendencie. Napríklad rast akcií a zlacnenie dlhopisov. Pozreli sme sa preto na podielový fond, ktorý by súčasnú situáciu mohol ustáť. O fonde Global Multi Asset Income Fund sa rozprávame s portfólio manažérom Eugenom Philalithisom.

 • Ako hodnotíte finančné trhy po zvolení Donalda Trumpa? Vstúpime do nového makroekonomického cyklu?

Je možné, že pri Donaldovi Trumpovi zaznamenáme zmenu režimu, keďže intenzívnejšia fiškálna politika, či už prostredníctvom vyšších výdavkov alebo nižších daní, by sa mohla premietnuť do vyššieho ekonomického rastu a inflácie. Malo by to mať významný dopad na alokáciu aktív, pričom dopad by bol všeobecne negatívny pre dlhopisy a pozitívny pre akcie. Avšak trh sa posunul ešte pred tvrdými dátami a môže diskontovať niečo, čo už potom neprejde.

 • D. Trump bude s najväčšou pravdepodobnosťou podporovať investície do infraštruktúry v USA. Aký je váš názor – stane sa tak a v akom rozsahu? Aká je vaša pozícia? Budete infraštruktúru v USA hodnotiť ratingom „overweight“?

Pokiaľ ide o skutočný objem výdavkov na infraštruktúru v USA, som skôr skeptický. D. Trump ešte musí oznámiť podrobnosti ohľadom toho, ako by takýto balík vyzeral. Jeho jediný dokument o tejto politike z kampane sa totiž zameriava len na to, ako povzbudiť súkromné investície a nepozerá sa na problematiku cez štátne investície. Každopádne, akýkoľvek návrh bude musieť schváliť kongres a tu republikáni pravdepodobne uprednostnia krátenie daní pred infraštruktúrou.

Fond Global Multi Asset Income Fund navyše nespravujeme podľa benchmarku, takže technicky nikdy nič nehodnotíme ako overweight ani underweight. Voči infraštruktúre USA nemáme žiadnu expozíciu, ale ak by sa objavila tá správna príležitosť, o nových investíciach by sme uvažovali. No musíme povedať, že vyššie výdavky na infraštruktúru nie sú pre GMAI bezprostrednou výhodou. Máme záujem investovať do projektov, ktoré sú už rozbehnuté a generujú príjmy. Akékoľvek nové výdavky by pre nás boli zaujímavé až neskôr.  

 • Dôjde podľa Vás k zmene v monetárnej politike Fedu?A ak áno, v akom smere? Ako bude reagovať ECB?

Očakávame rast úrokových sadzieb a uprednostňujeme triedy aktív ako sú pôžičky, ktoré vďaka ich pohyblivým sadzbám nepredstavujú riziko durácie. Očakávam, že FED v decembri zvýši sadzby a na budúci rok pravdepodobne zaznamenávame pomalé sprísňovanie monetárnej politiky – možno aj dve zvyšovania sadzieb.

Je nepravdepodobné, že FED bude schopný výrazne pritvrdiť, keďže ostatné centrálne banky, vrátane ECB, pravdepodobne zachovajú uvoľnenú politiku a to pre FED obmedzí manévrovací priestor. Prísnejšia monetárna politika USA by totiž viedla s silnému doláru, potlačeniu inflácie a oslabeniu dôvodov pre ďalšie zvyšovania sadzieb.

Pochybujem, že ECB bude v sprísňovaní nasledovať FED, aj keď je pravda, že na budúci rok by mala začať postupne znižovať svoje nákupy dlhopisov. Inflačné tlaky sú v eurozóne oveľa slabšie, avšak s výraznou stagnáciou na trhu práce.

 • Aký je váš výhľad pre rok 2017 ohľadom vývoja výnosov vládnych dlhopisov rozvinutých a rozvíjajúcich sa krajín?  

Myslím, že výnosy verejného dlhu na rozvinutom trhu budú ďalej rásť. Hlavným dôvodom by mala byť vyššia inflácia. Aj prísnejšia monetárna politika, či už pôjde o skutočné postupné pritvrdzovanie alebo len o viac „jastrabiu“ rétoriku. Podporí to posun výnosov smerom nahor. Avšak, vzhľadom na tempo pohybov v poslednom období, môžeme v krátkodobom horizonte zaznamenať určitý spomalenie tohto trendu.

Pri výnosoch z dlhu rozvíjajúcich sa krajín je nepravdepodobné, že normalizácia úrokov túto triedu aktív nejako výrazne ovplyvní. V skutočnosti inflácia na mnohých rozvíjajúcich sa trhoch stále klesá, takže by sme mohli zaznamenať pokles výnosov, keďže domáce centrálne banky znižujú úrokové sadzby.

 • Dôjde v Európe a USA k návratu inflácie?

Inflácia sa pravdepodobne zrýchli vtedy, keď začnú byť badateľné bázické efekty cien komodít. Bude to obzvlášť silné v prvom kvartáli 2017, keďže ropa sa bude obchodovať nad úrovňou minimálnych hodnôt z predchádzajúceho roku. Inflácia však má v každom prípade začiatkom roka tendenciu dostať sezónnu podporu. Zvýšiť by ju mali tiež prísnejšie podmienky na pracovných trhom v USA a UK.

Na druhej strane by sa však investori ešte nemali nechať príliš uniesť. Silnejší dolár, ako aj postup FED-u, by mali udržať infláciu v USA pod kontrolou. No európska inflácia by mala stúpať, hoci jej tempo bude v priebehu roka spomaľovať.

 • Inflácia v eurozóne sa rozbehne vďaka vyšším cenám energií

inflacia-2017

Zdroj: ECB, kalkulácie Fidelity, november 2016

 

 • Ako hodnotíte Brexit? Aké dlhodobé dopady očakávate pre Spojené kráľovstvo a Európu?

Myslím, že teraz je ešte na hodnotenie príliš skoro. Nevieme totiž, ako bude vzťah medzi UK a EÚ vyzerať v budúcnosti. Dohoda o voľnom obchode by samozrejme problémy pre obe strany minimalizovala. Nech to dopadne akokoľvek, myslím, že obe strany budú pokračovať v spolupráci pri otázkach ako bezpečnosť a životné prostredie. Nebezpečenstvom však môže byť to, že uprostred rozohnenej rétoriky vyjednávaní zaznamenáme určitú mieru odcudzenia. To by mohlo zhoršiť možnosti budúcej spolupráce.

 • Aký je váš názor na ekonomiku eurozóny v budúcom roku v kontexte rastu populistických nálad v niektorých krajinách?  

Ekonomika eurozóny počas tohto roka stabilne rástla a očakávam, že to bude podobné aj v budúcom roku. Hlavnou hrozbou pre Európu je však politické riziko. Francúzsko aj Nemecko čakajú voľby a vláda UK by mala aktivovať Článok 50 už v marci 2017. Ak trhy neuvidia, že UK a EÚ budú schopné dospieť k nejakej obchodnej dohode alebo ak zaznamenáme, že v Európe sa zdvíha vlna všeobecného protekcionizmu, bude to negatívnym signálom pre trhy a tiež to bude mať všeobecne negatívny dopad na európsku ekonomiku.

 • Ktoré sektory alebo akcie budú najväčšími ťahúňmi – či už smerom nahor alebo nadol?

Príliš sa touto otázkou nezaoberáme. Na trhy sa totiž pozeráme z pohľadu tried aktív. Avšak, nedávno sme do portfólia zaradili novú kapitálovú pozíciu. Myslíme si, že bankové akcie by v prostredí rastúcich výnosov mohli podávať lepší výkon, keďže im vyššie úroky umožnia dosahovať vyššie zisky z pôžičiek. Takáto pozícia pomôže fond chrániť pred rastúcimi úrokovými sadzbami. V novembri sme tiež pridali novú pozíciu vo finančnom sektore USA, čo rovnako vyplýva z pozitívneho výhľadu pre finančný sektor.

 • Aký je váš názor na komodity? Dosiahne cena zlata v prostredí vysokej trhovej volatility nové maximum?

Komodity pre nás nie sú zaujímavé. Hoci môžu pomôcť chrániť proti inflácii, neprinášajú príjmy, čo je primárnym cieľom nášho fondu. Zlato sa všeobecne vníma ako bezpečný prístav, ale vzhľadom na naše zameranie na udržanie hodnoty kapitálu, ako bezpečný prístav skôr uprednostňujeme hotovosť, ktorá sa pri výskyte taktických príležitostí dá rýchlejšie nasadiť. 

 • Ďakujem za rozhovor.

eugene-philalithis Eugen Philanthis je portfóliom manažérom spoločnosti Fidelity International so zameraním najmä a aktíva s pevným výnosom. Spravuje niekoľko multi asset fondov tak pre retailových ako aj inštitucionálnych klientov. V oblasti investícií ma 17 ročné skúsenosti. Predtým pôsobil v spoločnostiach Russell Investments a Canadian Imperial Bank.  
 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *