Nedeľa 07. júna. Meniny má Róbert

Finančná analýza odvetvia finančného sprostredkovania – tržby i ziskovosť vlani rástli

Spoločnosti finančného sprostredkovania majú za sebou ďalší úspešný rok. Väčšine firiem vzrástli tržby aj zisk. Zlepšili sa aj ostatné dôležité ukazovatele. Odvetvie teda zažilo úspešný rok. V článku sa pozrieme bližšie na ukazovatele najdôležitejších hráčov na trhu. 

Z výsledkov za posledné roky je zrejmé, že odvetvie sa stabilizuje. Podiel cudzích zdrojov vo firmách klesá. Naopak rastie ziskovosť. Firmám sa tak vracajú investície z minulosti. Hoci vysoký podiel na trhu majú najväčšie spoločnosti, i malým rybám sa darí nájsť si svojich zákazníkov.

zisk-a-trzby-sprostredkovatelskych-firiem  

Čo sa týka medziročnej zmeny v tržbách – z kľúčových sprostredkovateľských spoločností si vlani najhoršie viedol Partners Group, ktorého tržby klesli o vyše sedem percent. Ziskovosť firmy rovnako utrpela, keď čistý zisk klesol oproti minulému roku deväť percent. Väčšine ostatných spoločností sa podarilo tržby buď zvýšiť, alebo bol ich pokles minimálny.

trzby-sprostredkovatelskych-firiem_1

Spoločnosť Poisťovacie služby MACULA  zaznamenala najvyšší rast ziskovosti. Čistý profit firmy rástol o 1695 percent, no za týmto obrovským číslom je nízka porovnávacia základňa. Dobre sa však darilo lídrovi trhu – OVB Allfinanz Slovensko, ktorá si s vyše troj miliónovým ziskom prilepšila o slušných 47 percent. Spoločnosti Fincentrum zisky narástli o 20 percent. Jedinou spoločnosťou z prvej dvadsiatky so stratou bol AXA Services. Ani vlani sa jej tak nepodarilo dostať zo straty, v ktorej je už od roku 2010.

zisky-sprostredkovatelskych-firiem

Hoci až polovicu obratu prvej dvadsiatky tvoria traja najväčší hráči, nemožno povedať, že malé firmy by mali na trhu bezvýznamné postavenie. Je pozoruhodné, že od spoločnosti od deviateho do 20. miesta dosiahli vlani tržby v rozmedzí od štyroch do dvoch miliónov eur. Dokladá to, že biznis v odvetví je do značnej miery o personálnych väzbách, takže i malé firmy dokážu na seba naviazať istý záujem zo svojho blízkeho okolia. 

  dalsich-10

Ďalším indikátorom, na ktorý sa pozrieme je návratnosť kapitálu (ROE). Ten hovorí o ziskovosti v pomere ku kapitálu. Vo všeobecnosti platí, že vysoký ROE je pre firmu dobrou známkou, keďže sa majiteľom investovaný kapitál vracia rýchlo. Údaj však ale môže hovoriť i tom, akú veľkú finančnú páku firma používa. Firma tak na dosiahnutie svojho výnosu nesie často neprimerané riziko, keďže veľká časť majetku je financovaná úvermi a menšia vlastným kapitálom.

V odvetví finančného sprostredkovania však vo veľkosti finančnej páky jednotlivých firiem nie sú veľké rozdiely. ROE tak môžeme považovať za relevantný údaj. Podobne ako pri iných ukazovateľoch aj tu najviac zaostáva AXA s ROE pod –126 percent. Naopak, najviac z veľkých vynikli vlani Partners a Fincentrum.

navratnost-kapitalu

Rentabilita tržieb predstavuje podiel čistého zisku a tržieb. Hovorí o tom, aký podiel z tržieb zostáva vo firme, kým zvyšok ide na úhradu nákladov. Rentabilita tržieb je typicky vyššia pre sektory ako IT a služby. Naopak nižšia býva vo výrobe. Najlepšie si v sektore sprostredkovania podľa tohto ukazovateľa viedol Partners so ziskovosťou tržieb 20.55 percenta. Desať percentnú hranicu sa podarilo prekonať i spoločnostiam Fincentrum a MACULA.

zisky-sprostredkovatelskych-firiem

Zaujímavé je pozrieť sa aj na zmenu rentability tržieb oproti predchádzajúcemu roku. U takmer všetkých spoločností sa zvýšila, čo hovorí o zlepšujúcich sa trhových podmienkach.

celkova-zadlzenost-sprostredkovatelskych-firiem

Na záver sa pozrieme na vývoj celkovej zadlženosti jednotlivých firiem za posledných päť rokov. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že zadlženosť za ten čas výrazne klesla. Vo väčšine prípadov i o niekoľko desiatok percentuálnych bodov. K najväčšiemu poklesu došlo najmä v rokoch 2011 a 2012. Rozdiely medzi firmami sú však značné. Kým napríklad ZFP financuje cudzími zdrojmi zhruba 25 majetku, v spoločnostiach AXA Services a Concorde je to takmer 90 percent.


Pri spracovaní podkladov k článku boli použité dáta z portálu Finstat.sk. Do analýzy sme vybrali 10 najväčších sprostredkovateľských firiem, ktoré sa zaoberajú finančným sprostredkovaním a tento rok už poznáme ich hospodárske výsledky.  Nasledujúce ukazovatele boli počítané z týchto 10 firiem. Finančné údaje všetkých slovenských firiem nájdete v rebríčku firiem zoradených podľa výšky tržieb na tomto odkaze.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *