Stvrtok 02. júla. Meniny má Berta

Aký ekonomický prínos bude mať futbalové EURO 2012 pre Poľsko a Ukrajinu?

Poľsko a Ukrajina investovali celkom 30,2 mld. eur do infraštruktúry a športových areálov. Takto podporený rast kapitálových investícií (9% na Ukrajine, 8,5% v Poľsku) zmiernil negatívne dopady finančnej krízy. Zápasy príde sledovať približne jeden million turistov, z ktorých každý v priemere trikrát ci štyrikrát prenocuje. Mínú tak približne 800 miliónov eur. Po skončení šampionátu navyše zostane v oboch hostiteľských krajinách zlepšená infraštruktúra.

Značné investície do poľskej infraštruktúry môžu povzbudiť priame zahraničné investície

Z 19,8 miliardy eur (5,2% HDP), ktoré Poľsko investovalo do príprav na EURO 2012, vynaložilo 86% na modernizáciu dopravnej infraštruktúry (cesty, mestská hromadná doprava, železnice a letiská). Poľsko doteraz malo štvrtú najnižšiu hustotu diaľničnej siete v EÚ. Výstavba dopravných komunikácií by teraz mala pomôcť zvýšiť efektívnosť a produktivitu tuzemských výrobcov. Výsledkom by mohol byť väčší objem priamych zahraničných investícií v Poľsku, pretože zlá infraštruktúra bola doteraz pre zahranicných investorov najväčšou prekážkou. Tieto investície by tiež mali pomôcť vláde dosiahnuť stanovený cieľ, ktorým je zníženie nezamestnanosti pod úroven 12,3% do konca roka 2012. Organizátorom sa okrem iného podarilo zredukovať podiel investícií smerujúcich do športovej infraštruktúry pod 10%, čo je dôležité najmä z toho dôvodu, že usporiadatelia akcií tohto rozmeru sa následne často stretávajú s obrovským prebytkom kapacít.

erste-futbal-11-jun-2012-a

Iba mierny nárast v oblasti cestovného ruchu

Analytici Erste Group sú toho názoru, že majstrovstvá Európy zásadne nezvýšia pocet návštevníkov – nárast o 500 až 700 tisíc turistov zodpovedá ročnému zvýšeniu, ku ktorému v tejto krajine v posledných rokoch došlo (2011: 13,2 mil. turistov, 2010: 12,4 mil). Celkovo vzaté budú mať mimoriadne príjmy z cestovného ruchu pravdepodobne iba krátkodobý charakter a poslúžia iba na pokrytie mimoriadnych nákladov (ako napríklad bezpečnostné opatrenia). Dlhodobé efekty sú podľa nášho názoru ešte viac diskutabilné. Odhad výdavkov vo výške 800 eur na jedného návštevníka považujeme za realistickejší, než v Poľsku očakávaných 1 000 eur. Ak by však Poľsko (s trochou šťastia) dosiahlo na medaily, odrazila by sa táto skutočnosť v reálnej ekonomike, zvýšila by sa dôvera spotrebiteľov a následne spotreba domácností, čo by podnietilo hospodársky rast.

Prečítajte si o ekonomike a športe

Nižšie kapitálové transfery z EÚ fondu by mohol v roku 2013 viesť k rastu sadzieb

31% všetkých investícií bola financovaná z fondu Európskej únie, čo viedlo k zvýšeniu čistého transferu peňažných prostriedkov EÚ z 0,9% HDP v roku 2009 na 2,4% v roku 2011. Táto hodnota by sa v roku 2013 mala znížiť na 0,9%, čo by mohlo ovplyvniť devízový kurz a v extrémnom prípade aj rozhodovanie menovo-politického výboru (Monetary Policy Committee, MPC). Ak to bolo potrebné, používala vláda výmenu tychto prostriedkov na podporu zlotého tým, že výmenu vykonávala miesto v centrálnej banke priamo na trhu. Ak by sa tieto zámeny mali skončiť, ostane menovo-politický výbor vo svojom úsilí o posilnenie zlotého odkázaný sám na seba a mohol by viac inklinovať k zvyšovaniu sadzieb.

erste-futbal-11-jun-2012-b

Na Ukrajine bola prevažná väčšina celkových výdavkov investovaná do dopravnej infraštruktúry

Celkom vynaložila Ukrajina v rokoch 2008 až 2012 9% HDP na prípravy majstrovstiev Európy EURO 2012, pričom tak každý rok sprostredkovala prácu 69 000 ľuďom. 85% všetkých finančných prostriedkov bolo použitých na zúfalo zaostalú infraštruktúru. Modernizácia dopravnej infraštruktúry a športových areálov bola už nevyhnutná a v žiadnom prípade sa tu nejedná o zriaďovanie prebytočných kapacít len ​​pre potešenie turistu. Na každom mieste konania tejto akcie boli zriadené nové letiskové terminály a vo všetkých mestách s výnimkou Kyjeva tiež nové vzletové a pristávacie dráhy. Cestná komunikácia spájajúca veľké mestá prešla kompletnou rekonštrukciou. Napríklad na zdolanie vzdialenosti 540 kilometra medzi Ľvovom a Kyjevom bolo doteraz možné použiť vlakové spojenie, pricom cesta trvala 7 až 10 hodín. Vlaky dovezené z Kórey budú na novo-vybudovaných tratiach dosahovať rýchlosť až 180 km / h, čo pre Ukrajinu znamená obrovský pokrok. Aj miestna samospráva využila príležitosti a výrazne obnovila vozový park, predovšetkým v tuzemsku vyrobenými autobusmi. Bez tejto obrovskej športovej akcie by k vyššie spomínaným investíciám zrejme vôbec nedošlo. Okrem toho je veľmi pravdepodobné, že stavebné firmy a samospráva budú aj po skoncení majstrovstiev lobovať za ďalšie investície.

Drahé hotelové izby by mohli turistov odradiť

Ukrajina bola niekolkokrát kritizovaná za vysoké ceny hotelových izieb, ktoré by futbalových fanúšikov mohli odradiť a utlmiť tak príliv turistov. V súčasnosti sú ceny izieb na Ukrajine, najmä pre obdobie konania šampionátu, extrémne vysoké. To je dôsledok komplikovaného procesu vydávania stavebných povolení, čo má za následok obmedzený počet hotelov. Kvôli vysokým cenám za ubytovanie budú mať na Ukrajine svoju základňu iba dva z hosťujúcich futbalových tímov.  erste-futbal-11-jun-2012-c

Podarí sa Ukrajine dobyť srdce Svetového publika?

Ukrajina sa potýka s reputačnými rizikami a bude pre ňu ťažké vybudovať si pred svetovou verejnostou pozitívny imidž. Problémy s imidžom má Ukrajina na politickej úrovni: na protest proti odsúdeniu Julie Timošenkovej sa mnohí európski politici rozhodli odrieknuť návštevu Ukrajiny. Avšak predpokladáme, že samotné zápasy pritiahnu väcšinu pozornosti a zatienia tak politické diskusie. “

Autor je makroanalytik Českej sporiteľne – člena Erste Group. Ilustračné foto: sxc.hu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *