Utorok 21. január. Meniny má Vincent

Konsolidačný balíček 2013 podľa ekonómov: Dane by takmer nezvyšovali

V decembri 2012, Klub ekonomických analytikov (KEA) realizoval medzi svojimi členmi prieskum, ktorého cieľom bolo vytvoriť zoznam opatrení, ktoré by považovali za správne a z dlhodobého pohľadu pre ekonomiku výhodné a zároveň by mohli mať charakter odporúčaní pre potreby ďalšej konsolidácie.

V prieskumu KEA sa ekonómovia najviac zhodli na tom, že medzi konsolidačnými opatreniami by rozhodne nemali chýbať: zjednodušenie výberu DPH v kombinácií so zvýšenou represiou pri únikoch, optimalizácia siete škôl a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa ukazovateľov kvality a efektívnosti a zvyšovanie transparentnosti vo verejnom obstarávaní za pomoci nezávislých komisií hodnotiacich súťažné podmienky.

“Slovensko prechádza obdobím, kedy musí v záujme spomalenia rastu dlhu a plnenia si povinností, ku ktorým sa zaviazalo voči EÚ, výraznejším spôsobom znižovať deficit verejných financií. Proces konsolidácie nekončí schválením rozpočtu a opatrení na rok 2013, ktoré  majú za cieľ znížiť deficit ku 3% HDP. Znižovať deficit bude treba aj v nasledujúcich rokoch a teda vláda bude musieť najneskôr na jeseň tohto roka prijímať ďalšie opatrenia. Ak dôjde k zhoršeniu ekonomického vývoja, tak ešte aj skôr,“ hovorí Juraj Kotian, podpredseda Klubu ekonomických analytikov

Viac ako trojštvrtinovú podporu získali ďalšie opatrenia ako obmedzenie výsluhových dôchodkov, zásadná optimalizácia počtu a rozsahu úradov ako alternatíva k plošným škrtom, privatizácia štátnych podnikov a z výnosov splácanie štátneho dlhu a regulovaná spoluúčasť pri vysokom školstve a zdravotníctve.

Ďalšími opatreniami, ktoré mali viac ako dvojtretinovú podporu bolo zvýšenie príjmov z dividend cez tvrdé rozpočtové opatrenia v štátnych firmách a predaj aktív, ktoré nesúvisia s ich kľúčovou činnosťou. Zníženie daňových úľav a dotácií pre firmy, zníženie sociálnych dávok a podpory bývania pre iné ako nízkopríjmové skupiny, skrátenie nábehovej fázy predlžovania dôchodkového veku, zrušenie vianočného dôchodku a obmedzenie základnej starostlivosti hradenej povinným poistením a zväčšenie priestoru pre dobrovoľné poistenie.

Menej zvyšovania daní

„Z devätnástich opatrení, ktoré v prieskume viac ako polovica ekonómov označila za ekonomicky správne a z dlhodobého pohľadu pre ekonomiku výhodné, len dve opatrenia mali charakter zvyšovania daní – zdaňovanie dividend zo zahraničia z vybraných krajín, ktoré predstavujú daňové raje alebo zabezpečujú úplnú anonymitu skutočných vlastníkov a potom zvýšenie miestnych daní, ktoré by boli výlučne príjmom obcí. Drvivá väčšina odporúčaní ekonómov smerovala na zvýšenie efektívnosti výdavkov,“ komentuje Juraj Kotian.

Ako najmenej odporúčané konsolidačné opatrenia ekonómovia označili zvyšovanie  priamych daní a odvodov, či už plošné alebo progresívne, zavedenie dane z finančných transakcií a cielené zníženie 2. dôchodkového piliera. Z výdavkových opatrení získalo v prieskume najmenšiu podporu ekonómov zníženie príspevku na žiaka pre súkromné ZŠ a gymnáziá.

Ktoré opatrenia by ste považovali za správne a z dlhodobého pohľadu ekonomicky pre krajinu výhodné aby boli súčasťou konsolidačného balíčka? 

Druh opatrenia preferencie analytikov

zjednodušenie výberu DPH a zvýšená represia pri únikoch

92%

optimalizácia siete škôl a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa ukazovateľov kvality a efektívnosti

92%

zvyšovanie transparetnosti vo verejnom obstarávaní (nezávislé komisie hodnotiace súťažné podmienky)

92%

obmedzenie výsluhových dôchodkov

85%

zásadná optimalizácia počtu a rozsahu činností úradov (ako alternatíva k plošným škrtom)

85%

privatizácia štátnych podnikov a z výnosov splácanie štátneho dlhu

77%

regulovaná spoluúčasť pri VŠ a zdravotníctve

77%

tvrdé rozpočtové obmedzenia v štátnych firmách (vyššie dividendy)

69%

jednorazové zvýšenie príjmov štátnych firiem cez predaj aktív nepotrebných k hlavnej činnosti

69%

zníženie sociálnych dávok a podpory bývania (mimo nízkopríjmových skupín)

69%

znižovanie daňových výdavkov pre PO (minimalizovanie investičných stimulov a ďalších dotácií)

69%

zrušenie vianočného dôchodku

69%

predlžovanie dôchodkového veku ihneď a nie až o 5 rokov

69%

obmedzenie základnej zdravotnej starostlivosti hradenej povinným poistením a zväčšenie priestoru pre dobrovoľné súkromné poistenie

69%

zníženie mzdového balíka pre rozpočtové organizácie

62%

zníženie bežných výdavkov všeobecnej vlády

62%

zvýšenie majetkových daní (príjem obcí)

62%

zdaňovanie dividend zo zahraničia (z vybraných krajín, ktoré predstavujú daňové raje alebo zabezpečujú úplnú anonymitu – nespolupracujú so slovenskými daňovými úradmi)

54%

fiškálna devalvácia (zníženie priamych daní a súbežné zvýšenie nepriamych daní)

54%

zníženie kapitálových výdavkov všeobecnej vlády

46%

zvýšenie len spodnej sadzby DPH

46%

zvýšenie majetkových daní (príjem SR)

46%

zníženie transferov zo SR pre municipality (mimo financovania regionálneho školstva)

38%

zvýšenie oboch sadzieb DPH

31%

zdaňovanie dôchodkov (pri súčasnom uplatnení si nezdaniteľnej časti príjmu)

31%

zvýšenie poplatkov (RTVS a iné)

23%

zdaňovanie úložiek občanov z príjmov v SR v zahraničných bankách (po vzoru Nemecka a Rakúska, kde zdanili úložky občanov vo švajčiarskych bankách)

23%

zavedenie dani z dedičstva/darovania

23%

zníženie príspevku na žiaka pre súkromné ZŠ a gymnázia

15%

plošné zvýšenie priamych daní a odvodov

8%

zvýšenie progresivity v priamych daniach a odvodoch

8%

zavedenie dane z finančných transakcií (všetky platby)

8%

zavedenie dane z finančných transakcií (mimo klientských operácií)

8%

zníženie veľkosti 2. piliera

8%

Z celkového počtu 31 členov sa prieskumu zúčastnilo 13 ekonómov, z toho 6 z finančného a podnikového sektora, 6 z neziskového sektora (vrátane akademického) a 1 z verejného sektora. Členovia, ktorí momentálne zastávajú významné verejné funkcie a dočasne pozastavili svoje členstvo sa hlasovania v prieskume zdržali.

Ilustračné foto: sxc.hu. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *