Streda 19. septembra. Meniny má Konštantín

Asociácia užívateľov služieb: Nezávislé finančné poradenstvo zabezpečia spotrebiteľské združenia

Predseda Asociácie užívateľov služieb Oliver Petrík si myslí, že súčasná ochrana spotrebiteľov v oblasti finančných služieb na Slovensku neexistuje. Nezávislé a bezplatné finančné poradenstvo dokáže podľa neho zabezpečiť spotrebiteľské združenie s pracoviskami po celom Slovensku. Zdroje na jeho činnosť by mala prideľovať Európska únia. Objektívnosti rozdeľovania peňazí na Slovensku totiž neverí.

V oblasti financií sa v poslednom čase posilnilo postavenie spotrebiteľa. Bol prijatý zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a aj zákon o spotrebiteľských úveroch. Je to takto vyhovujúce?

My sme už od roku 2004 komunikovali s Európskou úniou, dávali sme pripomienky a stanoviská k smerniciam EÚ a môžem povedať, že mnohé tieto smernice EÚ sú vytvorené v spolupráci s nami. Bol som veľmi rád, keď spotrebiteľské združenia v roku 2007 oslovilo Ministerstvo spravodlivosti SR, že má záujem na spolupráci pri vytváraní legislatívy na ochranu spotrebiteľov.

My ako Asociácia užívateľov služieb sme tam išli s tým, aby sa  smernice EÚ mohli čím skôr implementovať do legislatívy SR. Naše predstavy sa splnili. Skončili sa exekúcie robené bezhlavým výpalníckym spôsobom, kde skupina holohlavých chlapíkov vyhadzovala dlžníkov z bytov a domov a ľudia sa bezmocne pozerali. Teraz možno realizovať exekúcie len so súhlasom súdu a v prípade potreby tam musí byť prítomná aj polícia. Rôzne spotrebiteľské zmluvy už majú obmedzené pravidlá, už je možnosť spotrebiteľskú zmluvu v určitej dobe zrušiť bez sankcií. Ministerstvo spravodlivosti  SR urobilo kus dobrej roboty na ochranu spotrebiteľov.

Finančná legislatíva však nie je len dielom rezortu spravodlivosti, dôležitú úlohou zohráva ministerstvo financií…

K návrhu zákona o finančných službách sme mali asi tri strany pripomienok. Nie som celkom spokojný s tým, aké dohody sme nakoniec urobili. Ministerstvo financií SR si vytvorilo nejaké monštrum na kontrolu finančného trhu. Komentoval som to,  že je to perfektne spracované, ale nie v prospech spotrebiteľa. Lebo medzi štátnymi orgánmi a podnikateľmi na finančnom trhu musí byť nejaký subjekt, ktorý chráni spotrebiteľov. Princípom EÚ je, štát nesmie zasahovať do podnikania, ale pokiaľ má spotrebiteľ  výhrady voči konaniu podnikateľských subjektov, tak má právo, aby sa obrátil na spotrebiteľské organizácie, ktoré môžu riešiť sťažnosť napríklad cestou súdu. Chybou je, že nie sú vytvorené podmienky na existenciu spotrebiteľského subjektu v oblasti finančných služieb, ktorý by vstupoval medzi štátne orgány a podnikateľov v oblasti finančných služieb.

Štátne inštitúcie sa odvolávajú na to, že poskytovateľ finančných služieb je povinný poskytovať hodnoverné informácie. Ale také hrable , ktoré od seba hrabú, neexistujú…

Preto je nutné aby existoval subjekt, na ochranu spotrebiteľa, na ktorý sa môže spotrebiteľ obrátiť,  ktorý bude dávať spotrebiteľovi rady a informácie, či poskytované služby ho nepoškodzujú. Pretože každý poskytovateľ finančných služieb hladí v prvom rade na svoje záujmy a nebude mať záujem upozorniť klienta na skutočnosť, ktorá ho môže poškodiť. Musí  existovať subjekt, kde môže spotrebiteľ prísť, predložiť pred podpisom zmluvu a informovať sa, či je v jeho prospech. A či neobsahuje také skutočnosti, ktoré ho poškodia.

Na Slovensku však už platí zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorý rieši to, čo máte na mysli: Buď nezávislým honorovaným finančným poradenstvom alebo z pohľadu klienta bezplatným finančným sprostredkovaním, ktoré je hradené z provízií finančných inštitúcií. Nie je to postačujúce?

Pokiaľ sa jedná o podnikateľský subjekt, tak preňho je takýto poradca prospešný, ale bežný spotrebiteľ si asi sotva bude platiť takéhoto odborníka. Pre spotrebiteľa musí byť certifikovaná organizácia, ktorá má oprávnenie a vyškolených pracovníkov ktorá mu poradí a nie nejaká amatérska skupina. A takýto subjekt sa AUS v súčasnosti snaží vytvoriť. Žiaľ, štátne orgány nám v tomto nejdú v ústrety.

Na trhu sú však aj bezplatní sprostredkovatelia. Ja ako spotrebiteľ vyslovím svoje požiadavky a oni mi na ne navrhnú vhodný produkt, sprostredkovateľ nemôže obísť moju potrebu a navyše musí spísať záznam o tom, čo mi poradil …

Áno, už je zodpovedný za svoju radu. Aj my v AUS pokiaľ dávame rady spotrebiteľom, sme zodpovední za to, či ich naša rada nepoškodí. Naše služby sú také, že spotrebiteľ môže od nás žiadať náhradu škody  Aj tento poradca musí zodpovedať za svoje informácie a rady.

Zodpovedný už je aj „poisťovák“, ktorého zákon označuje za viazaného finančného agenta. Aj od neho sa dá vymáhať škoda, ak napríklad nepovie pravdu…

Je to lepšie, lebo ho to vedie k tomu, aby nerobil nejaké „kšefty“ v neprospech spotrebiteľa. Rozmyslí si či urobí nejakú zmluvu, v ktorej spotrebiteľa uviedol do omylu  Je nutné, aby títo poisťováci niesli zodpovednosť za obsah uzatvorenej zmluvy. Ale opakujem, aj my ako združenie máme zodpovednosť za rady, ktoré poskytneme.

V zákone o ochrane spotrebiteľa na finančnom trhu, ktorý zatiaľ nebol prijatý, sa počíta s vytvorením úradu finančného ombudsmana. Tento ombudsman bude mať pomerne veľa právomocí smerom k ochrane spotrebiteľa…

Je to nezmysel. Existuje napríklad ombudsman bánk. Nemá prakticky žiadnu právomoc. Aj finančný ombudsman bude podľa mňa funkcia pre nejakú prominentnú osobu. A jeho sľubované právomoci sú len fikcia.

Je tam však rozdiel. Bankový ombudsman je postavený na dobrovoľnosti bánk, ktoré s jeho vytvorením súhlasili a platia ho. Finančný ombudsman vznikne zo zákona. Dá sa predpokladať, že aj vyťažené súdy by mohli prihliadať na jeho právny názor…

Mohli prihliadať… Ťažko je však spoliehať sa na štátny orgán.

Vy teda presadzujete, aby sa posilnil občiansky princíp. Kto by to platil?

My sme dávali pripomienky k európskej smernici, kde bola  požiadavka navrhnúť, ako financovať  pracoviská pre finančné služby. Náš návrh bol, že rozhodne by sa to nemalo financovať priamo zo štátu. Štát musí prispievať do nejakého balíka v Európskej únii, z ktorého sa budú rozdeľovať peniaze pre spotrebiteľské organizácie v EÚ.

Na Slovensku sa „forsírujú“ určité subjekty, ktoré získavajú finančné prostriedky od štátu, ale ostatné, ktoré aktívne pracujú a vytvárajú hodnoty, nie sú primerane financované. Ide o to, aby tieto pracoviská nefinancoval štát priamo ale prostredníctvom EÚ, ktorá  vyhodnotí, ktorá organizácia pracuje seriózne a má nejaký výsledok a preto ju podporí. Viem, že je to v rozpore s myšlienkou EÚ a porušuje princíp subsidiarity, že štát by si mal financovať tieto organizácie ale žiaľ naše skúsenosti vytvárajú podozrenia na klientelizmus a protekcionizmus.

V SR je absurdné to, že pokiaľ chcete pôsobiť v tejto sfére a požadujete finančné prostriedky na svoju činnosť, tak musíte mať 20% vlastných zdrojov, aby ste mohli radiť ľuďom. Keď som sa sťažoval, že robíme a nedostávame potrebné finančné prostriedky na našu činnosť, tak nám povedali: Prečo to robíte? Kto vám to káže robiť?

Aká by bola dostupnosť takéhoto občianskeho poradenstva?

Finančné služby v rámci EÚ budú prepojené takzvanou sieťou FIN-NET. Pokiaľ dôjde k poškodeniu spotrebiteľa v hociktorom členskom štáte EÚ, touto sieťou budú informované všetky organizácie, ktoré sa zaoberajú ochranou spotrebiteľa vo finančných službách.

My presadzujeme, aby bola  iba jedna organizácia pre finančné služby, ktorá bude mať pracoviská po celom Slovensku. V súčasnosti na Slovensku pôsobí 41 organizácii na ochranu spotrebiteľov, ktoré sa medzi sebou žerú v záujme získať maximálne prostriedky na svoju činnosť.

Vy hovoríte, že má byť jedna organizácia. Aj ostatné organizácie môžu mať záujem pôsobiť v tejto oblasti. Ako vybrať tú „správnu“?

Nech každý, kto chce robiť v tejto oblasti povie, čo robil doteraz… My v tejto oblasti finančných služieb robíme od roku 2004, máme za sebou kus práce v rámci tvorby smerníc EÚ, v rámci tvorby legislatívy v oblasti finančných služieb. Pýtam sa, ktorá z týchto organizácií môže povedať to isté. Je pár ľudí, ktorí sa nevedia uplatniť na trhu práce a snažia sa týmto spôsobom si vytvoriť živobytie ale nie je adekvátny výsledok ich činnosti za pridelené finančné prostriedky. Ja som dôchodca, ja túto prácu  mám ako svoj koníček….

A preto pripravujem organizáciu na získanie certifikátu,  aby AUS mala oprávnenie vykonávať túto prácu v oblasti finančných služieb.

Kde nájde bežný spotrebiteľ najlepšie finančné rady?

View Results

Loading ... Loading ...

7 odpovedí na “Asociácia užívateľov služieb: Nezávislé finančné poradenstvo zabezpečia spotrebiteľské združenia”

 1. Peter píše:

  „Chybou je, že nie sú vytvorené podmienky na existenciu spotrebiteľského subjektu v oblasti finančných služieb, ktorý by vstupoval medzi štátne orgány a podnikateľov v oblasti finančných služieb.“
  A ja si myslím, že po čase by sa tam možno zmestilo ešte zopár nejakých príživníkov, ktorý nebudú nič robiť. Vstupovať medzi štát a podnikateľov – o čo Vám vlastne ide?!

  • Rudi píše:

   Odpoved je tiez v clanku: „Je pár ľudí, ktorí sa nevedia uplatniť na trhu práce a snažia sa týmto spôsobom si vytvoriť živobytie.“

   • Michal. D píše:

    S niektorými vecami sa dá súhlasiť. Aj podľa mňa je finančný ombudsman miestom na odloženie zaslúžilých politikov po voľbách…

    • Rudi píše:

     To je mozno pravda, otazka je, ci aj obcianske zdruzenia nemaju podobne ambicie…

     • Marína píše:

      Dobrý deň,
      podľa mňa sa mýlite, lebo nepoznáte Asociáciu užívateľov služieb. Táto organizácia mi pomáha v žalobe na poisťovňu, ktorá ma okradla. A štát mi nedokázal pomôcť Takéto užitočné organizácie by mali dostávať peniaze od štátu, lebo ich nevytunelujú, ale užitočne minú.

     • krokodíl píše:

      komunikuješ so starými známymi diverzantmi z poisťovne práve im nevyhovuje takáto organizácia,lebo im mari plány v okradaní vlastných klientov

     • Peter píše:

      To je úplne v poriadku. Ale nerozumiem čo to má spoločné s maklérskymi spoločnosťami?! Nedávno som sa zoznámil s programom “ Moje odškodnenie “ a nežiadajú od štátu nič zvláštne a nepotrebujú sa nikam „pchať“ a je to služba. http://www.mojeodskodnenie.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *