Stvrtok 02. júla. Meniny má Berta

Až keď sa človeku stane niečo zlé, uvedomí si skutočný význam životného poistenia

poistenie
Poistenie Redakcia 23.10.2018 | 00:00 0 Komentárov

Po pár rokoch si ľudia často ani nepamätajú, na čo všetko sú poistení a prečo si vlastne poistku platia. No keď sa im, alebo niekomu v okruhu ich blízkych a známych, vyskytne závažné ochorenie, situácia sa obráti. Často sami vyhľadajú svojho poradcu, hovorí Peter Világi, hlavný analytik Fincentra.

Správne nastavenie životného poistenia

♣ Životné poistenie je komplikovaný produkt. Bežní ľudia majú často problém sa v ňom vyznať. Čo by malo poistenie minimálne pokrývať?

Minimum sú tie riziká, ktoré nás finančne ohrozujú najviac. Keď konkrétny zdravotný problém neznamená len výpadok príjmu, ale aj zvýšené výdavky domácnosti. Teda invalidita, kritické ochorenia a trvalé následky úrazu. Zvyšok nie je len o veku, ale aj o konkrétnej životnej situácii rodiny – úveroch, rizikovom zamestnaní, príjmoch a živiteľoch.

Zároveň treba poistenie vnímať v kontexte ostatných finančných produktov. Ak má klient 50 rokov a dostatočné úspory, lebo od začiatku svojho pracovného života pravidelne investoval, nemusí mať prakticky žiadne poistenie. Prípadné výdavky alebo výpadok príjmu si vie kompenzovať z vlastných zdrojov.

♣ Aké sú najčastejšie riziká, ktoré nás trápia?

Tým najzávažnejším u detí a mladých ľudí sú úrazy. Týka sa to predovšetkým chlapcov. S pribúdajúcim vekom však čoraz viac ubližujú kritické ochorenia. Až pod polovicu úmrtí dospelých sa podpisujú srdcovo-cievne ochorenia a zhruba ďalšia štvrtina pripadá na nádorové ochorenia.

Z roka na rok rastie počet invalidov. Dôvodom je rakovina, choroby pohybového aparátu, cukrovka či psychiatrické diagnózy. Ak vezmeme do úvahy tieto fakty, tak dobré poistenie by malo zahŕňať poistenie kritických ochorení, invalidity a úrazové poistenie.

Pre živiteľov rodiny je podstatné krytie smrti. O to viac, ak splácajú hypotéku. Riziká ako hospitalizácia sú už potom na zváženie. Dĺžka hospitalizácie dlhodobo klesá, dnes priemerná dĺžka pobytu v nemocnici šesť dní. Najčastejšie sa hospitalizácia týkajú starších ľudí, a potom ešte žien tridsiatničiek pre tehotenstvo a pôrod.

Ak má človek tieto informácie, tak rozhodovanie v pomere cena/výkon je oveľa sofistikovanejšie a aj výsledná poistka dáva zmysel.

♣ Častým problémom pri nastavovaní životnej poistky býva nastavenie poistnej sumy. Čo by mal človek pri rozhodovaní zohľadniť?

Hovorí sa, že rodina sa po závažných udalostiach dokáže novej životnej situácii prispôsobiť zhruba do troch až piatich rokov. Preto optimálna poistná suma, napríklad pre smrť, invaliditu, trvalé následky úrazu či kritické ochorenia, je troj- až päťnásobok ročného príjmu poisteného.

Často sa stretávame s tým, že klienti sú poistení napríklad pri kritických ochoreniach na päťtisíc eur. Najmodernejšie lieky na rakovinu stoja bežne aj desaťtisíc eur, preto podliehajú schvaľovaniu zdravotných poisťovní. Ak ich poisťovňa neschváli alebo ich schvaľuje príliš dlho, môže to pacienta stáť život.

Práve na tieto prípady je určené poistenie kritických ochorení, aby klient nemusel čakať. Tomuto účelu však musí zodpovedať aj poistná suma, inak takéto poistenie nemá zmysel. A potom klient často cíti, že nie je dostatočne poistený, čo vyústi do druhej alebo tretej poistky, ktoré však bývajú rovnako zle nastavené.


Poistné produkty

♣ Slováci radšej poisťujú majetok, ako život a zdravie. Mení sa to postupom času?

Vnímanie poistenia sa podstatne zlepšilo. Sú za tým najmä hypotéky. Ľudia si uvedomujú, že s vysokým zadlžením rastie aj existenčné riziko ich samotných a ich rodiny. A snažia sa ho zmierniť. Vidíme to aj na vyšších poistných sumách a väčšom rozsahu krytia na dohodnutých zmluvách.

Tomuto trendu sa prispôsobujú aj samotné poisťovne, keď vytvárajú rôzne cenovo zvýhodnené „hypo balíky“, ktoré sú kombináciou rizík poistených na klesajúcu poistnú sumu, aby tak kopírovali postupne klesajúcu zostatkovú sumu úveru.

♣ Je záujem aj o iné druhy poistiek, keď odhliadneme od krytia hypoték?

Najviac sú v kurze práve hypo poistenia, no výrazne sa posúvame aj v prípade invalidity. Poistenie poklesu schopnosti vykonávať činnosť o viac ako 40 percent a menej ako 70 percent, čo je čiastočná invalidita, nebolo ešte pred pár rokmi vôbec bežné. Dnes si už dokonca môže klient vybrať, či chce v prípade poistnej udalosti poberať invalidný dôchodok, alebo dostať jednorazovú poistnú sumu.

Alebo si môže tieto krytia aj skombinovať, čo dáva zmysel napríklad pri plnej invalidite, keď potrebuje naraz vyššiu sumu napríklad na prestavbu bytu na bezbariérový a zároveň pravidelný dôchodok na pokrytie výpadku príjmu.

♣ Reagujú na zmeny v preferenciách ľudí aj poisťovne?

Áno, samozrejme. Konkurencia núti poisťovne produkty vylepšovať, napríklad aj v oblasti výluk či čakacích lehôt. V oblasti kritických ochorení, chirurgických zákrokov, či invalidity, sú klienti plne krytí oveľa skôr a lepšie ako v minulosti. Škrtajú sa aj výluky z minulosti, pod ktoré sa dalo skryť prakticky hocičo. Napríklad v minulosti to bolo často neplnenie pri úrazoch pre „zjavné precenenie síl“ poisteného.

V kritických ochoreniach sa pridávajú nové diagnózy, pribudli aj čiastočné plnenia za menej vážne diagnózy ako ohraničené nádory, tzv. rakovina in situ. Pri trvalých následkoch úrazu sa zvýšila progresia plnenia.

Produkty sú oveľa flexibilnejšie. Konkrétne pripoistenia už nie sú spravidla podmienené dohodnutím iného pripoistenia.


Sporenie cez životné poistenie

♣ Niektorí ľudia majú na poisťovne ťažké srdce. Keď totiž zrušili svoju životnú poistku vo viere, že dostanú späť nasporené peniaze, dostali len malú časť z nich, alebo dokonca nič. Je ich rozhorčenie oprávnené?

Ak sú klienti nespokojní pri zrušení starších zmlúv s odkupnou hodnotou, ktorú im poisťovňa vyplatí, tak je to najmä preto, že poistenie kupovali primárne ako formu sporenia, a nie ako nástroj na krytie rizík. To je najväčší omyl. Poistenie je predovšetkým o krytí rizík. Všetko ostatné je doplnok.

♣ Prečo sporenie cez poistku neodporúčate? 

Sporenie napriamo, teda mimo poistenia, je oveľa flexibilnejšie. Klient môže platby zvyšovať, znižovať, vynechať. Nasporenú sumu kedykoľvek bez sankcií vybrať a pritom investovať ďalej. Takže hoci v minulosti poisťovne v rámci životného poistenia ponúkali aj investície a dokonca boli v predaji úspešnejšie ako samotní správcovia, dnes už v tomto smere môžu konkurovať naozaj minimálne.

Dôležitým argumentom sú aj zdvojené poplatky, ktoré si v rámci investičného životného poistenia strháva tak správca fondu, ako aj samotná poisťovňa. Klient preto platí priveľa a to bez akejkoľvek pridanej hodnoty.

♣ Objavuje sa ešte aj dnes motivácia ľudí sporiť si prostredníctvom životnej poistky?

Našťastie nie. Občas sa s tým človek stretne pri požiadavke na poistenie dieťaťa. Všeobecne sa však klienti viac orientujú na rizikové životné poistenie, ktoré kryje riziká a sporia si samostatne prostredníctvom podielových alebo lacnejších a daňovo zvýhodnených indexových fondov. Trh kolektívneho investovania dnes ponúka klientom stovky možností jednorazového aj pravidelného investovania. Okrem domácich správcov tu máme aj svetové mená ako BlackRock, Fidelity International či Franklin Templeton.


Predčasné rušenie zmlúv

♣ Hoci sú životné poistky dohodnuté na desaťročia, ľudia ich rušia predčasne. Prečo je to tak?

Do istej miery je táto snaha pochopiteľná. Klienti často menia staré zmluvy za nové najmä pre lepšie krytie v nových produktoch. Poisťovne totiž zvyčajne neumožňujú v starších zmluvách odpoistiť menej výhodné riziko a nahradiť ho novším a lepším. Vtedy klienti nemajú inú možnosť ako uzatvoriť si novú zmluvu.

Aj keď jeden úspešný pokus sme tu už mali. Jedna z poisťovní po viacnásobných inováciách ponúka existujúcim klientom všetkých historických verzií poistných podmienok možnosť za mierne zvýšenie poistného prejsť na aktuálne najvýhodnejšie podmienky. To je rozhodne krok pozitívnym smerom, aby sa staré zmluvy nerušili.

♣ Nebývajú dôvody rušenia zmlúv aj subjektívne, napríklad jednoduchá zmena názoru?

Poistenie je prísľub, teda niečo nehmotné, abstraktné. Kým nedôjde k poistnej udalosti, človek si význam poistenia často neuvedomuje. V prípade, ak sa človek dostane do finančnej núdze, a potrebuje z rozpočtu vyškrtať nejaké výdavky, poistenie býva na rane ako prvé.

Po pár rokoch si ľudia často ani nepamätajú, na čo všetko sú poistení a prečo vlastne platia. No keď sa im, alebo niekomu v okruhu ich blízkych a známych, vyskytne závažné ochorenie, situácia sa obráti. Ľudia často sami vyhľadajú svojho poradcu, aby im zmluvu uzatvoril.

♣ Čo radíte klientom pri otázke na predčasné ukončenie zmluvy?

Za poistenie smrti, kritických ochorení, invalidity či chirurgických zákrokov do 65 rokov veku platí 40-ročný klient výrazne viac ako 25-ročný. Aj preto treba výmenu starej zmluvy za novú veľmi dobre zvážiť.

Kompenzovať to môže jedine lepšie postavený rozsah krytia a kvalita produktu. Pri investičných životných poisteniach aj to, že potenciál výnosu z investičnej zložky smerovanej mimo poistenia je oveľa vyšší ako v rámci existujúcej zmluvy.


Poistné plnenie

♣ Klienti majú o výplate poistného plnenia, ak sa netýka ich samých, len veľmi málo informácií. Ako často v skutočnosti poisťovne klientom platia?

Väčšie poisťovne sa stretávajú s desiatkami tisíc poistných udalostí ročne. Najčastejšie sa týkajú rizík ako denné odškodné za práceneschopnosť alebo denné dávky za čas nevyhnutného liečenia úrazu. Pomerne časté sú aj trvalé následky úrazu, pri ktorých sa väčšina prípadov končí rozsahom telesného poškodenia do desiatich percent. Ide napríklad o obmedzenie hybnosti kĺbov po komplikovaných zlomeninách končatín.

V tomto riziku sa najťažšími stavmi končia polytraumy po dopravných nehodách, keď progresívne plnenie začína dávať zmysel, lebo stupeň telesného poškodenia dosahuje až do 100 percent.

Menej početné sú poistné udalosti pri kritických ochoreniach a invalidite, najmä preto, že klienti ich ešte stále nemajú v dostatočnej miere v zmluvách zastúpené.

♣ Dochádza často k tomu, že poisťovne zamietnu klientom plnenie?

Štatistiky poistných udalostí si s poisťovňami pravidelne prechádzame a môžem povedať, že väčšina udalostí sa bez problémov plní. Najčastejšou príčinou neplnenia býva fakt, že klientovi v zmluve chýba akurát to pripoistenie, ktoré by mu nahlasovanú poistnú udalosť krylo, alebo, že sa na konkrétnu udalosť vzťahuje výluka z poistného plnenia.

Poisťovne neplnia ani v prípadoch, keď klient nereaguje na žiadosť o predloženie doplňujúcich dokumentov alebo lekárskych správ. Problémom býva aj to, ak poistený nahlási úraz po viac ako štyroch rokoch, keď je nárok premlčaný. Alebo sa pri poistnej udalosti príde na to, že klient pri uzatváraní zmluvy zamlčal závažné informácie o svojom zdravotnom stave, čo je, samozrejme, takisto dôvod na neplnenie.

Poisťovne majú právo poistné plnenie aj krátiť. Najčastejšie to využívajú v prípadoch, keď si klient privodil úraz pod vplyvom alkoholu a silná opitosť mala podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *