Streda 26. septembra. Meniny má Edita

Banková daň smeruje do parlamentu, bankári sa boja, že vláda peniaze preje

Vláda na svojom včerajšom rokovaní odsúhlasila osobitný odvod finančných inštitúcií – takzvanú bankovú daň vo výške 0,2% z nepoistených vkladov a ďalších pasív. Platiť ju teda budú aj banky v strate. Podľa dôvodovej správy je odvod v súlade s európskymi iniciatívami. Slovenská banková asociácia to spochybňuje, nepáči sa jej nejasne definovaný účel a sadzba sa jej zdá vysoká.

Cieľom osobitného odvodu je: „vytvorenie mechanizmov podieľania sa finančných inštitúcií na nákladoch budúcich finančných kríz v bankovom sektore.“ Na rozdiel od ďalších štátov Európskej únie, Slovensko nemuselo od pádu Lehmann Brothers zachraňovať žiadnu banku. Podľa ministerstva financií to však nie je dôvod bankám „extra odvod“ odpustiť: Je potrebné upozorniť na fakt, že takmer všetky bankové subjekty pôsobiace na Slovensku sú súčasťou cezhraničných finančných skupín a finančných konglomerátov, pričom aktivity globálne integrovaných finančných inštitúcií, predovšetkým však bankových inštitúcií, boli jedným z najvýznamnejších dôvodov vzniku a globálneho rozšírenia finančnej krízy.“

Rezortu financií je jasné, že zníži ziskovosť bankového sektora, vníma to ako sprievodný jav vytvorenia mechanizmu. Podľa odhadov Slovenskej bankovej asociácie by v budúcom roku vytiahol odvod z bánk 51 miliónov eur.

Prečítajte si


V návrhu zákona je definované, že vyzbierané odvody sú účelovo viazané na riešenie finančných kríz v bankovom sektore a na ochranu stability slovenských bánk. Výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie Ladislav Unčovský to nepovažuje za dostatočné. Bankárom chýba vytvorenie jednoúčelového fondu a jednoznačné pravidlá použitia prostriedkov z tohto fondu:
Obdobný názor vyjadrila aj Európska centrálna banka. ECB okrem iného odporúča ministerstvu financií odčleniť prostriedky z odvodu od všeobecných rozpočtových zdrojov a zaviesť pravidlá na použitie týchto prostriedkov z fondu. Toto odčlenenie prostriedkov vylúči možnosť ich použitia na iné účely ako na riešenie krízových situácii v  bankovom  sektore. Pravidla podľa ECB pomôžu obmedziť morálny hazard v súvislosti s použitím peňazí z odvodu.“ Laicky povedané, SBA i ECB majú obavy, že vláda v prípade nutnosti peniaze preje.

Sadzba vo výške 0,2% je totožná so sadzbou, akú už dnes platia banky z chránených vkladov občanov do rovnomenného fondu. „Týmto spôsobom by sa zároveň zabezpečilo zrovnoprávnenie posudzovania bankových vkladov, kde by nechránené vklady a ďalšie pasíva mali rovnaké odvodové zaťaženie ako chránené vklady,“ pripomína ministerstvo v návrhu. Ladislav Unčovský z SBA oponuje, že ak sa ministerstvo odvoláva na európsku iniciatívu, nemalo by sa až ak vzďaľovať od sadzieb v iných krajinách: „Nezanedbateľným rizikom, ktoré môže negatívne vplývať na stabilitu sektora je výška sadzby navrhovaného odvodu. Tá je jedna z najvyšších v EÚ. Napríklad oproti Nemecku, kde vláda zachraňovala bankový sektor, je navrhovaná sadzba 10- násobne vyššia.“

Výška bankových odvodov vo vybraných krajinách

Dopad bankového odvodu pocítia podnikatelia a ďalšie organizácie, ktorých vklady doteraz poistené neboli. Úročenie ich depozít sa zrejme zníži o celú sumu odvodu, teda o 0,2 p. b.

Z návrhu zákona
  • Základom pre výpočet odvodu suma pasív banky vykazovaných v súvahe znížená o sumu vlastného imania, ak je jeho hodnota kladná, o hodnotu finančných zdrojov dlhodobo poskytnutých pobočke zahraničnej banky, o hodnotu podriadeného dlhu podľa osobitného predpisu, hodnotu vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky a chránených podľa osobitného predpisu a o hodnotu vkladov prijatých bankou na území Slovenskej republiky a chránených v inom členskom štáte Európskej únie alebo inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
  • Správcom odvodu Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty.
  • Uhradené odvody sú štátnymi finančnými aktívami, ktoré sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte.
  • Vyššie spomenuté štátne finančné aktíva sú účelovo určené na krytie nákladov spojených s riešením finančných kríz v bankovom sektore a na ochranu stability bankového sektora Slovenskej republiky.

Súhlasíte s bankovými odvodmi?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *