Piatok 19. októbra. Meniny má Kristián

Bankový účet SLSP vyšiel v porovnaní investujeme.cz ako najdrahší

Banky Petr Zámečník 04.06.2014 | 10:06 0 Komentárov

Investujeme.cz realizovalo porovnanie nákladov za bankové účty v piatich krajinách. V Česku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku a na Slovensku boli vybrané najväčšie banky a v medzi nimi porovnané náklady na prevádzku bežného účtu. Ako najdrahší vyšiel účet v Slovenskej sporiteľni.

Podobne ako na Slovensku sa kritika vysokých poplatkov sa týka i v Česku predovšetkým najväčších bánk. Menší hráči dokážu rovnaké služby ponúknuť za výrazne nižšie ceny, alebo dokonca úplne zadarmo. Redakcia porovnávala, ako si stojí česká „veľká banková trojka“ v porovnaní s veľkými hráčmi v okolitých krajinách?

Najskôr bolo nutné vyhľadať najväčších hráčov na jednotlivých bankových trhoch. Ako ukazovatele veľkosti bánk boli použité celková hodnota banky (súhrn aktív spoločnosti), prípadne ročný obrat. Autor získal tieto dáta z verejne dostupných rebríčkov, pretože porovnávanie veľkosti bánk nie je cieľom tohto článku.

Výška poplatkov vychádza z oficiálnych sadzobníkov poplatkov jednotlivých bánk, vždy priamo zo stránok danej banky v konkrétnom štáte. Na ich základe bolo vykonané porovnanie poplatkov s použitím modelového príkladu a zistení poplatkovej politiky.

Autor chce na tomto mieste zdôrazniť, že pre stanovenie výšky poplatkov vychádzal iba z oficiálnych cenníkov jednotlivých bánk v originálnom a aktuálnom znení. Ak teda banková inštitúcia používa ešte iné „skryté“ poplatky obsiahnuté v iných záväzných dokumentoch, autor ich nereflektuje.

Pre porovnanie boli vybrané nasledujúce banky za jednotlivé štáty :

Česká republika

  • Československá obchodná banka (ČSOB)
  • Komerční banka (KB)
  • Česká sporiteľňa ( ČS )

Rakúsko

  • Bank Austria (BA)
  • Erste Bank Oesterreich (EB)

Spolková republika Nemecko

  • Deutsche Bank (DB)

Poľsko

  • PKO Bank Polski (PKO)
  • Bank PEKAO (PEKAO)

Slovenská republika

  • Slovenská sporiteľňa (SLSP)
  • VÚB Banka (VÚB)

Dôvodom výberu iba jedinej banky v Nemecku je skutočnosť, že Deutsche Bank je na tamojšom trhu veľmi dominantná a veľkosťou sa s ňou ostatné bankové inštitúcie prakticky nedajú porovnávať.

Z porovnania poplatkov autor tiež vyradil slovenského VÚB Banku. Jej poplatková politika sa do porovnania nehodí z dôvodu, že jej základným bankovým účtom je tzv. Flexi účet, kde si klient sám volí bankové operácie, ktoré chce v rámci účtu používať, a ich parametre. Na základe kombinácie vybraných bankových operácií a nastavenia ich parametrov sú vypočítané bankové poplatky. Tento model je ojedinelý a úplne odlišný.

Pre porovnanie bankových poplatkov bol stanovený modelový príklad bežného užívateľa využívajúceho nasledujúce bankové operácie s vopred stanoveným množstvom:

operacie-bu Autor použil pre stanovenie bežného užívateľa svoju vlastnú históriu na bežnom účte za minulý mesiac. Náklady bežného užívateľa pri používaní účtu podľa stanovených parametrov v tabuľke nižšie vychádzajú pre jednotlivé banky nasledovne: porovnanie-poplatkov-bu 

Všetky sumy boli prepočítané na české koruny a ide o mesačný súhrn nákladov. Najlacnejšie je z pohľadu poplatkov v Poľsku, potom v Rakúsku. Výška poplatkov u českých bánk je na treťom mieste, po nej nasleduje Nemecko a až nakoniec Slovensko. Dôvodom rozdielov vo výške poplatkov je najmä poplatková politika používaná v jednotlivých štátoch, ktorá sa veľmi líši.

Najústretovejšiu poplatkovú politiku realizujú poľské banky. V ich sadzobníkoch je prakticky u všetkých bežných bankových operácií nula. Dôvodom môže byť relatívne veľké rozšírenie nízkonákladových bánk na poľskom trhu. Treťou najväčšou poľskou bankou je BRE Bank, ktorá v ČR a v SR pôsobí pod obchodnou značkou mBank. I tu banka vedie politiku nulových poplatkov. Poľské banky naopak vyberajú vyššie poplatky za menej obvyklé operácie alebo za operácie týkajúce sa kreditných kariet.

Poplatkové politiky v Rakúsku a Nemeckou sú si vzájomne veľmi podobné. U bánk v týchto krajinách nie sú poplatky hradené za jednotlivé operácie. Klient platí mesačne určitú sumu za vedenie účtu a v rámci tohto poplatku má všetky bežné bankové operácie už uhradené. Táto poplatková politika motivuje klientov k aktívnemu využívaniu účtov, pretože s rastúcou úrovňou užívania účtu sa z teoretického hľadiska znižuje cena za jednotlivé operácie.

Túto bankovú politiku sa snaží realizovať aj Slovenská sporiteľňa. Vysoká suma mesačného poplatku v modelovom príklade je spôsobená najmä enormne drahými výbermi z bankomatov a to najmä u konkurenčných bánk, a prekvapivým poplatkom za vlastníctvo debetné karty. Tento poplatok zavádza aj poľská banka PKO, avšak v porovnaní s ňou je poplatok na Slovensku dvojnásobný, a navyše v banke PKO ide o jediný poplatok, ktorý klient platí.

České banky aplikujú úplne odlišnú poplatkovú politiku. Neplatí sa tam  za vedenie účtu tak vysoké sumy, ako je tomu napríklad v Rakúsku či Nemecku, ale sú ďalej spoplatnené jednotlivé bankové operácie. V ČR je teda úplne bežné platiť poplatky napríklad za odchádzajúce platby či trvalé príkazy. Stanovenie výšky poplatkov je navyše väčšinou veľmi neprehľadné. V porovnaní so sadzobníkmi bánk z okolitých štátov sú tie české plné poznámok pod čiarou, výnimiek a osobitných ustanovení. Prehľad o účtovaných poplatkoch je tak sťažený. Poplatková politika najväčších českých bánk znevýhodňuje aktívnych užívateľov bankových účtov. Čím viac v Českej republike svoj ​​účet klient používa, tým vyššie platí poplatky.

Postrehy okolo poplatkov

Úplne jednoznačne sú najdrahšími bankovými operáciami výbery z bankomatov. Aj napriek tomu, že v Nemecku, Rakúsku a Poľsku nie sú účtované žiadne poplatky pri výbere z bankomatu, je tomu tak iba pri výberoch z tamojších bankomatov. Zahraničné výbery sú spoplatnené – väčšinou percentuálne so stanovenou minimálnou čiastkou. České a slovenské banky však spoplatňujú aj výbery „doma“, a to nie nízkymi čiastkami.

Česká poplatková politika je dynamická a veľmi neprehľadná. Pri aktívnom využívaní účtu rastú aj poplatky. Naopak politika všetkých okolitých štátov (okrem výberov z bankomatov na Slovensku) je statická, keď za jednu cenu môže klient využívať svoj ​​účet ľubovoľne. Okrem toho všetky sadzobníky a obchodné podmienky sú veľmi prehľadné a zrozumiteľné.

Bankové ústavy sa prispôsobujú situácii na regionálnych trhoch. Je to zrejmé napríklad v Erste Bank Oesterreich a Českej sporiteľni, ktoré obe patria do rovnakej bankovej skupiny Erste, a bankách Bank PEKAO a Bank Austria patriacich do skupiny UniCredit. Aj keď sú tieto banky vedené rovnakým top manažmentom a ide o prakticky rovnakú spoločnosť, poplatková politika zodpovedá zvyklostiam v danom štáte.

Článok vyššiel na sesterskom portále investujeme.cz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *