Pondelok 09. decembra. Meniny má Izabela

Banky vlani podporili 1200 neziskových projektov

Upozornenie: Tento článok môže nahlodať tradičný pohľad na banky ako na zmotnenú predstavu kapitalizmu. Je o tom, že finančné ústavy sú ochotné niečo zo svojho úspechu vrátiť späť spoločnosti. Bez podpory bankového sektora by niektoré projekty, ako napríklad bratislavský maratón, nefungovali, alebo niektoré divadlá by nehrali. Ak si chcete zachovať v bankách triedneho nepriateľa, ďalej nečítajte. Ak sa chcete dozvedieť, ktoré najvýznamnejšie projekty banky vlani podporili, k dispozícií je tabuľka.

Vďaka podpore bankového sektora mohlo byť vlani zrealizovaných viac ako 1 200 projektov. Slovenské finančné ústavy na ne cez daňovú asignáciu, dary a sponzoring vynaložili 6,2 mil. eur.  

Tretina z celkového objemu vynaložených prostriedkov smerovala na zachovanie kultúrnych hodnôt prostredníctvom podpory výtvarného umeniakultúrnych a umeleckých inštitúcií a podujatí a záchrany významných slovenských kultúrnych pamiatok. Takmer pätina šla na oblasť podpory a rozvoja športu, ktorá dáva šancu mladým športovým talentom či športovcom s telesným hendikepom a motivuje deti a mládež k pohybu.

„Banky kladú vysoký dôraz na pomoc a rozvoj spoločnosti, v ktorej podnikajú. Významné zdroje venujú na podporu aktivít, čo by bez nej neboli realizovateľné. Dokonca mnohé významné kultúrne pamiatky by boli v ohrození bez aktívnej angažovanosti bánk,“ uviedol Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie.

Ďalšiu významnú časť prostriedkov (takmer tretinu) banky venovali aj na sociálnu pomoc a vzdelávanie. V rámci sociálnej pomoci sa zameriavajú na deti a rodiny v núdzi či ľudí bez domova. V oblasti vzdelávania sa banky angažujú s dlhodobými aktivitami. Jednak ide o projekty so zameraním na finančnú gramotnosť, kde je aktívna aj Slovenská banková asociácia s programom Viac ako peniaze, ktorý realizuje v spolupráci s neziskovou organizáciou JA Slovensko.

Okrem toho, banky už tradične podporujú prednášky významných ekonomických odborníkov, vedcov, nositeľov Nobelových a Pulitzerových cien. Venujú sa tiež projektom s dôrazom na prepojenie študentov s praxou, ich výskumnú činnosť a absolvovanie zahraničných študijných pobytov. So vzdelávaním úzko súvisí aj podpora vedy a výskumu, pričom príležitosť získať pomoc dostávajú aj napríklad inovatívni podnikatelia, ktorí dokážu spojiť svoje podnikanie so službou spoločnosti.

Banky prispievajú aj v oblasti ochrany a podpory zdravia formou príspevkov na zdravotnícke prístroje a pomôcky, ale aj na modernizáciu zdravotníckych zariadení. Medzi ďalšie oblasti podpory bánk patrí dobrovoľnícka činnosť zamestnancov a ich motivovanie zaujímať sa o spoločensky osožné aktivity v ich okolí. 

Formy prodpory

Prostredníctvom daňovej asignácie banky venovali 2,4 mil. eur a podporili tak 642 projektov. Najviac zdrojov šlo na zachovanie kultúrnych hodnôtpodporu vzdelávania, podporu a rozvoj športu a poskytovanie sociálnej pomoci. Na podobné účely smerovali viac ako dva milióny eur, ktoré podporili 433 projektov a ktoré boli poskytnuté formou darov.

Sponzoringové projekty a partnerstvá bánk majú zvyčajne dlhodobý, nie jednorazový, charakter. Vlani v rámci takýchto aktivít podporili 171 projektov sumou 1,86 mil. eur. Vzniká pritom silný multiplikačný efekt, pretože partnerstvá otvárajú priestor pre podporu ďalších projektov. V tomto okruhu z hľadiska investovaných zdrojov vlani výrazne dominovali najmä zachovanie kultúrnych hodnôt a podpora a rozvoj športu.

Aké najvýznamnešie projekty banky podporili:

ČSOB Banka ČSOB Bratislava Marathon
OTP Banka OTP READY Nadácia
Poštová banka

Nová divadelná scéna Radošinského naivného divadla

Zamestnanecký grantový program Maják

Škola v múzeu so Slovenským národným múzeom

Prvá stavebná sporiteľňa

Podpora Spojenej školy v Prešove pre hendikepované deti – zriadenie špeciálnej miestnosti SNOEZELEN slúžiacej na terapiu detí

DOBRÝ ANJEL 

EXTRA ISTOTA – špeciálny charitatívny projekt na podporu detí, ktoré majú v PSS uzatvorenú zmluvu o stavebnom sporení, a v danom roku bohužiaľ osirejú

Slovenská sporiteľňa

Kaviareň Dobré&Dobré – zamestnávanie ľudí bez domova

Poznaj svoje peniaze – program finančného vzdelávania

Danubiana – finančná podpora múzea moderného výtvarného umenia

Tatra banka

Generálny partner Slovenského národného divadla

Program Osobnosti osobne Nadácie Tatra banky – prednášky nositeľov Nobelových a Pulitzerových cien

Cena Nadácie Tatra banky za umenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

„Môžu ryby lietať?“ – projekt je určený neziskovým organizáciám, podnikateľom, ktorí dokážu spojiť podnikanie so službou spoločnosti

Gift Matching Program – zamestnanecký program

Asignácia 1,5 % dane z príjmu – podpora najmä organizácií a nadácií, ktoré pomáhajú deťom vyrastať v lepších podmienkach a v rodinách, mladým ľuďom a deťom, onkologicky chorým pacientom a seniorom.

VÚB banka

Kalvária v Banskej Štiavnici – obnova národnej kultúrnej pamiatky zaradenej na zoznam UNESCO

Maľba – súťaž pre mladých

Hosťujúci profesor – semestrálny pobyt zahraničného profesora na ekonomických vysokých školách

Wüstenrot stavebná sporiteľňa

Detský hospic Plamienok, n.o. 

Spoločne deťom, neinvestičný fond pri Štátnom bábkovom divadle v Bratislave

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *