Sobota 30. mája. Meniny má Ferdinand

Bezpečnostné riziko v zahraničí rastie. Čo z neho kryje bežné cestovné poistenie?

Chystáte sa na dovolenku do oblasti s bezpečnostným rizikom? Overte si, či vaše cestovné poistenie kryje škody v danej oblasti. Vyhýbajte sa nepokojom a demonštráciám. Dodržiavajte príkazy a usmernenia miestnych úradov. Poisťovne všeobecne nabádajú k opatrnosti. Čo kryjú a čo nie sa dočítate v nasledujúcom texte.

Utečenci sa hromadne pokúšajú dostať do severnej Európy a Veľkej Británie. V stredu napríklad zneužili štrajk vo francúzskom prístavnom meste Calais a pokúšali sa dostať do odstavených dopravných prostriedkov. Slovensko ani stredná Európa tak pre migrantov nateraz nie sú cieľovou destináciou. Tí, ktorí sa boja, že by nás obrali o pracovné miesta, alebo premiešali našu európsku kultúru, sa teda môžu upokojiť.

Je však dovolenková sezóna a bezpečnostné riziko na cestách v zahraničí rastie. Je preto dôležité myslieť na to, že cestovné poistenie nekryje všetky škody a všetky riziká. Môže sa stať, že ak vám počas nepokojov zmizne batožina, poisťovňa vám škodu neuhradí. Väčšina poisťovní má ďalej napríklad vo výlukách, že poistený sa nesmie zapájať do demonštrácii alebo protestov. Na takto spôsobené škody sa teda cestovné poistenie niektorých poisťovní nevzťahuje.

Takmer všetky poisťovne nekryjú škody, ktoré vznikli v krajinách do ktorých vydalo Ministerstvo zahraničných vecí SR odporúčanie necestovať. ČSOB napríklad ešte rozširuje túto výluku i na oblasti, v ktorých zvýšené bezpečnostné riziko vyhlásili aj tamojšie domáce úrady.

Pozor na aktívnu účasť na demonštráciách

Podmienky poisťovní a ich výluky sa pri bezpečnostnom riziku medzi sebou líšia. Pred cestou si je preto dobré si overiť čo konkrétna poisťovňa kryje.

Ak nejde o oblasť zo zvýšeným rizikom, čo väčšina poisťovní chápe, ako presne dané krajiny uvedené na stránke www.mzv.sk, všetky nami oslovené poisťovne kryjú škody na zdraví spôsobené pri nečakaných nepokojoch.

„Výluka z poistného krytia platí v prípade, ak sa klient pri ceste v zahraničí aktívne zúčastňuje verejných zhromaždení, demonštrácií a nepokojov,“ uvádza Generali. „Zo skúseností vieme, že ak je situácia vyhrotená a zasahujú pri nej bezpečnostné zložky, pri zásahu nezvyknú dostatočne rozlišovať medzi výtržníkmi a ostatnými účastníkmi zhromaždenia či demonštrácie,“ vysvetľuje hovorca poisťovne Milan Janásik.

Najširšie poistné krytie v týchto prípadoch poskytuje poisťovňa Union. Neuplatňuje si výluku ani pri rizikových krajinách vymenovaných ministerstvom. No i tá má podmienku nezúčastňovať sa protestov. Cestovné poistenie škody nekryje ani v prípadoch ak „poistený nedodržiava režim vyhláseného výnimočného stavu a ďalšie nariadené opatrenia a pokyny miestnych úradov, príslušníkov policajných a vojenských jednotiek,“ uvádza hovorkyňa poisťovne Judita Smatanová.

Riziko – terorizmus

Niektoré poisťovne vyslovené uvádzajú, že kryjú i teroristické útoky. Poistné krytie liečebných nákladov je však pri takýchto prípadoch väčšinou oproti štandardnej sume znížené. V Allianz – Slovenskej poisťovni je to napríklad z bežnej sumy 80 tisíc eur náhrada vo výške 50 tisíc eur. Poisťovňa ale nekryje škody, ktoré vzniknú pri terorizme na majetku poisteného.

Terorizmus v jej poistných podmienkach definuje, ako „čin za použitia sily alebo násilia, akejkoľvek osoby, skupiny alebo skupín osôb konajúcich samostatne, v mene alebo v súvislosti s akoukoľvek organizáciou, vykonaný z politických, náboženských alebo ideologických dôvodov, vrátane úmyslu ovplyvniť ktorúkoľvek vládnu moc alebo zastrašiť verejnosť“.

Terorizmus poisťuje i Kooperatíva. Čiastočne i Uniqa, no musí ísť o vopred nepredvídateľnú udalosť. Toto krytie je tak namierené na riziká, ktoré vznikajú v inak stabilných krajinách, ale k ojedinelým útokom tu dochádza. Napríklad ako v Madride alebo Londýne pred desiatimi rokmi.

Odporúča sa opatrnosť

Všetky poisťovne odporúčajú klientom správať sa v rizikových oblastiach opatrne. „Radíme nepohybovať sa najmä počas nočných hodín v odľahlejších častiach miest,“ uvádza Generali

„Vo všeobecnosti neodporúčame vycestovať do rizikovej krajiny, v ktorej môže byť bezpečnosť obmedzená. V prípade, že tam klient vycestuje, mal by sa vyhýbať styku s rizikovými osobami a mal by sa zdržiavať v bezpečných zónach – v turistických strediskách a podobne,“ vyzýva ČSOB.

Poisťovne však nateraz juh Európy ako rizikovú oblasť nevnímajú. Všeobecná výluka teda neplatí. Škoda však cestujúcemu môže vzniknúť pri neočakávaných udalostiach alebo individuálnych incidentoch. V takých prípadoch môže poisťovňa svoju ochrannú ruku stiahnuť. Dôležité je preto takýchto prípadov sa preventívne vyvarovať. Sociológovia hovoria o novodobom sťahovaní národov. Pri cestách treba byť preto opatrný.

Allianz – SP ČSOB poisťovňa Generali Kooperatíva Uniqa Union
Poistenie platné len v krajinách zo zoznamu MZV áno áno áno áno áno nie
Kryté škody na batožine pri náhlych nepokojoch alebo terorizme áno nie nie áno áno nie
Krytie škôd z teroristických útokov áno áno

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *