Streda 22. mája. Meniny má Júlia, Juliána

Brooker pool Finportal v ČR končí

Broker pool Finportal sa sťahuje z Česka. Jeden z najväčších slovenských broker poolov sa rozhodol pre vlastnú likvidáciu. Poznáme dôvody.

„Na základe rozhodnutia jediného akcionára pri výkone valného zhromaždenia spoločnosti bolo dňa 31. 3. 2014 rozhodnuté o zrušení spoločnosti s následnou likvidáciou, s účinnosťou ku dňu 1. 4. 2014. Dňom 1. 4. 2014 spoločnosť vstúpila do likvidácie,“ uvádza český obchodný register.

Spoločnosť Finportal ukončenie činnosti poradcom oznámila začiatkom apríla a prestala vyplácať zálohové provízie. „Podľa dostupných informácií dostali od centrály poradcovia tejto spoločnosti na začiatku apríla správu, ktorá oznámila vstup do likvidácie a ukončenie aktivít spoločnosti vrátane ukončenia prijímania nových zmlúv. Poradcovia zároveň dostávajú u životného poistenia provízie vyplatené iba čiastočne – „tak ako platí klient“,“ uvádza portál Poradcovia – sobe.cz.

Na stránkach Finportal.cz nie je informácia o likvidácii uvedená a stránky sa tvária aj naďalej aktívne. Telefonické spojenie do brnenskej kancelárie je nedostupné. Slovenská spoločnosť Finportal však pokračuje v činnosti.

„Ukončenie činnosti spoločnosti, Ktorá funguje na českom trhu pod brandom Finportal CZ, je čisto obchodné rozhodnutie jedného z akcionárov tejto akciovej spoločnosti. Pôvodný obchodný zámer a ciele sa nepodarilo naplniť podľa očakávania jedného z akcionárov, ktorým je akciová spoločnosť Finportal Slovensko. Preto sme sa rozhodli z daného obchodného modelu vystúpiť a neumožniť ani používania loga Finportal. Naše ďalšie aktivity na českom trhu a zabezpečenie kontinuity pre poradcov zaregistrovaných pod Finportal CZ sme po dohode spojili s firmou Chytrýhonza.cz a jej dcérskou spoločnosťou Bonnet. Ostatní naši bývalí partneri zrejme zostali na trhu v rámci svojich firiem a obchodných značiek,“ uviedol Rudolf Adam, predseda predstavenstva slovenského spoločnosti Finportal, a.s. k dopytu Petra Apolena, editora Investujeme.sk.

Slovenská spoločnosť Finportal, a.s., materská spoločnosť českého Finportalu, prešla ku koncu marca tiež významnými personálnymi zmenami. Z predstavenstva k 28. 3. 2014 odišiel Alexander Sütö, ktorý je jediným členom predstavenstva českého Finportalu. Zároveň prešla obmenou celá dozorná rada, ktorú opustili Jana Sütöová, Tomáš Bartončík a Adolf Vlk. Na ich posty nastúpili Eva Adamová, Lucia Matvija a Jela Hettešová. Súčasťou zmien bolo tiež rozšírenie činností.

Možno je len zhodou okolností, že bývalý člen predstavenstva Alexander Sütö a členka dozornej rady Jána Sütöová vlastnia spoločnosť moreDONE, ktorej predmetom činnosti je okrem iného finančné sprostredkovanie. Svoju spoločnosť založili k 22. 1. 2013, teda pred viac ako rokom.

„Na Slovenskom trhu pôsobí spoločnosť Finportal, a.s. štyri roky od roku svojho založenia v apríli 2010. S českou spoločnosť, okrom brandu, nemá nič spoločné,“ uvádza Rudolf Adam a dodáva: „Jej akcionárske zloženie je stabilné a obchodné výsledky veľmi dobré. Spoločnosť rastie obratovo medziročne o desiatky percent. Porovnanie roku 2012 ku 2013 bol rast o 35 %. Prvý kvartál 2014 je historicky najsilnejším vôbec.“

Broker poolov v Českej republike vyrástlo v poslednej dobe pomerne veľké množstvo. Ich pozícia nie je jednoduchá vzhľadom na rastúce požiadavky zo strany regulátora. „Majitelia broker poolov budú musieť s rastom svojej veľkosti nadproporcionálne investovať do rôznych podporných systémov, manažmentu, IT, účtovníctva, auditu. Nehovoriac o neustále rastúcich nákladoch na compliance, teda zaistenie zhody so všetkými zákonmi a predpismi,“ uvádzal Petr Stuchlík, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Fincentrum, vo svojej analýze. Náklady na prevádzku broker poolov rastú so sprísňujúcou  sa reguláciou a silnejúcim dohľadom.

Vysoká konkurencia na finančne sprostredkovateľskom trhu vedie niektoré spoločnosti k prijímaniu aj finančných sprostredkovateľov pracujúcich na hrane (a niekedy i za hranou) zákona. Pri nedostatočnej kontrole môžu priniesť spoločnosti, pod ktorou pracujú, nemalé straty. „Sú konkurenčné poolové spoločnosti, ktoré toto vôbec neriešia. Dokonca aj ich systém fungovania, keď produkcia poradcu vôbec neprechádza cez centrálu a je zasielaná priamo produktovým partnerom, v podstate znemožňuje efektívnu kontrolu práce poradcu,“ uviedol v rozhovore pre investujeme.cz Zdeněk Sluka, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Broker Trust.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *