Sobota 04. júla. Meniny má Prokop

Byť svojprávny: Poznáme podstatu tohto pojmu?

Skloňovanie slovného spojenia mať právo v akýchkoľvek súvislostiach budí rešpekt, oháňame sa ním v nepríjemných situáciách ako obranným štítom, je oporou čestným ľuďom i predmetom špekulácií tých s nečistými úmyslami. Napríklad svojprávnosť berieme ako samozrejmosť až dovtedy, kým sa nás jej niekto nesnaží zbaviť s cieľom dostať sa k nášmu majetku či peniazom. Alebo sa „staneme“ nesvojprávnymi, aby sme neniesli zodpovednosť za svoje činy … Máme v tomto dôležitom pojme jasno?

Byť svojprávny znamená …

Spôsobilosť na právne úkony, hovorovo svojprávnosť, je spôsobilosť fyzickej osoby vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a povinnosti. Spôsobilosť na právne úkony vzniká dosiahnutím plnoletosti, t. j. 18. rokom života. Čiže od osemnástky samostatne môžeme riešiť napríklad úver v banke, ručiť zaň, kúpiť si, či predať auto, byt, za plnenie každej zmluvy, ktorú podpíšeme, nesieme i právnu zodpovednosť …„Svojprávnosť“ si však nesmieme zamieňať so spôsobilosťou mať práva a povinnosti, ktorá trvá od narodenia až do smrti a nemožno ju nijakým spôsobom odňať alebo obmedziť.

Dôvody pozbavenia či obmedzenia svojprávnosti

Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná, nie je vôbec schopná robiť právne úkony, súd ju pozbaví spôsobilosti na právne úkony. Ak fyzická osoba pre duševnú poruchu, ktorá nie je len prechodná alebo pre nadmerné požívanie alkoholických nápojov, omamných prostriedkov alebo jedov je schopná robiť len niektoré právne úkony, súd obmedzí jej spôsobilosť na právne úkony a rozsah obmedzenia určí v rozhodnutí.

Príklad zo života: V prípade, že napríklad vaša babička podpísala akúkoľvek zmluvu (či už výhodnú alebo nie) po právoplatnosti rozhodnutia o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, je tento úkon, t.j. podpis zmluvy neplatný od začiatku. V opačnom prípade, t. j. ak nebola ešte v čase podpisu zmluvy pozbavená spôsobilosti na právne úkony, prihliada sa na ňu ako na osobu plne právne spôsobilú.

Pozor, súd pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti zmení alebo zruší, ak sa zmenia alebo ak odpadnú dôvody, ktoré k nim viedli.

Kto môže na našu svojprávnosť siahnuť?

Návrh na začatie konania o spôsobilosti na právne úkony (pozbavenie, obmedzenie alebo vrátenie spôsobilosti) môže podať:

  • zdravotnícke zariadenie,
  • štátny orgán,
  • iná osoba, ktorej môže súd uložiť, aby do primeranej lehoty predložila lekárske vysvedčenie o duševnom stave vyšetrovaného s tým, že ak nebude lekárske vysvedčenie v určenej lehote predložené, súd konanie zastaví,
  • osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony (v prípade návrhu na vrátenie spôsobilosti na právne úkony).

Tomu, o koho spôsobilosť na právne úkony ide, ustanoví predseda senátu opatrovníka pre konanie. Opatrovníkom pre konanie by nemala byť osoba, u ktorej je riziko konfliktu záujmov. O zdravotnom stave vyšetrovaného súd vždy vypočuje znalca.

Ak potrebujete pomoc alebo odbornú radu právnika, no nie ste v situácii, aby ste si ju mohli zaplatiť, obráťte sa na Centrá právnej pomoci. Pôsobia na celom Slovensku, ich aktuálny počet a adresy nájdete na stránke www.legalaid.sk.

Autorka je právnička spoločnosti Provident Financial. Ilustračné foto: sxc.hu. 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *