Utorok 07. júla. Meniny má Oliver

Časť ľudí ešte stále očakáva od poistenia aj sporenie

Poistenie Peter Apolen 21.11.2016 | 00:00 1 Komentár

Poistný sektor prechádza náročným obdobím. Žijeme v čase rekordne nízkych sadzieb, klasické kapitálové poistenie stratilo na význame. Rovnako klesá aj popularita investičného poistenia. O tom, ako klienti akceptujú návrat k prvotnému významu poistenia – ku krytiu rizík sa rozprávame s generálnym riaditeľom NN Životnej poisťovne Petrom Brudňákom.

 • Aká je aktuálne situácia na trhu životného poistenia? Stále platí, že niektorí ľudia v ňom vidia najmä sporiaci produkt?

Jednoznačným trendom je postupný odklon od životného poistenia ako sporiaceho nástroja. Kapitálové životné poistenie pri dnešných úrokových sadzbách prakticky stratilo význam. Investičné poistenie si ešte ako-tak udržiava svoju úroveň, no je tu stále väčšia skupina klientov, ktorá oddeľuje poistenie od sporenia. Vraciame sa tak k prapodstate poistenia – teda ku krytiu rizík.

 • Dokázali sa ľudia ľahko vzdať toho, že poistenie im prinášalo aj výnosy?

Časť populácie to už chápe. Stále je však veľká časť tých, ktorí majú problém kúpiť si len rizikové poistenie bez sporiacej zložky. Majú totiž zafixované, že na konci platnosti životnej poistky by mali dostať vyplatenú nejakú sumu. Je pre nich nepredstaviteľné, že by napríklad po 30 rokoch platenia si poistného, nič nedostali.

 • Pre poisťovne, je to asi dosť nevďačná situácia, keď klienti odmietajú priznať spravodlivú cenu ich produktom?

Áno, to je pravda, hoci musím dodať, že do určitej miery si za to môžu poisťovne samé. Trvalo to príliš dlho, čo klientom pri životnom poistení zdôrazňovali (možno až priveľmi) investičnú či sporiacu funkciu ich produktov. Na druhej strane, to bolo celkom logické v časoch, keď poisťovne boli schopné úspory klientov zhodnotiť až do takej miery, že poistenie mali „akoby zadarmo“. A časť ľudí to tak skutočne vnímala. Títo ľudia si aj dnes radšej kúpia investičné poistenie, pretože vyhovuje ich nastaveniu.

 • Ako s tým poisťovne bojujú?

Snažíme sa zdôrazňovať pridanú hodnotu, ktorú ponúka rizikové životné poistenie. Žijeme v dobe, keď počet ľudí trpiacich civilizačnými chorobami rastie a dávky zo Sociálnej poisťovne, napríklad v prípade uznania invalidity, nepostačujú. Ochrana pred rizikami ochorenia či úrazu má teda stále väčší význam. Životné poistenie má rozhodne väčší význam, ako poistenie auta či domácnosti. A pri týchto produktoch ľudia nemajú problém akceptovať hodnotu produktu, takže predpokladáme, že postupne dôjde k zmene aj vo vnímaní životného poistenia.

 • Dá sa už hovoriť o nejakých výsledkoch?

Áno. Pri rizikovom životnom poistení evidujeme 70 % medziročný nárast záujmu klientov. Snažíme sa im ako bonus ponúkať i užitočné asistenčné služby, ktoré oceňujú. V NN Životnej poisťovni máme službu z oblasti telemedicíny – NN Rodinný lekár.

 • V čom spočíva? Viete nám o nej povedať niečo viac?

Ide o asistenčnú nonstop službu, keď majú naši klienti nepretržite k dispozícií konzultácie s lekárom – špecialistom. NN Rodinného lekára využívajú najmä rodiny s malými deťmi, ale aj ľudia žijúci v oblastiach s nižšou dostupnosťou zdravotnej starostlivosti či dôchodcovia, ktorí zdravotnícku starostlivosť potrebujú častejšie.

Mať len za euro mesačne kdekoľvek a kedykoľvek poruke tím vzdelaných lekárov, s ktorými môžete konzultovať aktuálne zdravotné problémy či užívanie liekov, dáva pocit bezpečia a istoty. Od októbra sme pre veľký záujem rozšírili dostupnosť NN Rodinného lekára a naši existujúci klienti si ho môžu zriadiť bez toho, aby si k svojej poistke uzatvárali nové pripoistenie či doplnkové dôchodkové sporenie.

 • Poistné krytie kritických chorôb sa medzi jednotlivými poisťovňami líši. Na základe čoho sa poisťovne rozhodujú o tom, ktoré choroby budú poisťovať a ktoré nie?

Každá poisťovňa sa snaží zahrnúť do súboru kritických chorôb, ktoré poisťuje, tie najvážnejšie. Štatisticky ide o dve hlavné skupiny ochorení – srdcovo-cievne a nádorové. Tvoria veľkú časť zo všetkých poistných udalostí a pravdepodobnosť ich výskytu je rádovo vyššia ako pri iných chorobách. Niektoré poisťovne sa sústreďujú len na tie najčastejšie diagnózy. My v NN si však myslíme, že človek si chorobu nevyberá, a preto je lepšie mať krytých čo najviac rizík. Ponúkame teda klientom čo najširšie krytie. Navyše, tým že výskyt mnohých chorôb je naozaj zriedkavý, nepredstavujú z pohľadu mesačného poistného výrazné navýšenie ceny.

 • Aké kľúčové riziká by mala kryť dobrá životná poistka?

Zmyslom životného poistenia je pomôcť človeku prekonať ťažké obdobia, keď sa pre zdravotné problémy dostane do ťažkej finančnej situácie. Samotné poistenie bežne kryje iba riziko smrti. To v praxi znamená, že ak poistený zomrie počas doby poistenia, ktorá je u nás ohraničená 75 rokmi, poisťovňa vyplatí oprávneným osobám dohodnutú poistnú sumu. V živote však prichádza aj k množstvu iných situácií, ktoré nie sú také fatálne, no z pohľadu rodinných financií môžu priniesť vážnejšie dôsledky.

Patrí medzi ne napríklad invalidita, trvalé následky a kritické choroby, ktoré môžu dlhodobo a občas i dramaticky zmeniť príjmovú situáciu poisteného. Mali by preto byť súčasťou každej dobrej životnej poistky. V prípade invalidity je dôležité nepoisťovať sa len v prípade invalidity úrazom, ale aj z dôvodu choroby. V NN kryjeme aj prípady čiastočnej invalidity, ktorej výskyt je trojnásobne vyšší.

 • Niektoré poisťovne vyžadujú pri uzatvorení zmluvy iba zdravotný dotazník a čestné prehlásenie. Vy žiadate aj lekársku správu, prečo?

Výber životnej poisťovne patrí k dôležitým finančným rozhodnutiam, a preto k nemu treba pristupovať so všetkou vážnosťou. Uzatvorenie poistky len na základe zdravotného dotazníka nie je vždy výhodné. Predstavuje síce menej práce a administratívy pre poisteného, finančného agenta aj pre samotnú poisťovňu. No hrozí viacerými komplikáciami pri  riešení poistnej udalosti. Zistenie, že poisťovňa vám odmietne poskytnúť plnenie z dôvodu, že v zdravotnom dotazníku ste napríklad zabudli uviesť nejakú chorobu z minulosti, nie je určite prijemné.

 • To nie. Ako teda takémuto výsledku predísť?

Je treba s poisťovňou komunikovať otvorene a úprimne. To, že klient zamlčí pri uzatváraní zmluvy, či už neúmyselne alebo zámerne, niečo dôležité, je v konečnom dôsledku na jeho škodu. Aj preto si v niektorých prípadoch od poisteného radšej vyžiadame hneď na začiatku komplexnú zdravotnú dokumentáciu. Pri riešení konkrétnej poistnej udalosti nám to umožní hladšie a rýchlejšie plnenie, v deviatich z desiatich prípadov do 5 pracovných dní odo dňa doručenia potrebných dokumentov. Aj vďaka tomu pri závažných poistných udalostiach plníme až v 98 % poistných hlásení.


ČI: 21112016

Jedna odpoveď na “Časť ľudí ešte stále očakáva od poistenia aj sporenie”

 1. Marián píše:

  Ak predajca prestane ponúkať akýsi produkt, tak je logické, že sa zvýši predaj iných. Je zavádzanie, ak niekto tvrdí, že sa zvýšil záujem klientov o rizikové poistenia.
  Sú dve možnosti.
  1.Záujem zo strany klientov sa nezvýšil, lebo to je vec predajcu, ktorý iba toto preferuje a predáva.
  2. Klient pochopil, že sporenie cez poistenie je strata a zvlášť je veľmi drahé investovanie cez poistenie, kde poplatky zhltnú zvyčajne dvojročnú platbu „poistného“ do investovania, ktoré peniaze klient už nkdy neuvidí. Takto je nastavená drvivá väčšina investičných produktov, ktorých predaj poisťovňa iba sprostredkúva.
  Koľko % klientov je fenomenálnych v oblasti narábania s investíciami, keď za spôsob, zisk a stratu, čiže výsledok zodpovedá výhradne klient?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *