Pondelok 16. júla. Meniny má Drahomír

Cestovné poistenie do hôr: Nešťastie chodí po ľuďoch

Známe slovenské príslovie hovorí, že nešťastie nechodí po horách. Niekedy sa k tomu na vysvetlenie dodáva, že chodí po ľuďoch, čo potvrdzujú aj úrazové štatistiky. Nešťastiam v horách sa často dá predísť a rovnako sa dá predísť aj vysokým nákladom na zásahy horských záchranárov.

Slovenské hory sú krásne v čase prebúdzajúcej sa jari, v horúcom lete, v jeseni vyhrávajúcej najpestrejšími farbami i v bielej zime. Aj preto sú navštevované v každom ročnom období a aj zo štatistík vyplýva, že k úrazom v horskom a vysokohorskom teréne dochádza počas celého roka.

Poisťovne v súčasnosti ponúkajú širokú paletu produktov cestovného poistenia so zameraním na celoročnú horskú turistiku na Slovensku – s poistením nákladov na zásahy horských záchranárov, ktoré nebývajú práve najlacnejšou záležitosťou.

Hory: príjemné osvieženie v horúčavách

Aj keď letné dovolenkovo-prázdninové obdobie väčšina využíva na pobyt v prímorských oblastiach, na brehoch jazier a riek a na návštevy kúpalísk najrozličnejších druhov, časť dovolenkujúcich si najlepšie oddýchne v horskom a vysokohorskom prostredí. Túry a výlety do hôr sú v horúcom lete blahodárnym a nadovšetko príjemným osviežením. Niekedy stačí jeden – dva dni.

Aj preto poisťovne ponúkajú cestovné poistenia do hôr buď ako krátkodobé (jednorazové – na presne vymedzený počet dní) alebo na celý rok.

Štatistiky hovoria samé za seba

Podľa oficiálnych štatistík Horskej záchrannej služby (HZS) v tomto roku (do začiatku júla) zahynulo v slovenských horách 13 ľudí a 1250 sa zranilo, pričom počty smrteľných úrazov narastajú – v rovnakom období predchádzajúceho roka zahynulo v horách 11 ľudí. Narástol aj počet ľahko i ťažko zranených.

Zo štatistík vyplýva, že častými úrazmi sú najmä poranenia horných i dolných končatín pri pošmyknutiach, časté sú nešťastné pády pri fotení, poranenia chrbtice či zlomeniny kľúčnej kosti pri pádoch cyklistov, ale napríklad aj celková vyčerpanosť či srdcová nevoľnosť pri náročnejších túrach. Veľkú skupinu úrazov predstavujú tie, ku ktorým dochádza na lyžiarskych svahoch a tratiach v dôsledku vzájomných stretov lyžiarov alebo keď v dôsledku rýchlej jazdy lyžiari narazia do prekážok v teréne.

Zima je aj v lete

Podľa predstaviteľov HZS si návštevníci hôr za veľkú časť úrazov môžu sami. Pod veľkú časť úrazov sa podpisuje ich nedostatočná výstroj – oblečenie a najmä obuv, ktoré sa do hôr nehodia ani v najhorúcejšom lete. Typickým príkladom je plážové oblečenie, šortky, sandále (často ešte aj bez ponožiek) či dokonca šľapky. Platí však staré pravidlo – pevná obuv a vetrovka s kapucňou, aj keď sú horúčavy. V horách sa totiž môže počasie náhle zmeniť.

Aj v letných dňoch nás môže zaskočiť ľad a sneh. Horskí záchranári v rámci Horského informačného systému denne zverejňujú výstrahy, upozornenia a informácie o počasí a aktuálnych podmienkach pre turistiku v slovenských horách, z ktorých vyplýva , že aj v týchto najhorúcejších dňoch (29. a 30. kalendárny týždeň) vo vysokohorskom teréne sa na turistických chodníkoch miestami nachádza vrstva firnového snehu. "Odporúčame zvýšenú opatrnosť a vhodnú výstroj!" – zdôrazňuje HZS.

Nešťastie príde samo

Citujeme z upozornení horských záchranárov z posledných dvoch týždňov: Pre Vysoké Tatry: Turistické chodníky a náučné chodníky sú otvorené, od výšky 2000 metrov n.m. sa miestami nachádzajú snehové polia, prechody cez sedlá sú zväčša po vodou premytom tvrdom snehu. Pre Nízke Tatry: Vo vysokohorských kotloch a žľaboch severnej expozície sa miestami nachádzajú snehové polia tvorené tvrdým firnovým snehom. Stačí na takýto povrch vyjsť v šľapkách alebo sandáloch. Neštastie už príde samo… Horský informačný systém vydáva aj osobitné výstrahy a predpovede pre skialpinistické a lezecké aktivity. V období cca od novembra do konca mája aj výstrahy a informácie o lavínovej situácii.

Fotenie a … pád do trhliny

Ale opatrnosti nikdy nie je navyše. Na snehu alebo zľadovateľom teréne sa možno pošmyknúť aj s obuvou, ktorá je určená do hôr. V sobotu 4. júla okolo poludnia sa turista z Čiech po zostupe z Prostredného hrotu do doliny pri fotení kamzíkov pošmykol na snehu. Následne sa prepadol do hĺbky cca troch metrov – do trhliny. Pri páde utrpel viaceré poranenia oboch dolných končatín. Okamžite po nahlásení úrazu na miesto nešťastia vyrazila pozemná záchranná skupina HZS a nasadený bol aj záchranný vrtuľník s lekárom. Zraneného vytiahli z trhliny a lekár mu poskytol nevyhnutné ošetrenie. Následne ho previezli vrtuľníkom na ďalšie ošetrenie do popradskej nemocnice.

A ešte jeden prípad s "letným snehom". V nedeľu 14. júna popoludní v Žiarskom sedle utrpel turista zo Žiliny viaceré tržné zranenia a zlomeninu dolnej končatiny. Podľa HZS k nehode došlo tak, že turista sa na snehu pošmykol a padal 300 metrov po snehovom poli smerom do Jamníckej doliny. Záchranári ho transportovali do popradskej nemocnice.

Horské oblasti vymedzené zákonom

Jednou z kľúčových úloh HZS je aj jej spolupráca s občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré vykonávajú záchrannú činnosť v horských oblastiach. HZS popri tom vykonáva školenia dobrovoľných záchranárov, zabezpečuje ich materiálno-technické vybavenie a ďalšími spôsobmi podporuje činnosť občianskych združení vykonávajúcich záchrannú činnosť v horských oblastiach.
Horskými oblasťami, teda územiami, na ktorých pôsobí horská služba, vrátane jaskýň a priepastí, sa v zmysle zákona rozumejú:

 1. Belianske Tatry
 2. Malá Fatra
 3. Nízke Tatry
 4. Pieniny
 5. Stredné Beskydy
 6. Slovenský raj
 7. Veľká Fatra
 8. Vysoké Tatry
 9. Západné Tatry

Poistenie na vzťahuje len na pohyb, rekreačné a športové v týchto vymedzených oblastiach, ostatné slovenské vrchy sú z poistenia vylúčené!

Horských služieb je viac

Okrem už spomínanej HZS sú záchrannými zložkami v horách aj ďalšie horské služby, ktoré zväčša fungujú ako dobrovoľnícke organizácie. Azda najväčšou z nich je Horská služba na Slovensku ( HSnS) so sídlom v Brezne (Dom Horskej služby Tále). Ako vyplýva zo štatútu HSnS, je to je výberové, špecializované záchranárske združenie, ktoré pôsobí v horských oblastiach na Slovensku a ktoréhoposlaním je poskytovanie preventívnej, záchrannej a inej činnosti pre návštevníkov hôr a právnické osoby, ako aj pomoc pri ochrane prírody. Na základe Zmluvy o spolupráci s HZS vykonáva záchranné a pátracie akcie v horskom teréne, poskytuje prvú pomoc a vykonáva transport zranených, vytvára podmienky pre bezpečnosť návštevníkov hôr, sleduje úrazovosť, spracováva úrazovú štatistiku, vykonáva rozbor príčin úrazov, vykonáva hliadkovú
činnosť na hrebeňoch hôr, zjazdových tratiach a pohotovostnú
službu.

Ďalšou známou horskou službou je občianske združenie Tatranská horská služba – dobrovoľný zbor (THS – DZ) so sídlom v Starom Smokovci. Združenie nadväzuje na 238 ročnú tradíciu d obrovoľníctva na poli horskej záchrany v oblasti Vysokých Tatier. Ako sa uvádza na webstránke ZHS – DZ, boli to práve Vysoké Tatry, kde bola v roku 1771 zaznamenaná prvá obeť slovenských hôr, kedy hľadač pokladov Matejoviec Papirus zahynul v oblasti Zeleného plesa pod Jastrabou vežou. V roku 1873 vznikol na území Vysokých Tatier turistický Uhorský karpatský spolok so sídlom v Kežmarku. Vydával vodcovské knižky pre vodcov prvej a druhej triedy a v roku 1875 vodcovský štatút, ktorý okrem iného prikazoval horskému vodcovi pri nehode poskytnúť všemožnú pomoc.

THS – DZ je občianskym združením dobrovoľných horských záchranárov, ktorí vykonávajú záchrannú a preventívno-výchovnú činnosť na území Vysokých Tatier. Dôležitou súčasťou ich práce je napríklad inštalácia, opravy a údržba zariadení a vybavení turistických ciest a chodníkov, sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, záchranné služby, poskytovanie prvej pomoci, transport a preprava zranených osôb, ochrana životného prostredia a podobne.

V oblasti Pienin pôsobí ďalšia záchranná služba, a to Horská služba Pieninského národného parku (HS PIENAP) so sídlom v Spišskej Starej Vsi (Penzión Korzo). Je to občianske zruženie so zameraním na činnosť na úseku horskej záchrany a činnosti s tým súvisiace. Pri plnení úloh horskej služby spolupracuje s Horskou záchranou službou a s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému, ako aj s poľskými záchranármi. Predmetom činnosti HS PIENAP je okrem záchrannej činnosti aj preventívno-výchovná činnosť, ochrana prírody, činnosť sprievodcovských a informačných služieb, vytváranie, značenie a údržba turistických chodníkov, lyžiarskych, bežeckých, cyklistických a turistických trás, prístreškov, útulní, chát a staníc horskej služby.

Medzinárodná spolupráca v horskom záchranárstve

HZS a dobrovoľnícke horské záchranné služby v rámci cez hraničnej spolupráce kooperujú svoju činnosť s horskými službami v susedných krajinách, najmä s poľskou horskou službou GOPR, poľskou tatranskou horskou službou TOPR i Horskou službou ČR. Sú aj členmi viacerých medzinárodných organizácií a združení, napríklad Medzinárodnej organizácie horských a záchranných služieb IKAR-CISA, Európskej asociácie lavínových služieb, Rakúskej spoločnosti pre horskú a výškovú medicínu a mnohých ďalších.

Tieseň a zásah

Ešte niekoľko slov o integrovanom záchrannom systéme. Zákon ho definuje ako koordinovaný postup viacerých záchranných zložiek pri zabezpečovaní ich pripravenosti a pri vykonávaní činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni, pričom tiesňou sa rozumie stav, pri ktorom je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci. Zásahom sa v zmysle zákona rozume súhrn nevyhnutných úkonov a opatrení záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, ktoré súvisia s neodkladným poskytnutím pomoci v tiesni. Súčasťou IZS sú hasičské jednotky, poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby, orgány civilnej ochrany, Horská záchranná služba, Banská záchranná služba, polícia, armáda atď.

Všeobecene sa pod pojmom záchranná činnosť v horách rozumie vyhľadávanie a vyslobodzovanie poisteného v tiesni, poskytovanie prvej pomoci poistenému v tiesni a jeho preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia prípadne do samotného zdravotníckeho zariadenia Horské služby veľmi často bojujú s únavou. Tá je z hľadiska poistenia do hôr definovaná ako fyziologický stav človeka spôsobený nadmernou fyzickou záťažou organizmu v dôsledku neprispôsobenia obtiažnosti vykonávanej činnosti svojim fyzickým a psychickým možnostiam, pričom tento stav znemožňuje poistenému pokračovať v ďalšom vykonávaní tejto činnosti. Takmer vždy je na príčine precenenie síl a schopností.

Poistenie technickej časti zásahu

Cestovné poistenie do slovenských hôr ponúkajú viaceré komerčné poisťovne pod rôznymi označeniami, napr. poistenie na hory, poistenie záchrany v horách, poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby a podobne. V tejto súvislosti treba ale uviesť niekoľko dôležitých skutočností:

 • Pokiaľ ide o zásahy Horskej záchrannej služby, v zmysle zákona číslo 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov , s účinnosťou od 1. júla 2006 je zachraňovaná osoba povinná v plnej výške uhradiť náklady spojené s technickou časťou zásahu poskytnutého HZS.
 • Zachraňovaná osoba neuhrádza to, čo je uhrádzané z verejného zdravotného poistenia.
 • Poistenie na hory sa vzťahuje na technickú časť zásahu horskej služby, teda predovšetkým na činnosti spojené s pátraním, vyslobodzovaním, transportom zraneného, ale často napríklad aj s prevozom telesných pozostatkov osoby, ktorá zahynula v horách.

Čo ponúkajú poisťovne?

Napríklad poisťovňa Generali Slovensko v poistení na hory (poistení záchrany v horách), ktoré ponúka pod označením OUT&ACTIVE, kryje náklady Horskej záchrannej služby na technické zabezpečenie záchrannej alebo pátracej akcie v horskom teréne, pričom poisťovňa preplatí náklady až do výšky 10.000 eur. Poistenie je rovnako určené deťom ako aj dospelým.

Finančné krytie poistenia do hôr poisťovne Union zahŕňa vyhľadávanie osoby v horskej oblasti (pátranie), vyslobodzovanie osoby, prepravu zachraňovanej osoby (vrátane leteckej prepravy) a v najtragickejšom prípade prepravu (zvoz) telesných pozostatkov. Poistenie do hôr je určené všetkým návštevníkov horských oblastí , ktorí ku dňu začiatku poistenia majú najmenej 18 rokov. Výška poistnej sumy je 10.000 eur.

Poistenie nákladov na zásah horskej služby, ktoré je určené pre turistiku v horských oblastiach SR, ponúka aj Wüstenrot poisťovňa. Ak sa poistený dostane do situácie, kedy potrebuje zásah horskej záchrannej služby, poisťovňa mu uhradí náklady na zásah až do výšky 10.500 eur. Vo Všeobecných poistných podmienkach poisťovne Wüstenrot sa uvádza, že  poistený má právo na úhradu nevyhnutných nákladov v súvislosti so záchrannou činnosťou horskej služby. Ide o náklady technického zásahu, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia:ide predovšetkým o náklady vynaložené na pátranie a vyhľadanie osoby v horských oblastiach, vyslobodenie osôb v tiesni, pozemnú alebo leteckú prepravu do miesta odvozu poisteného dopravnou záchrannou službou alebo do najbližšieho zdravotného zariadenia, ako aj o náklady na prepravu telesných pozostatkov.

V rámci poistenia nákladov na záchranné akcie horskej služby Allianz – Slovenská poisťovňa uhrádza náklady na nevyhnutné úkony horskej služby spojené s vyhľadávaním a vyslobodzovaním poisteného v tiesni, poskytnutie prvej pomoci, dopravu k najbližšiemu zdravotníckemu zariadeniu (napríklad aj vrtuľníkom). Zmyslom poistenia je ochrániť dovolenkový rodinný rozpočet pred prípadnými finančnými ťažkosťami. Poistné krytie je do výšky 16.596 eur.

Rizikové aktivity – áno aj nie

Poistenie do hôr sa u jednotlivých poisťovní líši najmä tým, či zahrňuje aj vykonávanie rizikových a nebezpečných druhov športov. Tie sú buď súčasťou poistenia alebo sú z neho úplne vylúčené- často s možnosťou tieto nebezpečné aktivity osobitne pripoistiť.

Poistenie OUT&ACTIVE z poisťovne Generali Slovensko je určené pre široký diapazón rekreačných a športových aktivít. V základnom rozsahu ide o bežecké i zjazdové lyžovanie, snowboarding, sánkovanie, jazdu na boboch a pešiu turistiku (vychádzkovú i horskú). Milovníkom extrémnejších športov je určený variant poistenia OUT&ACTIVE Extrém, ktorý navyše pokrýva aj také aktivity ako lyžovanie a snowboarding mimo trate alebo vo voľnom teréne, paragliding, jazdu na horskom bicykli, horolezectvo, lezenie na cvičných skalách, jazdu na snežných vozidlách či jaskyniarstvo. Poisťovňa preplatí náklady na zásah horskej služby až do výšky 10 000 € .

Poistenie do hôr z poisťovne Union sa vzťahuje na rekreačných turistov (chodecký terén, značkové trasy), horolezcov (akýkoľvek stupeň obtiažnosti), skialpinistov, speleológov, potápačov, ako aj vyznávačov raftingu, kaňoningu, paraglidingu, letov na padáku , zoskokov na padáku a tiež na milovníkov športového lietania.

V Allianz – Slovenskej poisťovni sú náklady vzniknuté v dôsledku vykonávania rizikových športov z poistenia vylúčené, ak nie je v zmluve uvedené inak, teda ak nie sú osobitne dohodnuté. Za rizikové športy sa považujú napríklad športy spojené s používaním motorového dopravného prostriedku, ale aj športové lietanie, zoskok a let s padákom, paragliding, alpinizmus, speleológia, horolezectvo, zjazd na bicykli, skialpinizmus a turistika v horskej oblasti mimo vyznačených a otvorených chodníkov alebo na ľadovcoch.Patria sem aj jazdy na divokej vode (kajak, kanoe), rafting, jazdecké športy, mountainboarding a iné.

Podobne sú aj v poisťovni Wüstenrot z poistenia do hôr vylúčené nebezpečné a rizikové športy a aktivity.

Čo uhrádzajú poisťovne?

Poisťovne v zákona číslo 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, ako aj v zmysle poistných podmienok uhrádzajú náklady na zásahy Horskej záchrannej služby, ale i náklady subjektov (fyzických a právnických osôb, dobrovoľníckych združení), ktoré na základe s ňou uzatvorenej zmluvy poskytujú v horách záchrannú činnosť. Ide o ďalšie, tzv. dobrovoľné horské služby, z ktorých niektoré sme už spomínali. Pretože to môže v praxi spôsobovať problémy, predstaviteľov poisťovní sme požiadali o vyjadrenie na otázku, či sa poistné krytie naozaj týka aj zásahov týchto ďalších horských služieb alebo len štátnej HZS?

Petra Greksová z odboru firemnej komunikácie Allianz – Slovenskej poisťovne odpovedá: "Otázku možno formulovať inak. Má iná záchranná služba právo vymáhať od zachraňovaných osôb náklady vynaložené na ich záchranu? Podľa zákona asi nie. V zmysle paragrafu 11, odsek e) osoba, ktorá sa nachádza v horskej oblasti je povinná uhradiť Horskej záchrannej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti. Ak iné zložky pôsobia de facto ako dodávatelia služieb pre HZS, potom vynaložené náklady vymáha buď HZS, ktorá primárne zastrešuje záchrannú činnosť, resp. ostatné zložky – v jej mene. Nemáme – pokiaľ som informovaná – prípad, že by si nárok na náklady u klienta uplatňovala iná záchranná zložka. Poistné krytie sa totiž vzťahuje na vznik povinnosti poisteného uhradiť HZS náklady za úkony záchrannej činnosti – v zmysle citovaného zákona číslo 544/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov."

Dana Macková, členka predstavenstva poisťovne Wüstenrot tvrdí:  "Poistenie sa vzťahuje na záchrannú činnosť vykonávanú Horskou záchrannou službou ako je definovaná v zákone č. 544/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Poistenie nákladov na zásah horskej služby kryje aj náklady na záchrannú činnosť iných subjektov, avšak len v prípade, že ju vykonávajú na základe zmluvného vzťahu s Horskou záchrannou službou. Predpokladáme, že v takomto prípade si náklady na záchrannú činnosť voči poistenému uplatní HZS. Iné subjekty poskytujúce záchranné činnosti si svoj nárok na odplatu uplatnia voči HZS na základe uzavretej zmluvy."

Judita Smatanová, vedúca odboru komunikácie a hovorkyňa poisťovne Union , na otázku, či sa poistné krytie týka aj zásahov ďalších horských služieb, alebo len štátnej HZS, uviedla: "Aj výkony, ktoré nášmu klientovi poskytnú s Horskou záchrannou službuo spolupracujúce občianske združenia, iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú záchrannú činnosť v horských oblastiach, hradíme v súlade s poistnými podmienkami."

Pozor na alkohol!

Výlukou z poistenia do hôr, z poistenia nákladov na zásahy horskej služby je spravidla nerešpektovanie pokynov pracovníkov horskej služby a tiež to, ak sa návštevník hôr neriadi informačnými a výstražnými značkami alebo sa nepohybuje po vyznačených turistických chodníkoch, resp. v zime podľa tyčového vyznačenia. Výlukou býva aj úmyselné zneužitie horskej služby alebo aj tzv. zbytočné pátracie akcie, za ktoré sa považujú pátracie akcie vyvolané v dôsledku toho, že poistený chybne informoval alebo neinformoval (zabudol informovať) o mieste, trase a predpokladanom čase svojho návratu toho, komu mal oznámiť tieto skutočnosti.

Osobitnú kategóriu výluk predstavujú udalosti, ku ktorým došlo v súvislosti s výtržnosťami alebo inou trestnou činnosťou, ktorú v horách spáchal poistený, nezriedka aj pod vplyvom alkoholu.

Poisťovne upozorňujú

A na ktoré výluky osobitne upozorňujú zástupcovia poisťovní? Podľa Dany Mackovej z poisťovne Wüstenrot poistenie nákladov na zásah horskej služby "nezahŕňa napríklad výkony hradené z verejného zdravotného poistenia či prípady, keď si klient asistenciu horskej služby „vynúti“ sám, napríklad v dôsledku požitia alkoholu."

Petra Greksová z Allianz – Slovenskej poisťovne upozorňuje, že vylúčené sú napríklad škody vzniknuté v dôsledku hrubého a vedomého porušenia bezpečnostných alebo právnych predpisov a usmernení horskej služby, ale aj škody spôsobené poisteným alebo poistníkom úmyselne alebo jeho konaním proti dobrým mravom alebo právnym predpisom SR. "Z poistenia sú ďalej vylúčené aj úkony, ktoré nevyplývajú z nevyhnutnej ochrany života a zdravia. Ak to nie je v poistnej zmluve osobitne dojednané, tak sú vylúčené aj náklady vzniknuté pri vykonávaní rizikových športov a činností, resp. výkonnostných športov (je však možné ich pripoistiť)," zdôrazňuje Petra Greksová.

Podľa Judity Smatanovej z poisťovne Union, z poistenia nákladov na zásah horskej služby sú vylúčené výkony, ktoré neboli poskytnuté zamestnancami Horskej záchrannej služby; s výnimkou výkonov, ktoré poskytli s HZS spolupracujúce občianske združenia, iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú záchrannú činnosť v horských oblastiach. "Vylúčené sú aj zdravotné výkony hradené z verejného zdravotného poistenia, ďalej udalosti, ktoré vznikli v dôsledku vedomého nedodržiavania pokynov vydávaných na zaistenie bezpečnosti osôb v horskej oblasti, udalosti, ktoré vznikli v súvislosti s požitím alkoholu, drog, omamných látok, liekov, ktoré neboli poistenému vydané na lekársky predpis, v súvislosti s abstinenčnými prejavmi pri závislosti na alkohole, drogách alebo iných omamných látkach, pokusom o samovraždu a samovraždou a podobne."

Pri uzatváraní poistenia je podľa Judity Smatanovej potrebné uviesť účel cesty, resp. činnosti, ktoré klient plánuje počas dovolenky, resp. výletu na hory vykonávať. Vybrať si pri tom môže z troch typov poistenia. "V poistných podmienkach, ktoré klient dostane ku každej uzatvorenej poistnej zmluve, sú uvedené všetky vylúčenia z poistenia. Odporúčame každému klientovi, aby sa s nimi oboznámil a vyhol sa tak nepríjemným prekvapeniam, keď sa mu stane poistná udalosť," uzatvára hovorkyňa poisťovne UNION.

Rady návštevníkom hôr

 • Dodržujte doporučenia horskej služby.
 • Informujte sa na podmienky a náročnosť túry.
 • Riaďte sa informačnými a výstražnými značkami.
 • Nepodceňujte možné zmeny počasia.
 • Nepreceňujte svoje sily a schopnosti.
 • Pohybujte sa len po vyznačených turistických chodníkoch a v zime podľa tyčového vyznačenia.
 • Na túru nechoďte sám, najlepšie v skupine najmenej troch osôb.
 • Vybavte sa dostatočným oblečením.
 • Pred odchodom na túru sa vždy zapíšte do "Knihy výletov a túr".
 • V prípade úrazu okamžite informujte horskú službu.

Záchrannú činnosť v slovenských horách poskytuje už spomínaná Horská záchranná služba (HZS) so sídlom vo Vy sokých Tatrách (riaditeľstvo HZS a operačné stredisko tiesňového volania je v Hornom Smokovci). HZS je štátnou rozpočtovou organizáciou. Je súčasťou integrovaného záchranného systému (IZS) a riadi ju Ministerstvo vnútra SR. HZS organizuje a vykonáva záchrannú činnosť v horských oblastiach vrátane jaskýň a priepastí. V súvislosti so záchrannou činnosťou vykonáva transport a neodkladnú dopravu pri záchrane osôb, a to aj v súčinnosti s leteckou záchrannou zdravotnou službou. Zároveň poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou návštevníkov hôr, podieľa sa na pátraní po nezvestných osobách, zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby. Linka tiesňového volania je 18 300.

Ste poistení pre prípad úrazu na horách?

View Results

Loading ... Loading ...

Jedna odpoveď na “Cestovné poistenie do hôr: Nešťastie chodí po ľuďoch”

 1. michal.131 píše:

  Pred par dnami sa mi stal uraz na bycikli, pri zjazde z kopca na polnej ceste, asi 1,5 km od spevnenej komunikacie- pristupnej pre RLP.
  Podarilo sa mi dostat svojpomocne na cestu odkial som sa prepravil na chirurgicku ambulanciu (mal som trznu ranu v pravom boku siahajucu az do podkozia- vulnus lacerum reg. inguinalis l. dx.), nastastie bez poskodenia svalov.
  Islo o znacenu cyklisticku cestu.
  Aky by bol postup operatera na 112 ak by som sa nebol schopny dostat na spevnenu komunikaciu, za predpokladu, ze som vedel urcit svoju polohu a ake naklady by mi z toho vyplyvali? Uraz sa mi stal mimo zakonom stanovenych usekov hor, v ktorych vykonava cinnost HZS (prevazne NP), na nezalesnenom svahu, pristupnom terennym autom.
  Ak by mi vznikli nejake naklady, akym poistenim by ich bolo mozne vykryt?
  Je cyklistika povazovana poistovnami za rizikovy sport a ak ano, je mozne sa pripoistit?
  Dakujem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *