Sobota 18. január. Meniny má Bohdana

Cestovné poistenie vie pomôcť nielen pri ochorení a úraze. Má množstvo pripoistení

Cestovné poistenie sa obvykle spája s úhradou liečebných nákladov, ale dokáže toho oveľa viac. Vďaka pripoisteniam sa stáva spoľahlivým partnerom pri ceste do zahraničia, ale aj pri potulkách Slovenskom. Ochráni dokonca aj opustenú domácnosť.

Pripoistenie, ktoré sa zíde, ak nevycestujete

Cestovné poistenie začína platiť v momente opustenia domova, ale jeho pripoistenia vám poslúžia aj v prípade, že nevycestujete alebo sa niečo skomplikuje počas cesty. „V poslednom čase zaznamenávame výrazný nárast poistných udalostí z rizika storna zájazdov a zahraničných ciest,“ hovorí Beata Lipšicová z UNIQA poisťovne.

Najmä pri malých deťoch sa môže stať viacero nepredvídateľných udalostí, kvôli ktorým nemožno odcestovať. Poistenie storna zaplatí stratu spôsobenú stornovaním zájazdu. Vzťahuje sa aj na letenky, lístky na športové aktivity aj podujatia na Slovensku.

„Storno poplatku je možné pripoistiť ku konkrétnej ceste a na výšku konkrétneho zájazdu, nie je teda nutné ho mať poistené v ročnom cestovnom poistení,“ vysvetľuje B. Lipšicová. Storno zájazdu si teda môžete uzatvoriť aj na víkendový pobyt na Slovensku.

„Ak má klient uzatvorené cestovné poistenie na dobu neurčitú a zakúpi si dovolenku v cestovnej kancelárii, prípadne letenku či hotelový pobyt, môže si dodatočne uzatvoriť poistenie storna zájazdu pre prípad, že by na cestu nemohol nastúpiť alebo musel cestu prerušiť,“ dodáva Katarína Kukurová z Generali.

Pripoistenie, keď vyrazíte, ale nedorazíte

Jedným zo zaujímavých pripoistení je aj poistenie pre prípad prerušenia cesty. „Toto poistenie kryje napríklad aj evakuáciu klienta z miesta zasiahnutého prírodnou katastrofou. Ak má klient poistené aj storno aj prerušenie zájazdu a nachádza v oblasti, kde vzniklo napríklad zemetrasenie, pričom je ohrozený jeho život, môže ihneď prerušiť cestu a poisťovňa zorganizuje jeho transport do bezpečia a následne do vlasti. Toto sa týka aj teroristických útokov,“ hovorí K. Kukurová.

Veľmi častá komplikácia, pre ktorú nemusíte doraziť na dovolenku včas, najmä pri prestupných letoch, je meškanie a nestihnutie nadväzujúceho letu. Aj tu je na mieste pripoistenie. „Zaznamenávame taktiež udalosti, kedy vplyvom meškania letu, musí klient niekoľko hodín zotrvať na letisku do odletu náhradného letu,“ hovorí B. Lipšicová a upozorňuje, že krytie pre klienta začína už opustením svojho bydliska, teda nie až prekročením hranice. Kryté sú aj škody cestou na letisko, prípadne cestou na hranice Slovenska.

Poistenie pre plný kufor

Na dovolenky necestujeme sami, ale s plnými kuframi. A čoraz častejšie aj s drahými elektronickými zariadeniami. Preto je vždy výhodnejšie zaplatiť niekoľko centov za pripoistenie batožiny, ako zistiť, že sa vám zničila alebo poškodila.

„Poistenie batožiny v rámci cestovného poistenia kryje všetku batožinu v prípade poškodenia, zničenia alebo straty pri dopravnej nehode, živelnej udalosti ako povodeň, požiar, víchrica, krupobitie, ďalej pri krádeži vlámaním, lúpežou,“ hovorí Helena Kanderková z Allianz – Slovenskej poisťovne a dodáva: „Poistenie batožiny sa vzťahuje aj na závažné komplikácie, na poškodenie či stratu, ku ktorej prišlo v dôsledku ťažkého úrazu či ochorenia poisteného, keď situácia znemožnila klientovi disponovať svojimi osobnými vecami.“

Šperky, elektronika a cennosti sú rovnako považované za batožinu a sú kryté v rámci poistenia batožiny, pričom sa na ne vzťahujú limity plnenia. Tie si strážte. Ak hodnota batožiny presahuje limity, je potrebné ich zvýšiť. „Pokiaľ majú klienti v takomto prípade záujem o rozšírené krytie, máme v ponuke samostatné doplnkové poistenie elektroniky,“ hovorí Matej Neumann z Union poisťovne.

Cestovné poistenie pre opustenú domácnosť

Ak nemáte poistenú domácnosť, v rámci cestovného poistenia si môžete pripoistiť bývanie len počas vašej neprítomnosti. Prasknuté vodovodné potrubie v priebehu dovolenky pri mori vie spôsobiť poriadne problémy. Pripoistenie opustenej domácnosti vám môže zachrániť mnoho peňazí aj problémov.

„Ak klient nemá celoročne poistenú domácnosť, pri uzatváraní cestovného poistenia si môže uzatvoriť aj poistenie opustenej domácnosti. Má kryté vybavenie domácnosti, poistené proti vlámaniu, pre prípad živelnej pohromy, proti požiaru či vandalizmu. Zabezpečí si tak napríklad aj to, že ak vypadne počas jeho pobytu na dovolenke elektrina vinou jej dodávateľa, potraviny, ktoré sa tak v chladničke či mrazničke pokazia, mu preplatí poisťovňa,“ hovorí K. Kukurová.

Cestovné poistenie pre vozidlo

PZP a havarijné poistenie platné v zahraničí je určite vhodná ochrana vozila, no ako sa zvyšuje počet ciest do zahraničia s využitím automobilu, zvyšujú sa aj požiadavky na poistenia. Jedným z najžiadanejších je pripoistenie asistenčných služieb pre motorové vozidlo v rámci cestovného poistenia.

„Poistenie kryje napríklad prípady technickej poruchy na vozidle, haváriu, defekt, nedostatok pohonných hmôt, vybitie batérie,“ hovorí K. Kukurová. Takéto pripoistenie vie cestovateľovi autom podať pomocnú ruku pri problémoch v zahraničí, prípadne zorganizovať opravu na mieste, odtiahnutie do servisu alebo úschovu vozidla.

Poisťovne vyjdú v ústrety, ak viete, čo potrebujete

Ako si vybrať správne cestovné poistenie aj pripoistenia? Nepozerajte sa na cenu, ale na to, čo skutočne plánujete robiť a na výšku krytia, teda poistné limity, do ktorých vám poisťovňa poistné udalosti uhradí. Podľa M. Neumann je najdôležitejšie, aby si každý klient pred uzatvorením poistnej zmluvy odpovedal na nasledujúce otázky:

1. Kam cestujem, pre určenie správnej územnej platnosti poistenia.

2. Čo budem v zahraničí robiť, pre určenie správnej rizikovej skupiny.

3. Čo chcem mať poistené, pre výber správneho rozsahu poistenia.

4. Ako dlho budem v zahraničí, pre určenie doby poistenia a či budem cestovať pravidelne alebo ide o jednorazovú cestu.“

Z uvedených otázok pre každého vyplynú jeho špecifické potreby, ktoré majú poisťovne naplniť. Tie totiž flexibilne reagujú aj netradičné požiadavky klientov. Aj preto M. Neumann hovorí, že rozšírili cestovné poistenia napríklad o pripoistenie elektroniky, nečakaného pobytu v nemocnici alebo poistenie cestovných dokladov.

„Zaujímavým poistením, ktoré ponúkame, je poistenie golfových rizík pre golfových nadšencov, ktoré kryje napríklad náklady za nevyužité klubové príspevky, či na dočasný prenájom golfového vybavenia a aj náklady (na pohostenie v golfovom klube) pri zahraní Hole in one. Možné je u nás aj poistenie meškania ale aj zmeškania dopravného prostriedku do zahraničia, ako aj oneskoreného návratu zo zahraničia,“ dodáva B. Lipšicová.

Ako vidno, poisťovne dnes vedia poskytnúť aj krytie špecifických potrieb. Je preto dobré sa na to pri uzatváraní poistky opýtať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *