Stvrtok 12. decembra. Meniny má Otília

Chystá sa daňové zvýhodnenie investícií na finančných trhoch

Pripravuje sa zásadná zmena v zdaňovaní finančných investícií. Štát ich chce podporiť daňovými úľavami. Malo by sa to týkať jednak cenných papierov emitovaných na všetkých regulovaných finančných trhoch EÚ a ďalej investičných produktov, teda napríklad investičného životného poistenia pri ktorom, bude doba investície najmenej 15 rokov. 

Na rozdiel od daňovej podpory sporenia, ktorá platila v minulosti, by sa teda daňové zvýhodnenie nemalo týkať vstupnej investície, ale až príjmov získaných v priebehu sporenia. „Predstavuje to lepší model z pohľadu motivácie klienta pokračovať v sporení. Vytvorí to zároveň určitý tlak na kvalitu služieb poskytovaných finančnými inštitúciami a v neposlednom rade aj na ich poplatkovú politiku,“ vysvetľuje svoj zámer predkladateľ navrhovanej zmeny Ministerstvo financií SR. Dotknuté môže byť životné poistenie, účelové sporenie ale i doplnkové dôchodkové sporenie.

Návrh novely zákona o dani z príjmov je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ministerstvo chce, aby nové pravidlá začali platiť od začiatku budúceho roka.

Motivácia k úsporám

Návrh sa teda týka dvoch oblastí. Prvou je kúpa cenných papierov na finančných trhoch. Podmienkou je, aby ich investori držali po dobu najmenej jedného roka. Okrem dane z príjmov bude ich výnos oslobodený aj od zdravotných odvodov. Z daňovej úľavy však budú vyňaté podnikateľské subjekty.

Ďalšou oblasťou je dlhodobé investičné sporenie. Podmienkou je už zmienená dĺžka sporenia na viac ako 15 rokov. Počas tejto doby si investor nemôže vyberať žiadne výnosy. Cenné papiere, napríklad podielové listy, bude síce môcť predávať, výnos alebo bude musieť opätovne investovať. Celkový výnos po 15tich rokoch potom nebude podliehať zdaneniu. Ročne bude možné do investície vliať nových najviac tri tisíc eur bez zarátania reinvestícií.

„Inšpirovali sme sa napríklad v Británii, kde sú takéto schémy veľmi populárne,“ priblížil štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc. Štát ráta pre nižšie dane s výpadkom príjmov. Ročne by to malo byť niekde medzi piatimi až šiestimi miliónmi eur. Na zdravotnom poistení ďalej príde o zhruba dva milióny eur.

Cieľom návrhu je jednak motivovať k zodpovednému finančnému správaniu. Ďalším cieľom je ale i podpora domáceho kapitálového trhu. „Týmto spôsobom chceme oživiť kapitálový trh a motivovať obyvateľov, aby si aj prostredníctvom dlhodobého investičného sporenia zabezpečovali dodatočné prostriedky na dôchodok,“ povedal minister financií Peter Kažimír podľa denníka Pravda.

Finančný sprostredkovateľ Fincentra Jozef Beständig ale upozorňuje, že daňová výhoda môže spotrebiteľov motivovať k výberu nesprávnych produktov. Investičné životné poistenie a kapitálové poistenie podľa neho nie sú správnym nástrojom na investovanie. „V nedávnej minulosti nebolo možné dostatočne pokryť zdravotné riziká bez toho, aby životné poistenie neobsahovalo aspoň minimálnu sporiacu zložku. V tom čase investičné životné poistenie malo svoj význam,“ hovorí finančná sprostredkovateľka Fincentra Klaudia Hlaváčová. Dnes ale podľa sprostredkovateľov nastáva odklon smerom k oddeleniu krytia rizika a sporeniu, napríklad prostredníctvom podielových fondov.

Bratislavská burza

Ak sa majú domácnosti dostať na finančné trhy, budú potrebovať obchodníkov s cennými papiermi alebo banky. Tí však dnes ešte nemajú ponuku dostatočne dostupnú pre širokú retailovú klientelu. Ide napríklad o vysoko stanovený minimálny vklad, alebo vysoké poplatky. „V oblasti infraštruktúry je určite čo zlepšovať,“ uznáva riaditeľ Asociácie obchodníkov s cennými papiermi Róbert Kopál. „Som ale presvedčený, že primárny problém domáceho kapitálového trhu netkvie v slabej infraštruktúre, ale v slabej ponuke samotných akciových titulov. Domáca burza totiž ponúka momentálne príliš málo atraktívnych akciových titulov na investovanie,“ dodáva. Ojedinelými príkladmi akciových titulov z bratislavskej burzy, ktoré by stáli retailovému klientovi za úvahu sú napríklad Tatra banka, VUB, Slovnaft, Slovakofarma.

Bratislavská burza už dlhú dobu spí. Denné obchody na nej predstavujú niekoľko tisíc eur. Pre porovnanie na susednej viedenskej burze je to niekoľko sto miliónov eur denne. Pre občanov by to predstavovalo jednak veľmi obmedzené možnosti nákupu titulov a jednak i slabé možnosti svoju investíciu neskôr predať. Keď je trh málo likvidný, cena aktíva je veľmi volatilná, čiže nestála.

K cieľu rozvoja bratislavského kapitálového trhu mieri i iné opatrenie Vlády SR. Je ním privatizácia časti akcií zo štátneho podielu v Slovak Telekome. Majú tu smerovať zhruba štyri milióny akcií v hodnote rádovo sto miliónov eur. Z ponukovej ceny vláda sľúbila občanom diskont päť percent. „Každopádne k naštartovaniu domáceho trhu je potrebné urobiť ešte viacero nevyhnutných krokov,“ upozorňuje R. Kopál.

Snahu motivovať obyvateľov k investíciám oceňuje i výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie správcovských spoločností Ivan Znášik. „Hodnotíme to veľmi pozitívne, pretože uvedené opatrenia by mali mať za následok zvýšenie záujmu obyvateľstva o produkty kapitálového trhu,“ hovorí. Dodáva, že dnes bratislavská burza neplní svoju základnú funkciu, ktorou je získavanie firemného kapitálu cez emisie akcií.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *